Blogbijdragen Juli 2015 (15)

Digitale informatie opslaan in een e-depot

Berichtgeving van het Nationaal Archief over het e-depot.

Informatie van het Rijk blijvend beschikbaar is? Voor die vraag staat het Nationaal Archief, nu de overheid grotendeels en vanaf 2017 volledig digitaal werkt.

Digitale informatie opslaan in een e-depot

Er zijn veel verschillende soorten en formaten van elektronische informatie, zoals tekstbestanden, Excel sheets, websites, digitale foto’s, filmpjes, tweets en apps. Maar ook papieren documenten die gescand…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 24 Juli 2015 op 14.00 — Geen reacties

Zoeken naar informatie over het zoeken naar informatie, deel 2

Deel 2, het mythische jaren ’90 rapport.

De Coopers & Lybrand studie over zoektijden van werknemers naar informatie, is een mythisch rapport uit de jaren negentig van de vorige eeuw te noemen. Iedereen heeft het erover, maar niemand heeft het ooit gezien. Wel hebben we allemaal artikelen gelezen, die zich beroepen op de zoektijden uit dit rapport. 

Ook ik heb kort gezocht naar dit rapport, maar kwam al snel, mede door een blog (…

Doorgaan

Toegevoegd door Annemieke Adema op 22 Juli 2015 op 19.30 — 4 commentaren

Zoeken naar informatie over het zoeken naar informatie, deel 1

Lang zoeken naar informatie over het hoelang we zoeken naar informatie

Deel 1, de opzet. 

Regelmatig komt de vraag bij informatieprofessionals voorbij op de twitters, in de mails, of gewoon op de werkvloer: Hoeveel tijd zijn we eigenlijk kwijt aan het zoeken naar informatie? Het liefste willen we hier een kant en klaar antwoord op geven in de trant van het kost ons X% van onze werktijd en dit kost onze organisatie op jaarbasis XXXX euro. Dit is heerlijke…

Doorgaan

Toegevoegd door Annemieke Adema op 22 Juli 2015 op 16.00 — 1 commentaar

"Heeft u ook koppelingen?"

Een gemeente telt al gauw enkele honderden applicaties en systemen die burgers, medewerkers en ketenpartners moeten ondersteunen in het aanvragen, uitvoeren en leveren van gemeentelijke diensten en producten. De organisatie streeft daarbij continu naar verbetering van haar bedrijfsvoering. Zij wil groeien in efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit. Daarbij wordt vaak gezocht naar de mogelijkheid om systemen en applicaties op elkaar aan te sluiten c.q. te koppelen. Dit vormt een alsmaar…

Doorgaan

Toegevoegd door Marco Klerks op 19 Juli 2015 op 16.40 — 5 commentaren

Digitale webformulieren aangifte overlijden

Het formulier is opgesteld samen met gemeenten. De NVVB heeft in totaal acht standaardwebformulieren beoordeeld en geaccordeerd. Vooruitlopend op de verspreiding van alle formulieren is vanwege de wetswijziging per 1 juli het formulier voor aangifte van overlijden nu al beschikbaar.

Het formulier bestaat uit

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 16 Juli 2015 op 10.22 — 2 commentaren

Instrument voor een beknopte informatie-analyse

Instrument voor beknopte informatie-analyse

De werkgroep e-Depot Zeeuwse overheden heeft een instrument ontwikkeld voor een eerste ‘scan’ van de staat van de informatiehuishouding. Op deze pagina staat een link naar het document in pdf formaat. Desgewenst kan dit in…

Doorgaan

Toegevoegd door Hanneke van Aalst op 13 Juli 2015 op 16.00 — 2 commentaren

Veegwet heeft gevolgen dossiers jeugdzorg

De invoering van de Jeugdwet heeft een aantal knelpunten opgeleverd. De bureaucratie zou de uitvoering belemmeren, zo is in de brief uit aprikl 2015 van staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veilighjeid en Jusitie te lezen  (Kamerstuk 31389).  Naast administratieve lasten zijn er problemen rondom rechtmatigheid en privacy.

Aanvankelijk was bepaald dat de jeugddossiers zouden worden vervreemd aan gemeenten. Dat was opgenomen in artikel…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 13 Juli 2015 op 15.30 — Geen reacties

Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

In 2011 verwierp de Eerste Kamer unaniem het plan, waarmee minister Edith Schippers (Volksgezondheid) de verplichte elektronische uitwisseling van medische gegevens wilde regelen. Het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) is volgens de Senaat in de landelijke opzet zou niet veilig genoeg zijn.

De Eerste Kamer is opnieuw aan zet als het gaat over wetgeving  tot de elektronische uitwisseling van medische persoonsgegevens. Het voorstel schept aanvullende randvoorwaarden voor het…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 12 Juli 2015 op 10.30 — Geen reacties

Gebrek aan ICT-kennis overheid mede oorzaak van mislukken automatiseringsprojecten

Afsluitend forum Mastercourse Succesvol Sturen van ICT-processen:

‘Gebrek aan ICT-kennis overheid mede oorzaak van mislukken automatiseringsprojecten’

 

De Mastercourse Succesvol Sturen van ICT-processen is op 26 juni afgesloten met een forumdiscussie over de vraag of er nieuwe vormen van samenwerking nodig zijn voor grootschalige ICT-projecten. De forumleden Claudia de Andrade (CIO Rijkswaterstaat), Astrid Oosenbrug (PvdA, Tweede Kamer) en Erik Oltmans…

Doorgaan

Toegevoegd door K. Impens op 10 Juli 2015 op 10.30 — Geen reacties

Utrechts Archief aangesloten op het e-depot

Het Utrechts Archief is vandaag, op 9 juli, aangesloten op het e-Depot van het Nationaal Archief - de landelijke infrastructuur voor het beheer van digitale overheidsinformatie.Vanaf 2017 zal de Rijksoverheid volledig digitaal met de burger gaan communiceren. We zullen deze informatie duurzaam moeten bewaren en toegankelijk maken voor de ambtenaar én burger. Het innovatieprogramma Archief2020 en het programma Digitale Taken Rijk hebben in de afgelopen jaren samen met de archieven en… Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 9 Juli 2015 op 17.30 — Geen reacties

Elektronisch berichtenverkeer met de Belastingdienst

De Tweede Kamer heeft op 2 juli 2015 het wetsvoorstel Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst aangenomen(link).Eerder dit jaar op 23 januari jl. is het Wetsvoorstel ‘Elektronisch berichtenverkeer met de Belastingdienst’ (Wv EBV) aanvaard in de Ministerraad en ingediend bij de Raad van State om advies. Dit Wv EBV is afgesplitst van het eerdere…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 9 Juli 2015 op 12.00 — Geen reacties

Wet Elektronische Dienstverlening Burgerlijke Stand

Op 1 juli is de Wet Elektronische Dienstverlening Burgerlijke Stand (Stb. 2014/380) aangenomen en deze zal gefaseerd inwerkingtreden. De wet bestaat uit een zogenoemd digitaal deel en een niet digitaal gerelateerd deel.

De pilot digitale overlijdensaangifte in de gemeente ’s-Hertogenbosch is afgerond. De eerste fase van de elektronisch burgerlijke stand wordt op 1 juli ingevoerd…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 8 Juli 2015 op 14.00 — 2 commentaren

Generiek draaiboek e-depot Nationaal Archief

Het generieke draaiboek e-depot van het Nationaal Archief geeft inzicht in de stappen om aan te sluiten op het e-Depot van het Nationaal Archief met als doel archief in het e-Depot te plaatsen en te beheren. Het draaiboek richt zich primair op het betrokken management en de implementatiemanagers van de RHC’s en departementen. Het geeft inzicht in de verschillende onderdelen en processtappen tijdens het implementatietraject en helpt een projectmanager het implementatietraject vorm te…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 2 Juli 2015 op 18.30 — 3 commentaren

Werkagenda WMO en Jeugdzorg in de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 29 juni de zogenaamde werkagenda 2015-2017 Administratie en informatievoorziening domeinen wmo en jeugdwet ontvangen.Gemeenten en zorgaanbieders zijn na de invoering van het nieuwe stelsel voor de Wmo en de Jeugdwet met ingang van 1 januari 2015 gezamenlijk verantwoordelijk voor het functioneren van de keten. De administratieve processen moeten verbeterd worden en daartoe is een gezamenlijke agenda opgesteld door VNG, IZA en VWS. Er zijn een aantal problemen…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 2 Juli 2015 op 17.00 — Geen reacties

Schetsboek actieve openbaarheid, gratis te downloaden

Via de website van de Archiefateliers is een gratis boek te downloaden: Schetsboek actieve openbaarheid.

Link naar het te downloaden bestand.

Het voorwoord is van de algemene rijksarchivaris Marens Engelhard, er staan foto's en indrukken in van de studiedag in januari over dit thema. Er is een besliisboom om openbaarheid te…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 1 Juli 2015 op 11.00 — Geen reacties

Maandarchieven

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden