Blogbijdragen Juni 2016 (17)

Publiek Denken: Duurzaam Toegankelijke Informatie

Een ieder die op Binnenlands bestuur is geabonneerd heeft het tijdschrift al een tijdje geleden thuis ontvangen, het speciale themanummer Duurzaam toegankelijke informatie van Publiek Denken (link). 

 

In dit tijdschrift komen de volgende zaken aan bod:

 

  • Digitaal: een duuzaam…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 30 Juni 2016 op 16.30 — 1 commentaar

Eindpresentatie e-Depot Pilot

Op donderdag 7 juli presenteert het Regionaal Historisch Centrum Limburg in de Raadzaal van de Gemeente Maastricht zijn bevindingen van de e-Depot pilot. In dit traject over digitaal informatiebeheer onderzocht het RHCL in samenwerking met de Gemeente Maastricht de totstandkoming van een e-Depotvoorziening, en de daarbij horende organisatorische, technische en financiële gevolgen.

De pilotresultaten zijn van groot belang voor iedereen die vanuit bestuur,…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 29 Juni 2016 op 14.56 — Geen reacties

Invoering Wet Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

Planning

De planning is dat eind 2016 de Wet Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) bij de Tweede Kamer wordt ingediend. Op dit moment bevindt de wet zich in de fase van het ontwerpen van de wet, onderzoek, haalbaarheid, privacyaspecten, informatiebeveiliging en dergelijke. In juli 2016 moet de internetconsulatie starten.

Wet GDI…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 28 Juni 2016 op 15.30 — Geen reacties

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Een op de vijf gemeenten archiveert website niet'

Minister Plasterk( BZK) biedt antwoorden aan op vragen van het Kamerlid Veldman (VVD) over het bericht ‘Een op de vijf gemeenten archiveert website niet’. Link…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 24 Juni 2016 op 11.30 — 4 commentaren

Eens of oneens, KIDO het nieuwe RODIN?

Nog steeds wordt het RODIN referentiekader als middel aangehaald, om de digitale beheeromgeving van organisaties op orde te brengen.

RODIN dateert uit 2010, in de tussenliggende 6 jaar is er het nodige veranderd als het gaat om digitale ontwikkelingen. Denk hierbij aan big data, blockchain en de e-depot eisen. (Iets waar RODIN helemaal aan voorbij gaat)

RODIN is als instrument nooit aangepast aan deze veranderende…

Doorgaan

Toegevoegd door Johan Boomsma op 22 Juni 2016 op 22.50 — 6 commentaren

Nieuw beleidsplan DEN

Het nieuwe beleidsplan 2017-2020 van DEN  is gebaseerd op de subsidieaanvraag die Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) heeft ingediend bij het Ministerie van OCW in het kader van de Subsidieregeling Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020, artikel 3.44 (Digitalisering). Op 19 mei 2016 heeft de Raad voor Cultuur een positief advies uitgebracht over deze subsidieaanvraag.

Het meerjarenbeleidsplan bevat een visie en een actieplan (op hoofdlijnen) om het huidige werkterrein…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 21 Juni 2016 op 14.31 — Geen reacties

10 tips voor acceptatietest KCS/zaaksysteem/DMS zonder stress

Je hebt een nieuw klantcontactsysteem, DMS en/of zaaksysteem gekocht. Je bent aan de slag met inrichten, afstemmen met de organisatie en implementeren. Met alle hobbels die erbij horen. Uiteindelijk komt dat moment waarop je je systeem formeel moet accepteren. Je project duurt waarschijnlijk al een tijd. Misschien is het uitgelopen? Is er het een en ander niet gegaan zoals gehoopt en…

Doorgaan

Toegevoegd door Van Kaliber op 21 Juni 2016 op 11.04 — Geen reacties

De toekomst van de archivaris; 430 Archivarissen bijeen in Haarlem op Jubileumcongres

Van 15 tot 17 juni vond in Haarlem het Jubileumcongres plaats van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen (KVAN). Een keur aan internationale sprekers sprak over de toekomst van de archivaris. Belangrijke kernwaarden voor de archivaris als authenticiteit, integriteit, toegankelijkheid en privacy komen door digitalisering in een ander licht te staan. Het congres richtte de aandacht in het bijzonder op het bewaren van bronnen uit de hedendaagse digitale samenleving en op het ontsluiten…

Doorgaan

Toegevoegd door Marco Klerks op 20 Juni 2016 op 20.44 — Geen reacties

RAAS en documenten

RAAS

Bij gemeenten zijn verschillende afdelingen en/of teams dagelijks bezig met werkprocessen in diverse systemen. De traditionele DIV, die bij veel gemeenten niet meer zo wordt genoemd, werkt veelal in het centrale DMS/zaaksysteem soms uitgebreid met enkele bedrijfsapplicaties. Vaak kennen we daarnaast de basisregistraties, geo-informatie, griffie en een afdeling zoals burgerzaken, die ook bedrijfsinformatie archiveren in applicaties.

Al weer een hele tijd…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 19 Juni 2016 op 11.30 — 4 commentaren

Vernieuwing Baseline Informatiehuishouding voor gemeenten

In 2011 kwam als onderdeel van GEMMA de Baseline Informatiehuishouding Gemeenten beschikbaar. Daarbij lag de focus op archiefvorming en archiefbeheer. Met de aandacht voor de kwetsbaarheid van digitale informatie is de focus verschoven naar het duurzaam toegankelijk bewaren van alle overheidsinformatie. Dat nieuwe bredere aandachtsgebied noemen we Informatie- en archiefbeheer.

Hoe gaan we dat invullen?

De bestaande Baseline vervalt niet. Maar onder het GEMMA-thema…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 14 Juni 2016 op 14.30 — 6 commentaren

Nieuw Jaarboek SAP: Cartografie

Cartografische producten bestaan uit meer dan alleen de bekende oude kaarten van een producenten als Willem Jansz. en zijn zoon Joan Blaeu. Visualisaties van ruimtelijke gegevens worden sinds mensenheugenis om tal van redenen vervaardigd en gebruikt. Bijvoorbeeld om onbekende gebieden in kaart te brengen, ter oriëntatie op land, zee en in de lucht, om eigendom te registreren of om sociale en economische structuren in een bepaald gebied te visualiseren. Het beheren en gebruiken van…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 13 Juni 2016 op 10.00 — 1 commentaar

Vernieuwing Berichtenbox

Nieuwsbericht over de nota vernieuwing Berichtenbox

De Berichtenbox laat burgers massaal wennen aan de digitale dienstverlening van de overheid, is veilig, is uniform, is een herkenbaar voor burgers en een efficiënte manier voor afnemende organisaties om hun dienstverlening te digitaliseren. De Berichtenbox is zo’n groot succes dat deze per direct toekomstvast vernieuwd moet worden om zo burgers en huidige afnemers continuïteit te bieden in de digitale dienstverlening…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 12 Juni 2016 op 17.45 — 1 commentaar

Raakvlakken Archiefwet en Wet Open Overheid

Nieuwsbericht Erfgoedinspectie

Het wetsvoorstel Wet Open Overheid heeft verschillende raakvlakken met de Archiefwet. Dit initiatief voorstel Wet Open Overheid (WOO) is onlangs in de Tweede Kamer aangenomen. Deze wet heeft als doel om overheden en semioverheden transparanter te maken om zo het belang van openbaarheid van publieke…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 11 Juni 2016 op 14.30 — 3 commentaren

NEN-ISO voor records management in een nieuw jasje

Den Haag, dinsdag 7 juni 2016

Berichtgeving Nationaal Archief

De belangrijkste standaard op het gebied van records management (NEN-ISO 15489-1) is herzien. Dit betekent dat de voorgaande versie (2001) ingetrokken  is. De nieuwe versie bevat, meer nog dan haar voorganger, de belangrijkste concepten en…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 7 Juni 2016 op 12.00 — 3 commentaren

Van OCW naar BZK goede zet !

Vandaag ontving de redactie dit persbericht:

Publiek Denken-special Duurzaam Toegankelijke Informatie

Den Haag, 6 juni 2016

Het digitale informatie- en archiefbeleid is te versnipperd en staat niet hoog genoeg op…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 7 Juni 2016 op 12.00 — Geen reacties

Digitale toets van gemeenten Breda, Eindhoven en Tilburg tegen adresfraude

Tilburg, Breda en Eindhoven hebben een snelle, digitale toets ontwikkeld om adresfraude te voorkomen. Als iemand zich inschrijft of verhuist worden de gegevens automatisch gecontroleerd.

Die controle is op zich is dat niet nieuw, toen veel mensen nog bij de balie kwamen om een inschrijving of verhuizing door te geven, vroeg de baliemedewerker bij twijfel ook door. Maar nu komen inschrijvingen en verhuizingen vaak digitaal binnen. De verhuisgegevens worden voortaan…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 3 Juni 2016 op 9.00 — Geen reacties

Inschrijven voor jubileumcongres #KVAN125 kan tot 8 juni!

Over twee weken is het jubileumcongres van de KVAN al in volle gang. Als je er bij wilt zijn op 16 en 17 juni in Haarlem, geef je dan snel op! Inschrijven kan tot 8 juni, dus de tijd begint te dringen... gauw naar het…

Doorgaan

Toegevoegd door Annemieke Nijdam-Dekker op 2 Juni 2016 op 12.00 — 1 commentaar

Maandarchieven

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2021   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden