Open Utrecht en digitale informatiehuishouding

De gemeente Utrecht heeft de ambitie uitgesproken om te werken naar een opener en transparantere gemeente Utrecht. Utrecht heeft een koplopers rol en andere gemeenten, die allemaal met de wet open overheid aan de slag moeten, kunnen hiervan leren. Er is een speciale overheidscommissaris aangesteld.

Overheidsinformatie kan alleen maar openbaar worden gemaakt wanneer die vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Investeringen vinden plaats in het zaaksysteem (Exxellence), Zaakgericht werken en het onderliggend systeemlandschap waardoor steeds meer ambtelijke behandelprocessen op uniforme wijze plaatsvinden en dossiervorming verbetert. In de Woo is immers de verplichting opgenomen dat overheden de digitale informatiehuishouding aanpakken om overheidsinformatie duurzaam toegankelijk te maken. De Woo verplicht overheden om een inspanning te leveren om bepaalde categorieën documentatie, zoals klachten, beschikkingen en convenanten, actief openbaar te maken via een website.

Met Open Utrecht is Utrecht aan de slag om een nog opener en transparantere gemeente te worden.

Plan van aanpak

Aan de gemeenteraad is tekst en uitleg gegeven aan hoe het college dat gaan doen, onder andere met een plan van aanpak.

Planning

- eind december 2019: alle convenanten van de gemeente Utrecht openbaar beschikbaar gesteld

- eind december 2019: eerste deel van de klachten openbaar beschikbaar gesteld

- eind december 2019: eerste deel van de beschikkingen openbaar beschikbaar gesteld

- eind februari 2020: analyse gereed van de benodigde middelen voor implementatie van de Woo

- eind februari 2020: scenario’s uitgewerkt voor implementatie van de Woo

- eind februari 2020: best practices en lessons learned van de pilotfase uitgewerkt

- eind december 2021: alle klachten van de gemeente Utrecht openbaar beschikbaar gesteld

- eind december 2021: groot deel van de beschikkingen openbaar beschikbaar gesteld

Link naar raadsinformatie

Weergaven: 240

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

Reactie van Yvonne Welings op 4 Maart 2020 op 17.31

Tip: bel gewoon naar de gemeente Utrecht.

Reactie van Nadia Favié-Slaar op 4 Maart 2020 op 16.11

Is het mogelijk met iemand van dit project in contact te komen? Ben nl. op zoek naar de competenties voor een projectleider implementatie WOO. En bv of gekozen is voor een interne of externe projectleider. En bij intern, van welk organisatie-onderdeel deze projectleider is.

Hartelijk dank alvast!

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden