Informatie

Waardering en Selectie

Binnen deze groep vindt discussie en informatie-uitwisseling plaats over onderwerpen die verband houden met waardering en selectie van archiefdocumenten en andere informatie.

Leden: 158
Meest recente activiteit: gisteren

Bronnen

Blogs en discussies op BREED

Om te zoeken naar relevante discussies en blogs op BREED die buiten deze groep zijn geplaatst, klik op de onderstaande knoppen.

 

Relevante documenten en andere bronnen

  • Website over selectie en waardering van het Nationaal Archief link
  • Website over selectie en vernietiging van de Erfgoedinspectie link
  • Rapport 'Gewaardeerd verleden; Bouwstenen voor een nieuwe waarderingsmethodiek voor archieven' (2007) link
  • Boek 'Selectie; Waardering, selectie en acquisitie van archieven' (2004) link
  • Archiefwiki over selectie en waardering
  • Document 'Vaststelling selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996' link

 

Laat hieronder gerust eventuele opmerkingen, tips of aanvullingen achter!

Prikbord

Opmerking

Je moet lid zijn van Waardering en Selectie om reacties te kunnen toevoegen!

Reactie van Yvonne Welings op 22 Mei 2015 op 12.49

Archiefbescheiden uit WO II worden niet vernietigd, zie bijdrage

op Archief 2.0

link

Reactie van Yvonne Welings op 12 Mei 2015 op 13.58

Link naar publicatie Belangen in Balans

Reactie van Yvonne Welings op 12 Mei 2015 op 13.56

Handreiking voor waardering en selectie: Belangen in balans

De handreiking Belangen in balans biedt een aanpak voor waardering van archiefbescheiden van de overheid in het digitale tijdperk. Het geeft antwoord op vragen als:

  • Hoe bepaal je voor je organisatie welke informatie bewaard moet blijven en welke vernietigd wordt?
  • Hoe zorg je ervoor dat daarbij rekening wordt gehouden met de verschillende belangen die overheidsinformatie dient?

Informatie is immers niet alleen nodig om je werk te kunnen doen, maar ook om verantwoording af te kunnen leggen en voor het doen van onderzoek.

De kern: 3 waarderingsinstrumenten

De handreiking beschrijft de toepassing van 3 instrumenten: risicoanalyse, systeemanalyse en hotspotmonitor. Ieder instrument hanteert een eigen invalshoek. Samen zorgen de instrumenten voor een afgewogen waardering van digitale archiefbescheiden. De risicoanalyse wordt uitgevoerd vanuit het perspectief van de archiefvormer: hoe lang moet deze kunnen beschikken over archiefbescheiden om verantwoording af te kunnen leggen en geen risico te lopen. Voor zowel de systeemanalyse als de hotspotmonitor geldt dat het draait om de waarde van archiefbescheiden op lange termijn en voor de samenleving als geheel. Welke archiefbescheiden willen we blijvend bewaren, bijvoorbeeld voor onderzoek.

Voor wie

De handreiking is bedoeld voor departementen inclusief diensten en agentschappen. De informatieprofessionals zijn de primaire doelgroep. Bestuurders en managers die verantwoordelijk zijn voor waardering, selectie en vernietiging van archiefbescheiden zijn indirect doelgroep. Voor deze laatste doelgroep is ook een informatieblad Belangen in balans beschikbaar.

Wanneer gaat de nieuwe methodiek in?

Vanaf 1 januari 2016 worden nieuwe selectielijsten en actualisaties van bestaande lijsten van de departementen op basis van de nieuwe methodiek beoordeeld (volgens het pas-toe-of-leg-uitprincipe).

Meer weten?

Neem contact op met de relatiebeheerder van uw departement of stuur een mail aan info@nationaalarchief.nl o.v.v. Belangen in balans.

Reactie van Yvonne Welings op 2 Mei 2015 op 18.03

Wie vernietigt camerabeelden in de openbare ruimte, gemeente of politie ?

http://www.breednetwerk.nl/forum/topics/wie-vernietigt-camerabeelde...

Reactie van Yvonne Welings op 29 April 2015 op 20.32

Minister Plasterk mengt zich in de discussie over het bewaren van agenda's van bestuurders.

http://www.1limburg.nl/limburgse-gemeenten-de-fout-met-bewaren-agendas

Zeven jaar lijkt mij overigens nog steeds lang genoeg !

Reactie van Yvonne Welings op 25 April 2015 op 15.48
Werden er door de gemeente Rotterdam doelbewust dossiers vernietigd in relatie tot het havenschandaal ? Wordt dit het tweede bonnetje ?

http://www.rijnmond.nl/nieuws/24-04-2015/gemeente-vernietigde-docum...
Reactie van Yvonne Welings op 17 April 2015 op 15.22

D eerste openbare reactie op de selectielijst is gepubliceerd

 

http://www.westfriesarchief.nl/images/nieuws/2015/april/Officiële_r...

Reactie van Yvonne Welings op 14 April 2015 op 7.52
Wie kan de vraag van Wim van Loon beantwoorden over de termen opschonen in de ontwerpselectielijst ?
http://www.breednetwerk.nl/group/waarderingenselectie/forum/topics/...
Reactie van Yvonne Welings op 8 April 2015 op 9.25

link

Nieuw rapport OM en politie over de bewaarplicht van telecomgegevens en opsporing.

 

Reactie van Yvonne Welings op 7 April 2015 op 11.55

Zou het niet beter zijn om alle informatie inzake bodem(sanering) permanent te bewaren ook in relatie tot besluit uniforme saneringen art. 6 en de verschillende soorten bevoegd gezag ?

 

Zie ook deze bijdrage:

http://www.breednetwerk.nl/forum/topics/keteninformatie-en-decentra...

 

Leden (158)

 
 
 

© 2015   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden