De Algemene Rekenkamer doet onderzoek naar de vraag in hoeverre het stelsel van basisregistraties bijdraagt aan een goede en efficiënte overheidsdienstverlening aan burgers en bedrijven. Dit doen we onder meer door na te gaan hoe gemakkelijk burgers en bedrijven hun eigen gegevens kunnen inzien en corrigeren. Ook kijken we of knelpunten die we bij ons onderzoek uit 2014 aantroffen inmiddels zijn aangepakt en opgelost en wat de belangrijkste resterende knelpunten zijn.

Maatschappij

Waarom onderzoeken we dit?Burgers en bedrijven verwachten goede en efficiënte dienstverlening van de overheid. En voor de overheid is het belangrijk om over betrouwbare basisgegevens te beschikken. Fouten in de gegevens kunnen grote gevolgen hebben voor burgers of bedrijven. In 2014 hebben we onderzoek gedaan naar basisregistraties. In dat onderzoek hebben we de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een aantal aanbevelingen gedaan om knelpunten voor burgers en bedrijven aan te pakken. Met dit vervolgonderzoek naar basisregistraties willen we eventuele knelpunten beter in beeld krijgen en bijdragen aan het oplossen en voorkomen van knelpunten bij het gebruik van basisregistraties.

Hier zijn we

Wat zijn de onderzoeksvragen?In ons vervolgonderzoek naar basisregistraties gaan we na:

  • Of onze aanbevelingen uit het onderzoek uit 2014 zijn opgevolgd en zo niet wat de belangrijkste resterende knelpunten en verbeterpunten voor de 11 basisregistraties vanuit het perspectief van burgers en bedrijven zijn.
  • In hoeverre er samenhangende, gebruiksvriendelijke en complete voorzieningen voor inzage, correctie en hergebruik van gegevens zijn voor de 11 basisregistraties.

Verder lezen bij de bron

Weergaven: 41

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden