Blogbijdragen December 2018 (26)

ONLINE: de gratis Nationale AI-cursus!

De Nationale AI-cursus staat online! Via deze basiscursus kan élke Nederlander meer te weten komen over artificiële intelligentie (AI), oftewel kunstmatige intelligentie. Met AI lossen machines, software en apparaten zelfstandig problemen op. Dit wordt de meest ingrijpende technologische ontwikkeling van onze tijd!

De cursus is opgezet door kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven en duurt in totaal vier…

Doorgaan

Toegevoegd door Jolanda de Jong op 31 December 2018 op 15.00 — 1 commentaar

Squad Architectuur Samen Organiseren

<i>Website GEMMA online

Een overzicht van gepubliceerde documenten, en meer informatie over Samen Organiseren, de Common Ground, het Gegevenslandschap en de bijbehorende architectuur is te vinden op de pagina Samen Organiseren.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 31 December 2018 op 8.25 — Geen reacties

0.97 versie Standaarden Omgevingswet gepubliceerd

Website Geonovum

Op 21 december 2018 hebben KOOP en Geonovum de 0.97 versie van de Standaard Officiële Publicaties met specifieke toepassingsprofielen voor Omgevingsdocumenten opgeleverd. Op 28 januari 2019 gaat de consultatie op deze standaarden van start.

Op basis van de 0.97 versie van deze…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 27 December 2018 op 9.53 — Geen reacties

Knops: Overheid moet anders naar ict kijken. Interview staatssecretaris Raymond Knops (BZK) over nieuw elan en digitale overheid

Hoe til je de digitale dienstverlening van de rijksoverheid naar een hoger plan? Dat is de klus die staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moet klaren. Aan de basis ligt de Agenda Digitale Overheid NL DIGIbeter. Samenwerking, innovatie en ruimte voor experimenten zijn daarin sleutelwoorden. Een gesprek over een portefeuille waar menig bestuurder zijn vingers liever niet aan brandt.…

Doorgaan

Toegevoegd door Marieke Klomp op 27 December 2018 op 9.14 — 1 commentaar

“De architectuur zit nu onder de motorkap”

De Squad Architectuur Samen Organiseren werkt mee aan de basis voor Common Ground. Architectuurspecialisten Jeffrey Gortmaker en Ivo Hendriks van VNG Realisatie leggen uit hoe en waarom. 

Waarom is de squad opgericht?

Jeffrey: “We zien momenteel veel en belangrijke ontwikkelingen met een serieuze impact oop de informatievoorziening van gemeenten. Denk aan samen organiseren en Common Ground, maar ook aan allerlei initiatieven van gemeenten. Daar is een nieuwe…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 24 December 2018 op 8.45 — Geen reacties

Terugblik College van Dienstverleningszaken december

Op 6 december kwam het College van Dienstverleningszaken (CvD) bijeen. Gesproken werd over de methodiek klantreizen, de concretisering van jaarplan GGU en de verwerkersovereenkomst.

Klantreizen als standaard

De leermodule Klantreizen helpt gemeenten bij het inrichten van de gemeentelijke…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 24 December 2018 op 8.20 — Geen reacties

Vanaf 2019 standaard verwerkersovereenkomst voor gemeenten

Gemeenten en hun leveranciers willen eenvoudiger tot afspraken komen over het verwerken van persoonsgegevens. Daarom hebben gemeenten en VNG gezamenlijk aan een standaard verwerkersovereenkomst gewerkt. Deze overeenkomst regelt op uniforme wijze de afspraken rondom de verwerking van persoonsgegevens.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 21 December 2018 op 18.17 — Geen reacties

‘Goed informatiebeheer is een burgerrecht’

Bron: I bestuur 20 december 2018

Hoe betrouwbaar is het geheugen van de overheid? De afgelopen vijftien jaar is steeds meer overheidsinformatie gedigitaliseerd. Vaak zonder rekening te houden met digitale archivering. Om te kunnen garanderen dat overheidsinformatie vindbaar en bruikbaar blijft, wil minister Slob de Archiefwet moderniseren. Er wordt…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 December 2018 op 12.15 — Geen reacties

Algoritme helpt maar beleid ontbreekt

Uit een inventarisatie van het CBS onder 67 overheidsorganisaties in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) blijkt dat veel organisaties gebruik maken van algoritmes. Maar ze vinden dat het ontbreekt aan beleid over het gebruik hiervan.

Afspraken over inzet algoritmes

De meeste instanties willen dat er afspraken worden gemaakt over de manier waarop algoritmes worden ingezet. Het gaat dan vooral om de inzichtelijkheid, transparantie en…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 December 2018 op 10.35 — Geen reacties

‘Blockchain for good’ gepresenteerd

De Dutch Blockchain Coalition (DBC) heeft vandaag in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag een visiedocument aangeboden aan de staatssecretarissen Mona Keijzer (EZK) en Raymond Knops (BZK). Tegelijk zijn 5 groot maatschappelijke blockchain use cases gepresenteerd.

DBC is een samenwerkingsverband tussen partners uit de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Doel is het creëren van een veilige, betrouwbare digitale blockchain infrastructuur in Nederland die aansluit op de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 December 2018 op 10.27 — Geen reacties

Kabinet stemt in met wetsvoorstel elektronische publicaties

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingestemd met het wetsvoorstel elektronische publicaties. Doel van dit wetsvoorstel is om de toegankelijkheid van overheidspublicaties te vergroten.

Toegankelijkheid vergroten

Om de versnippering van informatievoorziening tegen te gaan regelt de wet dat overheidspublicaties verplicht op www.overheid.nl worden gepubliceerd. Zo…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 December 2018 op 10.26 — Geen reacties

Community Open Documentstandaarden helpt overheden

Gerlinda de Vries is sinds september 2018 als Rijkstrainee in dienst bij het Bureau Forum Standaardisatie (onderdeel van het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Het bureau zet zich in voor open ICT-standaarden. De opdracht van De Vries? Bouw een community rondom documentstandaarden. In gesprek met de community manager ‘Open Documentstandaarden’.

Verbindende…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 December 2018 op 10.24 — Geen reacties

Uitspraak: Onvoldoende motivatie voor weigering inzage Archief Bijzondere Rechtspleging

Het Nationaal Archief moet zich opnieuw buigen over het verzoek van de Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden om in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) te mogen zoeken naar informatie over nog levende vermeende kampbeulen. De weigering om inzage te verlenen, was onzorgvuldig en onvoldoende gemotiveerd.

11. Niet in geschil is dat de door eiseres verzochte inzage in de documenten van het CABR als een verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens wordt…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 19 December 2018 op 9.37 — Geen reacties

Informatieblad Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en het Invoeringsbesluit

Wat staat er over het DSO in het Invoeringsbesluit? Lees het informatieblad.

Download 'Informatieblad Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en het Invoeringsbesluit'

PDF document | 2 pagina's | 251…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 18 December 2018 op 9.14 — Geen reacties

Stand van zaken digitaliseren en vereenvoudigen rechtspraak

Eerder dit jaar stopte de automatisering van juridische procedures. Er is meer bekend over het vervolg van het automatiseren. Hoe gaat het verder met de digitalisering en de vereenvoudiging van het civiel procesrecht?

Digitalisering

Voor de digitalisering in het civiele recht en bestuursrecht…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 17 December 2018 op 9.10 — Geen reacties

Aanpak digitale inclusie: iedereen doet mee

Iedereen moet mee kunnen doen in de digitale samenleving en met vertrouwen gebruik maken van digitale dienstverlening. Daarnaast moet de overheid de digitale dienstverlening beter laten aansluiten op de wensen en behoeften van de gebruikers.

De staatssecretaris van BZK stuurde hierover een brief aan…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 17 December 2018 op 9.07 — Geen reacties

GGI-Netwerk regiobijeenkomsten

Gemeenten kunnen nu starten met de voorbereiding van de implementatie van GGI-Netwerk. Daarom organiseren verschillende gemeenten samen met de accountmanagers van VNG Realisatie regiobijeenkomsten in het land. Gemeenten die zich willen oriënteren op GGI-Netwerk kunnen zich voor deze bijeenkomsten…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 14 December 2018 op 10.53 — Geen reacties

KNVI en Tweede Kamer

Eind november was de KNVI weer aanwezig als BusinessPartner bij iPoort, de themapoort voor het verbeteren van de communicatie tussen politiek, bedrijfsleven én burgers op het gebied van Informatietechnologie (www.ipoort.nl).

In 2019 gaat de KNVI bijdragen aan events over ICT & Onderwijs en aan de Digitaliseringsagenda van de Rijksoverheid.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 13 December 2018 op 12.43 — Geen reacties

Begin 2019 komt het Register van Overheidsorganisaties (ROO) online

BRON: LinkedIn


Begin 2019 komt het Register van Overheidsorganisaties (ROO) online. Elke organisatie krijgt daarin een uniek identificatiekenmerk. Men wil met het register een eind maken aan de bestaande praktijk van het op meerdere plaatsen bijhouden van overlappende registraties. Een initiatief van het Ministerie van BZK, het CBS en KOOP. 

 

Toegevoegd door Jolanda de Jong op 13 December 2018 op 12.25 — 1 commentaar

Recente uitspraak over de WOB: meer documenten openbaar maken

Link naar uitspraak

1. Eiser heeft op 22 mei 2017 verzocht om openbaarmaking van alle documenten inzake interne en externe communicatie van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie vanaf 2012 tot en met heden, waaronder documenten betreffende doelstellingen, rapportages, evaluaties, notulen, convenanten, interne…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 12 December 2018 op 10.30 — Geen reacties

Maandarchieven

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden