Modernisering van de Archiefwet moet doorgaan, ook onder het demissionaire kabinet

Bron: ACOI Modernisering van de Archiefwet moet doorgaan, ook onder het demiss...

Het Adviescollege voor Openbaarheid en Informatiehuishouding roept de Tweede Kamer op om de modernisering van de Archiefwet niet controversieel te verklaren. Volgens het Adviescollege is parlementaire behandeling van het wetsvoorstel urgent en noodzakelijk om de digitale informatiehuishouding van de overheid in goede banen te leiden. 

Vorige week hebben de Kamercommissies vergaderd en een lijst samengesteld met wetsvoorstellen die controversieel verklaard moeten worden. Daar wordt morgen, dinsdag 12 september, over gestemd. Ook de Archiefwet staat op die lijst en in een brief aan alle Kamerleden roept het Adviescollege dus op om dit onderwerp van de lijst af te halen.

De modernisering van de Archiefwet moet doorgaan, vindt het Adviescollege.

Al in 2016 heeft de Tweede Kamer met algemene stemmen de motie Segers aangenomen, die de regering opriep om de Archiefwet uit 1995 aan te passen aan de 'digitale ontwikkelingen' en de 'eisen van transparantie'.

In de brief stelt het Adviescollege dat het wetsvoorstel belangrijk is voor een open bestuurscultuur:


Burgers en politici willen een overheid die open is, die ruimhartig toegang geeft tot informatie aan eenieder die daarom vraagt. Een overheid die zijn archieven en geheugen op orde heeft zodat burgers en politici juist en tijdig geïnformeerd kunnen worden. De wet die dit regelt, de Wet open overheid, is met brede steun aangenomen door het parlement. De modernisering van de Archiefwet vormt een belangrijke voorwaarde om de normen zoals neergelegd in de Wet open overheid te halen.”
Ineke van Gent
Voorzitter Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding

Weergaven: 201

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

Reactie van Yvonne Welings op 15 September 2023 op 15.38
Reactie van Yvonne Welings op 12 September 2023 op 21.34
Reactie van Yvonne Welings op 12 September 2023 op 12.44

36 408

Verdere behandeling van aanhangige stukken

 

 

 

 

Nr. 13

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE LIJST VAN CONTROVERSIËLE STUKKEN

 

Ontvangen 12 september 2023

     

Het lid Omtzigt stelt voor om de lijst van controversiële onderwerpen op stuk nr. 1 (36 408 nr. 1) als volgt te wijzigen:

 

      In onderdeel M vervalt in de paragraaf “wetsvoorstellen” het eerste onderdeel, luidende:

 

  1. 35968

Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)

 

Het is dringend noodzakelijk om de nieuwe archiefwet in te voeren. Het lid Omtzigt wijst op de erbarmelijke staat van de archivering onder de kabinetten-Rutte, die ook erkend is in de reactie op het rapport Ongekend Onrecht.

De nieuwe archiefwet zorgt voor een betere archivering van digitale bestanden (de oude gaat nog uit van papieren archieven) en na 10 jaar worden stukken overgebracht naar het nationaal archief. Dat is gezien een groot aantal problemen met toegankelijkheid zeer wenselijk.

Daarom is het onverstandig om de modernisering van de archiefwet controversieel te verklaren.

 

Omtzigt

Verdere behandeling van aanhangige stukken | Tweede Kamer der State...

Reactie van Yvonne Welings op 12 September 2023 op 8.45

© 2024   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden