Alle blog-berichten (1,134)

Netwerk Oorlogsbronnen is genomineerd voor de Geschiedenis Online prijs!

Het Netwerk Oorlogsbronnen maakt fysiek verspreide bronnen over en uit de Tweede Wereldoorlog in het toenmalig Koninkrijk der Nederlanden beter vindbaar en bruikbaar. In de collectie-portal Oorlogsbronnen.nl zijn inmiddels meer dan 10.300.000 WO2-bronnen uit 250+ collecties opgenomen. M.b.v. linked-data-technieken worden de bronnen inhoudelijk aan elkaar verbonden. De Nederlandse collectie WO2 is nog nooit zo goed doorzoekbaar…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 14 Januari 2019 op 10.00 — Geen reacties

Zeven ontwerpprincipes voor de Agenda Toezicht

1. Horizontaal voorop en wordt versterkt

Uitgangspunt hierbij is dat de verantwoordelijke bestuurders van decentrale overheden (zoals gemeenteraad, provinciale staten) in staat zijn om zich een goed beeld te verschaffen van de financiële gezondheid van hun organisatie en van de majeure risico’s. Door beter gebruik te maken van beschikbare data, benchmarks en moderne informatietechnologie…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 14 Januari 2019 op 8.28 — Geen reacties

Website Ruimtelijkeplannen.nl is vernieuwd

De website Ruimtelijkeplannen.nl bevat digitale ruimtelijke plannen die vanaf 2021 in de Viewer regels en kaart kunnen worden opgevraagd.

Website toegankelijker voor burgers

Na bijna 9 jaar en met inmiddels meer dan 70.000…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 11 Januari 2019 op 8.59 — Geen reacties

BIG wordt BIO

Voor de jaren 2018 en 2019 verantwoorden gemeenten zich nog over de BIG. Voor het jaar 2020 zal de verantwoording zijn aangepast aan de nieuwe Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Alle gemeenten zijn op 7 januari 2019 geïnformeerd met een VNG ledenbrief.

vanaf 1 januari 2020 is BIO de officiële richtlijn op het gebied van informatiebeveiliging voor gemeenten en officiële richtlijnen volgen in de loop van 2019.

Gemeenten, Rijk, waterschappen en provincies gaan daarom…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 10 Januari 2019 op 14.14 — Geen reacties

Raymond Alexander treedt toe tot MT VNG-Realisatie

Raymond Alexander treedt per 1 maart 2019 in dienst van VNG-Realisatie als lid van het managementteam. Hij zal zich hier richten op de doorontwikkeling van de Common Ground, digitale identiteit en uniformering van basisprocessen. Alexander is momenteel hoofd ICT en plaatsvervangend CIO van de gemeente 's Hertogenbosch en tevens voorzitter van de Informatie Management…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 8 Januari 2019 op 14.54 — Geen reacties

Update Wet Digitale Overheid: Einde leg uit maar verplichte toepassing

Het wetsvoorstel Wet Digitale Overheid bevat de mogelijkheid om open standaarden waar nodig te verplichten. Dat creëert meer urgentie voor overheden om maatregelen te treffen voor de duurzame digitale toegankelijkheid en beschikbaarstelling van overheidsinformatie. Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer op 20 december 2018 licht staatssecretaris Knops de verplichting als volgt toe:

Verplichte toepassing door overheidsinstanties, oftewel het niet langer mogelijk maken van de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 8 Januari 2019 op 10.30 — Geen reacties

Standaarden Documenten

Het…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 7 Januari 2019 op 8.48 — Geen reacties

4.500 bouwdossiers Hoogland online

Website Archief Eemland

Bouwdossiers behoren tot de meest geraadpleegde bronnen van Archief Eemland. Sinds kort kunnen bezoekers de beschrijvingen van de bijna 2.000 bouwdossiers van de gemeente Hoogland over de periode 1892-1950 online raadplegen. Eind maart 2017 gingen vrijwilligers van Archief Eemland van start en op 6 december 2018 was het laatste bouwdossier…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 4 Januari 2019 op 19.41 — Geen reacties

ONLINE: de gratis Nationale AI-cursus!

De Nationale AI-cursus staat online! Via deze basiscursus kan élke Nederlander meer te weten komen over artificiële intelligentie (AI), oftewel kunstmatige intelligentie. Met AI lossen machines, software en apparaten zelfstandig problemen op. Dit wordt de meest ingrijpende technologische ontwikkeling van onze tijd!

De cursus is opgezet door kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven en duurt in totaal vier…

Doorgaan

Toegevoegd door Jolanda de Jong op 31 December 2018 op 15.00 — Geen reacties

Squad Architectuur Samen Organiseren

<i>Website GEMMA online

Een overzicht van gepubliceerde documenten, en meer informatie over Samen Organiseren, de Common Ground, het Gegevenslandschap en de bijbehorende architectuur is te vinden op de pagina Samen Organiseren.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 31 December 2018 op 8.25 — Geen reacties

0.97 versie Standaarden Omgevingswet gepubliceerd

Website Geonovum

Op 21 december 2018 hebben KOOP en Geonovum de 0.97 versie van de Standaard Officiële Publicaties met specifieke toepassingsprofielen voor Omgevingsdocumenten opgeleverd. Op 28 januari 2019 gaat de consultatie op deze standaarden van start.

Op basis van de 0.97 versie van deze…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 27 December 2018 op 9.53 — Geen reacties

Knops: Overheid moet anders naar ict kijken. Interview staatssecretaris Raymond Knops (BZK) over nieuw elan en digitale overheid

Hoe til je de digitale dienstverlening van de rijksoverheid naar een hoger plan? Dat is de klus die staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moet klaren. Aan de basis ligt de Agenda Digitale Overheid NL DIGIbeter. Samenwerking, innovatie en ruimte voor experimenten zijn daarin sleutelwoorden. Een gesprek over een portefeuille waar menig bestuurder zijn vingers liever niet aan brandt.…

Doorgaan

Toegevoegd door Marieke Klomp op 27 December 2018 op 9.14 — 1 commentaar

“De architectuur zit nu onder de motorkap”

De Squad Architectuur Samen Organiseren werkt mee aan de basis voor Common Ground. Architectuurspecialisten Jeffrey Gortmaker en Ivo Hendriks van VNG Realisatie leggen uit hoe en waarom. 

Waarom is de squad opgericht?

Jeffrey: “We zien momenteel veel en belangrijke ontwikkelingen met een serieuze impact oop de informatievoorziening van gemeenten. Denk aan samen organiseren en Common Ground, maar ook aan allerlei initiatieven van gemeenten. Daar is een nieuwe…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 24 December 2018 op 8.45 — Geen reacties

Terugblik College van Dienstverleningszaken december

Op 6 december kwam het College van Dienstverleningszaken (CvD) bijeen. Gesproken werd over de methodiek klantreizen, de concretisering van jaarplan GGU en de verwerkersovereenkomst.

Klantreizen als standaard

De leermodule Klantreizen helpt gemeenten bij het inrichten van de gemeentelijke…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 24 December 2018 op 8.20 — Geen reacties

Vanaf 2019 standaard verwerkersovereenkomst voor gemeenten

Gemeenten en hun leveranciers willen eenvoudiger tot afspraken komen over het verwerken van persoonsgegevens. Daarom hebben gemeenten en VNG gezamenlijk aan een standaard verwerkersovereenkomst gewerkt. Deze overeenkomst regelt op uniforme wijze de afspraken rondom de verwerking van persoonsgegevens.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 21 December 2018 op 18.17 — Geen reacties

‘Goed informatiebeheer is een burgerrecht’

Bron: I bestuur 20 december 2018

Hoe betrouwbaar is het geheugen van de overheid? De afgelopen vijftien jaar is steeds meer overheidsinformatie gedigitaliseerd. Vaak zonder rekening te houden met digitale archivering. Om te kunnen garanderen dat overheidsinformatie vindbaar en bruikbaar blijft, wil minister Slob de Archiefwet moderniseren. Er wordt…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 December 2018 op 12.15 — Geen reacties

Algoritme helpt maar beleid ontbreekt

Uit een inventarisatie van het CBS onder 67 overheidsorganisaties in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) blijkt dat veel organisaties gebruik maken van algoritmes. Maar ze vinden dat het ontbreekt aan beleid over het gebruik hiervan.

Afspraken over inzet algoritmes

De meeste instanties willen dat er afspraken worden gemaakt over de manier waarop algoritmes worden ingezet. Het gaat dan vooral om de inzichtelijkheid, transparantie en…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 December 2018 op 10.35 — Geen reacties

‘Blockchain for good’ gepresenteerd

De Dutch Blockchain Coalition (DBC) heeft vandaag in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag een visiedocument aangeboden aan de staatssecretarissen Mona Keijzer (EZK) en Raymond Knops (BZK). Tegelijk zijn 5 groot maatschappelijke blockchain use cases gepresenteerd.

DBC is een samenwerkingsverband tussen partners uit de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Doel is het creëren van een veilige, betrouwbare digitale blockchain infrastructuur in Nederland die aansluit op de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 December 2018 op 10.27 — Geen reacties

Kabinet stemt in met wetsvoorstel elektronische publicaties

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingestemd met het wetsvoorstel elektronische publicaties. Doel van dit wetsvoorstel is om de toegankelijkheid van overheidspublicaties te vergroten.

Toegankelijkheid vergroten

Om de versnippering van informatievoorziening tegen te gaan regelt de wet dat overheidspublicaties verplicht op www.overheid.nl worden gepubliceerd. Zo…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 December 2018 op 10.26 — Geen reacties

Community Open Documentstandaarden helpt overheden

Gerlinda de Vries is sinds september 2018 als Rijkstrainee in dienst bij het Bureau Forum Standaardisatie (onderdeel van het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Het bureau zet zich in voor open ICT-standaarden. De opdracht van De Vries? Bouw een community rondom documentstandaarden. In gesprek met de community manager ‘Open Documentstandaarden’.

Verbindende…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 December 2018 op 10.24 — Geen reacties

Maandarchieven

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden