Alle blog-berichten (1,375)

Selectielijst voor archiefbescheiden van de provinciale organen vanaf 1 januari 2020

Bron: Website Nationaal Archief

Selectielijst voor archiefbescheiden van de provinciale organen vanaf 1 januari 2020…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 30 Juli 2020 op 11.22 — Geen reacties

Raamovereenkomst GT Print gegund

Bron website VNG

De VNG heeft de raamovereenkomst voor de gezamenlijke aanbesteding van printdiensten op 17 juli 2020 gegund aan PCI, Xerox, Ricoh, Canon en Bechtle. Deze aanbesteding zorgt ervoor dat gemeenten een gedegen contractuele basis voor printen, kopiëren, scannen en faxen voor hun organisatie krijgen.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 28 Juli 2020 op 10.00 — Geen reacties

Digitaal vergaderen, niet ideaal maar wel een goed alternatief

Bron: website Digitale Overheid

De tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is geëvalueerd. De evaluatiecommissie concludeert in…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 28 Juli 2020 op 8.42 — Geen reacties

Nieuw; SOR Objectenregistratie

Bron: Website VNG Realisatie

De samenhangende objectenregistratie (SOR) is een nog te ontwikkelen uniforme registratie met basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid. Daaronder worden verstaan objecten die in het terrein zichtbaar zijn, zoals spoorlijnen wegen, water, gebouwen en bomen, aangevuld met objecten als woonplaatsen en openbare ruimten.

De…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 28 Juli 2020 op 8.39 — Geen reacties

IISG verwerft het Core Trust Seal (CTS)

Bron website netwerk Digitaal Erfgoed

Op 13 juli 2020 heeft het  IISG | Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis het Core Trust…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 21 Juli 2020 op 16.17 — Geen reacties

Whitepaper ‘Drones binnen de gemeente’ beschikbaar

Bron: website VNG

De nieuwe whitepaper geeft inzicht in de toepassingen, regelgeving, privacy en handhaving van drones. Ook bevat de paper handvatten om zelf aan de slag te gaan met drones.

In opdracht van de VNG, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 Juli 2020 op 8.59 — Geen reacties

Addendum op Handvat Gegevensuitwisseling beschikbaar voor gemeenten

Bron: Website VNG

Op 1 januari is de Wet Bopz vervangen door de Wvggz en de Wet zorg en dwang (Wzd). Met het oog hierop is er nu een addendum beschikbaar op het Handvat Gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein.

Het addendum gaat in op…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 Juli 2020 op 8.42 — Geen reacties

Onderzoeksrapport Uitvoerbaarheidstoets gemoderniseerde Archiefwet

Bron: Website Rijksoverheid

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) moderniseert de Archiefwet. De Auditdienst Rijk heeft in opdracht van OCW de uitvoerbaarheid van het voorstel van wet onderzocht bij de organisaties die onder toezicht staan van de Inspectie Overheidsinformatie…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 18 Juli 2020 op 17.14 — Geen reacties

Publiek Denken Special: iSamenleving Grip op gegevens

In een nieuwe special gaat Publiek Denken in op de ambities en doelstellingen voor een succesvolle digitale transitie. Waar kan Nederland verder in blijven ontwikkelen en waar moet het accent op worden gelegd? Hoe kunnen we op een verantwoorde manier profijt halen uit de maatschappelijke en economische kansen van digitalisering?

Lees hier de special Grip op gegevens (met ook een bijdrage van het RDDI)…

Doorgaan

Toegevoegd door Marieke Klomp op 17 Juli 2020 op 10.20 — Geen reacties

Eerste Haal Centraal API in productie: BRK Bevragen

Bron: website VNG Realisatie</span>

De eerste Haal Centraal API is in productie genomen door het Kadaster. Het gaat om BRK Bevragen. Met deze API kunnen gemeenten efficiënter en effectiever gebruikmaken van gegevens uit de Basisregistratie Kadaster ten behoeve van…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 15 Juli 2020 op 12.03 — Geen reacties

Whitepaper model-DSP als risicoclassificatie

Bron website VHIC

Om inzicht te krijgen in het belang van informatie in uw organisatie is kennis nodig van de rol van informatie in uw processen en van het belang van deze processen. Een nuttig instrument om het belang van informatie te bepalen is de risicoanalyse. In de model-DSP’s voor gemeenten, waterschappen, corporaties en het onderwijs zijn voor alle processen deze…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 12 Juli 2020 op 21.19 — Geen reacties

Gemeenten en hun informatievoorziening: transitie naar Common Ground

Bron: Website Morgens

Interview met Raymond Alexander van VNG Realisatie

Voor ons onderzoek naar De gemeente van Morgen interviewden we Raymond Alexander. Hij is unitmanager bij VNG Realisatie en een drijvende kracht achter Common Ground. We spraken met hem over de uitdagingen waar gemeenten nu tegenaan lopen, gemeentelijke samenwerking en de transitiestrategie bij Common Ground.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 9 Juli 2020 op 8.44 — Geen reacties

Nieuws over Denktank Toekomstgericht Informatiebeheer

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Misschien heb je al lange tijd niets meer van de Denktank gehoord en denk je dat die zijn uitgedacht? Niets is minder waar. Ondanks de corona is met hulp van teams en webex meet doorgegaan met het nadenken wat de belangrijkste uitdagingen zijn op het gebied van informatievoorziening. Daar zijn veel ideeën over uitgewisseld.

 

Twee leden van de Denktank zijn druk bezig met het concept bewaren bij de bron en wat…

Doorgaan

Toegevoegd door Layla Hassan op 8 Juli 2020 op 15.41 — Geen reacties

‘De waarde van de informatiehuishouding voor goed bestuur

Op woensdag 1 juli hielden iBestuur en het Rijksprogramma Duurzaam Digitale informatievoorziening (RDDI) in Den Haag (Nieuwspoort) een ontbijtbijeenkomst over het thema ‘De informatiehuishouding van het Rijk in 2030’. Bij de overheid is digitale informatie goud voor de organisatie zelf, maar ook voor de samenleving. Maar dan moet de informatiehuishouding hier wel op aangesloten zijn.

Aan de…

Doorgaan

Toegevoegd door Marieke Klomp op 3 Juli 2020 op 11.02 — Geen reacties

Van binnen naar buiten

Veel gemeenten zijn bezig om 'buiten naar binnen' te halen en van binnen naar buiten te gaan. De ambtenaar moet veel meer de straat op. Hij/zij moet veel meer op de regiestoel gaan zitten en meer verantwoordelijkheid aan de burger geven. De maatschappij moet meer in de lead komen zoals wel eens wordt gezegd. Een voorbeeld is de aanpak van het…

Doorgaan

Toegevoegd door Wouter Verdaas op 1 Juli 2020 op 16.30 — 7 commentaren

Op zoek naar Pilot gemeente voor archivering Whatsapp berichten

Het zal niemand ontgaan zijn: De publicaties van de Whatsapp berichten van Ferd Grapperhaus en Femke Halsema naar aanleiding van de demonstrtie op de Dam. Vanuit archiveringsoogpunt ontstaat de vraag: Hoe worden eigenlijk Whatsapp -berichten (of breder geformuleerd: Hoe worden berichten uit berichtenapps) die archiefwaardig zijn b.v. omdat het een hotspot betreft of omdat er besluiten genomen worden, gearchiveerd? In de praktijk blijkt dit niet zo eenvoudig. Vanuit de VNG hebben we (in…

Doorgaan

Toegevoegd door Kees Groeneveld op 29 Juni 2020 op 16.35 — Geen reacties

Onderzoeksrapport juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen

Bron: Website Rijksoverheid

Het gebruik van algoritmen gaat gepaard met kansen en risico’s. Ontwikkelingen kunnen snel gaan en een grote schaal aannemen. De vraag of publieke belangen

en rechtsstatelijke waarden in dit verband nog voldoende geborgd zijn (en hoe dit het beste te bereiken), heeft dan…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 28 Juni 2020 op 16.30 — Geen reacties

Thuiswerkers werken beter aan hun informatiehuishouding

Bron website RDDI

Sinds het begin van de coronacrisis lijken we bewuster om te gaan met het veilig en duurzaam bewaren van informatie. Dat zegt Doc-Direkt, dienstverlener van het Rijk op het gebied van informatiehuishouding.

Sinds half maart staat de telefoon niet stil…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 26 Juni 2020 op 9.51 — Geen reacties

Meerjarige Transitiestrategie Common Ground

Bron: Website VNG

Het VNG-bestuur heeft de Meerjarige Transitiestrategie Common Ground vastgesteld. In 2020 realiseren we 2 oplossingen (Registratie Vakantieverhuur en het Huishoudboekje) die in 2021 moeten werken en voor alle gemeenten beschikbaar zullen zijn om in de uitvoeringspraktijk te gebruiken.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 24 Juni 2020 op 12.07 — Geen reacties

Maandarchieven

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden