Het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) is een standaard voor metadatering bij alle decentrale overheden. Zij draagt bij aan de toegankelijkheid van informatie en de uitwisseling van informatie tussen overheden. Een groeiend aantal decentrale overheden legt inmiddels hun informatiesystemen langs deze standaard.

 

De toepassing in de praktijk roept soms vragen en discussie op. Om deze discussies in goede banen te leiden is per TMLO-element een aparte 'thread' gestart. Een overzicht van de threads vind je hier. Door in deze threads inzichten met elkaar te delen, kunnen vakgenoten elkaar helpen. Ook lezen de mensen die achter het TMLO zitten mee. De discussies levert hun bruikbare input op voor de eventuele doorontwikkeling van het TMLO.

 

In deze thread wisselen we inzichten uit over het TMLO-element:

15C.1.4.2 - Geautoriseerde naam

Definitie: De benaming(en), waaronder een actor bekend is.
Waardering: Verplicht
Waardering Richtlijn: Verplicht
Herhaalbaar: Nee
Overerving: Ja
Toelichting: Elke overheidsorganisatie heeft een officiële naam die bekend is en waaronder zij gevonden dan wel geciteerd kan worden. De naam kan ook de geautoriseerde naam van een afdeling of functie van een medewerker zijn.
Waardenverzameling: Het verdient aanbeveling de naam van de actor te ontlenen aan een waardenlijst.
Voorbeelden:
  • “J. Janssen (beleidsmedewerker Regulering)”
  • ”Beleidsmedewerker Regulering”
  • “Team Regulering”
  • “Afdeling VROM”
  • “Gemeente Westerbeek”

Weergaven: 280

Berichten in deze discussie

Weet iemand waar de officiële namen van overheidsorganisaties worden vastgesteld?

En worden namen van medewerkers (zie voorbeeld) doorgaans wel vastgelegd en is dat wenselijk (bijvoorbeeld met het oog op latere openbaarheid) c.q. mogen ze vanuit privacyoogpunt wel worden vastgelegd?

Naar aanleiding van discussie tijdens een workshop informatiemodel TMLO:
Idealiter privacy by design, dus beter om rollen/functies op te nemen ipv persoonsnamen. Praktijk is dat vaak persoonsnamen worden vastgelegd (meestal een user ID), maar geef je dat ook weer? Uitvoerbaarheid echter lastig, want systemen zijn hier vaak niet op ingericht.

Persoonlijk noot: Voor officiele namen van overheidsorganisaties kan volgens mij gebruik gemaakt worden van de database van overheid.nl

RSS

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden