Informatie

Opleidingen

In deze groep kan iedereen opleidingen plaatsen en nieuwe opleidingen aankondigen (adverteren). Ook kunnen (ex-)leerlingen en (ex-)cursisten hier hun ervaringen delen.

Link naar Archiefschool

Link naar Archiefwetenschap Amsterdam

Link naar Dino4

Link naar DIOR opleidingen

Link naar DO Consultancy

Link naar Informatiemanagement Erasmus

Link naar GO opleidingen

Link naar Reinwardt Academie

Link naar SOD Next

Link naar VHIC

Leden: 82
Meest recente activiteit: 11 Aug

Discussieforum

Tweedaagse training Accountmanagement voor (informatie)professionals

Begonnen door Jantine Zeeman 7 Feb. 0 Antwoorden

Na een eerste succesvolle editie van de training Accountmanagement voor (informatie)professionals organiseer ik op 11 en 20 april de volgende tweedaagse training waarin de volgende onderwerpen centraal staan: - Relatie- en accountmanagement - Business Model Canvas (9 elementen) - Kernwaarden en visie - Vaardigheden: presenteren, adviseren en pitchen Meer informatie op …Doorgaan

Tweedaagse cursus Recordsmanagement en governance in SharePoint 27/11 en 11/12 via GO-Opleidingen

Begonnen door Eric Burger 19 Okt 2015. 0 Antwoorden

Ik heb nog plaats in mijn tweedaagse cursus "Recordsmanagement en governance in SharePoint" op 27 november en 11 december 2015!Sinds 2011 verzorg ik via GO Opleidingen een paar keer per jaar met veel plezier deze tweedaagse cursus. De cursus is geschikt voor een ieder die in organisatie of bedrijf te maken krijgt/zal krijgen met recordsmanagement en governance in SharePoint on premise of SharePoint Online (Office 365).Cursus is zeker geschikt voor wie nu bij informatievoorziening en archivering…Doorgaan

Tags: SharePoint

Archiveren van Sociale Media en Websites - eendaagse cursus DO Consultancy

Begonnen door Dominique Hermans 1 Apr 2015. 0 Antwoorden

Veel organisatie weten niet hoe met sociale media en het archiveren van websites om te gaan. Het opstellen van een beleid hieromtrent wordt al snel uit de weg gegaan. Toch is het van essentieel belang dat ook voor deze communicatie-uitingen een gebruiks- en archiveringsbeleid wordt opgesteld. Voor het archiveren van websites zijn er vele mogelijkheden, maar wat zijn nu de voor- en nadelen van de verschillende methoden. Is een webcrawler-methode voldoende, of creëert men liever een PDF-versie…Doorgaan

Tags: websites, sociale media, archiveren, cursussen, DO Consultancy

Cursus Toezicht op de Digitale Overheid

Begonnen door Frans Smit 2 Mrt 2015. 0 Antwoorden

Voor de tweede keer organiseert de HvA/Archiefschool, ondersteund door de werkgroep ProfessIonalisering Archieftoezicht van BRAIN, de vierdaagse cursus Toezicht op de Digitale Overheid. Effectiviteit van het toezicht in jouw concrete situatie staat centraal.Daarom besteden we aandacht aan de basis voor archieftoezicht, aan de omgeving, aan de digitale transformatie van de overheid en aan de beschikbare instrumenten. Dit alles gericht op de casus die de cursist zelf inbrengt.…Doorgaan

cursus Inspectie

Begonnen door Marieke de Haan. Laatste reactie van Marieke de Haan 9 Jul 2014. 1 Beantwoorden

De Hogeschool van Amsterdam Archiefschool is samen met archiefinspecteurs bezig met het maken van een cursus Archiefinspectie. Tijdens de Dag van de Inspectie op 7 oktober in het Gemeentearchief Ede presenteren we de eerste opzet. We zijn benieuwd naar de feedback van de collega's.  Doorgaan

Tags: BRAIN, cursus, archiefinspectie

Tactisch Functioneel Beheer (BiSL)

Begonnen door Paul van den Berg 12 Feb 2014. 0 Antwoorden

De opleiding is een unieke kans voor de nieuwe Functioneel beheerder, die een brug slaat tussen demand (de afdelingen) en supply (ICT). In de opleiding staat de toepassing van nieuwe inzichten over functioneel beheer centraal. De opleiding heeft daarmee een sterk pragmatisch karakter en is speciaal voor beheerders van informatiemanagement applicaties. Klik hier voor de inhoud van de opleiding.Duur: 6 dagenResultaat: BiSL diploma (naar keus)Doorgaan

Tags: http://avyr.nl/public/Opleidingsprogramma%20Tactisch%20functioneel%20beheer.pdf

Prikbord

Opmerking

Je moet lid zijn van Opleidingen om reacties te kunnen toevoegen!

Reactie van Yvonne Welings op 8 Augustus 2017 op 17.40

Amsterdam investeert in  nieuwe opleiding digitalisering

http://www.breednetwerk.nl/profiles/blogs/amsterdam-investeert-in-o... 

Reactie van Yvonne Welings op 1 Augustus 2017 op 19.19

SOD I volgen lukt nog steeds via de GO:

https://www.goopleidingen.nl/sod1

Reactie van Yvonne Welings op 6 Juli 2017 op 19.09

De gratis online cursus 'Leren preserveren' is beschikbaar

http://www.breednetwerk.nl/profiles/blogs/de-gratis-online-cursus-l...

Reactie van Yvonne Welings op 4 Juli 2017 op 21.15

Digitaal document management en de verwerking van databestanden!

03 jul 2017 Reageer

Op vrijdag 19 februari 2018 start een nieuwe editie van de succesvolle Mastercourse Informatie – en documentmanagement. De rol van informatie binnen organisaties verandert. Daarmee verandert ook de rol van de informatieprofessional. Naast digitalisering hebben ontwikkelingen in de maatschappij en economie invloed op de verwachtingen ten aanzien van informatievoorziening. In acht dagen leren deelnemers hierover een scherpe visie te ontwikkelen.

Informatie speelt een sleutelrol in onze samenleving. De meeste gegevens slaan we tegenwoordig digitaal op en verwerken wij digitaal. Organisaties en bedrijfsprocessen maken steeds frequenter gebruik van gestructureerde digitale databestanden. Het zorgdragen voor een doelmatig beheer en behoud van alle data (analoog & digitaal) roept echter nog steeds veel vragen op. In de praktijk blijkt dat veel toepassingen van documentmanagement in organisaties nog onvoldoende resultaten opleveren.

 

Het merendeel van de problemen is niet te wijten aan technologisch falen, maar wordt veroorzaakt door mismanagement en door factoren van menselijk gedrag. De Mastercourse Informatie- en documentmanagement helpt u vragen uit uw organisatie te beantwoorden en een volwaardig partner binnen uw organisatie te zijn. Tijdens de bijeenkomsten krijgt u gelegenheid een eigen praktijkcasus te presenteren en te reflecteren met diverse praktijkdocenten en medecursisten.

 

Voor wie?

De mastercourse is bedoeld voor iedereen die in zijn dagelijkse werk te maken heeft met het verwerken van grote hoeveelheden data. Te denken valt aan informatiemanagers, kennismanagers, DIV-adviseurs, coördinatoren DIV, recordmanagers, beleidsmedewerkers of adviseurs informatievoorziening, archivarissen, secretarissen, documentmanagers, ICT-consultants of documentalisten.

 

Investering

De investering in de Mastercourse Informatie – en documentmanagement bedraagt € 4.250,- (alle bedragen zijn vrijgesteld van btw). Bij het cursusgeld zijn het cursusgeld, dagarrangement en parkeerkaarten inbegrepen.

 

Meer informatie & inschrijven

Voor meer informatie over de Mastercourse Informatie – en documentmanagement gaat u naar de website www.erasmusacademie.nl/idm. Hier kunt u de factsheet van de opleiding aanvragen of u direct inschrijven. Of bel / mail met Mariëlle Elenbaas, Programmamanager van Erasmus Academie, 010-4082126 / elenbaas@erasmusacademie.nl.

 

Kijk op www.erasmusacademie.nl voor het complete opleidingsaanbod.

Reactie van Joyce Teurlincx op 24 Mei 2017 op 12.49

Post-HBO opleiding Informatiemanagement en Bedrijfsvoering

Start 9 oktober 2017

In deze 15-daagse officiële post-HBO opleiding wordt u opgeleid tot een breed inzetbare informatieprofessional op het snijvlak van Business & IT.

De focus ligt op het ontwikkelen van vakinhoudelijke kennis en de daaraan gerelateerde competenties. In de lessen wordt uw kennis op tal van onderwerpen vergroot. In huiswerkopdrachten leert u deze kennis direct toe te passen. De docenten verschaffen u een goede basis met betrekking tot best practices, waarbij zowel de theoretische kant als de praktische toepasbaarheid uitgebreid aan bod komen.

De opleiding bestaat uit 15 modules van telkens één dag. De modules zijn opgedeeld in 4 samenhangende thema’s: 

  • IT bedrijfsvoering
  • adviesvaardigheden
  • informatievoorziening 
  • trends in IT

Na het succesvol afronden van deze post-HBO opleiding ontvangt u het officiële post-HBO Registeropleidingsdiploma en wordt u ingeschreven in het landelijk Register van Deelnemers.

Wilt u meer informatie over deze opleiding? Neem dan contact op met International Management Forum (IMF) op via info@imf-online.com of bel 040 246 0220. U kunt de brochure aanvragen via onze website.

Reactie van Yvonne Welings op 2 Mei 2017 op 15.12

Organisaties die gericht zijn op kennis en informatie, zoals bijvoorbeeld bibliotheken, archieven en documentatiecentra van overheidsdiensten, hebben al jaren te maken met grote veranderingen en vernieuwingen in het informatievak. 

In hoeverre sluiten bestaande opleidingen nog aan bij de vaardigheden die bibliothecarissen, archivarissen en andere professionals in het kennis- en informatiedomein tegenwoordig en in de toekomst nodig hebben? Tot welke vaardigheden zou een opleiding voor deze sectoren moeten opleiden? Is er behoefte aan een (mogelijk gecombineerde Vlaams-Nederlandse) opleiding op HBO of universitair niveau waar deze vaardigheden centraal staan? 

Vragen die aan de orde komen in een Vlaams-Nederlands onderzoek dat in opdracht van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD) en de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI) van start is gegaan. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Kasperkovitz beleidsonderzoek en advies in samenwerking met onderzoeks- en adviesbureau Dialogic. 

Om deze vragen te beantwoorden willen wij middels een online enquête onder bibliotheken, archieven, overheidsdiensten, bedrijven met een kennis- en informatiefunctie en non profit expertisecentra de behoeften qua opleidingen voor hun toekomstige informatieprofessionals peilen. 

Wij willen u uitnodigen om deze enquête in te vullen. Indien u denkt dat een collega beter in staat is deze enquête in te vullen, kunt u onze vraag naar hem of haar doorsturen. Het invullen duurt ongeveer vijftien minuten. De resultaten worden anoniem verwerkt en alleen gebruikt voor dit onderzoek. 

Klik op de volgende link om de enquête in te vullen: https://dialogic.datacoll.net/pybybpmhjg?l=nl

U kunt de enquête tot uiterlijk 14 mei invullen. Neem bij vragen gerust contact op met Leonie Hermanussen via hermanussen@dialogic.nl

Reactie van Yvonne Welings op 23 Februari 2017 op 14.12
Reactie van Yvonne Welings op 22 Februari 2017 op 9.10

Records Manager Digitale Informatie

8-daagse opleiding

In deze 8-daagse opleiding tot 'Records Manager Digitale Informatie' (RMDI) komt naast de basiskennis die elke Records Manager nodig heeft om zijn dagelijkse taken te kunnen uitvoeren, ook actuele content-items aan bod.

Deze opleiding is zo opgezet, dat deze geschikt en toegankelijk is voor iedereen die met het DIV-vakgebied bezig is. Door de opbouw van de opleiding is de RMDI zowel geschikt voor mensen die onlangs in het vakgebied gestart zijn als voor mensen die meer verdieping zoeken.

Gedurende 8 lesdagen in circa 4 maanden, wordt de cursist opgeleid tot een volwaardige Records Manager van Digitale Informatie. Er worden actuele onderwerpen behandeld, waaronder : ISO 15489, PDF/A, sociale media, information governance, datalekken, privacy, website-archivering, documentbeveiliging, metadata, etc. Ook hoe om te gaan met de vernieuwende rol en positie van de DIV-er is onderdeel van deze opleiding. 


Startdata voor de opleiding : 
13 april 2017 in Amersfoort
17 mei 2017 in Landgraaf

Voor meer informatie en het volledige overzicht van de opleiding kunt u terecht op www.doconsultancy.net

Reactie van Yvonne Welings op 13 Februari 2017 op 16.26

http://goopleidingen.nl/e-mailarchivering-en-management

Tijdens deze 1-daagse cursus leert u via praktijkvoorbeelden welke problemen er zich bij doelmatig archiveren van e-mail kunnen voordoen. U leert precies welke oplossingsstrategieën in specifieke gevallen succesvol kunnen zijn. Na afloop kunt u op een verantwoorde en praktische manier informatiemanagement inrichten en e-mail archiveren en beheren.

Reactie van Yvonne Welings op 11 Februari 2017 op 16.39

Hoe kunnen de nieuwe kennisproducten die Archief 2020 heeft opgeleverd hun weg vinden in opleidingen en trainingen voor archivarissen en andere informatieprofessionals? Om deze vraag te beantwoorden heeft Archief 2020 in 2016 een verkenning laten uitvoeren. Bureau Jonkersenko kwam met vijf praktische adviezen waar beheerders producten direct aan de slag kunnen samen met opleiders voor bij- en nascholing.

https://archief2020.nl/downloads/advies-samenwerking-opleiders-en-g...

 

Leden (82)

 
 
 

© 2017   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden