Hoewel digitale technologie grote voordelen kan opleveren voor overheid, bedrijven en burgers, kan het ook onwenselijke bijwerkingen hebben. Waar op lokaal niveau digitalisering raakt aan publieke belangen, is een belangrijke rol weggelegd voor de gemeenteraad, aldus het Rathenau Instituut in het rapport Raad weten met digitalisering.

Meer lezen: …