Informatie

Waardering en Selectie

Binnen deze groep vindt discussie en informatie-uitwisseling plaats over onderwerpen die verband houden met waardering en selectie van archiefdocumenten en andere informatie.

Leden: 161
Meest recente activiteit: 26 Jun

Bronnen

Blogs en discussies op BREED

Om te zoeken naar relevante discussies en blogs op BREED die buiten deze groep zijn geplaatst, klik op de onderstaande knoppen.

 

Relevante documenten en andere bronnen

  • Website over selectie en waardering van het Nationaal Archief link
  • Website over selectie en vernietiging van de Erfgoedinspectie link
  • Rapport 'Gewaardeerd verleden; Bouwstenen voor een nieuwe waarderingsmethodiek voor archieven' (2007) link
  • Boek 'Selectie; Waardering, selectie en acquisitie van archieven' (2004) link
  • Archiefwiki over selectie en waardering
  • Document 'Vaststelling selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996' link

 

Laat hieronder gerust eventuele opmerkingen, tips of aanvullingen achter!

Prikbord

Opmerking

Je moet lid zijn van Waardering en Selectie om reacties te kunnen toevoegen!

Reactie van Yvonne Welings op 26 Juni 2015 op 9.17
Reactie van Yvonne Welings op 21 Juni 2015 op 14.23

Brieven van anonieme klokkenluiders worden ongeoorloofd vernietigd

Gisteren nam de voorzitter van de Tweede Kamer een bijzondere stap. De griffier kondigde in een urgente email naar alle leden van het Presidium - het bestuur van de Tweede Kamer - aan dat er nieuwe procedures komen voor de afhandeling van brieven van burgers. De reden: brieven van klokkenluiders die zich anoniem melden, worden tot nu toe ongeregistreerd vernietigd. Dat is de officiële procedure.

Zie nieuwsbericht NOS http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2042360-artikel.html?title=anonieme...

Reactie van Yvonne Welings op 18 Juni 2015 op 13.17
Reactie van Maurice Lemmens op 18 Juni 2015 op 13.10

In de Selectielijst voor Gemeenten staat op pag. 51 bij de Toelichting:

"Gemeenten kunnen in het kader van de Wet werk en bijstand de vernietigingstermijn van 20 jaar bepalen op 7 jaar indien het college van B&W een besluit neemt af te zien van invordering (waarop de termijn van 20 jaar is gestoeld)"

Kan iemand mij informeren over wat er voor nodig is en aan welke voorwaarden voldaan moet worden om een dergelijk besluit te kunnen nemen? Ik heb deze vraag ook voorgelegd aan de VNG. Het doel is besparen op de (fysieke) archiefopslagkosten voor cliëntendossiers Bijstandsverlening.

Reactie van Yvonne Welings op 5 Juni 2015 op 13.53

Wanneer noodvernietiging en op welke bestanden is de vraag ?

http://www.breednetwerk.nl/forum/topics/noodvernietiging

Reactie van Yvonne Welings op 2 Juni 2015 op 16.46

Wie kan de vraag beantwoorden over de inkomstenverklaringen uit cliëntendossiers ?

 

http://www.breednetwerk.nl/forum/topics/bewaren-series-inkomstenfor...

Reactie van Yvonne Welings op 22 Mei 2015 op 12.49

Archiefbescheiden uit WO II worden niet vernietigd, zie bijdrage

op Archief 2.0

link

Reactie van Yvonne Welings op 12 Mei 2015 op 13.58

Link naar publicatie Belangen in Balans

Reactie van Yvonne Welings op 12 Mei 2015 op 13.56

Handreiking voor waardering en selectie: Belangen in balans

De handreiking Belangen in balans biedt een aanpak voor waardering van archiefbescheiden van de overheid in het digitale tijdperk. Het geeft antwoord op vragen als:

  • Hoe bepaal je voor je organisatie welke informatie bewaard moet blijven en welke vernietigd wordt?
  • Hoe zorg je ervoor dat daarbij rekening wordt gehouden met de verschillende belangen die overheidsinformatie dient?

Informatie is immers niet alleen nodig om je werk te kunnen doen, maar ook om verantwoording af te kunnen leggen en voor het doen van onderzoek.

De kern: 3 waarderingsinstrumenten

De handreiking beschrijft de toepassing van 3 instrumenten: risicoanalyse, systeemanalyse en hotspotmonitor. Ieder instrument hanteert een eigen invalshoek. Samen zorgen de instrumenten voor een afgewogen waardering van digitale archiefbescheiden. De risicoanalyse wordt uitgevoerd vanuit het perspectief van de archiefvormer: hoe lang moet deze kunnen beschikken over archiefbescheiden om verantwoording af te kunnen leggen en geen risico te lopen. Voor zowel de systeemanalyse als de hotspotmonitor geldt dat het draait om de waarde van archiefbescheiden op lange termijn en voor de samenleving als geheel. Welke archiefbescheiden willen we blijvend bewaren, bijvoorbeeld voor onderzoek.

Voor wie

De handreiking is bedoeld voor departementen inclusief diensten en agentschappen. De informatieprofessionals zijn de primaire doelgroep. Bestuurders en managers die verantwoordelijk zijn voor waardering, selectie en vernietiging van archiefbescheiden zijn indirect doelgroep. Voor deze laatste doelgroep is ook een informatieblad Belangen in balans beschikbaar.

Wanneer gaat de nieuwe methodiek in?

Vanaf 1 januari 2016 worden nieuwe selectielijsten en actualisaties van bestaande lijsten van de departementen op basis van de nieuwe methodiek beoordeeld (volgens het pas-toe-of-leg-uitprincipe).

Meer weten?

Neem contact op met de relatiebeheerder van uw departement of stuur een mail aan info@nationaalarchief.nl o.v.v. Belangen in balans.

Reactie van Yvonne Welings op 2 Mei 2015 op 18.03

Wie vernietigt camerabeelden in de openbare ruimte, gemeente of politie ?

http://www.breednetwerk.nl/forum/topics/wie-vernietigt-camerabeelde...

 

Leden (161)

 
 
 

© 2015   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden