Alle blog-berichten (1,353)

Gemeentelijke Digitale Stelsels Omgevingswet: er is nog veel te doen!

Bron: Kenniscentrum Omgevingswet

Een drieluik over data, processen en applicaties met in dit artikel de focus op gebruik van data bij de Omgevingswet.

Omgevingswet en informatievoorziening

Beleidscyclus Omgevingswet http://www.kenniscentrumomgevingswet.nl/wp-content/uploads/fig-1.png 644w" />

De invoering van de Omgevingswet moet een goed functionerende beleidscyclus opleveren (zie figuur 1). Deze invoering gaat gepaard met een enorme…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 4 Maart 2020 op 9.18 — Geen reacties

Hersenkrakers over de informatiehuishouding

Bron: website JenV

Een voorstel uit 1918 kan verrassend genoeg een antwoord geven op een prangend vraagstuk in de moderne informatiehuishouding, zo blijkt uit een gesprek met de Commissie advies informatiehuishouding van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Kun je nog wel spreken over het vernietigen van informatie, als deze digitaal is? Wie is…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 2 Maart 2020 op 14.30 — Geen reacties

API’s zaakgericht werken pijler onder Common Ground

Het originele artikel is gepubliceerd in I-bestuur en vind je hier.

door: Frits de Jong

artikelen | 26 februari 2020

Eén van de grote ontwikkelingen binnen gemeenten is Common Ground, de…

Doorgaan

Toegevoegd door Marieke Klomp op 28 Februari 2020 op 10.30 — Geen reacties

19 maart Studiedag KNVI: De Professional van morgen! "Ben jij er klaar voor?"

De wereld om ons heen verandert snel. Kreten als duurzaamheid, digitalisering, competenties, lerend vermogen en nog veel meer hoor je vandaag de dag overal. Of je het nu over je werk hebt of over je privéleven, we veranderen en we groeien. We leren iedere dag weer bij.Maar wat betekent dit nu voor jou als professional? En wil je er wat mee doen of laat je het even voor wat het is? In samenwerking met BPUG (www.bpug.nl) en KNVI…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 28 Februari 2020 op 9.32 — Geen reacties

Vervolg consultatie GEMMA Gegevenslandschap 4 maart 2020

In vervolg op de consultatie over het GEMMA Gegevenslandschap nodigen wij u van harte uit om deel te nemen in het vervolg daarop: de schriftelijke consultatie rondom het referentie-programma van eisen. Ook nodigen wij u van harte uit voor de bijbehorende informatiesessie op 4 maart van 10 tot 12 uur in Utrecht.

In lijn met de informatiekundige visie Common…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 27 Februari 2020 op 14.31 — Geen reacties

2020: twintig jaar webarchivering in Nederland

Bron: website KB

26 februari 2020 Kees Teszelszky Digitale geesteswetenschappen

Januari 2020 was een…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 27 Februari 2020 op 12.50 — Geen reacties

Handleiding aanwijzing en registratie sleutelfuncties

Een sleutelfunctie binnen een organisatie is een functie waarvan de mailbox, gezien zijn positie in de organisatie, geldt als een belangrijk informatieknooppunt.

Een belangrijk informatieknooppunt is een knooppunt dat relevant is voor een reconstructie op hoofdlijnen van het overheidshandelen in relatie tot zijn omgeving. Het op hoofdlijnen kunnen reconstrueren van het overheidshandelen (door onderzoekers nu en later) in relatie tot zijn omgeving is een van de doelen van de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 27 Februari 2020 op 9.30 — 2 commentaren

Wet open overheid (Woo)

Bron: website KOOP

De Wet open overheid (Woo) is een initiatiefwet uit 2012, die tot doel heeft om één transparante overheid en verantwoording van de overheden te bevorderen, door overheden te verplichten zo veel mogelijk informatie in een vroegtijdig stadium actief openbaar te maken. De wet moet ervoor…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 26 Februari 2020 op 10.22 — Geen reacties

Nederland werkt samen met Estonia

Bron: website e-Estionia

Estonian IT minister: advancing IT cooperation with the Netherlands

Estonia’s Minister of Foreign Trade and IT Kaimar Karu and the Netherlands’ State Secretary for the Interior Raymond Knops, standing in for the interior minister of the Netherlands, have agreed on the next steps in digital cooperation between the two…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 Februari 2020 op 14.57 — Geen reacties

Wet digitale overheid aangenomen door Tweede Kamer

Bron: website Digitale overheid

Op 18 februari 2020 heeft de Tweede Kamer het Wetsvoorstel digitale overheid aangenomen. De wet verankert taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden mbt de voorzieningen voor de generieke digitale infrastructuur (GDI), verplichtingen voor bestuursorganen en aanspraken van burgers en bedrijven. Gewerkt wordt in…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 19 Februari 2020 op 13.00 — Geen reacties

de nieuwe werkelijkheid?

https://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/gemeentearchief-hulst-wordt-in-de-toekomst-door-een-team-beheerd~a31ba227/

Natuurlijk zijn er al vele (lagere) overheden die werken zonder archivaris. Al dan niet naar tevredenheid. De voorgestelde wijziging in de Archiefwet biedt mogelijkheden en reden tot zorg of blijdschap.

De jarenlange aanwezigheid van een…

Doorgaan

Toegevoegd door jack karelse op 19 Februari 2020 op 11.30 — 1 commentaar

Rapport 'De Loonaangifteketen; Over archivering in ketensamenwerking bij UWV, de Belastingdienst en CBS'

Op de website van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed staat het rapport 'De Loonaangifteketen; Over archivering in ketensamenwerking bij UWV, de Belastingdienst en CBS'.

Het rapport is het verslag van het onderzoek van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed naar de archivering van…

Doorgaan

Toegevoegd door Jolanda de Jong op 19 Februari 2020 op 9.30 — 3 commentaren

800 BIA’s en (D)PIA’s in één dag: snel en goed de BIO implementeren in een gemeentelijke organisatie 12 maart

Tijdens het congres Informatieveiligheid in de Overheid op donderdag 12 maart gaat Dr. Gertjan van Heijst in op de eisen van de BIO en hoe gemeentelijke organisaites in een paar eenoudige stappen de juisten maatregelen kunnen selecteren.

In deze keynote lezing laat Dr. Gertjan van Heijst zien hoe een gemeentelijke organisatie met de juiste gereedschappen in een paar eenvoudige stappen een risicoanalyse kan uitvoeren en op basis daarvan de juiste BIO maatregelen…

Doorgaan

Toegevoegd door Linda Wouters op 17 Februari 2020 op 10.30 — 3 commentaren

Archiefdagen 8 en 9 juni 2020

Ook in 2020 organiseert KVAN/BRAIN weer de Archiefdagen, hét congres voor iedereen uit de informatiesector en de erfgoedbranche. Zet 8 en 9 juni alvast in de agenda.

Toegevoegd door Yvonne Welings op 14 Februari 2020 op 10.00 — Geen reacties

Verkenning naar impact digitale transformatie op financiële functies gestart

De impact van technologische ontwikkelingen  voor gemeenten is groot. Voor jou en jouw organisatie is het prettig om een toekomstbeeld te hebben bij deze ontwikkelingen. Een ‘wenkend perspectief’ waar je gericht naar toe kan werken. A&O fonds Gemeenten voert hiervoor verschillende verkenningen uit. De eerste verkenning is de impact van digitalisering en dataficering op de financiële functie van gemeenten.

Verkenning…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 12 Februari 2020 op 14.46 — Geen reacties

Presentatie onderzoek ‘Toezicht op het gebruik van algoritmen door de overheid’ 12 februari 2020

Het gebruik van algoritmen en artificiële intelligentie door de overheid staat momenteel volop in de belangstelling, zowel binnen als buiten de overheid. Het adviesbureau Hooghiemstra & Partners deed in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoek naar de wijze waarop het huidige toezicht op algoritmegebruik door de overheid plaatsvindt. Daarnaast onderzocht men de mogelijkheden ter verbetering van het toezicht. Dit resulteerde in het rapport ‘…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 10 Februari 2020 op 8.17 — Geen reacties

Save the date: VNG Festival van de Uitvoering 15 april 2020

woensdag 15 april 2020

Het VNG Congresfestival heeft dit jaar een nieuwe naam: Festival van de Uitvoering. Dit jaarlijkse evenement voor en door gemeenten vindt plaats op 15 april in de Fabrique in Maarssen. Zet deze datum alvast in uw agenda.

Tijdens het festival tonen gemeenten…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 9 Februari 2020 op 14.56 — Geen reacties

Consultatie Besluit en Regeling elektronische publicaties

Bron; website VNG

De VNG reageert op de consultatie besluit en regeling Elektronische Publicaties:

Hierbij reageren wij op de conceptvoorstellen voor het Besluit elektronische publicaties (Bep) en de Regeling elektronische publicaties (Rep), die u bij brief d.d. 3 december 2019 aan ons ter advisering heeft voorgelegd. Wij kunnen ons…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 31 Januari 2020 op 16.04 — Geen reacties

Informatieveiligheid in de Overheid: Hoe veilig is uw organisatie?

Op 12 maart aanstaande organiseert CKC Seminars het congres Informatieveiligheid in de Overheid. Tijdens deze 4e editie gaan we in op de volgende vraagstukken:

Hoe om te gaan met groeiende digitale veiligheidsrisico’s? Welke (geopolitieke) trends kunnen we niet negeren? Hoe staat het met de BIO? Hoe bevorder je cyberveilig gedrag? Zijn uw medewerkers doordrongen van het belang en op de hoogte van regels rondom informatieveiligheid? Hoe verhoudt informatieveiligheid zich tot…

Doorgaan

Toegevoegd door Linda Wouters op 30 Januari 2020 op 11.45 — Geen reacties

Kennis- en Innovatieagenda (K&I-agenda) 2020-2021 gepubliceerd

Vorige week – tijdens de Thematiendaagse Vernietiging - is de Kennis- en Innovatieagenda (K&I-agenda) 2020-2021 gepubliceerd op KIA. De…

Doorgaan

Toegevoegd door Violet Kennismakelaar op 27 Januari 2020 op 17.15 — 1 commentaar

Maandarchieven

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden