Blogbijdragen Mei 2017 (21)

Aankondiging van een opdracht: AI 2017-0144 Ontwerp, bouw en onderhoud capaciteit archiefbewaarplaats Stadsarchief - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau

Gepubliceerd op TenderNed en interessant voor vakgenoten, de aanbesteding van de (laatste?) archiefbewaarplaats van Amsterdam.

  1. Aanbestedende DienstGemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
  2. Naam opdrachtAI 2017-0144 Ontwerp, bouw en onderhoud capaciteit archiefbewaarplaats…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 30 Mei 2017 op 18.00 — Geen reacties

Uitnodiging regiosessies eWaarmerk

Bron eSpecialisten

Overheid kan nu ieder document authenticeren via BlockchainSteeds meer correspondentie vanuit de overheid verloopt digitaal. Deze digitale informatie is vluchtig en kan eenvoudig gewijzigd worden, zonder dat dit…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 29 Mei 2017 op 9.54 — 2 commentaren

Gratis te downloaden: de WMK-toets, een tool voor juist gegevensgebruik

Factsheet WMK-toets: Willen, Mogen, Kunnen

BRON: website Digitale overheid

De WMK-toets is een methode voor het maken van een afweging voor juist gebruik van gegevens. WMK staat voor Willen, Mogen, Kunnen. De toets helpt organisaties om in een korte tijd…

Doorgaan

Toegevoegd door Jolanda de Jong op 24 Mei 2017 op 14.15 — Geen reacties

30 mei Kennisplatform Digitale Archieven bij het BHIC

Dinsdag 30 mei organiseert Kennisplatform Dienstverlening Archieven een bijeenkomst in het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC), Den Bosch.

Praat mee over digitale dienstverlenging, crowdsourcing, effectiviteit van zoeksystemen en het digitaal beschikbaar stellen van collecties. Verhinderd? Praat op Twitter mee via…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 24 Mei 2017 op 11.54 — Geen reacties

Gebruik Digid en e-mail neemt toe

Burgeronderzoeken geven een aardig inzicht hoe burgers onder andere  de dienstverlening en de eigen fysieke leefomgeving ervaren.

Vandaag werd het burgeronderzoek van de gemeente Tilburg gepresenteerd. Wat opmerkelijke feiten:

  • 95,4% van de inwoners heeft een DigiD, dat is meer dan in 2012;
  • Ruim 66% geeft er de voorkeur aan om via internet zaken met de gemeente te regelen;
  • E-mail is populairder…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 22 Mei 2017 op 15.00 — Geen reacties

Overheidsinformatie. Geen gunst van de overheid, maar een recht van de burger

Zo luidt de titel van de bachelorscriptie van Sander Janssens die onderzoek deed naar de impact van de WOO bij de gemeente Tilburg.

De samenvatting

De Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) is in werking sinds 1980 en regelt hoe overheden moeten omgaan met openbaarheid en transparantie. De Wob is een uitvloeisel van artikel 110 van de Grondwet. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat de Wob is verouderd en aan vervanging toe is. Dit komt doordat de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 22 Mei 2017 op 11.32 — 6 commentaren

Save the date: 6 juni Congres: Nog een jaar te gaan – de Algemene verordening gegevensbescherming

Bron website Europa decentraal

Het lijkt misschien nog ver van uw bed, maar u heeft nog ongeveer een jaar. Vanaf 25 mei 2018 moeten naast bedrijven ook gemeenten, provincies en waterschappen zich aan de nieuwe Europese regels omtrent privacy houden. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt, gelden de bepalingen uit de Algemene verordening…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 22 Mei 2017 op 10.56 — Geen reacties

Handleiding Privacy bij Design

Deze editie van de Handleiding Privacy by Design van mei 2017  is geënt op de meest recente versie van de Privacy Baseline (v3 en hoger) en is daarmee gebaseerd op de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en de meest actuele conceptversie van de Nederlandse Uitvoeringswet daarbij. De handreiking is samengesteld door CIP, afkorti9ng voor het Centrum voor informatiebeveiliging en privacybescherming van, voor en door overheidsorganisaties. Een van de uitgangspunten van de Avg…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 21 Mei 2017 op 10.00 — Geen reacties

Jaarverslag Erfgoedinspectie 2015-2016 gepubliceerd

Het jaarverslag Erfgoedinspectie 2015-2016 is gepubliceerd. Wat Archiefwet betreft werden 2016 in totaal 26 inspecties uitgevoerd, waarvan 10 in het kader van archiveren in ketens, 14 naar webarchivering en 2 naar bewerking papieren archieven.

De minister van OCW ontving de rapporten ‘Webarchivering bij de centrale overheid’ en ‘De juiste papieren deel 2’.

 

Aandachtspunten bij het Rijk zijn:

  • webarchivering;
  • hoe kan het ook anders, duurzame digitale…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 18 Mei 2017 op 14.30 — Geen reacties

Denk mee over doorontwikkeling KCC tijdens 3 werkconferenties

De Topkring Gemeentelijke Dienstverlening en de Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP) organiseren samen met KING drie werkconferenties om concreet invulling te geven aan de praktische doorontwikkeling van de afdelingen KCC, dienstverlening, communicatie en participatie binnen de gemeente. 

Iedereen is van harte welkom om mee te denken!

Drie werkbijeenkomsten en drie ontwikkelroutes

Gemeenten staan bij de verbetering van dienstverlening, communicatie en…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 16 Mei 2017 op 16.04 — Geen reacties

Welkom op nieuwe website Digitale Cultuur

De website digitalecultuur.nl is het zusje van de website DEN.nl, waar DEN sinds jaren kennis- en informatievoorziening over digitalisering voor erfgoedinstellingen mogelijk maakt. Sinds 2017 ondersteunt DEN ook cultuurinstellingen en cultuurmakers. Met digitalecultuur.nl biedt DEN cultuurmakers handvaten en praktijkvoorbeelden speciaal afgestemd op de behoeften en uitdagingen in hun organisatie.

Kijk snel op de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 16 Mei 2017 op 16.01 — Geen reacties

Westlands Historisch Archief verhuist medio augustus dit jaar naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats

Bron website Westlanders

Het Historisch Archief verhuist medio augustus dit jaar naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats in het nieuwe publiekscentrum aan de Verdilaan in Naaldwijk. Het gaat om meer dan 3 kilometer archieven en collecties. Deze staan nu nog opgeslagen in de archiefbewaarplaats in het gemeentehuis Naaldwijk én in de archiefruimten in de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 16 Mei 2017 op 9.15 — Geen reacties

Aanmelden voor Congres Overheid 360°

Bron website congres 360

De doelgroep

Overheid 360° is een congres speciaal voor medewerkers van gemeenten, overheden en publieke organisaties. Voor deze doelgroep is deelname na voorregistratie kosteloos.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 15 Mei 2017 op 16.20 — Geen reacties

Venlo redt tv-beelden omroep

Bron: Binnenlands Bestuur

Het archief van de gemeente Venlo gaat de nieuwsuitzendingen van Omroep Venlo bewaren. De omroep werkt sinds 2010 volledig digitaal. Daardoor…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 15 Mei 2017 op 16.00 — Geen reacties

CISO Netwerk dag 31 mei 2017

Op woensdag 31 mei 2017 vindt de landelijke CISO netwerkdag plaats met een inhoudelijk programma op actuele thema’s.

Link naar programma…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 14 Mei 2017 op 16.34 — Geen reacties

Belgische oorlogskranten gepubliceerd als linked open data

Het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) kreeg in 2013 van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, FARO en PACKED de vraag om kwetsbare oorlogspublicaties uit de Eerste Wereldoorlog te digitaliseren en beschikbaar te maken voor iedereen. Daarvoor sloegen deze vier organisaties de handen in elkaar met dertien Vlaamse erfgoedinstellingen. De kranten uit hun collecties zijn sinds 2015 vrij online raadpleegbaar: meer dan 270 000 krantenpagina’s,…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 14 Mei 2017 op 16.06 — Geen reacties

Smart Cities 2.0 - van data naar beleid donderdag 22 juni 2017 Zeist

Grote maatschappelijke ontwikkelingen stellen steden voor grote vraagstukken. Vraagstukken rondom verstedelijking, klimaatverandering, arbeidsparticipatie, mobiliteit. Met Big Data kunnen steden steeds meer inzicht krijgen in bedreigingen en kansen die tot oplossingen voor de vraagstukken kunnen leiden.

  • Welke data heeft u nodig om van uw gemeente een ‘Smart City’ te maken. 
  • Welke Smart City toepassingen zijn er in andere gemeenten ontwikkeld en wat kunt u…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 13 Mei 2017 op 20.30 — Geen reacties

VNG model Archiefverordening 2017 en aanhangende modellen

Bron website VNG

maandag 8 mei 2017

Ledenbriefnummer: 
Lbr.…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 8 Mei 2017 op 13.12 — 1 commentaar

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Bron website Digitale Overheid

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een  handreiking gepubliceerd voor de implementatie van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.

De wet zal naar verwachting in 2018 in werking treden. Alle bestuursorganen moeten nagaan of er…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 4 Mei 2017 op 13.22 — 3 commentaren

Grip op het ongrijpbare: ICT governance in de gemeente Lelystad

Blog website gemeente Lelystad

De overheid digitaliseert in hoog tempo, ook in Lelystad. In de jaren negentig werd informatie- en communicatietechnologie (ICT) nog voornamelijk gebruikt als hulpmiddel in de bedrijfsvoering, om documentstromen en interne processen te digitaliseren. Maar inmiddels is ICT overal. Het is een cruciale schakel geworden in het contact…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 2 Mei 2017 op 16.00 — Geen reacties

Maandarchieven

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2021   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden