Het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) is een standaard voor metadatering bij alle decentrale overheden. Zij draagt bij aan de toegankelijkheid van informatie en de uitwisseling van informatie tussen overheden. Een groeiend aantal decentrale overheden legt inmiddels hun informatiesystemen langs deze standaard.

 

De toepassing in de praktijk roept soms vragen en discussie op. Om deze discussies in goede banen te leiden is per TMLO-element een aparte 'thread' gestart. Een overzicht van de threads vind je hier. Door in deze threads inzichten met elkaar te delen, kunnen vakgenoten elkaar helpen. Ook lezen de mensen die achter het TMLO zitten mee. De discussies levert hun bruikbare input op voor de eventuele doorontwikkeling van het TMLO.

 

In deze thread wisselen we inzichten uit over het TMLO-element:

20 - Integriteit

Definitie: Volledigheid van een record (juist, volledig, tijdig, geautoriseerd).
Waardering: Verplicht i.v.t.
Waardering Richtlijn: Aanbevolen
Herhaalbaar: Nee
Overerving: Nee
Toelichting:

Na migratie of emulatie of bij verdenking van ongeautoriseerde wijziging, dient te worden vastgesteld of het archiefstuk nog volledig is. De voorwaarden zijn dat de vorm en de metagegevens behouden zijn. In dat geval kan de waarde ‘Integer’ worden gegeven.

.

N.B. Hier wordt de inhoudelijke (logische!) integriteit bedoeld. Niet de technische.

Waardenverzameling: “integer” dan wel “niet integer” gevolgd door een toelichting op deze kwalificatie.
Voorbeelden:
  • “integer”
  • “niet integer; Inhoudelijke beschrijvingen van de dossiers waren oorspronkelijk verdeeld over drie beschrijvingselementen. Het derde element is bij migratie niet opgenomen. Opmerkingen met betrekking tot de scans (archiefstukken) in de dossiers zijn hierdoor verloren gegaan”
  • “niet integer; De representatie van de inhoud van dit stuk werd verzorgd met een centraal bijgehouden stylesheet. Dit stylesheet is bij ontmanteling van de oorspronkelijke applicatie niet bewaard gebleven.”

Weergaven: 313

Berichten in deze discussie

Ik zou 20. Integriteit opknippen in twee (sub-) elementen. Eén element met de beperkte waardeverzameling ‘integer’ en ‘niet integer’ en één element met de toelichting. Zo kun je later beter overzichten e.d. genereren.

Mee eens. Uit de toelichting en de voorbeelden blijkt de structuur van dit element: een kwalificatie en een toelichting daarop.

Maar, zijn de waarden ‘integer’ en ‘niet integer’ afdoende voor de kwalificatie? Moet daar niet ' onbepaald' bij?

En, moet er niet een datum bij waarop de integriteit bepaald is? Is het altijd zo dat je er van uit kunt gaan dat de kwalificatie betrekking op de meest recente migratie of emulatie cq. op de actuele situatie?

Uitkomst van een discussie tijdens een van de workshops voor het informatiemodel TMLO:
Naar mening van de deelnemers voegt dit subelement weinig tot niets toe en kan het in de regel alleen handmatig worden vastgelegd. Voorstel is derhalve om dit subelement te schrappen.

In de bijeenkomst van de Werkgroep ImMLO op 12-12-2016 is hierover opnieuw gesproken.

Uitkomst is dit element te behouden met drie waarden: 'integer', 'onbepaald' en 'niet integer'. In het laatste geval moet er een toelichting gegeven worden. Waarde en Toelichting in twee separate subelementen.

N.a.v. de discussie is het element in het Informatiemodel MLO (versie 0.8) t.o.v. het TMLO gesplitst in drie subelementen: 'Kwalificatie' (met de drie hiervoor genoemde waarden), 'Datum vaststelling' (indien "integer" of "niet integer") en 'Toelichting' (die alleen van een waarde voorzien moet worden indien de Kwalificatie "niet integer" is.

RSS

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden