Alle blog-berichten (755)

Wat is het verschil tussen pseudonimiseren en anonimiseren van persoonsgegevens en wat zijn de gevolgen?

Bron: Privacy Company

Met de komst van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 wordt een nieuwe term geïntroduceerd in de privacywet: het pseudonimiseren van persoonsgegevens. Pseudonimiseren is niet gelijk aan anonimiseren, ondanks wat vaak wordt gedacht. In deze blogpost leg ik uit wat het verschil is tussen beide en welke gevolgen er kleven…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 21 Juni 2017 op 9.48 — Geen reacties

Presentaties Congres: AVG bent u er klaar voor beschikbaar

Op dinsdag 6 juni vond het Congres plaats over de voorbereiding van de AVG bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Veiligheid en Justitie (VenJ).

De toegezonden presentaties van die middag kunnen worden geüpload.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 16 Juni 2017 op 14.50 — Geen reacties

Tweede deel impactanalyse Wet Open Overheid (Woo) gepubliceerd

Dinsdag 13 juni is het tweede feel van de impactanalyse Wet Open Overheid (Woo) door de Minister aan BZK aan de Tweede Kamer aangeboden. Het tweede deel van de quick scan richt zich op de andere overheden (gemeenten, provincies en waterschappen), op organisaties die op grond van artikel 2.2, eerste lid, direct onder de reikwijdte…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 15 Juni 2017 op 15.30 — Geen reacties

Een archief digitaliseren? Zo doe je dat

Een bestaand archief digitaliseren kan veel vergen van een organisatie. Het is een arbeidsintensief en foutgevoelig proces, maar met de juiste voorbereiding en slimme software kan je jezelf een hoop ellende besparen. In dit artikel een aantal belangrijke aandachtspunten die tijd besparen en fouten voorkomen.

Onderdeel van white paper

white paper hoe digitaliseren? In dit artikel heb ik me…

Doorgaan

Toegevoegd door Peijke Jansdaal op 15 Juni 2017 op 15.00 — Geen reacties

Aan de slag met privacy bij de gemeente Amersfoort

Bron: Platform Overheid

Een datalek zette in april 2016 de gemeente Amersfoort op scherp. Sindsdien investeert de gemeente flink in het op orde krijgen van haar privacybeleid. Systemen worden aangepast, organisatorische maatregelen genomen en er wordt gewerkt aan het privacy- en informatieveiligheidsbewustzijn van medewerkers.

Onze gemeente zit in de kopgroep als het gaat…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 14 Juni 2017 op 9.00 — Geen reacties

Bijeenkomst Blockchain; hoe kom ik tot een werkend prototype

Bent u benieuwd wat blockchain kan betekenen voor uw organisatie? En hoe andere gemeenten denken blockchain in te gaan zetten? Kom dan 20 juni naar de bijeenkomst ‘Blockchain; hoe kom ik tot een werkend prototype’.

Blockchain Pilots

De afgelopen maanden hebben een aantal gemeenten met KING onderzocht wat blockchain voor de gemeente zou kunnen betekenen.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 13 Juni 2017 op 15.25 — Geen reacties

Nieuwe versie RODIN 2017 vastgesteld

  • RODIN 2.0 is bedoeld voor informatiemanagers, adviseurs DIV en informatiebeheer, interne auditors, archiefinspecteurs en externe auditors bij organisaties die onder de Archiefwet vallen. Ook niet-overheidsorganisaties die hun digitale informatie gecontroleerd en langdurig toegankelijk willen beheren, kunnen er desgewenst gebruik van maken. RODIN kan eveneens goede diensten bewijzen in het geval van privaat-publieke samenwerking, in samenwerkingsverbanden tussen…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 13 Juni 2017 op 15.22 — Geen reacties

Over ethiek en privacy tijdens big data kennisdeelsessie bij JADS

Bron website KING

Data is de olie van de hedendaagse maatschappij. Het is één van de eerste vergelijkingen die Johan Wolfswinkel van Tilburg University maakt tijdens de eerste masterclass over (big) data, die KING en de Jheronymus Academy of Data Science (JADS) in Den Bosch organiseerden. Ongeveer veertig gemeenten deelden hier hun kennis…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 12 Juni 2017 op 13.00 — Geen reacties

Bijeenkomsten voor raadsleden over informatiesamenleving

Dit najaar 2017 worden er drie regionale bijeenkomsten georganiseerd voor raadsleden. Het thema is de informatiesamenleving en de nieuwe vraagstukken voor de (lokale) overheid.

In een van de deelsessies besteden we uitvoerig aandacht aan Samen organiseren en het Fonds…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 12 Juni 2017 op 11.48 — Geen reacties

Grote belangstelling voor scanning on demand bij Stadsarchief Amsterdam

Bron website Stadsarchief Amsterdam

Sinds 1 januari stelt het Stadsarchief alle scans gratis beschikbaar. Dat dit besluit effect zou hebben op het websitebezoek, het aantal downloads en het aantal digitaliseringsverzoeken, was te verwachten. Dat het aantal aanvragen voor scanning on demand zó zou toenemen, was echter niet voorzien.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 11 Juni 2017 op 9.44 — Geen reacties

VNG en KING publiceren model privacybeleid en -reglement voor gemeenten

VNG en KING hebben een modelprivacybeleid en - reglement gepubliceerd. Het document kan door de gemeente als basis worden gebruikt om het privacybeleid en de regels die daarvoor gelden te verduidelijken aan burgers en ketenpartners.

Het document kan vervolgens op de website van de gemeente geplaatst worden voor iedereen die graag meer wil weten over hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens en privacy. Er is daarom gekozen om geen, of zo weinig mogelijk, juridische taal te gebruiken…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 8 Juni 2017 op 15.13 — Geen reacties

Website Provincie Noord-Holland over Interbestuurlijk Toezicht (IBT)

De website van de Provincie Noord-Holland over het IBT bevat:

  1. een inleidend filmpje over wat het Interbestuurlijk Toezicht van de provincie betekent;  2. kaarten met de beoordelingen van de…
Doorgaan

Toegevoegd door Jolanda de Jong op 6 Juni 2017 op 11.58 — 7 commentaren

Aankondiging van een opdracht: AI 2017-0144 Ontwerp, bouw en onderhoud capaciteit archiefbewaarplaats Stadsarchief - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau

Gepubliceerd op TenderNed en interessant voor vakgenoten, de aanbesteding van de (laatste?) archiefbewaarplaats van Amsterdam.

  1. Aanbestedende DienstGemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
  2. Naam opdrachtAI 2017-0144 Ontwerp, bouw en onderhoud capaciteit archiefbewaarplaats…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 30 Mei 2017 op 18.00 — Geen reacties

Uitnodiging regiosessies eWaarmerk

Bron eSpecialisten

Overheid kan nu ieder document authenticeren via BlockchainSteeds meer correspondentie vanuit de overheid verloopt digitaal. Deze digitale informatie is vluchtig en kan eenvoudig gewijzigd worden, zonder dat dit…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 29 Mei 2017 op 9.54 — 2 commentaren

Gratis te downloaden: de WMK-toets, een tool voor juist gegevensgebruik

Factsheet WMK-toets: Willen, Mogen, Kunnen

BRON: website Digitale overheid

De WMK-toets is een methode voor het maken van een afweging voor juist gebruik van gegevens. WMK staat voor Willen, Mogen, Kunnen. De toets helpt organisaties om in een korte tijd…

Doorgaan

Toegevoegd door Jolanda de Jong op 24 Mei 2017 op 14.15 — Geen reacties

30 mei Kennisplatform Digitale Archieven bij het BHIC

Dinsdag 30 mei organiseert Kennisplatform Dienstverlening Archieven een bijeenkomst in het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC), Den Bosch.

Praat mee over digitale dienstverlenging, crowdsourcing, effectiviteit van zoeksystemen en het digitaal beschikbaar stellen van collecties. Verhinderd? Praat op Twitter mee via…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 24 Mei 2017 op 11.54 — Geen reacties

Gebruik Digid en e-mail neemt toe

Burgeronderzoeken geven een aardig inzicht hoe burgers onder andere  de dienstverlening en de eigen fysieke leefomgeving ervaren.

Vandaag werd het burgeronderzoek van de gemeente Tilburg gepresenteerd. Wat opmerkelijke feiten:

  • 95,4% van de inwoners heeft een DigiD, dat is meer dan in 2012;
  • Ruim 66% geeft er de voorkeur aan om via internet zaken met de gemeente te regelen;
  • E-mail is populairder…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 22 Mei 2017 op 15.00 — Geen reacties

Overheidsinformatie. Geen gunst van de overheid, maar een recht van de burger

Zo luidt de titel van de bachelorscriptie van Sander Janssens die onderzoek deed naar de impact van de WOO bij de gemeente Tilburg.

De samenvatting

De Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) is in werking sinds 1980 en regelt hoe overheden moeten omgaan met openbaarheid en transparantie. De Wob is een uitvloeisel van artikel 110 van de Grondwet. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat de Wob is verouderd en aan vervanging toe is. Dit komt doordat de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 22 Mei 2017 op 11.32 — 6 commentaren

Save the date: 6 juni Congres: Nog een jaar te gaan – de Algemene verordening gegevensbescherming

Bron website Europa decentraal

Het lijkt misschien nog ver van uw bed, maar u heeft nog ongeveer een jaar. Vanaf 25 mei 2018 moeten naast bedrijven ook gemeenten, provincies en waterschappen zich aan de nieuwe Europese regels omtrent privacy houden. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt, gelden de bepalingen uit de Algemene verordening…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 22 Mei 2017 op 10.56 — Geen reacties

Maandarchieven

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2017   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden