Alle blog-berichten (1,600)

Nieuw trendrapport informatiesamenleving

Het Trendrapport Informatiesamenleving 2022 van…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 27 November 2021 op 10.17 — Geen reacties

Veilig Mailen vervangt faxverkeer in 2022

Vanaf 1 februari 2022 behoort faxen met de Rechtspraak tot het verleden. Het traditionele faxverkeer maakt dan plaats voor Veilig Mailen. Hiermee kan vertrouwelijke informatie versleuteld en veilig worden gedeeld via e-mail. De Rechtspraak moest op zoek naar een alternatief, omdat KPN volgend jaar stopt met de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 24 November 2021 op 10.44 — Geen reacties

Eindrapport Archivering en ketensamenwerking

Website Inspectie O en E

Het eindrapport Archivering en ketensamenwerking is de samenvatting van de resultaten van het onderzoeksprogramma naar archivering in ketens en registratie door de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. …

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 23 November 2021 op 9.30 — Geen reacties

Nieuwe Archiefwet ingediend bij Tweede Kamer

Demissionair minister Slob heeft op 18 november een voorstel voor modernisering van de Archiefwet ingediend bij de Tweede Kamer. De aanpassing van de Archiefwet is nodig om ervoor te zorgen dat overheidsorganisaties ook digitale informatie…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 November 2021 op 15.03 — Geen reacties

Nieuwe Archiefwet ingediend bij Tweede Kamer

Demissionair minister Slob heeft op 18 september 2021 een voorstel voor modernisering van de Archiefwet ingediend bij de Tweede Kamer. De aanpassing van de Archiefwet is nodig om ervoor te zorgen dat overheidsorganisaties ook digitale informatie goed opslaan en toegankelijk houden. Bovendien moeten zij blijvend te bewaren…

Doorgaan

Toegevoegd door Marieke Klomp op 19 November 2021 op 11.00 — 1 commentaar

Sa­men­vat­ting ad­vies over de Ar­chief­wet 2021

Gepubliceerd op 18 november 2021
Bron: Website Raad van State…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 19 November 2021 op 9.30 — Geen reacties

Gemeente Noordwijk als eerste regiogemeente aangesloten op het e-depot

In het e-depot wordt digitale informatie duurzaam opgeslagen. Burgemeester van Noordwijk, Wendy Verkleij-Eimers en Ariela Netiv, directeur van Erfgoed Leiden en Omstreken ondertekenden donderdag 11 november 2021 een overeenkomst, waarmee Noordwijk als eerste regiogemeente aansluit bij het e-depot van Erfgoed Leiden. Het eeuwenoude papieren archief van Noordwijk en Noordwijkerhout is sinds 2005 ondergebracht bij Erfgoed Leiden en Omstreken.Tegenwoordig wordt bijna alle informatie…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 15 November 2021 op 9.24 — Geen reacties

Nieuws over de vervanging van de #Archiefwet1995 door de #Archiefwet2021

Het nieuwe voorstel, dat aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt gezonden, gaat uit van dezelfde basisprincipes van de Archiefwet 1995 die het beoogt te vervangen, maar is beter toegesneden op de digitalisering en in die zin gemoderniseerd. Gebleven zijn de uitgangspunten van waardering en selectie, goede, geordende en toegankelijke staat (GGTS), overbrenging en de beginselen van…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 12 November 2021 op 21.00 — 8 commentaren

Schrijf je in: klankbordgroep digitale toegankelijkheid archiefregeling

De afgelopen maanden is gewerkt aan het formuleren van eisen voor duurzame toegankelijkheid van documenten in de archiefregeling. Deze voorstellen willen we graag met een jullie delen. Daarom organiseert het ministerie van OCW via WebEx op twee data een klankbordgroep:…
Doorgaan

Toegevoegd door Marieke Klomp op 12 November 2021 op 8.51 — Geen reacties

Inspectie e-mailarchivering bij de centrale overheid

Het  aangekondigde onderzoek naar e-mailarchivering is door de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed naar voren gehaald. Aanleiding hiervoor…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 9 November 2021 op 9.00 — 4 commentaren

Themasessie 25 november vanaf 15:00-16:30 uur: ‘Het belang van kennismanagement binnen informatiebeheer’

De geheugen van een organisatie is cruciaal, omdat het niet alleen de kennis en ervaring vertegenwoordigt waaraan een organisatie haar bestaansrecht ontleent, maar ook de informatiebron voor de dagelijkse gang van zaken. Veel organisaties zetten daarom kennismanagement in om de kennis binnen hun organisatie te borgen. In de praktijk worstelen vele organisatie met kennismanagement en dreigen te dementeren. Een belangrijke oorzaak hiervan is de toenemende digitalisering. Dat niet alleen, het…

Doorgaan

Toegevoegd door Layla Hassan op 5 November 2021 op 15.45 — Geen reacties

CIO-café 14 december met Nathan Ducastel (VNG) en Lourens Visser

Is de I-strategie Rijk te kopiëren naar alle 352 gemeenten?

 14 december 2021 |  16.00 - 17.00 uur

Een gesprek tussen Nathan Ducastel (Vereniging Nederlandse Gemeenten, VNG) en CIO Rijk Lourens Visser, over de I-strategie Rijk en wat die betekent (of kan betekenen) voor de gemeenten in Nederland. Of andersom…

En nu denk je misschien ‘hé, deze gastspreker en dit onderwerp komen me bekend voor’. Dat klopt, want Nathan zou vorige maand (oktober) te gast zijn. Dat café ging…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 1 November 2021 op 16.24 — Geen reacties

Masterclass Blauwe Knop & API’s

Op 5 oktober hebben Kiske de Leest en Timen Olthof van VNG een masterclass verzorgd voor Geonovum over de Blauwe Knop. Je kunt deze masterclass nu terugkijken. Na het kijken van de masterclass weet je wat de Blauwe Knop is, hoe de Blauwe Knop mensen helpt om schulden bij de overheid inzichtelijk te krijgen en…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 1 November 2021 op 13.48 — Geen reacties

Kamerbrief over Data Act

De Europese Commissie zal naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar een voorstel voor een Data Act presenteren. In mei jl. heeft de Commissie een Inception Impact Assessment4 gepresenteerd waarin het de doelen en beleidsopties voor de Data Act schetst. De Commissie beoogt een eerlijkere data economie te creëren door toegang tot en het gebruik van data te verbeteren. In reactie op de consultatie van de Commissie heeft het kabinet een non-paper opgesteld om bij te dragen aan…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 31 Oktober 2021 op 13.04 — Geen reacties

Onderzoek in 135 mailboxen, netwerkschijven, datasystemen, DMS, taakapplicaties

Ga er maar aan staan, een onderzoek starten in ruim 135 mailboxen ook netwerkschijven, datasystemen -zoals het documentmanagementsysteem en het financiële systeem- en chatberichten. Voor die opgave staat Deloitte Forensic & Dispute Services B.V. om de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in beeld te krijgen. Daarnaast wil het onderzoeksbureau ook de data van de op dat moment aan het LCH verbonden partijen en relevante data van andere departementen betrekken in het…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 28 Oktober 2021 op 9.30 — Geen reacties

Kamerbrief inzake Regeringscommissaris Informatiehuishouding

Staatssecretaris Knops (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken betreffende de aanstelling van een Regeringscommissaris Informatiehuishouding.

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 28 Oktober 2021 op 9.30 — Geen reacties

Common Ground platform beschikbaar voor alle gemeenten

Gemeenten hebben een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening nodig voor het uitwisselen van gegevens en hun dienstverlening te verbeteren. Vanuit Common Ground werkt een groep gemeenten aan een platform met componenten dat beschikbaar is voor alle gemeenten.

Demodam

Een groep gemeenten maakt een best practice platform volgens de principes van Common Ground. Iedere gemeente kan (delen van) het platform gebruiken en nieuwe componenten toevoegen. Deze componenten…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 14 Oktober 2021 op 8.31 — Geen reacties

Data Transfer Impact Assessment: weer een nieuw begrip!

Bron: ICTRecht

 

"Nee, in deze blog gaan we het niet weer hebben over het Privacy Shield. Dat weten we inmiddels wel. Persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan leveranciers uit de Verenigde Staten, en andere derde landen, op basis van de nieuwe Standard Contractual Clauses (SCC’s). Maar dan bent u er nog niet. Er zal ook een Data Transfer…

Doorgaan

Toegevoegd door Marco Klerks op 12 Oktober 2021 op 10.09 — 3 commentaren

De Wet open overheid en het Model-DSP

Bijgaand kan je een artikel van VHIC downloaden over de Woo en het Model DSP

Wet%20open%20overheid%20en%20het%20Model-DSP%20%28versie%201.0%29.pdf

Toegevoegd door Yvonne Welings op 11 Oktober 2021 op 11.33 — Geen reacties

Prinsjesdag en de prioriteiten voor de digitale overheid

Website digitale overheid

Tijdens Prinsjesdag 2021 was er veel aandacht voor de woningmarkt, de zorg en de veiligheid. Wat dieper in het koffertje vonden we de plannen voor de digitale overheid. Want: een goed functionerende digitale overheid is – zeker in crisistijd – essentieel om de maatschappij draaiende te houden. Het kabinet heeft voor de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 11 Oktober 2021 op 10.39 — Geen reacties

Maandarchieven

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2021   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden