Het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) is een standaard voor metadatering bij alle decentrale overheden. Zij draagt bij aan de toegankelijkheid van informatie en de uitwisseling van informatie tussen overheden. Een groeiend aantal decentrale overheden legt inmiddels hun informatiesystemen langs deze standaard.

 

De toepassing in de praktijk roept soms vragen en discussie op. Om deze discussies in goede banen te leiden is per TMLO-element een aparte 'thread' gestart. Een overzicht van de threads vind je hier. Door in deze threads inzichten met elkaar te delen, kunnen vakgenoten elkaar helpen. Ook lezen de mensen die achter het TMLO zitten mee. De discussies levert hun bruikbare input op voor de eventuele doorontwikkeling van het TMLO.

 

In deze thread wisselen we inzichten uit over het TMLO-element:

9.2 - Geografisch gebied

Definitie: Geeft ruimtelijke afbakening / locatie van record of werking ervan aan.
Waardering: Optioneel
Waardering Richtlijn: Optioneel
Herhaalbaar: Ja
Overerving: Ja
Toelichting:

Plaatskenmerk van de zaak waarop het archiefstuk betrekking heeft. In veel gevallen zal de aanduiding bestaan uit het adres. Bij voorkeur wordt (tevens) gebruik gemaakt van coördinaten aangezien het coördinatenstelsel onveranderlijk is (een adres kan vernummeren of vervallen).

Het heeft de voorkeur de locatie aan te duiden door middel van een GML-string (ook in het geval van een punt en een geo-rechthoek) vanwege de mogelijkheden tot automatische verwerking hiervan in GIS-systemen zoals geo-viewers.

Waardenverzameling:

Adres: het BAG-adres van de desbetreffende locatie, in de volgorde straatnaam, huisnummer, -letter en toevoeging, postcode, woonplaats. Het kan ook alleen straatnaam en woonplaats of alleen woonplaats betreffen. Ook een serie adressen (van – tot) is mogelijk.

Gebiedsnaam: de naam van een gebied zoals dat formeel bekend is.

Geo-locatie:

 • De RD-coördinaten van een punt die de locatie symboliseert: de X- en Y-coördinaat gescheiden door een spatie; of
 • De RD- coördinaten van de meest zuidwestelijke hoek en van de meest noordoostelijke hoek van de kleinste geografische rechthoek waarbinnen zich de locatie bevindt: de X- en Y-coördinaat van de zuidwesthoek gevolgd door de X- en Y-coördinaat van de noordoosthoek waarbij de coördinaten van elkaar gescheiden zijn door een spatie; of
 • De GML-string van de polygoon waarmee de locatie geografisch afgebakend wordt.
Voorbeelden:
 • “Westerbeek”
 • “Beukenlaan, Westerbeek”
 • “Beukenlaan 19A, 1234AB Westerbeek”
 • “Beukenlaan 19A t/m 33, Westerbeek”
 • "Amsterdamse Waterleidingduinen"
 • "Kozakkenput (Zeisterbos)"
 • “195647.000 441064.000”
 • “195647.000 441064.000 195693.000 441203.000”
 • “<gml:Polygon srsName="urn:opengis:def:crs:EPSG::28992" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">

     <gml:exterior>

        <gml:LinearRing>

           <gml:pos>194559.648 441938.143 194557.884 441938.645 194557.092 441935.864

           194558.833 441935.378 194559.648 441938.143</gml:pos>

        </gml:LinearRing>

     </gml:exterior>

  </gml:Polygon>”

Weergaven: 477

Berichten in deze discussie

Ik zou 9.2 Geografisch gebeid opknippen in sub-elementen. Door locatiebeschrijvingen, x- en y-coördinaten en GML-strings in één element op te nemen, wordt het straks knap lastig voor een computer om te begrijpen hoe hij de ingevulde waarde moet interpreteren. Dat is wel nodig wil je bijvoorbeeld archiefbescheiden op een geografische kaart willen presenteren of een kaart kunnen gebruiken als zoekingang.

Ik zou bij 9.2 Geografisch gebeid ook de mogelijkheid willen zien om te kunnen verwijzen naar basisregistraties als het Kadaster of de BAG. Hiervoor moet een ID opgenomen kunnen worden en een vermelding van de basisregistratie waaruit dit ID afkomstig is.

Dit heb ik nu ook weer aan de hand. Het zou inderdaad heel handig zijn om de opmerking van Marco nader uit te werken...

Maar ja, waar is Bob Coret ?

Die is hier: http://twitter.com/coret :)

Ja maar niet voor het NA ?

Dat weet ik niet, kun je beter aan hem vragen...

Met de suggestie van Marco ben ik het helemaal eens. Laten we dit meenemen in het informatiemodel TMLO.

 

Ander punt. De definitie van dit element lijkt, net als 9.1, een soort tweesnijdend zwaard: enerzijds gaat het om de afbakening/locatie van een record, anderzijds om de werking van een record.

Dit lijkt me niet juist, ik stel (hopende op reactie) dat:

1. het gaat om de afbakening in de ruimte of de locatie waar een record betrekking op heeft (bijvoorbeeld een kaart van de gemeente x)

2. het gaat om de werking in de ruimte of de locatie waar een record op van kracht is (bijvoorbeeld een bouwvergunning voor adres y)

Ik zie nergens een mogelijkheid om dat onderscheid in dit element te kunnen opnemen, terwijl de betekenis ervan mijns inziens wel wezenlijk verschillend is.

Allereerst, het lijkt mij zinvol om qua gebiedsaanduiding onderscheid te kunnen maken, in aparte subelementen, tussen een benaming of omschrijving in tekst, een BAG-conform adres, een verwijzing naar een object in een (basis)registratie en een GML-string (coördinaten).

Dan, in reactie op Joost van 7-10, wat is het onderscheid tussen 'waar een record betrekking op heeft' en 'waar een record op van kracht is''? Ik vat 'm niet. Een bouwvergunning heeft toch (ook) betrekking op adres y?

In mijn voorbeeld is er sprake van een kaart die een bepaald geografisch gebied afbeeldt (heeft niets te maken met werking van het record). Denk ook aan een papieren kaart of een gevectoriseerde digitale kaart. Hoort een dergelijk gegeven hier dan ook thuis?

Verder kwestie van (ongelukkig) taalgebruik.

Zie de definitie van het element (hierboven): Geeft ruimtelijke afbakening / locatie van record of werking ervan aan. Het gaat toch om de afbakening en/of de werking van het record in de ruimte? Niet om de locatie van het record?

De toelichting is evenmin helder: plaatskenmerk van de zaak waar het record betrekking op heeft. Zaak lijkt me in deze context verwarrend (het staat hier voor een 'ding', een object,..).

N.a.v. de discussie is het element in het Informatiemodel MLO (versie 0.8) t.o.v. het TMLO aangepast v.w.b. definitie en toelichting en is het gesplitst in vier subelementen:
- Locatie-aanduiding,
- Adres,
- Geo-object en
- Geometrie.

Voor elk record kan met één of meer van deze subelementen de geografische dekking vastgelegd worden.

RSS

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden