Informatie

Privacy en security

Er is een groeiende aandacht voor privacy en informatie-veiligheid. In deze groep kunnen interessante ontwikkelingen hierin gedeeld worden met vakgenoten.

Leden: 165
Meest recente activiteit: 4 Aug

Prikbord

Opmerking

Je moet lid zijn van Privacy en security om reacties te kunnen toevoegen!

Reactie van Yvonne Welings op 4 Augustus 2020 op 14.00

ISO 72002 wordt herzien


NEN-EN-ISO/IEC 27002 is een norm voor informatiebeveiliging die suggesties en best practices geeft voor security controls op de implementatie en het onderhoud van information security management systems (ISMS). De norm is een verdieping op ISO 27001, een norm die specificeert hoe een ISMS eruit moet zien. Om normen relevant en actueel te houden, worden ze periodiek herzien.

In deze periode besluit de commissie waaruit de norm afkomstig is, of een herziening nodig is en zo ja, welke wijzigingen de norm moet ondergaan. Er is besloten dat NEN-EN-ISO/IEC 27002 herzien moet worden.

Wijzigingen bij deze versie
Het is de verwachting dat er bij deze herziening aanzienlijke wijzigingen doorgevoerd worden, zowel in de structuur van het document als in de inhoud van de security controls. Momenteel is de herziening nog een ‘working draft’. Dit betekent dat er in de internationale vergadering bij ISO nog over gestemd gaat worden. Naar aanleiding van deze stemming kunnen nog meer herzieningen plaatsvinden. De geplande publicatie van het definitieve document vindt plaats in oktober 2021.

NEN webinar Cybersecurity & privacy
NEN organiseert op 11 september een interactief webinar over cybersecurity & privacy. Het webinar is interessant voor een breed publiek: van werknemers die werkzaam zijn bij een multinational tot en met het mkb.

Cyber professionals doen veel ervaringen op die belangrijk zijn om met elkaar te delen, maar hoe, waar en wanneer? Onderzoek onder onze cybersecurity professionals leerde ons dat ‘uitwisseling van ervaringen en best practices’ hoog op de wensenlijst staat. NEN wil daar graag in gaan voorzien door te starten met een interactief webinar. Aanmelden voor het webinar kan via NEN Evenementen.


Reactie van Yvonne Welings op 28 Juli 2020 op 8.22

Rampscenario’s

Met goede beveiligingsmaatregelen en de richtlijnen van de overheidsbrede Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) heeft Poppelaars het gevoel dat de waterschappen relatief goed beschermd zijn tegen hackers. 'Je moet er niet aan denken dat hackers waterstanden gaan manipuleren. Daarom is het voorbereiden op een mogelijke digitale dreiging iets waar de waterschapsector dagelijks mee bezig is. Wat als de gemalen niet werken en het afvalwater niet wordt gezuiverd? Voor dat soort scenario’s ligt er een plan van aanpak klaar. En we kunnen altijd terugvallen op handmatige bediening. Helaas is een digitale dreiging reëel. De waterschapsector krijgt regelmatig te maken met hackpogingen. Daarom heeft onze cyberveiligheid een hoge prioriteit. Zo huren we ethisch hackers in en dagen we ze uit om in ons systeem te komen. Op die manier krijg je waardevolle informatie over je zwakke plekken.'

 https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/waterschap-heeft-...

Reactie van Marieke Klomp op 21 Juli 2020 op 15.33

Gebruik verplichte standaarden bij aanbestedingen neemt toe. Maar er is ook nog werk aan de winkel. 

https://publiekdenken.nl/nieuws/i-samenleving/gebruik-verplichte-st...

Reactie van Yvonne Welings op 21 Juli 2020 op 8.40
Reactie van Yvonne Welings op 20 Juli 2020 op 9.01
Reactie van Yvonne Welings op 18 Juli 2020 op 17.16

Addendum op Handvat Gegevensuitwisseling beschikbaar https://vng.nl/nieuws/addendum-op-handvat-gegevensuitwisseling-besc...

Reactie van Yvonne Welings op 15 Juli 2020 op 8.27

Utrechter controleert ambtenaren steeds vaker zélf: gemeente ontving recordaantal WOB-verzoeken

Inwoners van Utrecht willen steeds vaker weten hoe de plannen in de gemeente tot stand komen. Vorig jaar werd liefst 440 keer een beroep gedaan op de wet openbaarheid bestuur (WOB), een record.

https://www.ad.nl/utrecht/utrechter-controleert-ambtenaren-steeds-v...

Reactie van Yvonne Welings op 14 Juli 2020 op 11.17

Autoriteit Persoonsgegevens over Archiefwet

2 juli 2020
Volgens de AVG artikel 57 moet de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) advies geven aan regering, parlement en andere organen over ‘wetgevingsinitiatieven en bestuursmaatregelen in verband met de bescherming van persoonsgegevens’. De AP heeft dat ook gedaan inzake de wijziging Archiefwet.

Eenduidig regime is nodig
KVAN/BRAIN en de AP zijn het in zoverre helemaal met elkaar eens, dat je niet twee verschillende regimes en praktijken op de werkvloer moet krijgen: één conform de AVG en één conform de Archiefwet. Dat is onwerkbaar. Een eenduidig regime is dus wenselijk, waarin zowel aan de Archiefwet als aan de AVG wordt voldaan. Daarom pleit KVAN/BRAIN ook voor een informatiewet, waarin synchronisatie van wetgeving gaat plaatsvinden.
Afgezien daarvan zullen in de huidige omstandigheden beide vakgebieden – archivering en privacy – goed met elkaar moeten samenwerken om één praktijk te krijgen die aan beide uitgangspunten voldoet. Gelukkig bestaan er voorbeelden van gemeenten waar dat al goed werkt

https://www.kvanbrain.nl/nieuws/autoriteit-persoonsgegevens-over-ar...

Reactie van Yvonne Welings op 12 Juli 2020 op 21.21

De basis voor het toezicht door de Belastingdienst moet op orde zijn. De gebeurtenissen van de afgelopen periode, zoals de problemen met de kinderopvangtoeslag en de problemen met FSV laten zien dat de opzet, inrichting en werking van risicoselectie en vervolgens het onderzoek naar de geselecteerde signalen binnen de Belastingdienst onvoldoende zijn. Er wordt niet voldaan aan wettelijke vereisten, waaronder de AVG en de beginselen van behoorlijk bestuur. Noodzakelijke waarborgen ontbreken en er is onvoldoende capaciteit om de menselijke maat voorop te stellen en de kwaliteit van de dienstverlening is onvoldoende. Daarnaast nemen wij de signalen die ons de afgelopen maanden hebben bereikt rondom projectcode 1043 serieus en zijn we een onderzoek gestart naar de werkzaamheden die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd.

Lees verder bij de bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/10/aan...

Reactie van Yvonne Welings op 10 Juli 2020 op 21.23
 

Leden (163)

 
 
 

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden