Toezicht op informatiebeveiliging, privacy en Archiefwet

Informatie

Toezicht op informatiebeveiliging, privacy en Archiefwet

De Archiefwet 1995 verplicht gemeenten en intergemeentelijke organen om archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en houden,
daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats over te brengen en overige archiefbescheiden te vernietigen.

Horizontale verantwoording Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) VNG Mei 2020
https://vng.nl/brieven/handvatten-voor-de-uitvoering-van-de-archiefwet

Webpagina: http://www.breednetwerk.nl/groups/group/new
Leden: 27
Meest recente activiteit: 21 uur geleden

Discussieforum

Deze groep heeft nog geen discussies.

Prikbord

Opmerking

Je moet lid zijn van Toezicht op informatiebeveiliging, privacy en Archiefwet om reacties te kunnen toevoegen!

Reactie van Yvonne Welings 21 uur geleden
Reactie van Yvonne Welings op dinsdag
Reactie van Yvonne Welings op 13 Januari 2021 op 12.02

e afgelopen decennia is er een patroon van gebrekkige informatievoorziening door het kabinet aan de Kamer. In de toeslagenaffaire werd dit heel concreet. Een zeer kritisch memo van de Belastingdienst over de kinderopvangtoeslag kwam zo pas na drie jaar boven water. Grote delen waren daarin zwart gelakt. Nu de Wet open overheid op de agenda staat, is het zaak de openbaarheid van overheidsinformatie goed te regelen.

https://www.groene.nl/artikel/de-black-box-van-het-openbaar-bestuur

Reactie van Yvonne Welings op 11 Januari 2021 op 16.46

D66 en GroenLinks willen dat er strenger wordt toegezien op de informatiehuishouding en openbaarheid van de overheid. De partijen scherpen daarom hun wetsvoorstel aan dat de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) moet vervangen. Ze doen dat naar aanleiding van het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire dat een speciale Kamercommissie eind vorig jaar publiceerde.

https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/d66...

Reactie van Yvonne Welings op 29 December 2020 op 19.27

Webinar Grip op risk & compliance management voor de publieke sector

Leer hoe je organisatie naar een volledige compliance met de BIO kan groeien, met praktische toepassingen en voorbeelden uit de praktijk

https://content.fruitionpartners.nl/webinar-grip-op-risk-compliance...

Reactie van Yvonne Welings op 23 December 2020 op 11.38

Wie blust bij een digitale brand: 

Sebastiaan van 't Erve is burgemeester van Lochem. Een gemeente die in 2019 werd getroffen door een hack en die heel open is over de afhandeling daarvan, zodat andere gemeenten daarvan kunnen leren. Sinds die tijd is Van 't Erve een beetje een missionaris met zendingsdrang als het gaat om digitale veiligheid. Hij drukt medebestuurders op het hart om informatieveiligheid heel serieus te nemen: "Schrijf eens op wat je allemaal niet meer kunt doen als je computer uitvalt. Dan schrik je."

https://publicaties.vngrealisatie.nl/2020/e-magazine/11/wie-komt-he...

Reactie van Yvonne Welings op 21 December 2020 op 9.22

Hoe krijgt
de overheid haar internetdomeinen
op orde?

Reactie van Yvonne Welings op 20 December 2020 op 11.49

Toekomstscenario 3: relatie met risico’s aanbrengen (juiste abstractieniveau)

Of de toekomst nu meer langs scenario 1 of scenario 2 vorm krijgt, in beide gevallen zouden we veel meer werk moeten maken van het vertalen van (het niet voldoen aan) normen naar het lopen van risico’s. Vooral in de BIO is er, in ieder geval op papier, veel aandacht voor risicomanagement. Bij het vakgebied informatiebeveiliging kijken we dan naar beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid, maar ook dat zal een bestuurder doorgaans weinig zeggen. Welke risico’s loopt een gemeente nu werkelijk? Afgesloten worden van DigiD is geen risico, maar een onderbreking in de dienstverlening naar burgers zeer waarschijnlijk wél. 

Een raad voert haar toezichthoudende taak uit op het hoogste abstractieniveau. Als informatiebeveiligers moeten we leren onze vakgebied te relateren aan vraagstukken op dat hoge abstractieniveau. Per direct stoppen met het informeren van een raad op normniveau, wat mij betreft. Hoe kan een betrouwbare informatievoorziening bijvoorbeeld de uitoefening van publieke taken garanderen? Wanneer het digitale loket geheel stilvalt voor meerdere dagen (beschikbaarheid), het heffen van de OZB niet op basis van juiste informatie gebeurt (integriteit) of wanneer er zeer gevoelige informatie van minderjarigen lekt (vertrouwelijkheid) dán heb je de aandacht. For better or for worse. Liever voorkomen dan genezen, daar zal een bestuurder het al snel mee eens zijn.

https://ib-p.nl/2020/01/toekomstscenarios-voor-ensia-deel-2/

Reactie van Yvonne Welings op 19 December 2020 op 19.23

Belabberde informatievoorziening, wie hield toezicht?

https://www.trouw.nl/opinie/zet-nu-alles-op-alles-om-de-toeslagoude...

Reactie van Yvonne Welings op 18 December 2020 op 21.46

Informatievoorziening bij Rijksoverheid om te huilen, en niet alleen bij de Belastingdienst

Het kabinet, de Tweede Kamer, de ministeries van Financiën en Sociale Zaken, de Nederlandse rechtspraak en – last but not least – de Belastingdienst: stuk voor stuk zijn zij verantwoordelijk voor het debacle met de kinderopvangtoeslagen. Het eindverslag van de parlementaire onderzoekscommissie schetst een treurig stemmend beeld van een disfunctionele Rijksoverheid.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/informatievoorziening-...

 

Leden (27)

 
 
 

© 2021   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden