Het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) is een standaard voor metadatering bij alle decentrale overheden. Zij draagt bij aan de toegankelijkheid van informatie en de uitwisseling van informatie tussen overheden. Een groeiend aantal decentrale overheden legt inmiddels hun informatiesystemen langs deze standaard.

 

De toepassing in de praktijk roept soms vragen en discussie op. Om deze discussies in goede banen te leiden is per TMLO-element een aparte 'thread' gestart. Een overzicht van de threads vind je hier. Door in deze threads inzichten met elkaar te delen, kunnen vakgenoten elkaar helpen. Ook lezen de mensen die achter het TMLO zitten mee. De discussies levert hun bruikbare input op voor de eventuele doorontwikkeling van het TMLO.

 

In deze thread wisselen we inzichten uit over het TMLO-element:

17.1 - Classificatie/ni­veau

Definitie: Aanduiding van niveau van vertrouwelijkheid.
Waardering: Verplicht
Waardering Richtlijn: Verplicht
Herhaalbaar: Nee
Overerving: Ja
Toelichting: Hier wordt aangesloten bij de door de organisatie vastgelegde categoricering van vertrouwelijkheid van informatie.
Waardenverzameling: Tekst. Indien mogelijk ontlenen aan een classificatieschema. Defaultwaarde: “niet vertrouwelijk”.
Voorbeelden:
  • “vertrouwelijk”
  • “geheim”
  • “niet vertrouwelijk”

Weergaven: 252

Berichten in deze discussie

[uitkomst werkgroep ImMLO dd. 12-12-2016]

Een vraag was of er sprake kan zijn van een vaste waardenlijst.
Het voorstel is om aan te sluiten bij de waarden van het overeenkomstige element in het RGBZ.

N.a.v. de discussie is aan het element in het Informatiemodel MLO (versie 0.8) t.o.v. het TMLO een waardenverzameling toegevoegd. Deze is ontleend aan het Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst bijzondere informatie (VIRBI).

RSS

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden