Terugblik College van Dienstverleningszaken december

Op 6 december kwam het College van Dienstverleningszaken (CvD) bijeen. Gesproken werd over de methodiek klantreizen, de concretisering van jaarplan GGU en de verwerkersovereenkomst.

Klantreizen als standaard

De leermodule Klantreizen helpt gemeenten bij het inrichten van de gemeentelijke dienstverlening vanuit het perspectief en de behoefte van inwoners en ondernemers. Het is een praktische en bewezen methode om gemeentelijke dienstverlening klantgedreven te maken. Het CvD ondersteunt de bestaande faciliterende aanpak van VNG Realisatie richting gemeenten op terrein van toepassing klantreizen. Dit levert een goede bijdrage aan verbetering van de dienstverlening. De methodiek zelf tot standaard verklaren acht het CvD niet noodzakelijk.

Concretisering jaarplan GGU

Het CvD vraagt om een concrete roadmap van (nieuw) op te leveren producten en diensten richting gemeenten in 2019. Op welke dossiers worden er standaarden ontwikkeld en aangeboden aan het CvD? Specifiek op Common Ground wordt gevraagd om een scherpe definiëring van wat er exact ontwikkeld wordt, wat gemeenten kunnen verwachten en wanneer het college hierover besluiten kan nemen. De principes van de Common Ground moeten bestuurlijk worden vastgesteld omdat zij de basis vormen voor vervolgactiviteiten. Hierbij ziet het CvD een onderscheid tussen diensten die structureel worden aangeboden en ontwikkeling/innovatie. Ontwikkelen en standaardiseren vraagt een andere aanvliegroute.

Verwerkersovereenkomst

Het CvD besluit om de standaard verwerkersovereenkomst aan te bieden aan het VNG bestuur. Als het bestuur de standaard verwerkersovereenkomst vaststelt, betekent dit voor gemeenten dat deze overeenkomst geldt bij nieuwe verwerkingen en nieuwe hoofdovereenkomsten en in gevallen waarin nog geen verwerkersovereenkomst overeengekomen is. Hierbij wordt gedurende 2019 een aanloopperiode aangehouden volgens het principe van pas-toe-of-leg-uit, zodat gemeenten ervaring kunnen opdoen met de standaard en interactief gewerkt kan worden aan de verfijning van het document. Per 1 januari 2020 zal de bijgestelde verwerkersovereenkomst als verplichte standaard gelden.

De standaard wordt beheerd door VNG Realisatie. Gemeenten en leveranciers kunnen op basis van het feitelijke gebruik van de overeenkomst verbetervoorstellen insturen. Deze voorstellen worden ieder kwartaal behandeld in een beheergroep die bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten (inkopers, informatiebeveiligers en privacyfunctionarissen) en leveranciers. Zo blijft de standaard actueel en worden eventuele knelpunten snel van een oplossing voorzien.

Het CvD spreekt de wens uit om, als de planning dit toelaat, de standaard verwerkersovereenkomst in juni aan de ALV voor te leggen. Hierbij moet goed worden vastgelegd hoe wordt omgegaan met het beheer. Concrete suggestie: beheer van de standaard door ALV delegeren aan bestuur VNG en vervolgens mandateren aan CvD.

Weergaven: 83

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden