Alle blog-berichten (787)

Nieuwe VNG ledenbrief over duurzame toegankelijkheid digitale informatie

Bron website VNG

Om ervoor te zorgen dat waardevolle informatie behouden blijft, moeten gemeenten nu stappen nemen om duurzame toegankelijkheid van…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 18 Augustus 2017 op 9.08 — Geen reacties

Impact verkorting overbrengingstermijn Archiefwet

Motie Segers juni 2016

Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers heeft met een aantal andere Kamerleden in juni 2016 een motie ingediend met het verzoek de huidige Archiefwet aan te passen aan de digitale ontwikkelingen en eisen van transparantie door de nu in gebruik zijnde overbrengingstermijnen te verkorten.  Een van de directe aanleidingen voor de motie was het rapport van de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 18 Augustus 2017 op 9.06 — Geen reacties

Architectuur voor collectieve voorzieningen is hard nodig

Bron: website KING

Steeds vaker ontstaan er initiatieven waarbij gemeenten dingen collectief gaan doen, zoals Samen Organiseren. Jeffrey Gortmaker, enterprise architect bij KING, vindt dat een goede ontwikkeling, zo schrijft hij in een…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 16 Augustus 2017 op 11.19 — Geen reacties

Amsterdam investeert in opleiding ‘digitalisering’

Bron: Binnenlands Bestuur

Gemeente Amsterdam heeft 3,7 miljoen euro geïnvesteerd in de Digital Society School, die de komende jaren zo’n 12.000 studenten kan ontvangen. Studenten leren er over digitalisering van de samenleving en hoe nieuwe technologie kan worden gebruikt om de samenleving te verbeteren. …

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 8 Augustus 2017 op 17.39 — Geen reacties

Waarom zaakgericht werken met een best-of-breed zaaksysteem beter is

Uit een onderzoek van Heliview blijkt dat de meeste gemeenten zaakgericht willen werken om hun (e-)dienstverlening te verbeteren. Uiteraard zijn er nog meer beweegredenen waarom een organisatie zaakgericht gaat werken, dit lees je in deze blogpost. Een zaaksysteem is een instrument dat bijdraagt aan optimale dienstverlening. Een zaaksysteem en…

Doorgaan

Toegevoegd door Paulina Florax op 7 Augustus 2017 op 13.28 — Geen reacties

IBD Crisisgame KING

Datum

22 augustus 2017
Begin 10:30
Einde 14:00
Locatie VNG/KING, Nassaulaan 12, Den Haag…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 4 Augustus 2017 op 13.14 — Geen reacties

Save the date: regionale Doe-dagen DA2020

Na het succes van de Doe-dagen in het voorjaar van 2017 organiseert KING in oktober en november een vervolg op deze dagen.

Hiervoor worden werksessies georganiseerd waarbij informatiemanagers en gemeentelijke medewerkers aan de slag gaan met verschillende onderwerpen die ze in de praktijk tegenkomen. Zo komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Gemeentelijke visie op infrastructuur
  • Architectuur en data
  • Inzet van datalabs
  • Gebruik van…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 2 Augustus 2017 op 17.21 — Geen reacties

Taskforce archivering e-mails

Bron: Gemeente Nu

Gemeenten beschikken over onvoorstelbare hoeveelheden informatie in een berg e-mail. De uitdaging ligt in het beheren en bewaren. “Dat kan en moet beter.”

De Archiefwet regelt voor een groot deel hoe er met die informatie, óók e-mail, moet worden omgegaan qua archivering en beheer. Dat veel overheden hiermee bezig zijn en dat vele onderzoeken…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 2 Augustus 2017 op 17.00 — 6 commentaren

Handreiking gebruik selectielijst gemeenten en SelectTool beschikbaar!

De geactualiseerde 'SelectTool' en 'Handreiking gebruik Selectielijst voor gemeenten en (inter)gemeentelijke organen 2017' zijn beschikbaar op de website van de VNG.

Toegevoegd door Jolanda de Jong op 31 Juli 2017 op 11.34 — 2 commentaren

De (wet)Open Overheid, wat kun jij al doen.

In OD nummer juli-augustus 2017 roept de redactie informatie-professionals-en managers op om aan de slag te gaan met openbaarheid van overheidsinformatie. Bevorderen gebruik van overheidsinformatie, bijvoorbeeld vanuit onze registraties, zaken en/of 'dossiers' in combinatie met andere informatiesilo's (bijvoorbeeld webpublicaties, doel-of taaksystemen) en deze beter vindbaar maken en toegankelijker beschikbaar te stellen biedt kansen.

Lees meer op …

Doorgaan

Toegevoegd door André Plat op 12 Juli 2017 op 12.29 — 8 commentaren

Grondwet bij de tijd: e-mail ook onder briefgeheim

Bron: website Rijksoverheid

E-mail en andere vormen van telecommunicatie krijgen voortaan ook de grondwettelijke bescherming van vertrouwelijkheid. Vandaag heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met het voorstel van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) artikel 13 van de Grondwet zo aan te passen dat ook voor…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 12 Juli 2017 op 11.21 — Geen reacties

Impactanalyse e-factureren voor gemeenten gereed

Website KING

Vanaf november 2018 wordt het voor gemeenten verplicht om e-facturen te ontvangen en te verwerken. Gemeenten hebben behoefte aan meer inzicht in de impact van e-factureren op de gemeentelijke uitvoeringspraktijk en welke stappen concreet genomen…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 12 Juli 2017 op 10.05 — Geen reacties

GEMMA procesarchitectuur geactualiseerd

De procesarchitectuur van GEMMA is geactualiseerd. Het is geen PDF meer, maar een verzameling webpages. Opmerkelijk is dat KING aangeeft dat er geen versie-nummers meer aan de procesarchitectuur worden gegeven, omdat de webpages continu up-to-date worden gehouden. De…

Doorgaan

Toegevoegd door Marco Klerks op 11 Juli 2017 op 21.57 — Geen reacties

Informatiebeveiliging van de drie departementen VWS, EZ en Defensie

Minister Plasterk beantwoordt vragen over de informatiebeveiliging van de drie departementen VWS, EZ en Defensie.

- Belang van informatiebeveiliging wordt 'erkend';

- Bedrijf kritische systemen worden onderzocht;

- Nieuwe overleggen worden ingesteld;

- Bij het Defensie zijn ze het niet helemaal eens hoe ze de onvolkomenheden gaan oplossen.

Lees de achtergrondinformatie…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 10 Juli 2017 op 13.30 — Geen reacties

Conferentie visitatiecommissie Informatieveiligheid

De visitatiecommissie Informatieveiligheid en de directie van VNG nodigen bestuurders én gemeentelijke CISO’s van harte uit voor de conferentie visitatiecommissie Informatieveiligheid. De conferentie is op 28 september in Gouda.

Visitatiecommissie

De visitatiecommissie Informatieveiligheid…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 7 Juli 2017 op 19.32 — Geen reacties

Wijze lessen uit de praktijk: Dit kun je van onze klanten leren over digitaliseren

BCT heeft al heel wat projecten uitgevoerd waarbij het digitaliseringsproces een belangrijk onderdeel was. Al deze klanten bij elkaar hebben natuurlijk een schat aan praktijkervaring op het gebied van het digitaliseren van poststromen, archieven, personeelsdossiers, facturen en nog veel meer. Een goede reden voor mij om eens door onze case studies heen te lopen op zoek naar wijze praktijklessen van onze klanten. En wat heb ik er veel gevonden voor jullie. #14 maar…

Doorgaan

Toegevoegd door Peijke Jansdaal op 7 Juli 2017 op 13.48 — Geen reacties

De gratis online cursus 'Leren preserveren' is beschikbaar

BRON: website NCDD

Geïnteresseerden kunnen nu op www.lerenpreserveren.nl gratis de cursus 'Leren Preserveren' volgen als online zelfstudie. De uitgebreide groepscursus start in oktober, er is nog plek. 'Leren Preserveren' is een basiscursus voor medewerkers van erfgoedinstellingen die basiskennis op…

Doorgaan

Toegevoegd door Jolanda de Jong op 6 Juli 2017 op 16.30 — Geen reacties

Plasterk trekt stekker uit Operatie BRP. De VNG is verbijsterd!

Website VNG

 juli 2017 | Leo Mudde

BZK-minister Ronald Plasterk trekt de stekker uit de Operatie Basisregistratie Personen (BRP). Dat heeft hij laten weten in een algemeen overleg van de Tweede Kamer.

De minister volgt hiermee…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 6 Juli 2017 op 13.40 — Geen reacties

De 'Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017' is vastgesteld!

De vastgestelde selectielijst en alle bijlagen staan op de site van het Nationaal Archief.

Toegevoegd door Jolanda de Jong op 6 Juli 2017 op 13.17 — 5 commentaren

OD-discussie naar aanleiding van The Deep Archive

Het magazine Overheidsdocumentatie (Od) gaat graag de discussie aan met haar lezers. Daarom plaatst zij één van haar artikelen uit de volgende editie hier op BREED. Voor meer informatie over het magazine …

Doorgaan

Toegevoegd door Od op 6 Juli 2017 op 8.00 — Geen reacties

Maandarchieven

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2017   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden