Het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) is een standaard voor metadatering bij alle decentrale overheden. Zij draagt bij aan de toegankelijkheid van informatie en de uitwisseling van informatie tussen overheden. Een groeiend aantal decentrale overheden legt inmiddels hun informatiesystemen langs deze standaard.

 

De toepassing in de praktijk roept soms vragen en discussie op. Om deze discussies in goede banen te leiden is per TMLO-element een aparte 'thread' gestart. Een overzicht van de threads vind je hier. Door in deze threads inzichten met elkaar te delen, kunnen vakgenoten elkaar helpen. Ook lezen de mensen die achter het TMLO zitten mee. De discussies levert hun bruikbare input op voor de eventuele doorontwikkeling van het TMLO.

 

In deze thread wisselen we inzichten uit over het TMLO-element:

12.2 - Type

Definitie: Soort activiteit of gebeurtenis.
Waardering: Verplicht
Waardering Richtlijn: Verplicht
Herhaalbaar: Nee
Overerving: Ja
Toelichting: Invulling afhankelijk van het proces waarin het record betrokken is (bijvoorbeeld: creatie, publicatie) en de soort van het record (archiefstuk, dossier, etc.).
Waardenverzameling: Het verdient aanbeveling de type-aanduiding te ontlenen aan een waardenlijst per soort record.
Voorbeelden:
  • “creatie” (bij zowel archiefstuk als dossier)
  • “ontvangst” (bij een archiefstuk)
  • “ondertekening” (bij archiefstuk)
  • “vastgesteld” (bij archiefstuk)
  • “verzending” (bij archiefstuk)
  • “afsluiting” (bij dossier)
  • “conversie” (naar ander bestandsformaat)
  • ”migratie” (naar andere beheeromgeving)
  • ”overdracht” (naar andere beheeromgeving of externe organisatie, gerelateerd aan de Archiefwet)
  • ”vernietiging”

Weergaven: 182

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden