Informatie

Waardering en Selectie

Binnen deze groep vindt discussie en informatie-uitwisseling plaats over onderwerpen die verband houden met waardering en selectie van archiefdocumenten en andere informatie.

Leden: 184
Meest recente activiteit: 17 Aug

Bronnen

Blogs en discussies op BREED

Om te zoeken naar relevante discussies en blogs op BREED die buiten deze groep zijn geplaatst, klik op de onderstaande knoppen.

 

Relevante documenten en andere bronnen

  • Website over selectie en waardering van het Nationaal Archief link
  • Website over selectie en vernietiging van de Erfgoedinspectie link
  • Rapport 'Gewaardeerd verleden; Bouwstenen voor een nieuwe waarderingsmethodiek voor archieven' (2007) link
  • Boek 'Selectie; Waardering, selectie en acquisitie van archieven' (2004) link
  • Archiefwiki over selectie en waardering
  • Document 'Vaststelling selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996' link

 

Laat hieronder gerust eventuele opmerkingen, tips of aanvullingen achter!

Prikbord

Opmerking

Je moet lid zijn van Waardering en Selectie om reacties te kunnen toevoegen!

Reactie van Yvonne Welings op 6 Augustus 2016 op 13.21

Langere bewaartermijn patiënten- en jeugddossiers

http://www.breednetwerk.nl/profiles/blogs/bewaartermijn-pati-ntendo...

Reactie van Yvonne Welings op 16 Juli 2016 op 14.09

De nieuwe selectielijst voor gemeenten en de hotspotmonitor

http://www.breednetwerk.nl/forum/topics/nieuwe-selectielijst-gemeen...

Reactie van Yvonne Welings op 21 Juni 2016 op 10.03

Op  RAAS is hoofdstuk IX Paspoortuitvoeringsregeling van toepassing.  

Volgens artikel 72 moeten de in de reisdocumentenadministratie opgenomen gegevens na de datum van verstrekking bewaard gedurende een periode van:

- 11 jaar indien de geldigheidsduur van het verstrekte document 5 jaar of korter is of indien het verstrekte document niet wordt uitgereikt;

- 16 jaar indien de geldigheidsduur van het verstrekte document langer dan 5 jaar is.

Op de aanvullende bijlagen zijn deze bewaartermijnen niet van toepassing.

RAAS en documenten

http://www.breednetwerk.nl/profiles/blogs/raas-en-documenten

In de ontwerpselectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017 worden de documenten niet expliciet vermeld.

De VNG gaat  bezien hoe deze documenten verwerkt kunnen worden in de nieuwe lijst.

Reactie van Yvonne Welings op 30 Mei 2016 op 12.11
Hoeveel overheidsinformatie wordt er nu echt permanent bewaard ? 10% ? Kan dat onderbouwd worden ?
Praat mee met dit interessante vraagstuk via http://www.breednetwerk.nl/forum/topics/percentage-blijvend-te-bewaren
Reactie van Yvonne Welings op 24 Mei 2016 op 9.04
Reactie van Yvonne Welings op 22 Mei 2016 op 16.58
Reactie van Yvonne Welings op 20 Mei 2016 op 14.54

Verzoek om eerdere vernietiging dossier schuldhulpverlening, wie wil hier eens zijn of haar licht laten schijnen ?

http://www.breednetwerk.nl/forum/topics/verzoek-om-vernietiging-dos...

Reactie van Yvonne Welings op 17 Mei 2016 op 15.44
Reactie van Yvonne Welings op 17 Mei 2016 op 9.57

Vernietigen, bewaren en datalekken       

Inleiding

De invoering van de Wet datalekken per 1-1-2016 heeft tot consequentie dat overheden nog zorgvuldiger met vernietiging van persoonsgegevens om moeten gaan dan ze mogelijkerwijs al deden (of niet). Bij overheden is in dat geval niet alleen rekening te houden met de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), maar ook met de Archiefwet 1995 (AW95). Beschrijft de eerste vooral wat wel en niet mag met persoonsgegevens, de laatste beschrijft in het geval van bewaring en vernietiging van de toe te passen instrumenten, de verantwoordelijkheden en de manier van documenteren.

Aan de hand van stellingen wordt op deze pagina de relatie tussen de WBP en de AW95 weergegeven. Beide vullen elkaar mooi aan. Op de stellingen volgen een aantal conclusies. Zowel in het geval van vernietiging en als bewaring kan sprake zijn van datalekken. In deze context wordt geen aandacht besteed aan de eventuele meldplicht1. Dat is van geval tot geval te beoordelen.

Doel is te voorkomen dat persoonsgegevens te lang bewaard blijven of wel op niet correct wijze worden vernietigd2.

Stellingen

 

lees verder http://labyrinth.rienkjonker.nl/content/vernietigen-bewaren-en-data...


Reactie van Yvonne Welings op 23 April 2016 op 14.32

Dankzij Isaac Becu ontdekte ik een kleine lacune in de selectielijst m.b.t. personeelsdossiers. Naast het arbeidsomstandighedenbesluit is er ook een besluit stralingsbescherming, zou aangevuld moeten worden:

In  artikel 91, derde lid, Besluit Stralingsbescherming  bepaald dat gegevens betreffende blootstelling aan radioactieve straling dienen te worden bewaard totdat de persoon wiens gegevens het betreft een leeftijd van 75 jaar heeft bereikt of zou hebben bereikt maar ten minste dertig jaar nadat de persoon de handelingen heeft beëindigd.

 

Leden (184)

 
 
 

© 2016   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden