Alle blog-berichten (1,262)

Digitaal werken in het sociaal domein zonder centraal zaaksysteem?

Bron: Website Telengy

De werkorganisatie CGM is ontstaan op 1 januari 2014 uit een ambtelijke fusie en werkt voor de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en St. Hubert. Binnen het sociaal domein wordt gewerkt met de Suite4Sociaal…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 23 Oktober 2019 op 9.57 — Geen reacties

Achteraf even vaststellen dat de mailbox geen archiefwaardig materiaal was?

Het zou ook zo kunnen zijn dat het wissen van de mailbox volstrekt los van het traject van archiefvernietiging plaatsvindt. ICT doet de mailboxen en DIV/archief het archief. Dat de mailbox archief zou kunnen zijn, daarvan wordt achteraf gesteld dat het niet zo is? Probleem opgelost. 

Zou kunnen. "Het account, en daarmee de mailbox, van De Ruiter is volgens het college op 17 oktober 2018 gewist. ‘Er is hier geen opdracht gegeven. Bij een ict-controle destijds kwam naar voren…

Doorgaan

Toegevoegd door jack karelse op 21 Oktober 2019 op 15.22 — 6 commentaren

Denktank Toekomstgericht Informatiebeheer

Denktank Toekomstgericht Informatiebeheer

Er is in de hele overheid, van hoog tot laag, sprake van een groot en structureel gebrek aan bewustzijn, aandacht en kennis ten aanzien van het belang van informatie, informatiemanagement en informatiebeheer. Daar ligt de kern van het probleem, en daar ligt ook het begin van een oplossing ervan. Bij het inrichten van samenwerkingsprocessen moet informatiebeheer het vertrekpunt zijn, niet het sluitstuk. Het idee is ontstaan tijdens de twee…

Doorgaan

Toegevoegd door Layla Hassan op 21 Oktober 2019 op 11.00 — 1 commentaar

Archiefbeheer bij scholen

website: Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

In hoeverre valt mijn school onder de Archiefwet? Hoe lang moet de school diploma’s bewaren? In het informatieblad Archiefbeheer bij scholen vindt u uitleg over dit soort vragen.

De Inspectie voor Overheidsinformatie en Erfgoed heeft de uitleg geactualiseerd. De…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 21 Oktober 2019 op 9.11 — Geen reacties

Geactualiseerde versie documenttypen

Rienk Jonker is in het dagelijkse leven informatieadviseur bij de gemeente Leeuwarden. Sinds jaar en dag houdt hij een website bij waar hij informatie deelt over ons vakgebied. Mocht je het niet kennen, neem zeker een kijkje op zijn  site via deze link.

Woensdag 17 oktober 2019 deelde hij een nieuwe versie van documenttypen. Ik citeer Rienk:

Een documenttype is een…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 21 Oktober 2019 op 8.00 — Geen reacties

Gemeenten zetten eerste stap richting samenhangende objectenregistratie

Bron: website VNG Realisatie

Het Nationaal Wegen Bestand (NWB) heeft geconstateerd dat van sommige straatnamen lastig is te bepalen bij welke weg ze horen. VNG Realisatie en het NWB zijn daarom een traject begonnen om de gegevens over straatnamen in de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 18 Oktober 2019 op 8.30 — Geen reacties

Centric en Common Ground

Vele gemeenten gebruiken applicaties van de leverancier Centric. Deze week publiceerde Centric een position paper over hun relatie met Common Ground.

Common Ground heeft als doel om de gemeentelijke informatievoorziening structureel te herzien, door anders om te gaan met gegevens en meer samenhang te scheppen in de gemeentelijke gegevenshuishouding.

De principes van Common Ground leveren duidelijke voordelen op: kostenreductie, schaalvoordeel, robuuste koppelingen tussen…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 18 Oktober 2019 op 8.00 — Geen reacties

Waarborgen tegen risico’s van data-analyses door de overheid

De Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft op 8 oktober een Kamerbrief gestuurd over waarborgen tegen de risico's van data-analyses door de overheid.  Data-analyses bieden veel kansen voor bedrijven en overheden om hun zaken efficiënter en effectiever in te richten. Maar.. data-analyses geven ook risico’s. De transparantie rond data-analyses kan onvoldoende zijn. Hierdoor weten burgers vaak niet dat zij onderwerp zijn van een data-analyse, waarvoor die analyse wordt gemaakt en de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 14 Oktober 2019 op 8.30 — Geen reacties

Rapport 'Jouw depot, mijn depot? Verandering langetermijnbewaring overheidsinformatie'

Tekst van Jeroen Padmos, NA:

In juni 2018 kondigde minister Slob (MBVOM) aan de overbrengingstermijn in de huidige Archiefwet te willen verkorten. Hij gaf daarbij ook ruimte voor onderzoek naar de vraag of bestaande digitale depots van rijksorganisaties kunnen gaan functioneren als archiefbewaarplaats in wettelijke zin. Dit idee wordt in de praktijk vaak bewaren bij de bron genoemd, omdat de kern is dat archieven niet worden verplaatst naar een archiefbewaarplaats, maar in hun…

Doorgaan

Toegevoegd door Jean-Luc Rouvroye op 11 Oktober 2019 op 10.32 — 1 commentaar

Uitnodiging Ontbijtsessie KBenP voor: Data For Breakfast

Datasets, dashboards en rapportagesHeeft uw organisatie of business unit een overload aan informatieproducten, datasets, dashboards en rapportages die u beter toegankelijk wilt maken voor uw medewerkers? Dan zijn oplossingen, zoals het Dataloket ideaal voor uw organisatie!…Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 7 Oktober 2019 op 16.04 — Geen reacties

Common Ground: Verdieping groeipact: van intenties naar uitvoering

Common Ground is een ingrijpende hervorming van de informatievoorziening, die vraagt om een nieuwe manier van samenwerken tussen gemeenten en de markt. Hoe kan die nieuwe samenwerking tussen markt en overheid eruit zien? Welke afspraken maak je? Hoe neem je besluiten? Wie is verantwoordelijk? Op dag 3 van het Fieldlab bogen leveranciers en gemeenten zich…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 7 Oktober 2019 op 7.55 — Geen reacties

Onderzoek gevolgen verkorting overbrengingstermijn archief

Website VNG

Verkorting van overbrengingstermijn naar de archiefbewaarplaats dient als katalysator voor een betere informatiehuishouding bij overheden en haalt de deadline voor het omgaan met de uitdagingen van digitalisering tien jaar naar voren.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 30 September 2019 op 13.21 — Geen reacties

Bijeenkomst doorontwikkeling informatiesystemen voor raadsleden

Deze bijeenkomst is een vervolg op de Meetup Informatiepositie Raadsleden van 13 april. Aan het eind van deze dag leveren we een advies op dat direct bruikbaar is voor de doorontwikkeling van raadsinformatiesystemen.

Programma

  • 12.00 - 13.00: Inloop lunch
  • 13.00 - 13.30: Korte terugblik onderzoek informatiepositie raadsleden
  • 13.30 - 17.00: Deel 1 Design sessie informatiepositie & -systemen voor raadsleden
  • 17.30 - 19.00: Deel 2 Walking dinner…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 26 September 2019 op 14.40 — Geen reacties

Motie van de leden Verhoeven en Van der Molen over een meldplicht voor ingrijpende algoritmes

De motie bevat de volgende punten:

- De inzet van deze algoritmes en de onderliggende databestanden het risico van ongelijke behandeling en uitsluiting met zich mee kan brengen;

- De regering geen goed zicht heeft op de ontwikkeling en inzet van alle algoritmes door deze overheden en overheidsinstanties;

- De Tweede Kamer zich heeft uitgesproken voor…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 September 2019 op 12.00 — Geen reacties

Verbeter uw webformulieren met behulp van de succesratio

Steeds meer gemeenten meten de succesratio van hun webformulieren en verbeteren daarmee de gebruiksvriendelijkheid van de webformulieren. Ook uw webformulieren verbeteren? Op donderdagmiddag 26 september organiseert VNG Realisatie een bijeenkomst, waarbij onder meer de gemeenten met de hoogste…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 23 September 2019 op 8.06 — Geen reacties

Beraadslagingsinstrument voor algoritmische systemen (BIAS)

bron website Utrecht Data School

Utrecht Data School ontwikkelt momenteel BIAS: het beraadslagingsinstrument voor algoritmische systemen. Deze toolkit helpt om de ethische afwegingen en het verantwoordingsproces rondom algoritmen te stroomlijnen en te formaliseren. BIAS wordt in samenwerking met verschillende gemeenten ontwikkeld. We zoeken altijd nieuwe partners om te spreken, om mee samen te werken,…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 22 September 2019 op 12.28 — 2 commentaren

Meld je nu nog aan voor een DEDA-Workshop bij jou op locatie.

 De aanmeldingen voor de verdiepende workshops over het DEDA-model gaan snel. Jij kan je nu nog aanmelden voor een DEDA-Workshop bij u op locatie.

Veel gemeenten hebben al kennisgemaakt met DEDA via de Data Awareness Dag van VNG Realisatie. Uit de deelnemers kwam vaak naar voren dat een verdiepingssessie rondom DEDA erg fijn zou zijn. Daarom komen er in de tweede helft van 2019 een groot aantal workshops aan. Deze workshops kunnen op locatie georganiseerd worden.

Wat is…

Doorgaan

Toegevoegd door David Meijer op 20 September 2019 op 10.00 — 1 commentaar

Vacature traineeship Informatiemanagement

Wil je graag deel uitmaken van een netwerk van professionals, van wie je kan leren en die je een frisse vernieuwende kijk bieden op informatiemanagement? Dan is een traineeship informatiemanagement bij VHIC wellicht iets voor jou. https://lnkd.in/drHRW4j

Toegevoegd door VHIC op 19 September 2019 op 14.21 — Geen reacties

Stageplek VVA gezocht

Ihkv opleiding VVA naarstig op zoek naar stageplek en mentor. Omgeving Flevoland en Overijssel is zeer welkom, wat verder weg natuurlijk ook.

Toegevoegd door Ramona Lomartire op 17 September 2019 op 5.07 — 3 commentaren

Veelbelovende resultaten in onderzoek naar digitaal doorzoekbaar maken CABR

Wat betekent het als we grote archieven of historische tekstcollecties integraal digitaal doorzoekbaar kunnen maken? Dan kun je door de diepste informatielagen, dwars door alle individuele dossiers en inventarisnummers heen zoeken. Binnen het project TRIADO is de afgelopen twee jaar onderzocht met welke methoden en technieken het meest geraadpleegde WO2-archief van ons land, het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR), full text doorzoekbaar kan worden gemaakt. De resultaten zijn…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 16 September 2019 op 11.00 — Geen reacties

Maandarchieven

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden