Alle blog-berichten (1,303)

Nieuwe organisatie: wat te doen met personeelsdossiers?

Richtlijnen Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Op personeelsdossiers is met name de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken.

De AVG stelt…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 17 Januari 2020 op 14.30 — 2 commentaren

KIA ThemaTiendaagse Overbrengen digitale archieven en vernietiging #Aflevering 4

Op 23 januari a.s. organiseert KIA de Themadag 'Vernietiging in de digitale wereld'. Een dag vol inspirerende sprekers en interactieve break out sessies. Hierbij alvast een voorproefje van de break out sessie 'Start Kennisproducten Digitaal vernietigen'.

Toegevoegd door Migiza Victoriashoop op 17 Januari 2020 op 10.56 — Geen reacties

ThemaTiendaagse Online Stellingenronde 2

Geautomatiseerd vernietigen is een goedkope bezuinigingsmaatregel. Een van de stellingen die collega Theo Vermeer (Stadsarchief Rotterdam) aan Gert Zwagerman (Gemeente Amsterdam) voorlegde. Ben jij het eens of oneens met deze stelling?

Toegevoegd door Migiza Victoriashoop op 15 Januari 2020 op 10.00 — 1 commentaar

ThemaTiendaagse Online Stellingenronde

Voor de ThemaTiendaagse Vernietiging kregen Leo de Jager en Jan Prins van de Gemeente Den Haag drie stellingen over informatiebeheer voorgelegd. Ben jij het met hun argumentatie eens?

Toegevoegd door Migiza Victoriashoop op 14 Januari 2020 op 10.12 — 4 commentaren

Amsterdam heeft eerste nul-op-de-meter stadsarchief van Nederland

Bron: Website Koudekluchtbehandeling 10 januari 2020

(artikel) Stadsarchief Amsterdam heeft de eerste nul-op-de-meter-stadsarchieflocatie van Nederland. Ondanks hoge eisen op het gebied van verwarming en koeling gebruikt het gebouw jaarrond geen energie.

Tekst: Joop van Vlerken

Het meest bijzondere aan de uitbreiding van Stadsarchief Amsterdam is dat er 45…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 13 Januari 2020 op 9.51 — Geen reacties

Toekomstscenario’s voor ENSIA – deel 1

Veel gemeentelijke CISO’s zullen deze zin goed kennen: “ENSIA heeft tot doel het ontwikkelen en implementeren van een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)”. En natuurlijk vervangen we inmiddels BIG voor BIO. Dat nog te bezien valt of je ENSIA al een ‘effectief en efficiënt verantwoordingsstelsel’ mag noemen behandel ik in dit eerste deel. Hoe ENSIA zich…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 13 Januari 2020 op 9.37 — Geen reacties

Update Raad van State 8 januari 2020; Terecht verwijderd op grond van de Archiefwet, geen plicht om bij een ander alsnog informatie te achterhalen

a href="https://overheidenopenbaarheid.nl/" rel="noopener" target="_blank">p>Bron website overheid en openbaarheid

De discussie of stukken er zijn of niet (meer) blijft een terugkerend punt. Als iets is verwijderd op grond van de Archiefwet dan zijn de documenten er niet en dus kan een en ander niet via de Wob worden opgevraagd. Er is rechtspraak bekend waarbij een bestuursorgaan wordt opgedragen het nodige te doen om informatie alsnog te achterhalen. Vooralsnog is dat…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 9 Januari 2020 op 8.44 — Geen reacties

Update Raad van State 8 januari 2020; Mailboxen verwijderd – aangetoond via extern onderzoek – dan kan het Wob-verzoek worden afgewezen

Bron: website overheidopenbaarheid

Zagen we eerder al dat je niet kunt volstaan met de enkele mededeling dat een e-mailaccount is opgeheven en dus de e-mails niet meer aanwezig zijn (zie deze update van november). Vandaag…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 9 Januari 2020 op 8.42 — Geen reacties

Het Programma Informatievoorziening in ontwikkeling Veiligheidsregio's

Bron website Brandweer

De veiligheidsregio’s streven, samen met het IFV, naar een sterke, uniforme en waar mogelijk gemeenschappelijke informatievoorziening (IV). Sinds 2015 gebeurt dat in de vorm van het Programma IV. Een evaluatie eerder dit jaar gaf bruikbare aanbevelingen voor de toekomst. Deze worden overgenomen in het…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 7 Januari 2020 op 10.55 — Geen reacties

Informatieblad archiveren chatberichten nu online op website Nationaal Archief

Bron: website Nationaal Archief gepubliceerd 6 januari 2020

Hoe houd ik informatie uit chatberichten duurzaam toegankelijk? Om hierbij te helpen, heeft het Nationaal Archief een informatieblad archiveren chatberichten uitgebracht op de website.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 6 Januari 2020 op 19.13 — Geen reacties

Kenniskaart Werken met overheidsinformatie

Bron: de Argumentenfabriek

Wat moeten rijksambtenaren minimaal weten over werken met overheidsinformatie en waarom is dit belangrijk?’. Met die centrale vraag hebben we een informatiekaart gemaakt in opdracht van het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI). De kaart is bedoeld voor functionarissen en specialisten die…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 30 December 2019 op 14.47 — 2 commentaren

Nieuw: Toezicht op gebruik van algoritmen door de overheid’

Op 20 december 2019 werd aan de Tweede Kamer een rapport aangeboden over toezicht op het gebruik van algoritmes. Je vindt het rapport hier:  Onderzoek_Toezicht_op_het_gebruik_van_algoritmen_door_de_overheid.pdf.

Doel van dit onafhankelijke onderzoek is nader inzicht te bieden in de wijze waarop het huidige toezicht op de toepassing van algoritmen bij de overheid…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 24 December 2019 op 14.14 — Geen reacties

Archiefwet 2021: samenvatting en commentaar

Bron; Website SDU

In september 2019 gaven we op deze site een overzicht van de belangrijkste voorgenomen wijzigingen van de Archiefwet. Inmiddels is de voorlopige tekst van de Archiefwet 2021 bekend en loopt er een internetconsultatie waar iedereen tot 23 januari 2020 op kan reageren via…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 24 December 2019 op 13.30 — Geen reacties

Stand van zaken WhatsApp voor gemeentelijke dienstverlening

Bron: Website VNG

Sinds 7 december mogen gemeenten voor hun dienstverlening geen gebruik meer maken van de particuliere versie van WhatsApp. Het is nog onduidelijk of gemeenten een licentie kunnen aanvragen voor de API-variant van WhatsApp for Business. En mocht dat niet kunnen, op welke termijn dat wel mogelijk is.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 December 2019 op 20.25 — Geen reacties

Eén metadatastandaard voor de hele overheid

Bron: Website VNG

VNG werkt samen met het Nationaal Archief, BZK/CIO Rijk en KOOP aan één metadatastandaard voor de hele overheid. Metadata worden gebruikt om kenmerken van gegevens te beschrijven en geven context aan een document. Deze kenmerken zijn onder meer belangrijk…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 December 2019 op 20.18 — Geen reacties

Presentaties studenten Data Design op 30 januari

Op donderdag 30 januari 2020 van 10.30 uur – 13.00 uur presenteren studenten Data Design van de Willem de Kooning Academie hun onderzoek bij het Nationaal Archief. U bent van harte welkom om bij deze presentaties aanwezig te zijn en van gedachten te wisselen met het mede-publiek, de studenten, docenten en de Algemeen Rijksarchivaris Marens Engelhard.

Centrale vraag waar de studenten dit jaar aan de slag zijn gegaan is: Hoe zou archiveren kunnen werken als we hier opnieuw over gaan…

Doorgaan

Toegevoegd door Violet Kennismakelaar op 18 December 2019 op 15.21 — Geen reacties

Oproep deelname aan Duurzaam Toegankelijk 'Presenteren / Tonen '

Vanuit de  VNG hebben we een aantal projecten geinitieerd voor het Duurzaam Toegankelijk Op Orde krijgen van de inforamtievoorziening in het lokale overheidsdomein. We zijn goed van start met de projecten: Archiving by design, Zoeken en Vinden, Presenteren, Preserveren (incl marktverkenjning edepots) en Vernietigen. Nu is de bezetting voor het project 'Presenteren / Tonen aan de smalle kant. Graag zou ik een of twee gemeenten / regionale archiefdiensten / waterschappen etc. willen uitnodigen…

Doorgaan

Toegevoegd door Kees Groeneveld op 18 December 2019 op 9.54 — 2 commentaren

Van TMLO en TP Rijk naar MDTO Nieuwe metagegevensstandaard voor gehele overheid

https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/nieuws/van-tmlo-en-tp-rijk-naar-mdto12 december 2019


De doorontwikkeling van het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO) is…

Doorgaan

Toegevoegd door Jean-Luc Rouvroye op 17 December 2019 op 13.54 — Geen reacties

ONLINE: de handreiking ‘Delen en hergebruik van overheidssoftware'

Onlangs verscheen de handreiking ‘Delen en hergebruik van overheidssoftware; Juridische aspecten rondom het door de overheid ter beschikking (laten) stellen van open source software.' Geschreven door Mathieu Paapst van ICTRecht, in opdracht van het Ministerie van BZK.

Toegevoegd door Jolanda de Jong op 16 December 2019 op 11.30 — Geen reacties

Wet elektronische publicaties: gevolgen voor gemeenten en kosten voor archivering

De Wet elektronische publicaties (Wep) gaat in op 1 januari 2021. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel. Gelet op de verwachte impact van de Wep op de processen en organisatie van gemeenten, adviseren wij u tijdig met de implementatie te beginnen. 

In de VNG ledenbrief wordt ingegaan op de Wep en de gevolgen voor de gemeenten.

Verplicht publiceren in een officieel elektronisch…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 13 December 2019 op 17.47 — 1 commentaar

Maandarchieven

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden