VNG model Archiefverordening 2017 en aanhangende modellen

Bron website VNG

maandag 8 mei 2017

Ledenbriefnummer: 
Lbr. 17/022

Er is een nieuw model Archiefverordening 2017, een model Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer en een model Beheerregeling informatiebeheer.

De modellen zijn opgesteld conform de uitgangspunten van de heersende wetgevingsleer en aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving. In onze ledenbrief lichten we een en ander toe en gaan we in op de wijze van implementatie.

Weergaven: 808

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

Reactie van Erik Kraai op 12 Mei 2017 op 14.27

Aan de gemeenteraad komt inderdaad niet de bevoegdheid toe om op grond van de Archiefwet toezichthouders aan te wijzen. Artikel 149 Gemeentewet geeft die bevoegdheid ook niet aan de gemeenteraad.

De raad maakt weliswaar verordeningen die hij in het belang van de gemeente oordeelt, maar zal daarbij binnen de algemene taakomschrijving moeten blijven (de huishouding van de gemeente). Wat binnen de huishouding van de gemeente hoort wordt bepaalt door de bovengrens, de benedengrens en de territoriale grens.

Met bovengrens is bedoeld dat een gemeentelijke verordening niet in strijd mag zijn met het hoger recht (de Grondwet, wetten in formele zin, algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen en provinciale verordeningen). Het aanwijzen als toezichthouder is een bevoegdheid die uit het hoger recht moet voortvloeien. Als dat niet het geval, kan artikel 149 Gemeentewet niet als zelfstandige juridische basis dienen om die bevoegdheid wel creëren.

Met andere woorden: het aanwijzen van de gemeentesecretaris als toezichthouder in de zin van de Archiefwet is niet mogelijk.

Daarnaast heeft de wetgever in een toelichting op het verlenen van mandaat aangegeven dat toezichthouders die bij of krachtens de wet dan wel op grond van een wettelijke bevoegdheid als zodanig zijn aangewezen, niet de aldus opgedragen toezichthoudende taak kunnen mandateren. Mocht een gemeentesecretaris al toezichthouder zijn in de zin van de Archiefwet - quod non - dan mag hij dit toezicht niet opdragen (mandateren) aan een derde).

Dit geldt overigens ook voor de gemeentearchivaris: de wetgever heeft de gemeentearchivaris als toezichthouder aangewezen. De toezichtbevoegdheden die aan een toezichtouder op grond van de Awb toekomen, mogen niet door iemand anders worden uitgeoefend.

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden