Blogbijdragen Juni 2019 (21)

eHerkenning: straks onmisbaar, nu verkrijgbaar

Tien verschillende inlogcodes en wachtwoorden? Dat kan eenvoudiger. Met één inlogmiddel van eHerkenning kunt u terecht bij meer dan 400 overheidsorganisaties. Een bezoekje aan het loket is dus niet meer nodig. Ook veiliger en efficiënter werken? Vraag direct eHerkenning aan!

Lees verder bij de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 30 Juni 2019 op 9.35 — Geen reacties

Gemeenteraad Apeldoorn kiest voor het besluitvormingssysteem Parleaus

Parlaeus gaat het nieuwe besluitvormingssysteem voor de gemeenteraad leveren. Deze week is het contract getekend. De uitzendingen krijgen meer informatie in beeld, de ondersteuning voor raadsleden verbetert en het werk wordt efficiënter voor de griffie.  Vanaf 1 januari beginnen de vernieuwde uitzendingen.

“Parlaeus is een cloudoplossing voor de ondersteuning van besluitvormings-processen”, vertelt CEO Rens Groeneveld. “Met onze oplossing ondersteunen wij gemeenten…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 28 Juni 2019 op 16.26 — Geen reacties

Prototype chatbot verhuizen gepresenteerd

Bron: VNG realisatie

Het prototype van de chatbot verhuizen van de Innovatiegroep Chatbots is gepresenteerd tijdens de kwartaalbijeenkomst van de Vereniging Directeuren Publiekszaken (VDP). Met dit prototype van een chatbot regelt een inwoner zijn verhuizen bij de gemeente. Het prototype is…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 28 Juni 2019 op 12.25 — Geen reacties

Nieuw: Wet elektronische publicaties vanaf 1 januari 2021

Wat is er toch veel nieuwe wetgeving de laatste tijd op het gebied van het informatiedomein.

De Wet open overheid (Woo), wijziging Archiefwet en dan nu ook Wet elektronische publicaties. Eerst kenden we het GVOP, Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicatie. Per 1 april 2018 is GVOP vervangen door een nieuw publicatieplatform DROP, Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties. Met de nieuwe wet moeten gemeenten DROP verplicht gaan gebruiken. Dat is nu nog niet het geval (…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 Juni 2019 op 16.30 — 3 commentaren

Welk document format moet ik gebruiken?

De overheid publiceert online informatie bijna altijd in HTML (webpagina's) of PDF (documenten). Soms vind je ook documenten in Microsoft Word, Excel of PowerPoint format op websites van de overheid. Vaak lijkt het format willekeurig gekozen te zijn. Informatie komt meestal in PDF op de website omdat het zo uit de PC van de ambtenaar…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 Juni 2019 op 12.00 — Geen reacties

Meerjarige transitiestrategie Common Ground

De realisatie van de visie Common Ground is een operatie die voor meerdere jaren focus en commitment vereist van gemeenten, ketenpartners en de betrokken marktpartijen. Het bestuur van de VNG heeft dit onderkend en heeft tijdens de bespreking van Common Ground gevraagd om een meerjarige transitiestrategie.…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 Juni 2019 op 11.37 — Geen reacties

‘We moeten het samen doen’

Steeds meer gemeenten haken aan bij Common Ground. Neem nou Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch, die allebei werken aan een toepassing voor het doorgeven van een adreswijziging. ‘De kracht van Common Ground: we standaardiseren een aantal zaken, maar elke gemeente kan er een eigen draai aan geven.’…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 Juni 2019 op 11.30 — Geen reacties

Vervolgonderzoek Rekenkamer | Grip op gegevens: het stelsel van basisregistraties voor burgers en bedrijven

De Algemene Rekenkamer heeft in 2014 onderzoek gedaan naar basisregistraties. Met als onderwerp de vraag in hoeverre de mensen op wie die gegevens betrekking hebben, grip hebben op het verzamelen, gebruiken en hergebruiken van ‘hun’ gegevens. In dit vervolgonderzoek is het perspectief van burgers en bedrijven centraal gezet. De Algemene Rekenkamer onderzocht of de aanbevelingen van destijds zijn opgevolgd. Daarnaast hebben ze de 10 basisregistraties en het stelsel als geheel doorgelicht op…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 Juni 2019 op 9.30 — Geen reacties

Al 8 km archief ontsloten in Project Omega van het Stadsarchjief Amsterdam

Het Stadsarchief Amsterdam herbergt zo’n 50 kilometer aan archieven en collecties. Een groot deel daarvan is via de Archief- en Beeldbank te raadplegen. Maar het inventariseren van archieven en collecties is een tijdrovende en kostbare aangelegenheid. In de loop der jaren was er dan ook een achterstand van 11 kilometer ontstaan. Project Omega brengt daar verandering in.

In de periode 2016-2021 wordt deze achterstand volledig…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 21 Juni 2019 op 9.21 — Geen reacties

Stand van zaken eHerkenning

Bron website Digitale overheid

Met eHerkenning kunnen ondernemers en bedrijven zich online identificeren en zo vertrouwelijke gegevens veilig uitwisselen met (overheids)organisaties. eHerkenning wordt gebruikt in het bedrijven-, consumenten- en overheidsdomein tot op het hoogste betrouwbaarheidsniveau. Het grote gemak voor de gebruiker is dat hij met één inlogmiddel bij meerdere organisaties kan…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 Juni 2019 op 15.00 — Geen reacties

Bestuurders, betreed die common ground!

'Bestuurders moeten beseffen dat zij over het dataverkeer gaan, dat zij daar verantwoordelijk voor zijn.' Dat zegt de burgemeester van Leiden, Henri Lenferink, in het tijdschrift iBestuur.

iBestuur congres

De komende jaren wordt er samengewerkt met diverse publieke en private partijen om een…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 17 Juni 2019 op 10.40 — Geen reacties

Beeldmateriaal en de AVG

“Mag ik als werkgever, school of organisator van een evenement foto’s en filmpjes maken en publiceren?” Tja, een jurist zal zeggen: “Dat hangt er van af.”. En dat is ook wat de Autoriteit Persoonsgegevens meldt op haar website.

“Mag ik als werkgever, school of organisator van een evenement foto’s en filmpjes maken en publiceren?”

Dat hangt ervan af. In dit soort situaties is de privacywet van toepassing, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat u…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 17 Juni 2019 op 10.37 — Geen reacties

Digitalisering uitdaging én kans voor lokale democratie

Gemeenten kunnen meer gebruik maken van digitale middelen om tot een opener raadsagenda te komen en inwoners een actievere rol te geven in bestuurlijke processen. Dit stelt het Rathenau Instituut in het rapport Griffiers en Digitalisering, na onderzoek onder griffiers en raadsleden. 

De belangrijkste…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 17 Juni 2019 op 9.59 — Geen reacties

Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed signaleert risico’s nieuwe werkwijze e-mailarchivering Rijksoverheid

Op 12 juni 2019 berichtte BREED via een e-mail over de nieuwe 'Handreiking Bewaren van e-mail Rijksoverheid', gepubliceerd door het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI).

Ter aanvulling: de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed heeft op deze Handreiking gereageerd. Vervolgens heeft het RDDI gereageerd op de…

Doorgaan

Toegevoegd door Jolanda de Jong op 16 Juni 2019 op 13.00 — 6 commentaren

Leveranciers omarmen standaard verwerkersovereenkomst gemeenten

Gemeenten en leveranciers spreken af vanaf 1 januari 2020 de standaard verwerkersovereenkomst te gebruiken. Hiermee wordt gewerkt met één uniforme set aan afspraken over de verwerking van persoonsgegevens door leveranciers. De voorwaarden zijn tot stand gekomen in nauw overleg met gemeenten en leveranciers. Gemeenten en leveranciers onderstreepten met de symbolische ondertekening op de leveranciersbijeenkomst van VNG Realisatie het belang van heldere afspraken rondom…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 14 Juni 2019 op 7.59 — Geen reacties

Gemeenten brengen digitale archieven op orde

Bron: Website VNG Realisatie

Whatsappberichten, e-mails… de tijd dat papieren documenten overzichtelijk bij elkaar in één dossier werden opgeborgen, is voorbij. Digitaal werken heeft grote consequenties voor het bewaren van informatie. Een artikel op iBestuur gaat dieper in op hoe gemeenten omgaan met deze uitdaging en op de ondersteuning die de VNG gemeenten…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 14 Juni 2019 op 7.53 — Geen reacties

Vervolgonderzoek basisregistraties

De Algemene Rekenkamer doet onderzoek naar de vraag in hoeverre het stelsel van basisregistraties bijdraagt aan een goede en efficiënte overheidsdienstverlening aan burgers en bedrijven. Dit doen we onder meer door na te gaan hoe gemakkelijk burgers en bedrijven hun eigen gegevens kunnen inzien en corrigeren. Ook kijken we of knelpunten die we bij ons onderzoek uit 2014 aantroffen inmiddels zijn aangepakt en opgelost en wat de belangrijkste resterende knelpunten…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 11 Juni 2019 op 12.06 — Geen reacties

Lokale Digitale Democratie en Open Overheid

Website: Open Overheid

‘Een Open Overheid is voor mij een overheid die open staat voor de inbreng van inwoners’, laat Koos Steenbergen, actiehouder Lokale Digitale Democratie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, weten in een interview aan open-overheid.nl. ‘Een overheid kan tenslotte alleen bij gratie van haar…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 5 Juni 2019 op 13.48 — Geen reacties

Laatste hulp bij aansluiten op de BRO

Bron: website Digitale Overheid

Het Implementatieteam van Basisregistratie Ondergrond (BRO) heeft de afgelopen maanden zoveel mogelijk bronhouders opgezocht en geholpen met aansluiten op de BRO. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen: alle provincies en waterschappen, en driekwart van alle gemeenten zijn nu aangesloten op de BRO. Vanaf 1 juli 2019 richt het implementatieteam zich alleen nog op nazorg. Dus,…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 5 Juni 2019 op 13.45 — Geen reacties

Werelddag van de Digitale Duurzaamheid 7 november 2019

Elk jaar wordt de Werelddag van de Digitale Duurzaamheid gevierd door mensen uit de erfgoedsector. Doel van deze dag is om meer bekendheid te geven aan digitale duurzaamheid en met elkaar te kijken wat we bereikt hebben en wat ons nog te doen staat.

werelddag-digitale-duurzaamheid

De ‘World Digital Preservation Day’ is een initiatief van de Digital Preservation…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 3 Juni 2019 op 11.27 — Geen reacties

Maandarchieven

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden