Nieuws: Stichting BREED en het Nationaal Archief willen de handen ineen slaan

Beste vakgenoten,

 

Sinds 2008 is de community BREED actief. BREED is een landelijk begrip in ons vakgebied om kennis met elkaar te delen. Een vakgebied dat door verdergaande digitalisering en keteninformatisering dagelijks lijkt te veranderen. Een vakgebied dat tegelijkertijd vraagt om traditionele kennis zoals over selectie en vernietiging.

 

Parallel hieraan heeft het programma Archief 2020 onder de noemer Informatie 2020 ook een succesvol online platform gerealiseerd om de kennisuitwisseling en –ontwikkeling in de archiefsector te ondersteunen. Nu het programma Archief 2020 op haar einde loopt, is het Nationaal Archief op zoek naar een manier om dit succes voort te zetten. Zij wil dat graag doen in samenwerking met andere partijen die actief zijn in de sector.

 

Samen met het kennisteam van het Nationaal Archief heeft het bestuur van Stichting BREED afgelopen periode verkend hoe we in gezamenlijkheid een landelijk en open discussieplatform voor informatieprofessionals kunnen vormgeven. Wij van Stichting BREED hechten aan onze onafhankelijkheid en onpartijdigheid, waardoor wij een laagdrempelig platform kunnen bieden. Het kennisteam van het Nationaal Archief wil een landelijk kennisnetwerk voor de archiefsector faciliteren op een wijze die gedragen wordt door de sector zelf. Samen vinden wij dat vakkennis meer centraal en toegankelijk te vinden moet zijn.

 

Als we de handen ineen slaan vanuit gedeelde belangen en ambities creëren we één plek voor het vinden en delen van kennis en informatie, versterken we elkaar en maken we informatie op een eenduidige manier toegankelijk. Zo kunnen we nóg stevigere bruggen slaan tussen de werelden van archiefvormers enerzijds en archiefinstellingen anderzijds. Stichting BREED en het Nationaal Archief gaan daarom de komende tijd de handen uit de mouwen steken om deze samenwerking concreet te maken.

 

Wat blijft?

-          Maandelijkse nieuwsbrief;

-          Dagelijks nieuws via sociale media;

-          Vacatures;

-          Open uitwisseling van kennis en ideeën;

-          Iedereen kan content plaatsen en actief deelnemen ;

-          Actieve community;

-          Herkenbare huisstijl;

-          Gratis maar niet goedkoop;

-          Stichting BREED.

 

Wat verandert er?

-          Het BREED-platform verhuist van NING naar Pleio, de online ontmoetingsplek voor de publieke overheid. Het platform blijft in beheer bij de Stichting BREED.

-          De content en functionaliteit van BREED en Informatie 2020 worden samengevoegd en worden ondergebracht op het nieuwe platform. De vindbaarheid van content wordt verbeterd.

-          De Kennisplatforms zoals door het NA opgezet verhuizen mee naar het nieuwe platform en komen zo voor een bredere doelgroep beschikbaar;

-          De bestaande gebruikersaccounts worden meeverhuisd. Het een en ander zal conform privacywetgeving gebeuren.

-          We blijven zoeken naar meer samenwerkingspartners.

 

Wanneer?

Met deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de intentie die het Nationaal Archief en Stichting BREED hebben uitgesproken om te gaan samenwerken. Wij gaan nu eerst aan de slag om in een convenant de afspraken op papier te zetten. Ondertussen wordt de techniek en content-migratie voorbereid. Uiteraard zullen wij jullie op de hoogte houden van alle vorderingen die gemaakt worden. Voor vragen of meer informatie kun je ons mailen op info@breednetwerk.nl.  

 

Arjen van der Kuijl, adviseur kennisfunctie Nationaal Archief

Yvonne Welings, voorzitter Stichting BREED

Link naar de website van het Nationaal Archief.

Weergaven: 326

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

Reactie van Yvonne Welings op 1 December 2016 op 17.57

Dank je Irmgard!

© 2021   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden