Het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) is een standaard voor metadatering bij alle decentrale overheden. Zij draagt bij aan de toegankelijkheid van informatie en de uitwisseling van informatie tussen overheden. Een groeiend aantal decentrale overheden legt inmiddels hun informatiesystemen langs deze standaard.

 

De toepassing in de praktijk roept soms vragen en discussie op. Om deze discussies in goede banen te leiden is per TMLO-element een aparte 'thread' gestart. Een overzicht van de threads vind je hier. Door in deze threads inzichten met elkaar te delen, kunnen vakgenoten elkaar helpen. Ook lezen de mensen die achter het TMLO zitten mee. De discussies levert hun bruikbare input op voor de eventuele doorontwikkeling van het TMLO.

 

In deze thread wisselen we inzichten uit over het TMLO-element:

19.2 - Verschijningsvorm

Definitie: Verschijningsvorm van een Record.
Waardering: Verplicht i.v.t.
Waardering Richtlijn: Verplicht
Herhaalbaar: Ja
Overerving: Nee
Toelichting:

De essentiële opmaakaspecten (zoals lay-out, kleurgebruik bij kaarten, etc) dienen te worden vastgelegd als het kennis hebben van de opmaakaspecten van belang is voor het juist kunnen interpreteren van de inhoud van het record. Deze opmaakaspecten worden bijvoorbeeld in sjablonen en stylesheets bepaald. Ook kan het gaan om de legenda bij een kaart.

Vermeld worden bijvoorbeeld de naam van de handreiking waarin het kleurgebruik van bepaalde kaarten wordt voorgeschreven, de naam van een sjabloon of stylesheet, de verwijzing naar het International Color Consortium (ICC) voor de gehanteerde kleuren of het aantal dpi (dots per inch) waarin de afbeelding tot stand is gekomen.

Waardenverzameling: Tekst
Voorbeelden: -

Weergaven: 318

Berichten in deze discussie

Het toepassingsprofiel van het eDepot Achterhoek meldt hierover: "Het is erg divers wat gevraagd wordt en lijkt onmogelijk om geautomatiseerd vast te leggen. Is dit veel werk voor de zorgdrager? Kun je dit wel vragen en wat voegt het toe?"

Uitkomst van een discussie tijdens een van de workshops voor het informatiemodel TMLO:
Naar mening van de deelnemers voegt dit subelement weinig tot niets toe en kan het in de regel alleen handmatig worden vastgelegd. Voorstel is derhalve om dit subelement te schrappen.

In de bijeenkomst van de Werkgroep ImMLO op 12-12-2016 is hierover opnieuw gesproken.

Uitkomst is dit element optioneel te maken. Indien geen toegevoegde waarde dan niet vullen.

N.a.v. de discussie is het element in het Informatiemodel MLO (versie 0.8) t.o.v. het TMLO aangepast zodat het niet meer herhaalbaar is. Het moet alleen van een waarde worden voorzien indien relevant.

RSS

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden