Blogbijdragen Juli 2019 (14)

Visie Knops op Regie op Gegevens

Bron: Website Digitale Overheid

‘Regie op gegevens betekent dat een burger grip heeft op zijn persoonlijke gegevens bij de overheid. Een burger moet zijn eigen gegevens niet alleen kunnen inzien of wijzigen maar zelfs digitaal kunnen delen met organisaties buiten de overheid’, aldus staatssecretaris Knops  (BZK) in de Kamerbrief ‘Regie op Gegevens’.

Nieuwe…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 31 Juli 2019 op 12.55 — Geen reacties

Gratis korte online cursus Big Data en statistiek start 2 september 2019

BRON: website Open Universiteit

Big Data en statistiek

Het voorbereiden van beleidsvoorstellen, statistisch onderzoek en de kwaliteit van data beoordelen. Dit zijn een paar kenmerken van de taken van de professionals waarvoor de nieuwe online cursus is ingericht. Hoe ga je te werk met big data? Hoe verzamel je de juiste data? En hoe…

Doorgaan

Toegevoegd door Jolanda de Jong op 25 Juli 2019 op 9.30 — Geen reacties

Centric koppelt als 1e met zaaksysteem via nieuwe VNG-standaard

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 23 Juli 2019 op 13.28 — Geen reacties

Succesvolle proef met computerherkenning handgeschreven brieven

Bron: Website Utrechts Archief

De afgelopen maanden hebben we een succesvolle proef gedaan met HTR (handwritten Text Recognition), waarmee scans van handgeschreven brieven van kasteelvrouwe Margaretha Turnor door de computer in tekst zijn omgezet. Dit leverde spectaculaire resultaten op: waar het handmatig…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 23 Juli 2019 op 8.14 — Geen reacties

Resultaten TRIADO-project veelbelovend

Bron website NA

Wat betekent het als we grote archieven of historische tekstcollecties integraal digitaal doorzoekbaar kunnen maken? Twee jaar onderzoek naar methoden en technieken leverde veelbelovende resultaten op.

CONGRES 13 september

Aanmelden…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 23 Juli 2019 op 7.30 — Geen reacties

BZK, Logius en CBS verkennen big data voor MijnOverheid

Bron: Website Digitale overheid

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voerden CBS en Logius een verkennend data-onderzoek uit voor het gebruik van MijnOverheid. In een gezamenlijke verkenning zijn anonieme gebruikersdata van Logius gekoppeld aan gepseudonimiseerde CBS-gegevens als huishoudens- en regiokenmerken.

Berichtenbox

Op MijnOverheid…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 15 Juli 2019 op 18.47 — Geen reacties

OCW treedt terug uit Regionale Historische Centra

BRON: website van de VNG12 juli 2019

Het ministerie van OCW treedt op termijn uit de gemeenschappelijke…

Doorgaan

Toegevoegd door Jolanda de Jong op 12 Juli 2019 op 17.00 — 1 commentaar

'Help mijn collega vertrekt?! Toolbox voor erfgoedorganisaties'

Het Belgische FARO publiceerde onlangs 'Help mijn collega vertrekt?! Toolbox voor erfgoedorganisaties'. Een praktische gids om een traject van kennisborging op te zetten. Wellicht ook bruikbaar bij het groeiend aantal organisaties waar (bijna) alle…

Doorgaan

Toegevoegd door Jolanda de Jong op 11 Juli 2019 op 15.00 — 1 commentaar

Tijdelijke commissie Digitale toekomst

Bron: website Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 2 juli 2019 de tijdelijke commissie Digitale toekomst ingesteld. Kamerbreed wordt de noodzaak gevoeld om meer grip te krijgen op ontwikkelingen in de digitalisering. Digitalisering heeft grote gevolgen voor de samenleving, waaronder werkgelegenheid, veiligheid, de democratie, de verhouding tussen burgers onderling…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 11 Juli 2019 op 12.15 — Geen reacties

Stand van zaken Open Utrecht

Open Utrecht en digitale informatiehuishouding

De gemeente Utrecht heeft de ambitie uitgesproken om te werken naar een opener en transparantere gemeente Utrecht. Utrecht heeft een koplopers rol en andere gemeenten, die allemaal met de wet open overheid aan de slag moeten, kunnen hiervan leren. Er is een speciale overheidscommissaris aangesteld.

Overheidsinformatie kan alleen maar openbaar worden gemaakt wanneer die vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 8 Juli 2019 op 8.00 — 2 commentaren

Openbare consultatie Open Wob standaard

Iedereen kan een informatieverzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) indienen bij Nederlandse bestuursorganen. Voor publicatie gaat het om documenten met daarin de verzoeken, besluiten en geopenbaarde bijlagen. Steeds meer overheden kiezen ervoor deze documenten actief beschikbaar te stellen via hun eigen website. De in behandeling zijnde Wet open overheid (die de Wob dient te vervangen) verplicht overheden Wob-documenten actief te publiceren.

Om toegankelijkheid,…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 4 Juli 2019 op 9.07 — Geen reacties

Op veler verzoek: SOD-I opfriscursus

We krijgen al geruime tijd verzoeken om een SOD-I opfriscursus te organiseren. Dat gaan dan nu (eindelijk) doen. Dit najaar start een 8-daagse cursus, die uw 'oude' SOD-I diploma weer helemaal actualiseert.

Een SOD-I diploma gaf altijd de juiste competenties om succesvol te functioneren in het vakgebied Documentaire Informatievoorziening. Maar onder invloed van Digitalisering maak het vakgebied een transitie door. Oude vakgerichte competenties passen niet altijd meer bij de…

Doorgaan

Toegevoegd door Eric Kokke op 3 Juli 2019 op 10.19 — Geen reacties

DPIA voor gemeenten

Bron: website IBD

De IBD ontwikkelde de tool speciaal voor gemeenten op basis van de DPIA-tool van de Franse gegevensbeschermingsautoriteit CNIL. Ten opzichte van de oorspronkelijke Franse versie van de tool zijn de teksten vertaald, uitgebreid en toepasbaar gemaakt voor gemeenten. Verder zijn de algemene beveiligingsmaatregelen vervangen door makkelijk te selecteren…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 1 Juli 2019 op 15.49 — Geen reacties

Convenant Samenwerking WOZ-ICT verlengd

Bron: website VNG

28 juni 2019 ondertekende de voorzitter van het VNG College van Dienstverleningszaken Henri Lenferink namens de VNG en VNGR de verlenging van het convenant Samenwerking WOZ-ICT.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 1 Juli 2019 op 8.45 — Geen reacties

Maandarchieven

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden