Het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) is een standaard voor metadatering bij alle decentrale overheden. Zij draagt bij aan de toegankelijkheid van informatie en de uitwisseling van informatie tussen overheden. Een groeiend aantal decentrale overheden legt inmiddels hun informatiesystemen langs deze standaard.

 

De toepassing in de praktijk roept soms vragen en discussie op. Om deze discussies in goede banen te leiden is per TMLO-element een aparte 'thread' gestart. Een overzicht van de threads vind je hier. Door in deze threads inzichten met elkaar te delen, kunnen vakgenoten elkaar helpen. Ook lezen de mensen die achter het TMLO zitten mee. De discussies levert hun bruikbare input op voor de eventuele doorontwikkeling van het TMLO.

 

In deze thread wisselen we inzichten uit over het TMLO-element:

15C.2.4 - Naam (van het werkproces)

Definitie: Kernachtige omschrijving van de activiteit of het proces
Waardering: Verplicht
Waardering Richtlijn: Verplicht
Herhaalbaar: Nee
Overerving: -
Toelichting: Actuele formele benaming van het type activiteit of (bedrijfs)proces. Bij zaakgericht werken betreft dit de naam van het zaaktype.
Waardenverzameling: Het verdient aanbeveling om de naam van het proces te ontlenen aan een waardenlijst zoals een zaaktypecatalogus.
Voorbeelden: “Behandelen bezwaarschrift”

Weergaven: 159

Berichten in deze discussie

In de toelichting staat dat het gaat om de actuele benaming van het proces: actueel wanneer?

Met 'actueel' wordt bedoeld de naam die van toepassing is bij creatie van het record. Het woord 'actueel' is in het Informatiemodel MLO (versie 0.8) geschrapt.

RSS

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden