20180330_Evaluatierapport_pilot_archiveren_Ruimtelijke_plannen_def_...

Uit het rapport:

Erfgoed Leiden kan deze overgedragen ruimtelijke bestanden opnemen in het e-depot. Echter, geo-coördinaten kunnen nog niet worden opgenomen, zolang ToPX niet is bijgewerkt aan de nieuwste versie van het TMLO (versie 1.2). De raadpleegfunctionaliteit is nog niet gereed.

De ruimtelijke plannen in het beheerpakket en de archiefmodule van Roxit bevatten een bepaalde set metagegevens, vormgegeven volgens de standaarden beschreven in de handreiking van Geonovum. Met de huidige, gestandaardiseerde werkwijze in de Ruimtelijke Ordening is een gewenst resultaat in termen van archivering te behalen. De mapping van de metadatavelden naar TMLO is haalbaar gebleken voor de huidige RO-praktijk. Buiten deze pilot is deze mapping nog niet getoetst, voor zover bekend. Op basis van de TMLO-mapping is het TopX bestand tot stand gekomen. Als de gehanteerde vulling van het TopX bestand voldoet, kan Roxit die leveren.

Werk ToPX bij conform het TMLO versie 1.2, zodat geo-coördinaten opgenomen kunnen worden in het e-depot

Toets de mapping (TMLO op RO-standaard) in een breder kader. Met een standaardmapping / mapping-afspraken kunnen alle ruimtelijke plannen in Nederland op een eenduidige manier gearchiveerd worden

Weergaven: 80

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden