Meerjarige transitiestrategie Common Ground

De realisatie van de visie Common Ground is een operatie die voor meerdere jaren focus en commitment vereist van gemeenten, ketenpartners en de betrokken marktpartijen. Het bestuur van de VNG heeft dit onderkend en heeft tijdens de bespreking van Common Ground gevraagd om een meerjarige transitiestrategie.
Voor het opstellen van de strategie organiseren we vanuit VNG Realisatie op 2 juli een werkdag waar wij een brede vertegenwoordiging van de stakeholders bijeen brengen om met hen de thema’s en dilemma’s in de strategie te verkennen en uit te werken. Aan de hand van de opbrengst van deze werkdag werken wij de transitiestrategie uit.
Met de meerjarige transitiestrategie geven wij alle betrokkenen meer duidelijkheid over de impact op de relevante thema’s bij het toewerken naar een informatiehuishouding op basis van Common Ground. Het is de bedoeling dat de strategie zicht geeft op de volgorde waarin onderdelen van de gemeentelijke informatievoorziening getransformeerd zullen worden naar de gewenste situatie.
De planning is om deze strategie in het najaar (voor de buitengewone ledenvergadering van de ALV) aan het College van Dienstverleningszaken voor te leggen. Naast de gremia in de governance van het GGU-fonds willen wij vertegenwoordigers van de volgende stakeholders bij de totstandkoming van de transitiestrategie betrekken:
1. Informatiemanagers van alle gemeenten met omstreeks 100.000 inwoners (IMG)
2. Vereniging van Informatie- en Automatiseringsprofessionals in Nederlandse Gemeenten (VIAG)
3. Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP)
4. Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS)
5. Adviesraad Common Ground (leden CIO-Beraad0029
6. Marktpartijen
7. Netwerkpartners
8. Overige gemeentelijke vertegenwoordigers (oa gemeentecontrollers, Portfoliomanagers en Inkopers)
Verder betrekken we ook externe ervaringsdeskundigen in het totstandkomingsproces.
Deze bijeenkomst is op basis van uitnodiging.

Weergaven: 64

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden