Alle blog-berichten (1,170)

Vacature Medior Beleidsmedewerker Digitale Overheid VNG

Sta jij voor 355 gemeenten?

Durf jij het aan om de verantwoordelijkheid te nemen voor de belangen van 355 gemeenten? Heb jij het lef om zelfstandig aan de knoppen te draaien die het verschil maken in beleid en uitvoering van duizenden ambtenaren en bestuurders in Nederland? Dan is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op zoek naar jou voor de functie van:

Medior Beleidsmedewerker Digitale Overheid (32 uur)

Wat ga je doen:

De Directie…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 22 Maart 2019 op 13.00 — Geen reacties

WhatsApp en sms zijn ook documenten om te Wobben

Vandaag 20 maart 2019 volgde de uitspraak van de Raad van State over de openbaarmaking van documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob). wat interessant voor ons vakgebied is de duiding van het begrip document:

Gezien de ruime betekenis die aan de term "document" als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Wob moet worden toegekend, kan niet anders worden geoordeeld dan dat sms- en WhatsApp-berichten ook onder deze term vallen.

En de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 Maart 2019 op 14.30 — Geen reacties

Informeren = publiceren

Bron: Gemeente Nu

De overheid moet de informatievoorziening rondom het verlenen van vergunningen meer afstemmen op de diversiteit aan inwoners. Publicaties worden nu niet altijd goed begrepen. Dat schrijft de Nationale ombudsman, die daarvoor uitgangspunten en een informatiescan opstelde.

De…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 18 Maart 2019 op 15.47 — Geen reacties

Informatiecategorieën Wet open overheid (Woo)

Bron ledenbrief VNG

De minister van BZK krijgt de bevoegdheid om uniforme regels voor de publicatie van actief openbaar gemaakte documenten voor te schrijven…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 18 Maart 2019 op 9.35 — Geen reacties

Interactieve kaart brengt netwerk Common Ground inzichtelijk

Hoe breng je het levendige netwerk van Common Ground nou in beeld? Er zijn een tiental producten zoals ‘huwelijk’ van Convenant voor Gemeenten of NLX van het techniekteam. En er zijn heel veel verschillende mensen. En die mensen zijn nou net vaak de linkjes tussen al die producten.…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 18 Maart 2019 op 8.15 — Geen reacties

NL Digitaal Data Agenda Overheid

Deze agenda van de rijksoverheid beschrijft hoe data (nog) beter ten goede kunnen komen aan beleidsvorming en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door de overheid. Daarnaast wordt aandacht besteed nadrukkelijk aan de bescherming van publieke waarden en fundamentele rechten.

Deze agenda heet: NL DIGITAAL: Data Agenda Overheid.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 18 Maart 2019 op 8.00 — Geen reacties

KNVI congres 'Smart Humanity 2' in 2019 op 14 november

Noteer alvast in uw agenda op 14 november vind het KNVI jaarcongres 'Smart Humanity 2' plaats in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam.

Ook dit jaar komt er weer een breed aanbod aan onderwerpen rond het thema 'Mens en digitalisering' aan bod.

Welk onderwerp mag, volgens u, niet ontbreken op 14 november? Laat het ons weten!

Toegevoegd door Eric Kokke op 12 Maart 2019 op 13.36 — Geen reacties

Animatie naamswijziging Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (voorheen Erfgoedinspectie)

Toegestuurd aan alle gemeenten.

Per 1 maart 2019 voeren wij de naam Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.

 

 

START-ANIMATIE

Deze naam dekt beter de lading van het werk van de Inspectie. Lees meer over de achtergronden van de gewijzigde…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 12 Maart 2019 op 12.08 — Geen reacties

Leergang ‘Privacy; van WBP naar AVG’ gaat opnieuw van start

Wegens grote belangstelling organiseren het Nationaal Archief en KVAN/BRAIN met de Erasmus Universiteit Rotterdam opnieuw de leergang ‘Privacy; van WBP naar AVG’. De driedaagse leergang is bedoeld voor archief- en informatieprofessionals. En start vanaf 15 mei.

 

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vervangt sinds 25 mei 2018 de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens, WBP. Dat brengt veel vragen en verandering met zich mee. De…

Doorgaan

Toegevoegd door Jeroen Padmos op 12 Maart 2019 op 9.30 — Geen reacties

Het organiseren van een dataclassificatie sessie: Wat mis je in deze opzet van het IB en P?

Als gemeente gebruik je binnen je dagelijkse processen veel informatiesystemen waarin data wordt verwerkt. Deze systemen kunnen kwetsbaar zijn voor dreigingen van binnen en van buiten de organisatie. Hierdoor loop je bepaalde risico’s. Het is daarom belangrijk om risicoanalyses uit te voeren op deze systemen. Om de ernst/impact van een risico en de reikwijdte van een maatregel te kunnen bepalen, kun je een dataclassificatie sessie organiseren. Maar hoe doe je dat en welke collega’s moet je…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 11 Maart 2019 op 9.29 — Geen reacties

Update over de Blauwe Knop VNG realisatie

De overheid streeft ernaar om mensen regie op hun eigen gegevens te geven. Mensen moeten hun persoonlijke data kunnen gebruiken om hun leven, werk of

De Blauwe Knop biedt mensen de mogelijkheid hun persoonlijke data te downloaden van overheidswebsites. Zij kunnen deze data vervolgens gebruiken voor verschillende doeleinden gebruiken.

2019 staat in het teken van verdere opschaling. Meer organisaties die de Blauwe…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 8 Maart 2019 op 10.00 — Geen reacties

BAG-applicatie klaar voor aansluiting op LV BAG 2.0.

Na het succesvol doorlopen van alle test scenario’s is de BAG-applicatie van Centric, Key2BAG, op 18 december geslaagd voor de Conformiteitstoets Landelijke Voorziening BAG van het Kadaster.

 

 

Met de wet BAG, die op 1 juli 2018 definitief is ingegaan, wijzigt de manier waarop BAG-bronhouders gegevens aanleveren aan de LV BAG. Het Kadaster is de beheerder van de LV BAG en toetst via de Conformiteitstoets LV BAG of BAG-leveranciers deze aanpassingen goed hebben…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 6 Maart 2019 op 11.42 — Geen reacties

Nieuw: Gemeentelijk Gegevenslandschap Verdieping informatiearchitectuur Common Ground

Een absolute downloader: Gemeentelijk Gegevenslandschap Verdieping informatiearchitectuur Common Ground.

Dit document beschrijft de visie van VNG Realisatie ten aanzien van de ontwikkeling van de gemeentelijke

informatievoorziening. In deze visie worden de gemeentelijke…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 6 Maart 2019 op 11.00 — Geen reacties

Archiefdagen 2019

Op 3 en 4 juni vinden de jaarlijkse Archiefdagen (voorheen KVAN-dagen) plaats: hèt congres voor iedereen die met archieven en/of in de archieffunctie werkt. Dit jaar staat het evenement in het teken van het thema Het bewaren waard.

De archieffunctie is een dynamisch werkgebied. Leren, ontwikkelen en kennisdelen is dan ook het devies voor iedere zichzelf respecterende archiefprofessional. De Archiefdagen zijn de gelegenheid bij uitstek om dat te doen. Zien we je…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 6 Maart 2019 op 10.52 — Geen reacties

Planning behandeling herziening Archiefwet 2019-2021

Uit het gesprek dat de voorzitter van KVAN/BRAIN Bert de Vries met het Ministerie van O.C. en W. heeft gevoerd is duidelijk geworden wat de planning is van de behandeling van de Archiefwet

Globale planning:

Juli-oktober 2019                       adviezen inwinnen

November 2019                         internetconsultatie

December 2019-februari 2020    Raad van State

Maart 2020                                 Ministerraad

April-oktober…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 Februari 2019 op 19.30 — Geen reacties

Studiedag: De Informatiegestuurde Overheid 29 maart 2019

Tijdens de 1e lustrumeditie van het congres De Informatie gestuurde Overheid is het centrale thema: Waarde uit data en informatie creëren. De hoofdvraag die tijdens het congres beantwoord wordt is: Hoe creëer je snellere en beter besluitvorming door data en informatie?

Om tot een antwoord op deze centrale vraag te komen zal vanuit verschillende invalshoeken ingegaan worden op het gebruik van data en informatie binnen…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 Februari 2019 op 12.00 — Geen reacties

Lochemse bouwdossiers zijn nu digitaal te raadplegen bij Erfgoedcentrum Zutphen

Lochem - Alle Lochemse bouwdossiers van 1900 tot 2010 zijn digitaal opvraagbaar via het Erfgoedcentrum Zutphen. Wie op zoek is naar informatie over een gebouw uit gemeente Lochem gaat naar www.erfgoedcentrumzutphen.nl. Het is dus niet meer nodig hiervoor naar het gemeentehuis te gaan. Vergunningen van na 1 oktober 2010 (Omgevingsvergunningen) blijven via de gemeente Lochem te raadplegen.

Van alle…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 18 Februari 2019 op 13.51 — Geen reacties

Nieuwe gemeenten en leveranciers sluiten aan bij Common Ground

Tijdens het congres Zaaksystemen in Beeld zijn meer dan 100 geïnteresseerden van gemeenten en leveranciers op de hoogte gebracht over Common Ground en NLX. Dit evenement in Den Bosch werd…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 18 Februari 2019 op 8.21 — Geen reacties

'Doe ook mee met Common Ground!'

De bijzondere samenwerking van een tiental gemeenten om samen de digitale dienstverlening rond trouwen te ontwikkelen, heeft geresulteerd in een nieuw artikel in iBestuur. Woordvoerder namens dit convenant Jitze Bakker vertelt uitgebreid dat de kleine gemeente Medemblik het voortouw nam en dat grotere en nog kleinere gemeenten zijn…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 18 Februari 2019 op 8.00 — Geen reacties

Werkprogramma 2019-2020 Erfgoedinspectie

In het werkprogramma 2019-2020  "Overheidsinformatie en erfgoed beschikbaar voor iedereen"  is aandacht voor de snelle technologische ontwikkelingen die ook het toezichtveld raken.

Voorkant van het Werkprogramma 2019-2020 van de Erfgoedinspectie. Ondertitel: Overheidsinformatie en Erfgoed beschikbaar voor iedereen.

Voorkant Werkprogramma…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 15 Februari 2019 op 9.30 — Geen reacties

Maandarchieven

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden