Alle blog-berichten (1,352)

PLOOI: Alle actief openbare overheidsinformatie op een plek

Bron: website Digitale Overheid

Op het Platform Open Overheidsinformatie, oftewel PLOOI, vinden inwoners, overheden en bestuurders op een centrale plaats alle actief openbaar gemaakte overheidsinformatie. PLOOI zorgt voor samenhang tussen verschillende openbare overheidsbronnen. Zo is informatie vindbaar met een…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 27 Mei 2020 op 11.28 — Geen reacties

Geactualiseerde Handreiking Archief KPI’s VNG en vernieuwde KPI E-formulieren beschikbaar

Op 18 mei heeft de VNG de geactualiseerde Handreiking Archief KPI’s vastgesteld. Daarop is het KPI E-formulier als uitvoeringstool gelijkgeschakeld, vernieuwd, vereenvoudigd en in vier versies op KIA in de groep Kennisplatform Toezicht in menu Bestanden beschikbaar gesteld.

 

In overleg met de VNG is gekozen twee afzonderlijke E-formulieren. Voor niet overgebrachte (NO) en…

Doorgaan

Toegevoegd door Marius Jansen op 27 Mei 2020 op 9.55 — Geen reacties

Nieuw: Rapport over de archivering van de basisregistraties LV BAG en LV WOZ

Op 26 mei 2020 is een nieuw rapport verschenen van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de archivering in de landelijke voorzieningen voor de basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG) en Wet Onroerende Zaken (LV WOZ).

Verantwoordelijkheden voor archivering zijn duidelijk, Het Kadaster is als Zelfstandig Bestuursorgaan zorgdrager voor de informatie in de beide landelijke voorzieningen. De gemeenten zijn zorgdrager van hun brondocumenten van de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 27 Mei 2020 op 8.30 — Geen reacties

Langere bewaartermijn Wob-verzoeken vanaf 2020

Met de nieuwe gemeentelijke Selectielijst2020 zijn ook de bewaartermijnen  van de WOB-verzoeken aangepast. Aangezien de selectielijst niet met terugwerkende kracht is ingevoerd, zijn er verschillende bewaartermijnen geldig voor Wob-verzoeken, voor alle duidelijkheid alle termijnen even op een rijtje:

Wob verzoeken Voor 1-01-2017 verstrekt 2.6…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 Mei 2020 op 8.30 — 2 commentaren

Digitale Agenda Gemeenten 2024 verschenen

Bron website VNG

De nieuwe Digitale Agenda brengt de belangrijkste onderwerpen in kaart voor de komende jaren op het gebied van digitalisering bij gemeenten. Kernthema is de informatiesamenleving, met het perspectief van inwoners en ondernemers als uitgangspunt. De focus op de digitale infrastructuur, de basis, blijft.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 Mei 2020 op 16.33 — Geen reacties

Goed nieuws voor archiefinstellingen over auteursrecht

Foto’s die meer dan 70 jaar geleden anoniem zijn gepubliceerd, zijn niet meer auteursrechtelijk beschermd. En voor online publicatie van oude archief foto’s die nog wel beschermd zijn, is ruim € 4 euro per foto redelijk, en niet € 75 per foto zoals de kantonrechter eerder besliste.

Dat is het resultaat van een jarenlange rechtszaak tussen Erfgoed Leiden en degene die de auteursrechten heeft. De zaak wordt vaak geduid als Voet/Roovers. De zaak speelde al vanaf 2016 en kende…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 Mei 2020 op 11.30 — Geen reacties

Toegang tot Rode Kruis Archieven: Kamervragen en - antwoorden

Enige tijd geleden is wat ophef ontstaan over de toegang tot het archief van het Rode Kruis door gedupeerden. Het Rode Kruis archief wordt sinds enkele jaren bewaard bij het Nationaal Archief. Toen het Archief nog door de Rode Kruis zelf werd beheerd, zou de toegang tot het archief/kaartenbak eenvoudiger zijn geweest. Het NRC en…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 19 Mei 2020 op 8.00 — Geen reacties

Rapport: De informatiehuishouding van het Rijk in 2030

Bron: website Rijksprogramma e.v.

Dit rapport geeft inzicht in de manieren waarop de overheid informatie gebruikt, nu en in de toekomst. De informatiesamenleving is soms complex, maar geeft tegelijkertijd ook meer mogelijkheden om de maatschappij nog beter van dienst te zijn. Het door…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 18 Mei 2020 op 7.40 — Geen reacties

Stappenplan toegankelijke website online

Vanaf 23 september 2020 moeten websites van overheidsinstanties voldoen aan de wettelijke verplichting digitale toegankelijkheid. Om organisaties hierbij te helpen heeft Logius een handig stappenplan gemaakt.  Het stappenplan geeft een duidelijk beeld van de huidige situatie binnen uw organisatie. Daarnaast biedt het handvatten…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 15 Mei 2020 op 7.55 — Geen reacties

‘Digitaal en duurzaam toegankelijk is de toekomst’

Hoe bevalt het thuiswerken?

“Hoewel het aan één tafel werken met je partner niet altijd even praktisch is, gaat het thuiswerken goed. Met mijn teamleden van Records- en Data Management (RDM) bellen we dagelijks voor het sociale contact en het voordeel is dat ik niet vroeg naar kantoor hoef te komen om verzekerd te zijn van een bureau. Wel merk ik dat afstand nemen van werk soms lastig is. Vooral wanneer er iets vervelends gebeurd is tijdens het werk. Normaal trek je de deur achter…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 11 Mei 2020 op 7.49 — Geen reacties

‘Hotspotmonitor’ als leidraad voor uitzonderlijke situaties

Hoe ga je als overheid om met uitzonderlijke gebeurtenissen met grote impact, waarvan de weerslag eigenlijk separaat zou moeten worden vastgelegd? Ook als die weerslag bijvoorbeeld buiten de Selectielijst valt. Hoe bepaal je of een gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld het coronavirus, dermate belangrijk en uitzonderlijk is dat je daarvan de documentatie rondom beslissingen, proces en afronding, maar ook alle andere maatschappelijke uitingen wilt registreren en bewaren? Precies om die reden heeft het… Doorgaan

Toegevoegd door Doxis Informatiemanagement op 30 April 2020 op 16.22 — Geen reacties

KNVI: Algemene Ledenvergadering 28 mei 2020 digitaal

Anticiperend op de noodwet, die de Eerste Kamer op 21 april heeft goedgekeurd, organiseert de KNVI haar voorjaarsvergadering 2020 volledig digitaal. De noodwet maakt het namelijk mogelijk om een volledig virtuele ledenvergadering te houden, ook als de statuten dit niet faciliteren.   De vergadering vindt plaats op donderdag 28 mei tussen 19.30-21.00 uur. De Algemene…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 30 April 2020 op 12.47 — Geen reacties

Kamerbrief inwerkingtreding Omgevingswet

Minister van Veldhoven voor Milieu en Wonen informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom de stelselherziening en de implementatie-inspanningen van de Omgevingswet.

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 29 April 2020 op 15.14 — Geen reacties

Per 20 april ondersteuning Hoge Raad bij digitaal procederen

Website VNG

vrijdag 17 april 2020

Sinds 15 april 2020 zijn vertegenwoordigers van bestuursorganen, beroepsmatige rechtsbijstandsverleners en niet-natuurlijke personen verplicht om digitaal te procederen in belastingzaken. Bij het in…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 April 2020 op 7.33 — Geen reacties

Artikel 45 UAVG wordt gewijzigd op initiatief van KVAN/BRAIN

Goed AVG-nieuws voor alle archiefinstellingen die niet onder de Archiefwet vallen! De ministers van Justitie en Veiligheid en OCW hebben positief gereageerd op de brief van KVAN/BRAIN om hen dezelfde uitzonderingen te verlenen…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 April 2020 op 7.08 — 4 commentaren

Toename digitale aangifte geboortes bij gemeenten

Bij de gemeente Geertruidenberg kan je sinds kort digitaal aangifte doen van de geboorte van een kind (link):</p>

Geboorte-aangifte…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 15 April 2020 op 15.30 — Geen reacties

Vraag over: Preserveren van de digitale handtekening

Vanuit de VNG zijn we gestart met een aantal gemeenten met het schrijven van een handreking 'Digitale Handtekening'.  Een van de hoofdstukken in de handreiking gaat over preservatie van de digitale handtekening: Hoe zorgen we ervoor dat permanent te bewaren digitaal ondertekende stukken ook in de toekomst de juiste en volledige informatie blijft bevatten waarbij te herleiden blijft door wie op welk moment ondertekend is. Is er al een overheidsorganisatie die hierover nagedacht heeft en…

Doorgaan

Toegevoegd door Kees Groeneveld op 15 April 2020 op 9.42 — 2 commentaren

Archivering audiovisuele verslagen van de raad

Organisatie

VNG

Publicatie soort
Factsheet
Volledige publicatie…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 15 April 2020 op 9.05 — 2 commentaren

Webinar 15 april: Inzet van een virtuele medewerkers (RPA) in crisistijd

Aangezien wij het belangrijk vinden om in deze tijd kennis te blijven delen, organiseren wij op woensdag 15 april om 11.00 uur een live webinar met Q&A over de toepassing van RPA, bots en robotisering in crisistijd binnen de overheid.

Merk jij dat in deze tijd van crisis de beschikbaarheid van je eigen medewerkers onder druk staat? Dat het niet meer vanzelfsprekend is dat iedereen fulltime beschikbaar is? Of dat het systeem of de leverancier niet optimaal beschikbaar…

Doorgaan

Toegevoegd door Linda Wouters op 14 April 2020 op 10.26 — Geen reacties

Eerste pilot overheidsbrede chatbot van start bij de gemeente Dongen

Website Digitale Overheid

De gemeente Dongen gaat als eerste gemeente in Nederland meedoen aan een pilot met als doel een overheidsbrede chatbot te ontwikkelen. Deze chatbot moet als virtuele assistent de burger de weg wijzen binnen de overheid. ‘Gem’ is zijn naam en hij gaat burgers ondersteunen ongeacht de gemeentelijke website waar ze zich op…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 7 April 2020 op 8.39 — Geen reacties

Maandarchieven

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden