Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) vastgesteld

De Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) zijn donderdag 8 december vastgesteld door het Verenigingsbestuur van de VNG. De totstandkoming van de GIBIT is onderdeel van het programma Digitale Agenda 2020 wat als één van de speerpunten heeft om het ICT-opdrachtgeverschap bij gemeenten te professionaliseren.

Voor de kwaliteit van hun dienstverlening en uitvoering zijn gemeenten steeds meer afhankelijk van ingekochte ICT producten en -diensten. Deze producten en diensten worden geleverd door bijna tweehonderd verschillende leveranciers. Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden helpen gemeenten om te waarborgen dat ze een product krijgen wat ze echt willen, waarvoor duidelijke afspraken zijn gemaakt en dat aansluit bij hun behoefte en doelstellingen. Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden wordt aanbevolen de GIBIT op te nemen in het inkoopbeleid en te gebruiken bij de inkoop van IT.

Opstellen van de GIBIT

Om de ICT-inkoopvoorwaarden te uniformeren en te professionaliseren, heeft KING in 2015 onder gemeenten een verkenning uitgevoerd naar de gebruikte voorwaarden en de behoeften voor de toekomst. Daaruit kwam naar voren dat gemeenten in ketens willen kunnen werken, willen samenwerken en informatie veilig en betrouwbaar willen kunnen uitwisselen. Dat betekent behoefte aan meer flexibiliteit van hun informatievoorziening. De GIBIT voorziet hierin.

Bij het opstellen van de GIBIT is een grote en gevarieerde groep betrokken geweest: juristen, inkopers en informatiemanagers vanuit gemeenten, experts vanuit KING, juridische specialisten, de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD), de VNG Adviescommissie Archieven en een vertegenwoordiging van leveranciers binnen de klankbordgroep. Een concept van de GIBIT is in een brede consultatie getoetst bij gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en leveranciers.

Meer informatie

  • Op GIBIT.nl vindt u altijd de laatst versie van de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden en de ondersteuning die door VNG/KING wordt geboden.
  • Digitale Agenda 2020
  • GIBIT uitgave 2016 (pdf) met voorwoord van Arjen Gerritsen, burgemeester van Almelo en lid van de VNG-commissie Dienstverlening & Informatiebeleid

Weergaven: 134

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden