TMLO-element: 12.4 - Verantwoordelijke functionaris

Het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) is een standaard voor metadatering bij alle decentrale overheden. Zij draagt bij aan de toegankelijkheid van informatie en de uitwisseling van informatie tussen overheden. Een groeiend aantal decentrale overheden legt inmiddels hun informatiesystemen langs deze standaard.

 

De toepassing in de praktijk roept soms vragen en discussie op. Om deze discussies in goede banen te leiden is per TMLO-element een aparte 'thread' gestart. Een overzicht van de threads vind je hier. Door in deze threads inzichten met elkaar te delen, kunnen vakgenoten elkaar helpen. Ook lezen de mensen die achter het TMLO zitten mee. De discussies levert hun bruikbare input op voor de eventuele doorontwikkeling van het TMLO.

 

In deze thread wisselen we inzichten uit over het TMLO-element:

12.4 - Verantwoordelijke functionaris

Definitie: Degene die verantwoordelijk is voor de gebeurtenis of activiteit.
Waardering: Verplicht
Waardering Richtlijn: Verplicht
Herhaalbaar: Nee
Overerving: Ja
Toelichting:

Invulling afhankelijk van het proces waarin de gebeurtenis plaatsvond. Het gaat er om wie of wat de gebeurtenis uitvoerde of onder wiens verantwoordelijkheid de gebeurtenis is uitgevoerd.

Functionaris noemen, bij voorkeur incl persoonsnaam. Het vast te leggen aggregatieniveau van de actor in kwestie (Organisatie, hoofdafdeling, Afdeling, Functie) hangt af van het proces.

Bij geautomatiseerde uitvoering door software (agent / tool) zonder tussenkomst van een persoon, deze ook vermelden.

Waardenverzameling: Tekst
Voorbeelden: -

Weergaven: 231

Berichten in deze discussie

NEN-ISO 23081 benoemt hier bij elementen met betrekking tot eventgeschiedenis een relatie met een actor in plaats van een actor. Onder 15.C.1. is ruimte om actoren te beschrijven. In de huidige opzet van TMLO kan het zo zijn dat de inhoud van 15.C.1 en 12.4 exact gelijk is (met name in geval van creatie denk ik). dat lijkt weinig zinvol. Wellicht is er een weg te bedenken die creatie duidelijk schaart onder één van beide? (bv. neem gegevens mbt creatie alleen op onder eventgeschiedenis). Of is deze dubbelling onoverkomelijk?

Uitkomst van een discussie tijdens een workshop informatiemodel TMLO:

Dubbeling is onoverkomelijk. Actor (15C.1) is verantwoordelijk voor proces, functionaris is verantwoordelijk voor afzonderlijke beheeractiviteiten. Kan dezelfde functionaris zijn. Vulling idealiter door naam functie/rol en niet door naam persoon (ivm privacy). Dat laatste zou beter benadrukt kunnen worden in TMLO.

RSS

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden