Blogbijdragen December 2016 (19)

Is één centraal DMS een utopie?

Bron website Telegency

Om grip te krijgen op de informatiehuishouding en met name de vele documenten, zijn gemeenten in de afgelopen jaren aan de slag gegaan met opslag in documentmanagementsystemen…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 29 December 2016 op 18.22 — 2 commentaren

DUTO wordt volwassen: beheer kennisproducten van start in 2017

DUTO: een set van 13 kwaliteitseisen waarin is vastgelegd wanneer digitale informatie duurzaam toegankelijk is. Een praktische methode - de ‘DUTO-scan’- om die eisen te toetsen. En het thema…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 27 December 2016 op 9.22 — Geen reacties

Congres Digitale Agenda 2020 - Samen Organiseren

Website KING

We staan midden in de informatiesamenleving. Iedereen beschikt over steeds meer informatie, in allerlei vormen. Van gemeenten wordt dienstverlening verwacht die niet alleen aansluit op de bestaande informatiesamenleving, maar óók op toekomstige ontwikkelingen. Dit vraagt van gemeenten een heldere toekomstvisie en…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 23 December 2016 op 20.43 — Geen reacties

Archiefinnovatie: Van grijze muis tot dataleeuw

Bron website VNG

'In de kelder van het stadhuis zit geen grijze muis meer, maar een dataleeuw!' Dat zei Wilma Delissen - Van Tongerlo (burgemeester Peel en Maas en voorzitter van de VNG Adviescommissie Archieven) op de regionale bijeenkomst over archiefinnovatie van het project AIDO.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 22 December 2016 op 17.11 — Geen reacties

Bekendmakingwet wijzigt in 2017

Bron website Digitale Overheid

Wijziging van de Bekendmakingswet

Doel: Het digitaal toegankelijk maken van kennisgevingen en bekendmakingen van de overheid voor burgers en bedrijven. Overheden publiceren alle kennisgevingen en bekendmakingen afhankelijk van het bestuursorgaan en de doelgroep in de Staatscourant, het gemeenteblad, provinciaal blad,…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 21 December 2016 op 10.12 — Geen reacties

31 januari 2017: Informatiebijeenkomst verkenning digitalisering erfgoedcollecties Zuid-Holland

Bron website DEN

Erfgoedhuis Zuid-Holland start in januari 2017 in opdracht van de provincie Zuid-Holland, bureau Cultuur en Vrijetijd, met een verkenning waarin de behoefte aan het digitaliseren van erfgoedcollecties in kaart wordt gebracht. Hierover organiseert zij op 31 januari een informatiebijeenkomst

Uit het nieuwsbericht:

"Onderdeel van de verkenning, die in juni…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 December 2016 op 14.19 — Geen reacties

Impactanalyse: 'Wet open overheid niet uitvoerbaar'

Bron website VNG

'De Wet open overheid (Woo) zoals die nu voorligt, is niet uitvoerbaar en leidt  tot hoge extra kosten waarvoor in de meerjarencijfers geen dekking bestaat. Deze conclusie is onontkoombaar, gelet de bevindingen van ons onderzoek.'…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 December 2016 op 11.56 — Geen reacties

Verslag symposium Houd het erfgoed droog

Bron website Veilig Erfgoed

Op 24 november 2016 organiseerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een symposium over collecties, overstroming en wateroverlast door extreme neerslag. Het verslag en de presentaties zijn nu beschikbaar. 

Experts van onder andere…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 16 December 2016 op 16.15 — Geen reacties

Bijeenkomsten over standaarden omgevingsdocumenten in kader DSO

De ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingsdocument is in volle gang. Momenteel wordt onder andere gewerkt aan standaarden voor omgevingsdocumenten. Op 19 januari en 6 februaru organiseert Geonovum twee bijeenkomsten: een consultatie en een terugkoppeling. Meer info over de bijeenkomst tref je…

Doorgaan

Toegevoegd door Frans Smit op 14 December 2016 op 14.09 — 1 commentaar

Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) vastgesteld

De Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) zijn donderdag 8 december vastgesteld door het Verenigingsbestuur van de VNG. De totstandkoming van de GIBIT is onderdeel van het programma Digitale Agenda 2020 wat als één van de speerpunten heeft om het ICT-opdrachtgeverschap bij gemeenten te professionaliseren.

Voor de kwaliteit van hun dienstverlening en uitvoering zijn gemeenten…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 13 December 2016 op 16.28 — Geen reacties

Het experimentele archief: leidraad voor spannende dialoog

Website Archief2020

Verandering is de enige constante in de toekomst, aldus hoogleraar Publieke Innovatie Albert Meijer. Maar betrouwbare informatie blijft belangrijk. Dat vraagt om een andere manier van kijken naar archief, archieffunctie en archivaris. In een spannend essay breekt Meijer een lans voor het experimentele archief. Waar men…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 12 December 2016 op 16.27 — Geen reacties

Handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer beschikbaar

Bron website VNG

Informatie van gemeenten moet niet alleen op orde zijn, maar ook herbruikbaar zijn, en snel openbaar en beschikbaar kunnen worden gemaakt voor burgers en ondernemers. Dit stelt hoge eisen aan het archief- oftewel informatiebeheer.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 9 December 2016 op 19.37 — Geen reacties

Archiveren iets voor later? SharePoint en recordsmanagement

Bron website Eric Burger

Precies drie jaar geleden schreef ik een blog over het mislukken van SharePoint implementaties, die ook door de titel aandacht trok. Maar alle retweets en…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 9 December 2016 op 16.00 — Geen reacties

Masterclasses big data bij JADS

JADS Executive Education start met een serie masterclasses voor (financieel) directeuren, managers en andere professionals die betrokken zijn bij de besturing en beheersing van organisaties en die geïnteresseerd zijn in de impact van big data op hun organisatie.

De masterclasses geven inzicht in -en kennis over alle aspecten waar u als organisatie rekening mee moet houden bij de implementatie van een data-gedreven organisatie. De…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 6 December 2016 op 21.34 — Geen reacties

Webinar Monitor Doelgerichte Digitalisering

Datum 8 december 2016
Begin 10:00
Einde 11:00
Locatie Online

Hoe digitaal is uw gemeente? Kunnen burgers en…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 6 December 2016 op 13.00 — 1 commentaar

Onze overheid als digitaal doolhof

Bron: Digitaal Bestuur

In het blad iBestuur trof ik onlangs een artikel aan van Frans Smit dat me uit het hart gegrepen is. Onder de titel ‘ de informatievolwassen bestuurder’…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 5 December 2016 op 15.15 — Geen reacties

Metadata van dagboeken

Website Meertens Instituut

Het project ‘Data van Dagboeken’ is afgerond. In dit project is in de afgelopen maanden een deel van de metadata van de collectie van het Nederlands Dagboekarchief gedigitaliseerd. De metadata (zoals periode van schrijven, taal en aantal pagina's) waren tot nu toe alleen op papier opgeslagen op het Meertens Instituut. Door…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 3 December 2016 op 13.28 — Geen reacties

Nieuws: Stichting BREED en het Nationaal Archief willen de handen ineen slaan

Beste vakgenoten,

 

Sinds 2008 is de community BREED actief. BREED is een landelijk begrip in ons vakgebied om kennis met elkaar te delen. Een vakgebied dat door verdergaande digitalisering en keteninformatisering dagelijks lijkt te veranderen. Een vakgebied dat tegelijkertijd vraagt om traditionele kennis zoals over selectie en vernietiging.

 

Parallel hieraan heeft het programma Archief 2020 onder de noemer Informatie 2020 ook een succesvol online platform…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 1 December 2016 op 10.30 — 2 commentaren

Zaaksystemen in Beeld LIVE! 2017

Op donderdag 16 februari 2017 is de derde editie van Zaaksystemen in Beeld LIVE! In 2017 vindt het event wederom in 1931 te ‘s-Hertogenbosch plaats na het succes van 4 februari 2016. Informatie over Zaaksystemen in Beeld LIVE! 2016.

 

Thema’s:

Ook komend jaar zullen de leveranciers hun systeem demonstreren aan de hand van een aantal…

Doorgaan

Toegevoegd door Marco Klerks op 1 December 2016 op 10.27 — Geen reacties

Maandarchieven

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2021   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden