Het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) is een standaard voor metadatering bij alle decentrale overheden. Zij draagt bij aan de toegankelijkheid van informatie en de uitwisseling van informatie tussen overheden. Een groeiend aantal decentrale overheden legt inmiddels hun informatiesystemen langs deze standaard.

 

De toepassing in de praktijk roept soms vragen en discussie op. Om deze discussies in goede banen te leiden is per TMLO-element een aparte 'thread' gestart. Een overzicht van de threads vind je hier. Door in deze threads inzichten met elkaar te delen, kunnen vakgenoten elkaar helpen. Ook lezen de mensen die achter het TMLO zitten mee. De discussies levert hun bruikbare input op voor de eventuele doorontwikkeling van het TMLO.

 

In deze thread wisselen we inzichten uit over het TMLO-element:

21 - Formaat

Definitie: Fysieke/technische aspecten van een record.
Waardering: Verplicht i.v.t.
Waardering Richtlijn: Verplicht i.v.t.
Herhaalbaar: Ja
Overerving: Nee
Toelichting:

Nadere beschrijving van de digitale kenmerken van een record, zijnde een archiefstuk, teneinde dat record oftewel de bestanden waaruit het bestaat, te kunnen herkennen, gebruiken en bewaren. Deze moet van waarden worden voorzien indien het record een archiefstuk betreft (zie element 3) en de inhoud van het archiefstuk in één of meer digitale bestanden is vervat.

Per digitaal bestand worden de subelementen van waarden voorzien d.w.z. het element Formaat komt bij een archiefstuk even vaak voor als het aantal bestanden waaruit het archiefstuk is opgebouwd. Bij een bestand dat is opgebouwd uit andere bestanden (type ‘Samengesteld’, ‘Container’ of ‘Enveloppe’; zie element 21.10) wordt het element Formaat afzonderlijk van waarden voorzien voor zowel het ‘overkoepelende bestand’ als voor elk bestand dat daarvan deel uit maakt.

Het element bestaat uit de subelementen:

Sommige subelementen bestaan weer uit subsubelementen.

Waardenverzameling: Wordt van waarden voorzien door middel van de betreffende subelementen.
Voorbeelden: -

Weergaven: 260

Berichten in deze discussie

[Uit de werkgroep Informatiemodel TMLO)]

Kan een bestand rechtstreeks onder een dossier hangen d.w.z. niet als onderdeel van een archiefstuk?

M.i. moeten we dit niet toestaan. 'Bestand' is geen aggregatieniveau. Het is de vorm waarin de inhoud van een archiefstuk is vastgelegd. We archiveren archiefstukken. Dat archiefstuk kent allerlei metagegevens die voor de archivering van belang zijn, bestand kent die niet.

[Uit de werkgroep Informatiemodel TMLO dd. 12-12-2016]

Dit moeten we inderdaad niet toestaan. Toelichten waarom niet cq. waarom een bestand bij een Archiefstuk hoort.

RSS

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden