Informatie

Archieftoezicht

De Wet Revitalisering Generiek Toezicht (RGT), die op 1 oktober 2012 in werking is getreden, heeft het het horizontale toezicht versterkt. Vertrouwen in de mede-overheid is het uitgangspunt. Het specifieke toezicht door de provincies is vervangen door generiek toezicht op de gehele gemeentelijke archiefketen op basis van de Gemeentewet, achteraf.

De raad houdt in de eerste plaats toezicht op de uitvoering van de Archiefwet. De provincies zijn verantwoordelijk voor het interbestuurlijk toezicht. Om gemeenten bij de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van archieven conform de Archiefwet 1995 te ondersteunen, heeft de VNG een raamwerk van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) ontwikkeld.

Het doel van deze groep is om ervaringen en opgestelde rapportages met elkaar te delen!

Locatie: Nederland
Leden: 143
Meest recente activiteit: 20 Jul

Discussieforum

Wet RGT leidt in de provincie Noord-Brabant niet tot interbestuurlijke lastenverlichting

Begonnen door Yvonne Welings. Laatste reactie van Yvonne Welings 8 Jan 2018. 9 Antwoorden

De wet RGT had tot vermindering moeten leiden voor de interbestuurlijke bestuurslasten. In Noord-Brabant is dat sinds begin 2016 zeker niet het geval, al zo'n 41 gemeenten tekenden bezwaar aan. In…Doorgaan

Tags: IBT, wet-RGT

webrichtlijnen onderdeel van archiefinspectie?

Begonnen door Antony Fokker. Laatste reactie van Ton de Looijer 11 Dec 2012. 6 Antwoorden

Een zinsnede uit een bericht e-overheid.nl:"Onafhankelijke inspecteurs gaan niet alleen letten op het toepassen van de webrichtlijnen; zij zullen ook beoordelen of uitzonderingen redelijk zijn en of…Doorgaan

Tags: KPI's, archiefinspectie, webrichtlijnen

Prikbord

Opmerking

Je moet lid zijn van Archieftoezicht om reacties te kunnen toevoegen!

Reactie van Yvonne Welings op 20 Juli 2020 op 12.43
Reactie van Yvonne Welings op 18 Juli 2020 op 17.15
Reactie van Yvonne Welings op 15 Juli 2020 op 8.32

De provinciearchivaris constateert als toezichthouder dat 2019 een stijgende lijn laat zien als het gaat om rechtmatig informatiebeheer bij de provincie, maar dat aan het einde van het jaar een aantal essentiële verbeterpunten nog niet is gerealiseerd. Vanuit de I-Opgave en team Informatisering en Automatisering (I&A) is wederom veel geïnvesteerd in verbetering van het informatiebeheer. Borging in de lijnorganisatie is echter nog onvoldoende geregeld. De verbeteringen worden in 2019 dus wel voortvarender ter hand genomen, maar een aantal essentiële aanbevelingen van de jaarverslagen van 2017 en 2018 is in 2019 nog niet ingevuld.

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/ProvincieUtrecht/ae1efe6d-65cc...

Reactie van Yvonne Welings op 12 Juli 2020 op 21.23

De vastlegging binnen de Belastingdienst van het processen-, applicatie- en gegevenslandschap inzake (toezichts)processen was onvoldoende om een eenduidige lijst met risicoselectieprocessen voor ons onderzoeksdoel te kunnen samenstellen. Ook het onderhanden AVG-verwerkingsregister gaf een onvolledig beeld van verwerkingsprocessen en applicaties, hun onderlinge relaties en het gebruik van bijzondere persoonsgegevens en geautomatiseerde besluitvorming. Derhalve was het voor ons niet mogelijk om alle vergelijkbare toezichtsprocessen te identificeren, waardoor mogelijk processen met gebruik van risicosignalen buiten ons gezichtsveld zijn gebleven.

Wij hebben in de context van bovenstaande op basis van onze werkzaamheden geen primaire processen of toezichtsprocessen gevonden die in dezelfde mate risico-signalen verwerken, noch applicaties die een sterke gelijkenis met FSV vertonen.

Op basis van de wel beschikbare informatie voor ons onderzoek hebben wij een beperkt aantal toezichtsprocessen met een vorm van risicoselectie geïdentificeerd. De identificatie hebben wij uitgevoerd aan de hand van ons selectiekader. Het selectiekader bevat onder andere criteria inzake het hanteren van subjectieve risico-signalen en criteria inzake het systematisch behandelen van aangiften of toeslag-aanvragen zonder wettelijke grondslag of doelbinding. Bij deze risicoselecties kunnen individuen of groepen bijvoorbeeld voor intensief toezicht of bijzondere behandeling worden aangemerkt of geprioriteerd, met mogelijk onevenredige negatieve gevolgen voor de betreffende burgers of bedrijven wanneer hierbij niet de juiste waarborgen worden getroffen.

De in ons onderzoek beschouwde risicoselectieprocessen en ondersteunende applicaties kenmerken zich door risicoselecties die plaatsvinden op basis van objectieve risicomodellen en criteria, alsmede een aantal lijsten met gevoelige gegevens (b.v. Veelplegers, Katvangers, dubieuze starters, e.d.). Wij hebben hierbij beheersmatige risico’s geïdentificeerd op het ontstaan van selectiebias (b.v. bevooroordeelde selecties) en het niet voldoen aan privacy-, beveiligings- en archiveringsvereisten.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/10/kpm...

Reactie van Yvonne Welings op 6 Juli 2020 op 13.09

Welke toezichthouder houdt audits bij vervanging?

http://www.breednetwerk.nl/forum/topics/externe-audit-op-vervanging...

Reactie van Yvonne Welings op 30 Juni 2020 op 13.51

Om als gemeenten jaloers op te worden, nieuwe uitgave:

http://www.breednetwerk.nl/profiles/blogs/inspectie-overheidsinform...

Reactie van Yvonne Welings op 25 Juni 2020 op 8.53
Reactie van Yvonne Welings op 22 Juni 2020 op 15.10
Reactie van Yvonne Welings op 22 Juni 2020 op 15.00
Reactie van Yvonne Welings op 22 Juni 2020 op 8.08
 

Leden (143)

 
 
 

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden