Het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) is een standaard voor metadatering bij alle decentrale overheden. Zij draagt bij aan de toegankelijkheid van informatie en de uitwisseling van informatie tussen overheden. Een groeiend aantal decentrale overheden legt inmiddels hun informatiesystemen langs deze standaard.

 

De toepassing in de praktijk roept soms vragen en discussie op. Om deze discussies in goede banen te leiden is per TMLO-element een aparte 'thread' gestart. Een overzicht van de threads vind je hier. Door in deze threads inzichten met elkaar te delen, kunnen vakgenoten elkaar helpen. Ook lezen de mensen die achter het TMLO zitten mee. De discussies levert hun bruikbare input op voor de eventuele doorontwikkeling van het TMLO.

 

In deze thread wisselen we inzichten uit over het TMLO-element:

15C.1.8 - Jurisdictie

Definitie: Nadere omschrijving van werkingsgebied / bevoegdheden.
Waardering: Optioneel
Waardering Richtlijn: Verplicht i.v.t.
Herhaalbaar: Nee
Overerving: Ja
Toelichting:

Nadere aanduiding waar de bevoegdheden van de betrokken actor of organisatie betrekking op hebben. Geeft inzicht in de legitimiteit van de actor voor de activiteit ad. 15C.2. Alleen van toepassing voor actoren die op basis van regelgeving/statuten een specifiek werkingsgebied hebben.

Aan te bevelen is om dit op een zo hoog mogelijk aggregatieniveau (zie element 3) vast te leggen.

Waardenverzameling: Indien geen specifiek werkingsgebied dan waarde “geen”. Anders: tekst.
Voorbeelden: -

Weergaven: 155

Berichten in deze discussie

Kan iemand mij hier misschien een voorbeeld van geven?

Ik neig ernaar om dit element als "niet van toepassing" te kwalificeren in ons te ontwikkelen metadatamodel (voor een gemeente). Ik zou in dat geval echter wel graag onomstotelijk kunnen beschrijven waarom dit element dan niet van toepassing zou zijn.

RSS

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden