Eind september is gestart met de werkgroep Informatiemodel TMLO.

Het TMLO 1.1 is een semantisch model: het beschrijft welke metadata minimaal vastgelegd zou moeten worden, vanuit de focus van duurzame toegankelijkheid, en de betekenis van de metadata-elementen:https://archief2020.nl/nieuws/tmlo-basis-klaar-nu-de-technische-doorontwikkeling

Het TMLO is echter geen uitwisselingsstandaard en het TMLO laat ruimte voor interpretatie en een eigen invulling. Deze ruimte, zo bleek vanuit de Community of Practice, leverde met name voor leveranciers en archiefinstellingen problemen op. Vandaar dat besloten is om met een werkgroep van start te gaan voor het ontwikkelen van een Informatiemodel TMLO.

De werkgroep gaat gezamenlijk een informatiemodel realiseren, dat duidelijke regels en afspraken bevat over informatiekundige relaties tussen relevante informatieobjecten (bv: dossier, archief, reeks etc) en de daarbij behorende metadata elementen.

De werkgroep bestaat uit een kleine groep vertegenwoordigers van leveranciers, archiefinstellingen en lokale overheden. De groep is representatief en bewust klein gehouden om werkzaam en snel tot resultaten te komen.

Er staan tot eind van dit jaar 3 werkgroep gepland. Na iedere bijeenkomst worden de resultaten hier op BREED geplaatst en bestaat de mogelijkheid te reageren en feedback te geven. Die feedback en reacties vormen input voor de volgende werkgroep bijeenkomst.

De doelen van de werkgroep zijn om voor het einde van dit jaar te komen tot:

  • Een informatiemodel
  • Het komen tot afspraken voor modelleer regels en methodiek voor het informatiemodel
  • Het onderzoeken van draagvlak en mogelijkheden om beheer en onderhoud van het informatiemodel met en door de community plaats te laten vinden
  • Aandacht voor en benoemen van aandachtspunten voor het uitwisselingsformaat (berichtenstructuur).
  • Inventarisatie mogelijke integratie en rekening houden met het Toepassingsprofiel Metadata Rijksoverheid.
  • Inventarisatie inhoudelijke verbeterpunten TMLO 1.0

Parallel aan deze werkgroep gaat gestart worden (waarschijnlijk medio/ eind oktober) met een werkgroep die een berichtenmodel gaat opstellen op basis van oa ervaring die met ToPX opgedaan is. De aandachtspunten uit de werkgroep Informatiemodel worden door deze werkgroep berichtenmodel verder opgepakt.

De resultaten van beide werkgroepen zullen op BREED geplaatst worden voor reactie en commentaar.

Voor verdere vragen kunt u terecht bij:

Emile van der Maas, projectleider

emile.maas@ictu.nl

Weergaven: 682

Berichten in deze discussie

Het informatiemodel maken we op basis van het TMLO 1.1 en opmerkingen daarover. Hoe meer opmerkingen, vragen, verbetersuggesties, des te beter het informatiemodel wordt. Er wordt al veel met het TMLO gewerkt maar ik heb niet het idee dat Emile en ik (we werken samen aan het informatiemodel) alle bevindingen kennen. Breng ze svp. op BREED in, in de groep TMLO, onderdeel Threads per TMLO-element. Graag bij het element waarop de opmerking betrekking heeft.

RSS

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden