Informatievoorziening in het sociale domein

Informatie

Informatievoorziening in het sociale domein

Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Vrijwel alle gemeenten zijn druk in de weer om onder andere de informatievoorziening hierop voor te bereiden. In deze groep delen vakgenoten het laatste nieuws en hun oplossingen en ervaringen.

Webpagina: https://www.kinggemeenten.nl/secties/verkenning-informatievoorziening-sociaal-domein-visd/verkenning-informatievoorziening
Leden: 102
Meest recente activiteit: 23 Dec 2020

Discussieforum

Bewaartermijn clientendossiers Participatiewet

Begonnen door John Derickx. Laatste reactie van Yvonne Welings 21 Nov 2017. 14 Antwoorden

Vervolg bewaartermijn clientendossiers uit eerdere jaren.Volgens een jurist van de betreffende afdeling zijn afgesloten clientendossiers Participatiewet 20 jaar te bewaren ivm mogelijke…Doorgaan

Prikbord

Opmerking

Je moet lid zijn van Informatievoorziening in het sociale domein om reacties te kunnen toevoegen!

Reactie van Yvonne Welings op 23 December 2020 op 11.39

Vanaf de zomer van 2021 is het zover: het langverwachte PGB2.0-systeem wordt 'dakpansgewijs' ingevoerd bij alle Nederlandse gemeenten. Onder regie van VWS en ondersteund door VNG Realisatie en de SVB, en geflankeerd door voldoende ondersteuningsmiddelen. Waaronder de ervaringen van gemeente Westland die als eerste en enige tot nu toe het portaal PGB2.0 beproefd heeft. Dat levert waardevolle lessen op.

https://publicaties.vngrealisatie.nl/2020/e-magazine/11/pgb-20-de-i...

Reactie van Yvonne Welings op 23 December 2020 op 11.36
Reactie van Yvonne Welings op 20 December 2020 op 11.53

Minister Koolmees (SZW) heeft in een brief aan de Tweede Kamer de consequenties in kaart gebracht van het uitstel van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering. Hij bevestigt daarin dat alles op alles wordt gezet om de wet per op 1 januari 2022 in werking te laten treden.

Koolmees noemt het verre van ideaal dat een nog grotere groep inburgeraars nog onder de oude wet valt en hij erkent dat de € 25,5 miljoen die hiervoor beschikbaar is gesteld, onvoldoende is om inburgeraars in 2021 te begeleiden.

De VNG gaat in januari in gesprek met de minister om nadere afspraken te maken. Hierin heeft de VNG drie hoofdpunten.

Randvoorwaarden op orde voor start per 2022

Gemeenten waren op stoom om de ingangsdatum van 1 juli 2021 te halen. Het is belangrijk dat er garantie komt vanuit het Rijk en de ketenpartners dat januari 2022 daadwerkelijk gehaald gaat worden en dat er zekerheid wordt geboden over de ingangsdatum. De VNG dringt aan op een goede planning en monitoring op de voortgang daarin.

https://vng.nl/nieuws/koersen-op-inwerkingtreding-wet-inburgering-1...

Reactie van Yvonne Welings op 16 December 2020 op 20.05

GRIP OP KOSTEN IN HET SOCIAAL DOMEIN DOOR BETERE INFORMATIEVOORZIENING


Grip op kosten in het sociaal domein door betere informatievoorziening

Bestuursacademie Nederland 14 dec 2020 Reageer

Op basis van recente rapporten van gemeentelijke rekenkamers is bekeken hoe gemeentes grip kunnen krijgen op de kostenontwikkeling in het sociaal domein. Betere informatievoorziening is een van de belangrijkste verbeterpunten.

Decentralisatie vraagt om verbetering

Sinds de decentralisatie in 2015 is er veel veranderd in het sociaal domein en zijn gemeentes verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van inwoners. Dit maakt het makkelijker om zorgvragers sneller en beter te ondersteunen. Volgens Binnenlands Bestuur is op dit gebied zeker vooruitgang te zien. Door de decentralisatie zijn de samenwerkingen tussen betrokken partners verbeterd en zijn gemeentes eerder en beter in staat om problemen op te sporen en aan te pakken. Maar er gaan ook een aantal dingen minder goed. I&O Research heeft eind vorig jaar in opdracht van Binnenlands Bestuur onderzocht welke belangrijke leerpunten er 5 jaar na de decentralisatie zijn.

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/kennispartners/bestuursac...

Reactie van Yvonne Welings op 5 December 2020 op 13.19
Reactie van Yvonne Welings op 23 November 2020 op 9.00

Gemeenten kunnen zich nu aanmelden voor de 2e tranche van het Verbetertraject ‘Samenwerken aan een betere toegang sociaal domein’. In dit traject leren en verbeteren gemeenten samen met lokale partners, cliëntvertegenwoordigers en inwoners.

Diverse organisaties, waaronder de VNG en cliëntorganisaties Ieder(in), Per Saldo en Mind, hebben zich aan het Verbetertraject verbonden. Movisie, Werkplaatsen Sociaal Domein en Instituut voor Publieke Waarden begeleiden het traject.

Aanmelden kan tot en met 4 december. 

Doel van het Verbetertraject

Gemeenten zijn inmiddels 5 jaar verantwoordelijk voor de omvangrijke taken op het gebied van de (langdurige) ondersteuning en zorg aan inwoners thuis. Hoewel er al veel goed gaat, ervaren inwoners dat de uitvoering op onderdelen beter kan. Het Verbetertraject ‘Samenwerken aan een betere toegang sociaal domein’ (kort gezegd: Verbetertraject Toegang) werkt aan structurele verbetering van de toegang en richt zich op de kwaliteit van de uitvoering en het aanpakken van knelpunten.

Meer informatie

Kijk op de website van Movisie voor meer informatie over het Verbetertraject (achtergrond, werkwijze, wat van de deelnemende gemeenten wordt gevraagd, en wat ze kunnen verwachten).


Reactie van Yvonne Welings op 16 November 2020 op 8.27
Reactie van Yvonne Welings op 16 November 2020 op 8.19
Reactie van Yvonne Welings op 2 November 2020 op 9.53
Reactie van Yvonne Welings op 27 Oktober 2020 op 15.37
 

Leden (102)

 
 
 

© 2021   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden