Informatie

Waardering en Selectie

Binnen deze groep vindt discussie en informatie-uitwisseling plaats over onderwerpen die verband houden met waardering en selectie van archiefdocumenten en andere informatie.

Leden: 202
Meest recente activiteit: 12 Jun

Bronnen

Blogs en discussies op BREED

Om te zoeken naar relevante discussies en blogs op BREED die buiten deze groep zijn geplaatst, klik op de onderstaande knoppen.

 

Relevante documenten en andere bronnen

  • Website over selectie en waardering van het Nationaal Archief link
  • Website over selectie en vernietiging van de Erfgoedinspectie link
  • Rapport 'Gewaardeerd verleden; Bouwstenen voor een nieuwe waarderingsmethodiek voor archieven' (2007) link
  • Boek 'Selectie; Waardering, selectie en acquisitie van archieven' (2004) link
  • Archiefwiki over selectie en waardering
  • Document 'Vaststelling selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996' link

 

Laat hieronder gerust eventuele opmerkingen, tips of aanvullingen achter!

Prikbord

Opmerking

Je moet lid zijn van Waardering en Selectie om reacties te kunnen toevoegen!

Reactie van Yvonne Welings op 2 Mei 2017 op 9.00

Aankondiging terinzagelegging selectielijsten per 1 mei 2017, Nationaal Archief

In het kader van de archiefwettelijke procedure tot vaststelling van selectielijsten (art. 4, lid 2 van het Archiefbesluit 1995) ligt de navolgende (ontwerp)selectielijst tezamen met het verslag van het rond de selectielijst gevoerde overleg vanaf 1 mei 2017 voor een periode van zes weken ter inzage bij de informatiebalie in de studiezaal van het Nationaal Archief, en is deze te raadplegen op de website van het Nationaal Archief:

•Selectielijst Centrum Indicatiestelling Zorg vanaf 2005Eenieder kan gedurende de termijn van de inzage mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan:Nationaal Archief, t.a.v. de algemene rijksarchivarisPostbus 90520, 2509 LM Den HaagEen zienswijze kan ook per mail worden verzonden naar contact@nationaalarchief.nl, onder vermel-ding van ‘zienswijze selectielijst’.Uw zienswijze dient uiterlijk 9 juni 2017 ingediend te zijn.

STAATSCOURANT

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 1 Staatscourant

Reactie van Yvonne Welings op 20 April 2017 op 9.42

Mooi artikel van Anthony van der Wulp in het OD april 2017 met de titel zelf selectielijsten vaststellen. Een van de statements: het opstellen en vatstellen van een selectielijst moet onderdeel worden van de horizontale verantwoording.

Ik heb er reeds eerder over geblogd, gemeentelijke selectielijsten moeten zonder de Minister van OCW worden vastgesteld. Deze handelswijze past geheel niet bij de uitgangspunten van het  interbestuurlijke toezicht. Zeker een punt om bij de wijziging van de Archiefwet 1995 mee te nemen.

Reactie van Yvonne Welings op 13 April 2017 op 16.07

http://www.breednetwerk.nl/forum/topics/nieuwe-selectielijst-en-ztc

Ervaringen gevraagd over de nieuwe selectielijst 2017 en de ZTC.

Reactie van Yvonne Welings op 23 Maart 2017 op 20.51

NAS houdt presentatie over belang selectielijsten bij archiefbeheer

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft als zordrager voor archivalia de verantwoordelijkheid over het behoud alsook beheersbaarheid van archieven van de overheid. Bij de inwerkingtreding van de Archiefwet in 2006 en 2009 was er nog geen selectielijst ontworpen om archieven te behouden of te vernietigen. Hierdoor konden archieven niet volgens de regels van de Archiefwet worden overgedragen aan het Nationaal Archief Suriname (NAS).

Het Nationaal Archief Suriname heeft eerder pogingen gedaan om met projectleiders en hoofden van de Documentaire Informatievoorziening (DIV) documenten op te stellen om het archiefbeheer te vergemakkelijken, desondanks is geen conceptlijst geselecteerd vanwege het ontbreken van een vastgelegd selectiedoelstelling en criteria. Een selectielijst is wettelijk verplicht om archieven te vernietigen.

Onlangs heeft de Nationale Archivaris tevens hoofd van het NAS, Rita Tjien Fooh, een presentatie gehouden over het opstellen van selectielijsten. De presentatie was getiteld ‘Het opstellen van selectielijsten, een noodzaak voor een transparante overheid’. Daarbij waren de minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noersalim, directeuren, onderdirecteuren, beleidsmedewerkers en DIV-hoofden aanwezig. Ook de Nationale Archiefraad heeft de presentatie bijgewoond.

Minister Noersalim stelde in zijn openingstoespraak dat het nu tijd is voor alle overheidsorganen en Hoge Colleges van Staat om hun verantwoordelijkheden op te pakken en van start te gaan met de voorbereiding van een concept selectielijst. De bedoeling is dat het NAS daarin van advies dient, maar de uitvoering blijft de verantwoordelijkheid van de departementen. “Wij hebben de betrokkenheid van de verantwoordelijke directieleden nodig, de beschikbaarheid van gekwalificeerd kader en de nodige middelen om de overbrenging van de archieven naar het Nationaal Archief succesvol te doen plaatsvinden,” aldus minister Noersalim.

http://www.srherald.com/suriname/2017/03/22/nas-houdt-presentatie-o...

Reactie van Yvonne Welings op 14 Maart 2017 op 11.53
Reactie van Yvonne Welings op 3 Maart 2017 op 9.37

Zaalberg antwoordt

Zaalberg, de elektronische consultant van VHIC. Achter Zaalberg staat een team van deskundigen, die al uw vragen over documentaire informatievoorziening kunnen en willen beantwoorden. Handig wanneer u vastloopt met een vraag, waarvoor u niet meteen een échte adviseur wilt inschakelen! Mail uw vraag naar zaalberg@vhic.nl.

Voorbereidingsbesluit i-Navigator

Beste Zaalberg, Bij het implementeren van de nieuwe selectielijst in de i-Navigator en het koppelen van de lijst aan het bestemmingsplanarchief loop ik tegen de volgende vraag aan. In de oude situatie bewaarden we voorbereidingsbesluiten een tot meerdere jaren (3.6.1 (1996)). In de nieuwe selectielijst 2017 komt het begrip voorbereidingsbesluit niet meer voor, voor zover ik kan zien. Hebt u enig idee welke grondslag/item in de i-Navigator ik voor een voorbereidingsbesluit kan gebruiken?

Antwoord: Op de website www.infomil.nl vinden we de volgende informatie over het voorbereidingsbesluit: “Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad dat een bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbereid.(…) In een voorbereidingsbesluit wordt bepaald voor welk gebied het besluit geldt en met ingang van welke dag het in werking treedt. Een voorbereidingsbesluit geldt in principe voor een jaar. Als binnen deze periode een nieuw ontwerpbestemmingsplan voor dit gebied ter inzage wordt gelegd, neemt het ontwerpbestemmingsplan de beschermende werking van het voorbereidingsbesluit over. Wanneer er echter geen ontwerpbestemmingsplan binnen de termijn van 1 jaar ter inzage wordt gelegd, dan vervalt het voorbereidingsbesluit en moeten alle aangehouden bouwaanvragen alsnog worden verleend. Een voorbereidingsbesluit kan dus niet worden verlengd.” In het model-DSP/de i-Navigator is het voorbereidingsbesluit opgenomen: Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan (procesnummer B1199). Aan de hand van de nieuwe selectielijst wordt het proces gewaardeerd op basis van procestype 9 ‘Status toekennen’. De bijbehorende bewaartermijn is 1 jaar na de vervaldatum van het besluit (zie onder 9.1.1 van de selectielijst). De bewaartermijn is 5 jaar indien ‘niet toegekend’.

https://vhic.nl/index.php?option=com_content&view=article&i...

Reactie van Yvonne Welings op 1 Maart 2017 op 10.02

Oneigenlijke vernietiging door de CdK Drenthe?

http://www.breednetwerk.nl/forum/topics/oneigenlijke-vernietiging-v...

Reactie van Wim van Loon op 10 Februari 2017 op 14.20

Uit de Wet raadgevend referendum valt op te maken, dat de bewaartermijn drie maanden is (na het besluit), ook al is de tekst voor mij niet helemaal te volgen, art 54.  De bewaartermijn van stemmen bij verkiezingen is voor de Kiesraad ook drie maanden, na onherroepelijke vaststelling van de uitslag.

Reactie van Yvonne Welings op 10 Februari 2017 op 12.46

Deze aangifte tegen bouwvakkers van de Telegraaf zegt ook wel iets over het beheer van overheidsinformatie.

http://nos.nl/artikel/2157475-rechtbank-amsterdam-doet-aangifte-om-...

Reactie van Yvonne Welings op 10 Februari 2017 op 12.43

Het lijkt er wel op...

http://wetten.overheid.nl/BWBR0036443/2015-07-01#Hoofdstuk11

 

Na de Teevendeal en drie bewindslieden de tweede vernietiging die de landelijke pers haalt.

 

Leden (202)

 
 
 

© 2017   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden