Alle blog-berichten (1,892)

Woordenboek informatiebeheer (versie 4 juni 2023)

Een wat uit de hand gelopen hobby van mij is het verzamelen van termen en begrippen die naar mijn gevoel een relatie hebben met ons vakgebied. Deze hobby ben ik begonnen begin jaren negentig van de vorige eeuw. De termen komen uit onder andere uit het Nederlands, Frans, Duits en Engels, De termen hebben betrekking op architectuur, archivistiek,…

Doorgaan

Toegevoegd door Rienk Jonker op 6 Juni 2023 op 23.30 — Geen reacties

Overzicht documenttypen

Op mijn site kun je een nieuwe versie van mijn overzicht van documenttypen vinden, zowel in PDF als in XLSX formaat.

Voor de indeling (structurering heb ik gebruik gemaakt van de indeling van de Archiefterminologie uit 1983, die voor mijn gevoel nog steeds overzicht geeft en daarom goed bruikbaar is.

Zie:

E.P. de Booy, H.…

Doorgaan

Toegevoegd door Rienk Jonker op 6 Juni 2023 op 23.00 — 1 commentaar

Openbare review norm Voorkeursformaten gestart!

Het Nationaal Archief werkt aan een update van het kennisproduct Voorkeursformaten uit 2016. Een deel van deze nieuwe versie is normerend. Vanaf vandaag starten we met een openbare review.…

Doorgaan

Toegevoegd door Corinne Boeijinga-Hubers op 1 Juni 2023 op 16.25 — 1 commentaar

Onderzoek vernietiging adoptiedossiers Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden

De Inspectie onderzoekt de vernietiging van adoptiedossiers bij de Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (CA IKa).

Toepassing van de Archiefwet

Enkele mediaberichten wezen al op deze vernietiging, waaronder die van de NOS. De Inspectie begon haar onderzoek naar aanleiding van vragen van burgers over de vernietiging.

Het onderzoek zal ingaan op de vraag of de vernietiging plaatsvond conform de Archiefwet. De Inspectie zal de resultaten…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 30 Mei 2023 op 16.14 — Geen reacties

Gemeente ‘s-Hertogenbosch zet met hulp van Scamander belangrijke stappen richting Den Bosch Datastad

Nieuwegein, 15 mei 2023 – Na een uitvoerig Europees openbaar aanbestedingstraject heeft gemeente ’s-Hertogenbosch gekozen voor de standaard data-oplossing voor gemeenten van Scamander. Deze oplossing biedt niet alleen een gedegen datafundament (Data Platform), maar bevat ook verschillende herbruikbare producten en begeleidende diensten voor de implementatie en uitvoering van datagedreven werken. Hiermee wordt er invulling gegeven aan de ambitie van gemeente ’s-Hertogenbosch als…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 21 Mei 2023 op 14.11 — Geen reacties

Factsheet over nieuwe geheimhoudingsbepalingen Gemeentewet

Bron: Factsheet over nieuwe geheimhoudingsbepalingen Gemeentewet | VNG

Op 1 april 2023 worden de nieuwe geheimhoudingsbepalingen in de Gemeentewet van kracht. Dit is onderdeel van de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur. De VNG heeft een factsheet gemaakt met…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 21 Mei 2023 op 13.18 — Geen reacties

Fit-gap analyse Archiefwet 1995 en Archiefwet 2021

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/04/11/fit-gap-analyse-archiefwet-1995-en-archiefwet-2021

Onderzoek naar de mogelijke impact van een nieuwe Archiefwet. Daarbij is ook gekeken naar de mate waarin Financiën voldoet aan de huidige Archiefwet. Op het rapport is een management reactie gegeven.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 Mei 2023 op 16.29 — Geen reacties

Denk mee met GIBIT

De GIBIT-voorwaarden zijn bij de tijd gebracht. Hiervoor is samengewerkt met gemeenten, juridisch adviesburo Dirkzwager en het leveranciersoverleg GIBIT.  Meerdere onderdelen zijn aangepast op bijvoorbeeld: dienstverlening op afstand, betaling/facturatie/indexering, risicobeheersing, ethiek en grondrechten, aansprakelijkheid en op enkele onderdelen verhelderd en geharmoniseerd naar de ARBIT.

Een aanrader is om eerste globaal kennis te nemen van de GIBIT…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 17 Mei 2023 op 16.30 — Geen reacties

Hergebruikverzoek index op persoonskaarten

Ik probeer de index op de persoonskaarten beschikbaar te krijgen voor hergebruik. Ik denk dat onderzoekers én archiefinstellingen belang hebben bij deze lijst van overledenen.

Mijn hergebruikverzoek is door BZK afgewezen, ik heb hiertegen bezwaar gemaakt en de volgende stap is een hoorzitting. De communicatie (4 stuks) is terug te vinden op de pagina…

Doorgaan

Toegevoegd door Bob Coret op 17 Mei 2023 op 12.40 — 1 commentaar

Grote meerderheid voor AI-wet in Europees Parlement

Bron: Grote meerderheid voor AI-wet in Europees Parlement - Digitale Overheid

Het Europees Parlement stemde onlangs over de nieuwe AI-wet(link naar andere website). Het…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 17 Mei 2023 op 9.36 — Geen reacties

Vooraankondiging openbare review norm Voorkeursformaten

Het Nationaal Archief werkt aan een update van het kennisproduct Voorkeursformaten uit 2016. Voorkeursformaten zijn bestandsformaten die op dit moment het meest geschikt zijn om digitale overheidsinformatie zo duurzaam toegankelijk mogelijk te bewaren. Een voorbeeld is het formaat PNG voor foto’s. Omdat in de nieuwe versie een deel…

Doorgaan

Toegevoegd door Corinne Boeijinga-Hubers op 16 Mei 2023 op 15.30 — Geen reacties

Wettelijk verplichte communicatie bij vergunningverlening, meldingen en informatieplichten

In het VTH-proces moet het bevoegd gezag op diverse momenten communiceren richting initiatiefnemers, belanghebbenden of het bredere publiek. Dat geldt zowel voor de vergunningverlening (reguliere en uitgebreide procedure), als voor de behandeling van meldingen en informatieplichten. Voorbeelden van wettelijk verplichte communicatie zijn: bekendmaken/mededelen van een besluit, kennisgeving…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 16 Mei 2023 op 14.44 — Geen reacties

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer aangenomen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) op 9 mei 2023 aangenomen. De beoogde datum van in werking treden van de wet wordt verschoven naar 1 juli 2024.  De minister van BZK heeft dit in een reactie op de brief van de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 11 Mei 2023 op 15.27 — Geen reacties

Communicatie Informatie Aan Zee 2023

Wilt u Informatie aan Zee mee zichtbaar maken aan uw leden en klanten via sociale media, een nieuwsbrief of een tijdschrift? Download hieronder het beeldmateriaal en kopieer de tekst per medium.

Nieuwsbrief of nieuwsbericht

Download hier het beeld…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 8 Mei 2023 op 8.26 — Geen reacties

Guiny Kustner directeur Informatiehuishouding Justitiële Informatiedienst bij JenV

Bron: Website Algemene Bestuursdienst

Guiny Kustner wordt met ingang van 1 juni 2023 directeur Informatiehuishouding bij de Justitiële Informatiedienst bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De Justitiële Informatiedienst (Justid), een snelgroeiende…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 4 Mei 2023 op 14.07 — Geen reacties

Nieuws uit de NEN commissie informatie- en archiefmanagement

De normcommissie informatie- en archiefmanagement heeft in haar laatste vergadering besloten de NPR 2083 in te trekken en de NEN 2084 ter herzien. Voor die herziening zal input opgehaald worden bij gebruikers. Meer informatie hierover is te vinden op https://lnkd.in/egjpDpQS

Toegevoegd door Wout van der Reijden op 1 Mei 2023 op 13.21 — Geen reacties

Finalisten GemeenteDelers: 12 waardevolle oplossingen

In de landelijke competitie GemeenteDelers doen gemeenten mee met projecten of programma’s die te goed…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 April 2023 op 12.26 — Geen reacties

Openbaren kan niet zonder archiveren

Om informatie snel openbaar te kunnen maken, zal die informatie goed bewaard moeten worden. Een groot deel van de wettelijke beslistermijn gaat op dit moment verloren aan het bij elkaar zoeken van de gevraagde informatie. In 2021 heeft de Rijksoverheid hiervoor het project Open op Orde gestart. Op dat moment werd al aangegeven dat deze verbeteroperatie tot en met 2026 zou duren. Het verbaast dan ook niet dat op dit moment de beslistermijnen nog niet verkort zijn. Toch zijn ook hier…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 24 April 2023 op 15.17 — Geen reacties

Maandarchieven

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2023   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden