BZK, Logius en CBS verkennen big data voor MijnOverheid

Bron: Website Digitale overheid

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voerden CBS en Logius een verkennend data-onderzoek uit voor het gebruik van MijnOverheid. In een gezamenlijke verkenning zijn anonieme gebruikersdata van Logius gekoppeld aan gepseudonimiseerde CBS-gegevens als huishoudens- en regiokenmerken.

Berichtenbox

Op MijnOverheid hebben burgers toegang tot de Berichtenbox waar ze digitale post van de overheid ontvangen. Ook is het mogelijk bepaalde gegevens in te zien die bij de overheid geregistreerd staan, zoals de WOZ-waarde van de woning of de datum van de laatste APK keuring.

Verbeteren van dienstverlening aan burgers

Uit de data-analyse zijn inzichten ontstaan die helpen bij het verbeteren van de (digitale) dienstverlening aan burgers. Het onderzoek heeft laten zien dat de website MijnOverheid, in de week van het onderzoek, door 1,3 miljoen unieke bezoekers is gebruikt. Gegevens van deze personen zijn vergeleken met gegevens van de hele Nederlandse bevolking. De eerste uitkomsten geven inzicht in groepen die meer, minder of niet van de Digitale Overheid gebruik maken. Zo bleek dat ouderen (65 jaar en ouder) meer tijd aan de website besteden dan gebruikers onder de 65 jaar. Verder kwam uit het onderzoek naar voren dat jongeren tussen de 14 en 25 jaar, mensen met de laagste inkomens en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond relatief minder gebruik maken van MijnOverheid dan 25-plussers, hogere inkomensgroepen en mensen met een westerse migratie-achtergrond.

Gebruikersdata gepseudonimiseerd

In het kader van de privacywetgeving zijn gebruikersdata door het CBS gepseudonimiseerd voorafgaand aan de analyses en vervolgens verrijkt met persoons-, huishoudens- en regiokenmerken uit registers. Na afloop zijn de data door het CBS vernietigd. De data worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Hergebruik van overheidsdata

Het ministerie van BZK stimuleert het verantwoord delen en gebruiken van overheidsdata. Meer data beschikbaar stellen creëert nieuwe mogelijkheden in onze digitale samenleving. Verantwoord datadelen, innovatie, gebruikers centraal en digitale inclusie zijn enkele uitgangspunten uit de Agenda Digitale Overheid (NL DIGIbeter) en de Data Agenda Overheid (NL DIGITAAL).

Weergaven: 106

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden