Alle blog-berichten (832)

DIV en de AVG

In het kader van de privacy (AVG) mag DIV nog de post openen ?

In hetzelfde kader mogen er nog kopieën van  bouwvergunningen vertrekt worden aan burgers?

Toegevoegd door Hennie de Vries op 12 Oktober 2017 op 14.19 — 2 commentaren

Wet Open Overheid (WOO) wordt in oktober besproken in de Eerste Kamer

Initiatiefvoorstel-Voortman en Van Weyenberg Wet open overheid

Dit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Voortman (GroenLinks) en Van Weyenberg (D66) heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. De Wet…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 9 Oktober 2017 op 8.48 — Geen reacties

Stageplekken gezocht voor Reinwardt Academie

De stageperiode van de tweedejaarsstudenten loopt van 29 januari tot en met 11 mei 2018. 

Naast de werkzaamheden voor de instelling, krijgt de student vanuit de opleiding opdrachten op het gebied van publieksonderzoek, organisatiekunde, en erfgoedtheorie. Hiermee laten wij de student vanuit een professionele invalshoek kijken naar de beroepspraktijk.

Er is gekozen voor een geïntegreerde aanpak tussen werken en leren. De student verricht circa 30 uur per week werkzaamheden voor…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 8 Oktober 2017 op 13.13 — Geen reacties

Aankondiging terinzagelegging selectielijsten per 2 oktober 2017, Nationaal Archief

In het kader van de archiefwettelijke procedure tot vaststelling van selectielijsten (art. 4, lid 2 van het Archiefbesluit 1995) liggen de navolgende (ontwerp)selectielijsten tezamen met het verslag van het rond de selectielijst gevoerde overleg vanaf 2 oktober 2017 voor een periode van zes weken ter inzage bij de informatiebalie in de studiezaal van het Nationaal Archief, en zijn deze te raadplegen op de website van het Nationaal Archief:…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 2 Oktober 2017 op 13.32 — Geen reacties

Kamerbrief over rapporten 'Correctiepunt' en 'Inzage persoonlijke gegevens'

Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over de rapporten 'Correctiepunt Basisregistraties' en 'Onderzoek inzage persoonlijke gegevens'.

Lees verder via deze link

Toegevoegd door Yvonne Welings op 2 Oktober 2017 op 11.42 — Geen reacties

Selectielijst Woningcorporaties geactualiseerd

Vorig jaar heeft VHIC de uniforme selectielijst voor woningcorporaties gepubliceerd. Deze wordt door VHIC de komende jaren actueel gehouden op basis van bijvoorbeeld wijzigingen in wet- en regelgeving.

Afgelopen juli heeft VHIC dan ook de geactualiseerde selectielijst (Selectielijst Woningcorporatie versie 2.0) en bijhorende stukkenlijst gepubliceerd. In deze geactualiseerde Selectielijst is een toelichting geschreven op de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de gevolgen…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 1 Oktober 2017 op 11.54 — Geen reacties

De Wet bescherming persoonsgegevens en het personeelsdossier, dit moet je weten

Een personeelsdossier staat vol met persoonsgegevens. Het is daarom niet gek dat de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) op personeelsdossiers van toepassing is. Het is belangrijk dat je als organisatie voldoet aan deze wet, want de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan pittige boetes uitdelen tot wel €…

Doorgaan

Toegevoegd door Peijke Jansdaal op 28 September 2017 op 9.00 — Geen reacties

Impactanalyse naar gevolgen verplichting digitaal procederen

Website VNG

In het burgerlijk en bestuursprocesrecht worden professionele partijen, dus ook gemeenten, verplicht een procedure langs elektronische weg te voeren. Dit betekent dat processtukken digitaal moeten worden ingediend. VNG/KING doet onderzoek naar de uitvoeringsconsequenties voor gemeenten.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 26 September 2017 op 12.53 — Geen reacties

Onderhandelaars gewezen op belang digitalisering

Bron: Binnenlands Bestuur

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) dringen bij de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 September 2017 op 17.17 — Geen reacties

Autoriteit Persoonsgegevens krijgt jaarlijks 7 miljoen euro extra

Bron Tweakers

Vanaf 2019 krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens structureel 7 miljoen euro extra. Dat blijkt uit de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie, die op Prinsjesdag bekend is gemaakt. Ook wordt er veel meer geld uitgetrokken voor detectie van 'cyberaanvallen'.

Volgend jaar gaat het budget van de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 24 September 2017 op 19.44 — Geen reacties

April 2019 definitieve ingangsdatum verplichting e-factureren

BRON: website PIANOo 

18-september-2017 | bron: PIANOoOverheidsorganisaties en alle andere aanbestedende diensten zijn per april 2019 verplicht e-facturen te kunnen…
Doorgaan

Toegevoegd door Jolanda de Jong op 24 September 2017 op 15.30 — Geen reacties

Rijk ziet gemeentelijk gegevensmanagement als voorbeeld

Website: Binnenlands Bestuur

De gemeentelijke richtlijnen voor gegevensmanagement, de Gemeentelijke Model Architectuur (GEMMA), worden overgenomen door de NORA, oftewel de richtlijnen die door de gehele overheid worden gehanteerd. De richtlijnen voor gegevensmanagement bestaan kort gezegd uit manieren voor het slim registeren en gebruiken van gegevens van…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 22 September 2017 op 10.06 — Geen reacties

Deze vragen mag je niet vergeten te stellen bij de aanschaf van capture software

De tijd dat document capture software alleen maar werd gebruikt om fysieke documenten te digitaliseren ligt al ver achter ons. Om business problemen op te kunnen lossen en kansen te benutten, moet document capture software tot veel meer in staat zijn en gelukkig is dat ook het geval.

Maar uit onderzoek blijkt dat maar weinig mensen exact weten wat de huidige mogelijkheden zijn, laat staan waar…

Doorgaan

Toegevoegd door Peijke Jansdaal op 21 September 2017 op 9.00 — Geen reacties

Vragen & antwoorden voor advocatuur over digitaal procederen

Bron: website De Rechtspraak

Den Haag, 30 augustus 2017

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 September 2017 op 13.38 — Geen reacties

Congres Omgevingswet 2019

Alles wijst erop dat de Omgevingswet niet in 2019, maar later in werking zal treden. En dat is geen overbodige luxe. Dat respijt is hard nodig, want de meeste gemeenten zijn nog lang niet klaar met de mega-operatie die de nieuwe Omgevingswet is. 26 wetten, 120 AMvB’s en 65 visies op het gebied van bouw, natuur, waterbeheer en ruimtelijke ordening moeten terug naar 1 wet, 4 AMvB’s en 1 visie. De hele fysieke leefomgeving onder één noemer.

Bent u op zoek naar een…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 September 2017 op 9.24 — Geen reacties

Wat is een IT-auditor?

Website NOREA

Een IT-auditor oordeelt en adviseert over IT in bedrijven en organisaties. Als professional is hij de aangewezen deskundige om een onafhankelijke beoordeling uit te voeren. Het vakgebied werd aanvankelijk aangeduid als EDP-auditing (Electronic Data Processing).Tegenwoordig geven we de voorkeur aan de aanduiding ‘IT-auditing’.

Gekwalificeerde IT-auditors beschikken op grond van hun…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 19 September 2017 op 13.00 — Geen reacties

Lek zet SVHW op spoor Informatiebeveligingsdienst

Bron: iBestuur

Sinds begin dit jaar heeft de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) haar werkterrein verbreed. De organisatie, die als kerntaak heeft het bieden van (incident)ondersteuning op het gebied van informatiebeveiliging, staat nu ook open voor enkele specifieke gemeentelijke samenwerkingsverbanden. De primeur was voor…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 18 September 2017 op 20.01 — Geen reacties

Margreet Vink nieuwe rijksarchivaris provincie Overijssel en gemeentearchivaris Zwolle en Deventer

Het bestuur van het Historisch Centrum Overijssel (HCO) heeft Margreet Vink-Bos (47) benoemd tot de nieuwe rijksarchivaris voor Overijssel en gemeentearchivaris voor Zwolle en Deventer. De Kampense volgt op 1 januari Lolke Folkertsma op, die dan met pensioen gaat. 

Vink was van 2011 tot 2017 gemeentearchivaris in Kampen.

Toegevoegd door Yvonne Welings op 18 September 2017 op 19.59 — Geen reacties

Gemeenten en IenM bereiken overeenstemming overeenstemming over vragenlijst zelfcontrole ENSIA-BAG

Nieuwsbericht | 24-07-2017 | 16:30

Door gemeenten en IenM wordt al geruime tijd samengewerkt, onder voorzitterschap van DataLand, om voor de zelfcontrole ENSIA-BAG te komen tot een gedragen vragenlijst. Dit overleg heeft heel recent tot volledige overeenstemming geleid op een vragenlijst waarvan de vragen geheel door de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 16 September 2017 op 18.38 — Geen reacties

Consultatie Nederlandse metadataprofielen datasets en services

Bron website De Geo-Standaard

Hierbij nodigen we u uit om uw visie te geven op nieuwe versies van de Nederlandse metadata profielen voor ruimtelijke datasets (iso19115) en services (iso19119). Reageren kan tot en met 30 september 2017.

Het Nederlandse profiel is aangepast om in lijn te blijven met technische INSPIRE richtlijn voor metadata die onlangs is verschenen. Ook zijn er wijzigingen…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 15 September 2017 op 12.48 — Geen reacties

Maandarchieven

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2017   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden