Het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) is een standaard voor metadatering bij alle decentrale overheden. Zij draagt bij aan de toegankelijkheid van informatie en de uitwisseling van informatie tussen overheden. Een groeiend aantal decentrale overheden legt inmiddels hun informatiesystemen langs deze standaard.

 

De toepassing in de praktijk roept soms vragen en discussie op. Om deze discussies in goede banen te leiden is per TMLO-element een aparte 'thread' gestart. Een overzicht van de threads vind je hier. Door in deze threads inzichten met elkaar te delen, kunnen vakgenoten elkaar helpen. Ook lezen de mensen die achter het TMLO zitten mee. De discussies levert hun bruikbare input op voor de eventuele doorontwikkeling van het TMLO.

 

In deze thread wisselen we inzichten uit over het TMLO-element:

15C.2 - Activiteit (werkproces)

Definitie: Het geheel van taken, functies, activiteiten en transacties die op basis van een mandaat worden uitgevoerd door een actor.
Waardering: Verplicht i.v.t.
Waardering Richtlijn: Verplicht
Herhaalbaar: Ja
Overerving: Ja
Toelichting:

Betreft het proces dat, of de zaak die aan het archiefstuk ten grondslag ligt.

Deze informatie zou ook kunnen worden afgeleid van het classificatieschema (zie element 5), mits dit aansluit op de taken / processen. Dit schema dient echter stabiel in de tijd te zijn en daarom is meer gedetailleerde en actuele informatie noodzakelijk ten aanzien van de feitelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden waarmee een proces of zaak is ingeregeld op het moment dat het archiefstuk wordt opgemaakt, ontvangen en/of gebruikt.

De gegevens kunnen bijvoorbeeld ontleend worden aan een zaaktypecatalogus of een processenhandboek.

De activiteit wordt zoveel als mogelijk vastgelegd op het hoogste aggregatieniveau van records. Een activiteit op het niveau van een dossier wordt overerfd door de daarvan deel uit makende archiefstukken en hoeft dus niet per archiefstuk vermeld te worden.

Het element bestaat uit de subelementen:

Waardenverzameling: Wordt van waarden voorzien door middel van de sub(sub)elementen (indien niet overerft).
Voorbeelden: -

Weergaven: 275

Berichten in deze discussie

In het TMLO zijn Actor en Activiteit twee separate elementen. Daardoor kan van een activiteit niet vastgelegd worden welke actor die uitgevoerd heeft (er kunnen immers meerdere actoren vastgelegd worden). Is het wenselijk om deze relatie wel expliciet te leggen (dus: welke activieit is door welke actor uitgevoerd)? Bijvoorbeeld door het element Activiteit een subelement van Actor te maken.

Zoals jij het nu beschrijft Arjan lijkt het alsof het over een "kleine" Activiteit gaat zoals de creatie van een document, of start van een zaak. Die leg je m.i. vast in 12.1 (event geschiedenis). Op recordniveau wil je dit element volgens mij helemaal niet gebruiken, liever leg je op het aggregatieniveau zaak (of dossier) hier je procestype, zaaktype of BAC vast. Welke Actor daar dan pér Activiteit bij hoort is helemaal niet meer van belang?

Dus: nee, volgens mij niet.

Naar aanleiding van discussie tijdens een workshop informatiemodel TMLO:

Een dergelijke relatie is alleen expliciet te leggen als de verhouding 1-op-1 is. Maar is dat altijd het geval?
 
Arjan Kloosterboer zei:

In het TMLO zijn Actor en Activiteit twee separate elementen. Daardoor kan van een activiteit niet vastgelegd worden welke actor die uitgevoerd heeft (er kunnen immers meerdere actoren vastgelegd worden). Is het wenselijk om deze relatie wel expliciet te leggen (dus: welke activieit is door welke actor uitgevoerd)? Bijvoorbeeld door het element Activiteit een subelement van Actor te maken.

N.a.v. de discussie is het Informatiemodel MLO (versie 0.8) t.o.v. het TMLO zo gemodelleerd dat de Ontstaanscontext (15C) een combinatie is van nul of meer Activiteiten met nul of meer Actoren. Zo kan van een activiteit (of groep daarvan) vastgelegd worden welke actor (of groep daarvan) die uitgevoerd heeft.

RSS

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden