Alle blog-berichten (1,353)

Eerste pilot overheidsbrede chatbot van start bij de gemeente Dongen

Website Digitale Overheid

De gemeente Dongen gaat als eerste gemeente in Nederland meedoen aan een pilot met als doel een overheidsbrede chatbot te ontwikkelen. Deze chatbot moet als virtuele assistent de burger de weg wijzen binnen de overheid. ‘Gem’ is zijn naam en hij gaat burgers ondersteunen ongeacht de gemeentelijke website waar ze zich op…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 7 April 2020 op 8.39 — Geen reacties

Door Corona kun je patronen doorbreken

Het is voor de overheid een enorm uitdagend  om het Corona virus te managen. Het is enorme uitdaging om welke taak dan ook te volbrengen. Maar er ontstaan ook nieuwe vormen van samenwerking, omdat we op een andere manier gaan werken en onze taken anders moeten organiseren.…

Doorgaan

Toegevoegd door Layla Hassan op 6 April 2020 op 18.43 — Geen reacties

Corona als hotspot

Doorgaan

Toegevoegd door Od op 1 April 2020 op 12.56 — 1 commentaar

De doorontwikkelde DIV-er

Graag wil ik je kennis laten maken met de niet gemiddelde DIV-er Japie. Japie zit al vele jaren in het vak en heeft in zijn organisatie al menige verandering en reorganisatie meegemaakt. Inclusief verandertrajecten en teambuildingsessies. Hij heeft kennisgemaakt met DISC, Omdenken, Kiep en ook al eens iets met kernkwaliteiten gedaan. “Wat heeft allemaal opgeleverd?” vraagt hij zich af. Nu zit hij midden in een traject van doorontwikkeling van zaakgericht werken en verdere digitalisering van…

Doorgaan

Toegevoegd door jack karelse op 30 Maart 2020 op 9.30 — Geen reacties

Samenvatting Archiefwet2021 staat online

Bron: Overheid.nl

De Archiefwet schrijft voor dat de overheid haar informatie op een goede manier bewaart. Dat is van belang voor de bedrijfsvoering van de overheid zelf, maar ook voor publieke verantwoording, rechtsvinding en vanuit cultuur-historisch perspectief. Omdat de huidige wetgeving zich vooral op papier richt, wordt de Archiefwet aangepast aan digitale ontwikkelingen. Zo wordt voortaan zowel papieren als digitale overheidsinformatie duurzaam bewaard.

Consultatie…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 30 Maart 2020 op 7.21 — Geen reacties

Belastingzaken bij Hoge Raad: verplicht digitaal procederen

Website VNG</p><p>dinsdag 24 maart 2020

Met ingang van 15 april 2020 wordt het voor vertegenwoordigers van bestuursorganen, beroepsmatige rechtsbijstandsverleners en niet-natuurlijke personen verplicht om digitaal te procederen in…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 30 Maart 2020 op 7.12 — 4 commentaren

Praktijkfestival Ondergrond 27 oktober 2020

Datum / Tijd: 27 oktober 2020 09:00 - 17:00

UPDATE: In verband met het coronavirus is het Praktijkfestival Ondergrond van 17 maart 2020 verplaatst naar 27 oktober 2020.

Het Praktijkfestival biedt inspirerende gesprekken en workshops, interessante sprekers en veel gelegenheid voor ontmoetingen. Tijdens de markt kunt u inspiratie opdoen bij verschillende bedrijven en organisaties die werken met de BRO (…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 27 Maart 2020 op 12.57 — Geen reacties

Noodwet digitale besluitvorming in de maak

Bron: Gemeente Nu

Er komt een noodwet voor digitale besluitvorming door de gemeenteraad, de inhoud van de regeling voor ondersteuning van zzp’ers wordt morgen verwacht en in het sociaal domein zijn afspraken gemaakt over de continuïteit van financiering. Een update met ontwikkelingen vanuit het Rijk die impact hebben op gemeenten.

Minister Knops is bezig met een…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 27 Maart 2020 op 7.19 — Geen reacties

Uitbreiding Nationaal Register Webarchieven

Bron: Website Netwerk digitaal erfgoed

Het Nationaal Register Webarchieven geeft een overzicht van in Nederland gearchiveerde websites. De afgelopen tijd is er hard gewerkt om het register te verbeteren. Met deze update wordt het voor instellingen gemakkelijker om data aan te leveren.

Het belang van een Nationaal Register

Het…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 26 Maart 2020 op 13.03 — Geen reacties

Nieuw: Rapport Registers in de Kinderopvangketen

Nieuw is het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de archivering van twee registers in de Kinderopvangketen. Het onderzoek is onderdeel van een programma waarin de archivering in ketens en registraties centraal staat.In een reactie beschrijft de Directeur Kinderopvang, namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, op welke wijze de aanbevelingen van de Inspectie zullen worden opgevolgd. Deze heeft vooral betrekking…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 26 Maart 2020 op 7.25 — Geen reacties

Hotspot: Communicatie coronavirus van geschiedkundige waarde

bron: Binnenlands Bestuur

Communicatie over het coronavirus naar inwoners verloopt veelal digitaal. Het Netwerk Digitaal Erfgoed…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 24 Maart 2020 op 7.30 — Geen reacties

Aankondiging publieke review MDTO

Openbare review MDTO start 1 april

Het Nationaal Archief ontwikkelt een norm voor metadatering voor alle overheden: Metagegevens voor Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (MDTO). Om MDTO verder te verbeteren, hebben we uw hulp nodig.

 

Doe mee!

U kunt reageren vanaf 1 april. Dan publiceren we conceptversies van een aantal modules ter review op het…

Doorgaan

Toegevoegd door Wout van der Reijden op 19 Maart 2020 op 11.00 — 2 commentaren

Save the date: 8 oktober 2020 Digitaal Erfgoed Conferentie

Op 8 oktober 2020 vindt de Digitaal Erfgoed Conferentie plaats, waar de nieuwe Nationale Strategie Digitaal Erfgoed voor de cultuursector wordt gelanceerd en gepresenteerd. De thema’s uit de nieuwe Nationale Strategie staan centraal op deze conferentie. De conferentie richt zich op beleidsmakers en uitvoerders uit de culturele sector.

De organisatie van de conferentie ligt in handen van verschillende overkoepelende organisaties uit de culturele sector, waardoor er interactie…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 13 Maart 2020 op 9.30 — Geen reacties

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) in Excel

Bron: website BIO

Vanaf 1 januari 2019 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. De BIO vervangt de bestaande baselines informatieveiligheid voor Rijk, Gemeenten,…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 13 Maart 2020 op 7.48 — Geen reacties

Eerste hotspotlijsten vastgesteld in Haarlem en Zandvoort!

Bron; Website Noord-Hollands Archief

Elke dag creëren, gebruiken en versturen wij veel informatie. Maar hoe bepaal je hoe lang die informatie moet worden bewaard? Is dat één jaar, tien jaar, of voor altijd? 

Ook de overheid wordt met deze vraag geconfronteerd. Daarom zijn er selectielijsten vastgesteld voor overheidsinstellingen. Dit zijn…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 12 Maart 2020 op 7.29 — Geen reacties

Trends in digitaal procesmanagement 2020 – 2025

Bron: TIMAF</strong>

De afgelopen vijf jaar heeft business process management (BPM) een enorme vlucht genomen. Er kwamen eenvoudiger producten in de markt die ook sneller te implementeren zijn.

Dit is deels te danken aan de trend vaan ‘low code’ processystemen en een meer ‘agile’…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 10 Maart 2020 op 14.17 — Geen reacties

Update Raad van State 2 maart 2020; Geheimhoudingsbesluit 8:29 per pagina van een document. Geheimhouding voor de delen waar de discussie in de hoofdzaak over gaat

Bron: Wet openbaarheid van bestuur

Wederom een interessante beslissing van de geheimhoudingskamer van de Raad van State. Dit oordeel maakt duidelijk dat per pagina van een document verstrekking in een procedure onder geheimhouding geboden kan zijn wegens gewichtige redenen. Het bijzondere in deze procedure is erin…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 10 Maart 2020 op 14.13 — Geen reacties

Verslag derde bijeenkomst met Leveranciers over 'Vernietigen van gegevens in applicaties' 26/02/2020

Op 26/02/2020 hebben we voor de derde keer in Utrecht een Leveranciersbijeenkomst gehad over de vormgeving van vernietiging van informatie in gemeentelijke applicaties.

Op 23 maart is er een bijeenkomst voor gemeenten om use-cases vorm te geven. Die zullen als basis gaan dienen voor de vierde, nog in te plannen sessie, met gemeenten. 

Als een gemeente zich wil aanmelden om mee te denken met use cases: Stuur een mail naar…

Doorgaan

Toegevoegd door Kees Groeneveld op 10 Maart 2020 op 9.03 — 1 commentaar

Strategisch portfoliomanagement: 'de goede dingen goed doen'

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 9 Maart 2020 op 8.25 — Geen reacties

Survey Bedreigd digitaal erfgoed op fysieke dragers

Aan alle erfgoedinstellingen in Nederland,

Doe mee aan het onderzoek en vul de online vragenlijst in! Het Netwerk Digitaal Erfgoed nodigt erfgoedinstellingen uit om deel te nemen aan het onderzoek ‘Bedreigd digitaal erfgoed op fysieke dragers’. Invullen van de vragenlijst kan tot 15 mei en neemt ongeveer 15-20 minuten in beslag.

Ga direct…

Doorgaan

Toegevoegd door Niels Komen op 6 Maart 2020 op 8.31 — 1 commentaar

Maandarchieven

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden