Alle blog-berichten (1,226)

Beeldmateriaal en de AVG

“Mag ik als werkgever, school of organisator van een evenement foto’s en filmpjes maken en publiceren?” Tja, een jurist zal zeggen: “Dat hangt er van af.”. En dat is ook wat de Autoriteit Persoonsgegevens meldt op haar website.

“Mag ik als werkgever, school of organisator van een evenement foto’s en filmpjes maken en publiceren?”

Dat hangt ervan af. In dit soort situaties is de privacywet van toepassing, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat u…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 17 Juni 2019 op 10.37 — Geen reacties

Digitalisering uitdaging én kans voor lokale democratie

Gemeenten kunnen meer gebruik maken van digitale middelen om tot een opener raadsagenda te komen en inwoners een actievere rol te geven in bestuurlijke processen. Dit stelt het Rathenau Instituut in het rapport Griffiers en Digitalisering, na onderzoek onder griffiers en raadsleden. 

De belangrijkste…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 17 Juni 2019 op 9.59 — Geen reacties

Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed signaleert risico’s nieuwe werkwijze e-mailarchivering Rijksoverheid

Op 12 juni 2019 berichtte BREED via een e-mail over de nieuwe 'Handreiking Bewaren van e-mail Rijksoverheid', gepubliceerd door het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI).

Ter aanvulling: de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed heeft op deze Handreiking gereageerd. Vervolgens heeft het RDDI gereageerd op de…

Doorgaan

Toegevoegd door Jolanda de Jong op 16 Juni 2019 op 13.00 — 6 commentaren

Leveranciers omarmen standaard verwerkersovereenkomst gemeenten

Gemeenten en leveranciers spreken af vanaf 1 januari 2020 de standaard verwerkersovereenkomst te gebruiken. Hiermee wordt gewerkt met één uniforme set aan afspraken over de verwerking van persoonsgegevens door leveranciers. De voorwaarden zijn tot stand gekomen in nauw overleg met gemeenten en leveranciers. Gemeenten en leveranciers onderstreepten met de symbolische ondertekening op de leveranciersbijeenkomst van VNG Realisatie het belang van heldere afspraken rondom…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 14 Juni 2019 op 7.59 — Geen reacties

Gemeenten brengen digitale archieven op orde

Bron: Website VNG Realisatie

Whatsappberichten, e-mails… de tijd dat papieren documenten overzichtelijk bij elkaar in één dossier werden opgeborgen, is voorbij. Digitaal werken heeft grote consequenties voor het bewaren van informatie. Een artikel op iBestuur gaat dieper in op hoe gemeenten omgaan met deze uitdaging en op de ondersteuning die de VNG gemeenten…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 14 Juni 2019 op 7.53 — Geen reacties

Vervolgonderzoek basisregistraties

De Algemene Rekenkamer doet onderzoek naar de vraag in hoeverre het stelsel van basisregistraties bijdraagt aan een goede en efficiënte overheidsdienstverlening aan burgers en bedrijven. Dit doen we onder meer door na te gaan hoe gemakkelijk burgers en bedrijven hun eigen gegevens kunnen inzien en corrigeren. Ook kijken we of knelpunten die we bij ons onderzoek uit 2014 aantroffen inmiddels zijn aangepakt en opgelost en wat de belangrijkste resterende knelpunten…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 11 Juni 2019 op 12.06 — Geen reacties

Lokale Digitale Democratie en Open Overheid

Website: Open Overheid

‘Een Open Overheid is voor mij een overheid die open staat voor de inbreng van inwoners’, laat Koos Steenbergen, actiehouder Lokale Digitale Democratie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, weten in een interview aan open-overheid.nl. ‘Een overheid kan tenslotte alleen bij gratie van haar…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 5 Juni 2019 op 13.48 — Geen reacties

Laatste hulp bij aansluiten op de BRO

Bron: website Digitale Overheid

Het Implementatieteam van Basisregistratie Ondergrond (BRO) heeft de afgelopen maanden zoveel mogelijk bronhouders opgezocht en geholpen met aansluiten op de BRO. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen: alle provincies en waterschappen, en driekwart van alle gemeenten zijn nu aangesloten op de BRO. Vanaf 1 juli 2019 richt het implementatieteam zich alleen nog op nazorg. Dus,…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 5 Juni 2019 op 13.45 — Geen reacties

Werelddag van de Digitale Duurzaamheid 7 november 2019

Elk jaar wordt de Werelddag van de Digitale Duurzaamheid gevierd door mensen uit de erfgoedsector. Doel van deze dag is om meer bekendheid te geven aan digitale duurzaamheid en met elkaar te kijken wat we bereikt hebben en wat ons nog te doen staat.

werelddag-digitale-duurzaamheid

De ‘World Digital Preservation Day’ is een initiatief van de Digital Preservation…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 3 Juni 2019 op 11.27 — Geen reacties

Open data gemeenten nog niet in trek

 

 bron: Binnenlands Bestuur

 

Burgers maken nog weinig gebruik van gemeentelijke open data. Gemeentesecretaris André Huykman van Zoetermeer heeft wel een vermoeden waarom. ‘Het lijkt erop dat informatie vanuit gemeenten vaak nog dusdanig abstract is dat die voor de burger amper betekenis heeft.’

 

Meer nodig

 

Je kunt je volgens Huykman ook afvragen in hoeverre het reëel is om van burgers te vragen om ruwe…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 2 Juni 2019 op 8.17 — Geen reacties

Publiek Denken I-Special: Laat de mens zich in data vangen?

Een special van Publiek Denken over verschillende onderwerpen met betrekking tot de I-samenleving. Met bijdragen van onder andere Laurentien van Oranje, Gerard Drosterij, Paul Teule over slimme steden, burgerzaken 2.0 en digitale transformatie in zorg. Je kunt de special downloaden via onderstaande link:

https://specials.publiekdenken.nl/special-isamenleving-2019/cover/

Toegevoegd door Marieke Klomp op 31 Mei 2019 op 21.28 — Geen reacties

Translating Principles into Practices of Digital Ethics: Five Risks of Being Unethical

Op 23 mei 2019 publiceerde Luciano Floridi het korte artikel "Translating Principles into Practices of Digital Ethics: Five Risks of Being Unethical". Hierna volgt (alleen) de inleiding:

1 Introduction

It has taken a very long time,…

Doorgaan

Toegevoegd door Jolanda de Jong op 30 Mei 2019 op 18.00 — Geen reacties

Masterclass Digitaal leiderschap bij de overheid

De digitalisering gaat nog steeds in sneltreinvaart. Ook bij de overheid heeft dat grote invloed op de bedrijfsvoering en investeringen in data, ICT-systemen en medewerkers.Werk je bij de overheid en wil je jouw organisatie meenemen in de gewenste en vereiste digitaliseringsslag? Tijdens de masterclass leer je hoe je organisatie door alle digitale veranderingen moet leiden. Het fundament zijn zes thema’s die samen inzicht geven in de groeiende rol van digitalisering in alle…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 29 Mei 2019 op 14.16 — Geen reacties

Terugblik VNG Commissie Informatiesamenleving mei 2019

De Commissie Informatiesamenleving vergaderde op donderdag 16 mei 2019. De volgende onderwerpen kwamen onder meer aan bod: digitale veiligheid, smart society, code goed digitaal bestuur, 5G, en de invloed van technologische veranderingen op gemeentelijk P&O-beleid.

Digitale…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 27 Mei 2019 op 8.21 — Geen reacties

iBestuur Congres 2019: In the Dutch Mountains 3 juli

Het thema van het IBestuur Congres 2019 is “In the Dutch Mountains”. Bergbeklimmen heeft veel gemeen met de i-overheid. Dat gaat over samenwerken, afhankelijkheden en vertrouwen. En soms ook over risico’s durven nemen.

Op naar de digitale top met Nederland Digitaal, NL DIGIbeter, de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 Mei 2019 op 8.03 — Geen reacties

VNG-reactie op advies RvS over effecten digitalisering

De VNG ziet veel waarde en aanknopingspunten in de adviezen die de Raad van State (RvS) in haar ongevraagd advies over effecten digitalisering voor rechtsstatelijke verhoudingen aandraagt. Uiteraard mogen inwoners niet in de knel komen door de digitaliserende overheid. 

De Tweede Kamer bespreekt…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 Mei 2019 op 8.01 — Geen reacties

Handreiking processen-verbaal verkiezingsuitslagen online

Bij de verkiezingen van 20 maart 2019 ondervond een aantal gemeenten praktische problemen bij de publicatie van de processen-verbaal. Daarom heeft de VNG een handreiking opgesteld in de vorm van een document met veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden. 

Sinds 1 januari 2019 gelden voor…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 Mei 2019 op 7.47 — Geen reacties

De nieuwe post-hbo Archivistiek.

Het ideale opleidingstraject voor (toekomstige) medewerkers die meer verdieping in hun baan willen of die willen doorgroeien naar een functie bij uw organisatie.

De post-hbo Archivistiek geeft een stevig en bruikbaar fundament onder de werkpraktijk in de informatie- en archiefsector, en daarbuiten.

 

De tweejarige post-hbo Archivistiek start op 30 augustus 2019.

 

Meer informatie en inschrijven:…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 16 Mei 2019 op 16.05 — Geen reacties

NIEUW: online course 'Introduction to Records Management' (ICA)

BRON: website ICA

De International Council on Archives (ICA) lanceerde onlangs de online course 'Introduction to Records Management'. Gericht op (min of meer) beginners, in het Engels, 20-30 uur, kosten voor niet-leden € 100,-. Je hebt drie maanden om de cursus te volgen en ontvangt na afloop een certificaat.…

Doorgaan

Toegevoegd door Jolanda de Jong op 15 Mei 2019 op 15.00 — Geen reacties

Nieuwe ICT visie van de gemeente Hoorn

Veel gemeenten hebben dezelfde werkprocessen richting burgers en ondernemers. Zeker nu gemeenten steeds meer met elkaar samenwerken - al dan niet in VNG realisatie verband- zie je ook overeenkomsten in de visie op ICT en daarmee informatiebeheer. Bij de nieuwe visies wordt er meer dan voorheen ingestoken op het data gestuurd werken of wat bij andere gemeenten soms informatie gestuurd werken wordt genoemd. Dat lees je ook terug bij de nieuwe visie van de gemeente Hoorn met de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 14 Mei 2019 op 8.30 — 1 commentaar

Maandarchieven

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden