Blogbijdragen Maart 2019 (16)

Data Agenda Overheid naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Knops (BZK) heeft de data-agenda NL DIGITAAL aangeboden aan de Tweede Kamer. De agenda gaat over datagebruik in de samenleving en maakt werk van goed en verantwoord datagebruik door de overheid.

De data-agenda was al aangekondigd in de zomer van 2018, bij de presentatie van NL DIGIBeter: Agenda Digitale Overheid. NL DIGITAAL is in samenwerking met de verschillende overheden tot stand gekomen. Het ministerie van BZK vervult bij de realisatie van de agenda een…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 29 Maart 2019 op 13.30 — Geen reacties

Consultatie aanpassing gemeentelijke selectielijst archiefbescheiden 2017

De VNG heeft een concept-ontwerp aanpassing van de Selectielijst archiefbescheiden gemeenten en intergemeentelijke organen 2017 (verder: Selectielijst 2017) opgesteld door de Adviescommissie Archieven, ter consultatie aan de leden aangeboden.

In het concept is rekening gehouden met nieuwe of…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 28 Maart 2019 op 12.00 — Geen reacties

Tijdelijke opdracht VNG realisatie: Sr. Projectleider Wet open overheid (Woo)

(opdrachtnummer:19.067)

Aanvullende informatie

Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl. Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.

Het betreft een tijdelijke…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 28 Maart 2019 op 11.46 — Geen reacties

Vacature Medior Beleidsmedewerker Digitale Overheid VNG

Sta jij voor 355 gemeenten?

Durf jij het aan om de verantwoordelijkheid te nemen voor de belangen van 355 gemeenten? Heb jij het lef om zelfstandig aan de knoppen te draaien die het verschil maken in beleid en uitvoering van duizenden ambtenaren en bestuurders in Nederland? Dan is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op zoek naar jou voor de functie van:

Medior Beleidsmedewerker Digitale Overheid (32 uur)

Wat ga je doen:

De Directie…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 22 Maart 2019 op 13.00 — Geen reacties

WhatsApp en sms zijn ook documenten om te Wobben

Vandaag 20 maart 2019 volgde de uitspraak van de Raad van State over de openbaarmaking van documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob). wat interessant voor ons vakgebied is de duiding van het begrip document:

Gezien de ruime betekenis die aan de term "document" als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Wob moet worden toegekend, kan niet anders worden geoordeeld dan dat sms- en WhatsApp-berichten ook onder deze term vallen.

En de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 Maart 2019 op 14.30 — 6 commentaren

Informeren = publiceren

Bron: Gemeente Nu

De overheid moet de informatievoorziening rondom het verlenen van vergunningen meer afstemmen op de diversiteit aan inwoners. Publicaties worden nu niet altijd goed begrepen. Dat schrijft de Nationale ombudsman, die daarvoor uitgangspunten en een informatiescan opstelde.

De…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 18 Maart 2019 op 15.47 — 1 commentaar

Informatiecategorieën Wet open overheid (Woo)

Bron ledenbrief VNG

De minister van BZK krijgt de bevoegdheid om uniforme regels voor de publicatie van actief openbaar gemaakte documenten voor te schrijven…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 18 Maart 2019 op 9.35 — Geen reacties

Interactieve kaart brengt netwerk Common Ground inzichtelijk

Hoe breng je het levendige netwerk van Common Ground nou in beeld? Er zijn een tiental producten zoals ‘huwelijk’ van Convenant voor Gemeenten of NLX van het techniekteam. En er zijn heel veel verschillende mensen. En die mensen zijn nou net vaak de linkjes tussen al die producten.…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 18 Maart 2019 op 8.15 — Geen reacties

NL Digitaal Data Agenda Overheid

Deze agenda van de rijksoverheid beschrijft hoe data (nog) beter ten goede kunnen komen aan beleidsvorming en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door de overheid. Daarnaast wordt aandacht besteed nadrukkelijk aan de bescherming van publieke waarden en fundamentele rechten.

Deze agenda heet: NL DIGITAAL: Data Agenda Overheid.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 18 Maart 2019 op 8.00 — Geen reacties

KNVI congres 'Smart Humanity 2' in 2019 op 14 november

Noteer alvast in uw agenda op 14 november vind het KNVI jaarcongres 'Smart Humanity 2' plaats in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam.

Ook dit jaar komt er weer een breed aanbod aan onderwerpen rond het thema 'Mens en digitalisering' aan bod.

Welk onderwerp mag, volgens u, niet ontbreken op 14 november? Laat het ons weten!

Toegevoegd door Eric Kokke op 12 Maart 2019 op 13.36 — 2 commentaren

Animatie naamswijziging Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (voorheen Erfgoedinspectie)

Toegestuurd aan alle gemeenten.

Per 1 maart 2019 voeren wij de naam Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.

 

 

START-ANIMATIE

Deze naam dekt beter de lading van het werk van de Inspectie. Lees meer over de achtergronden van de gewijzigde…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 12 Maart 2019 op 12.08 — Geen reacties

Het organiseren van een dataclassificatie sessie: Wat mis je in deze opzet van het IB en P?

Als gemeente gebruik je binnen je dagelijkse processen veel informatiesystemen waarin data wordt verwerkt. Deze systemen kunnen kwetsbaar zijn voor dreigingen van binnen en van buiten de organisatie. Hierdoor loop je bepaalde risico’s. Het is daarom belangrijk om risicoanalyses uit te voeren op deze systemen. Om de ernst/impact van een risico en de reikwijdte van een maatregel te kunnen bepalen, kun je een dataclassificatie sessie organiseren. Maar hoe doe je dat en welke collega’s moet je…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 11 Maart 2019 op 9.29 — Geen reacties

Update over de Blauwe Knop VNG realisatie

De overheid streeft ernaar om mensen regie op hun eigen gegevens te geven. Mensen moeten hun persoonlijke data kunnen gebruiken om hun leven, werk of

De Blauwe Knop biedt mensen de mogelijkheid hun persoonlijke data te downloaden van overheidswebsites. Zij kunnen deze data vervolgens gebruiken voor verschillende doeleinden gebruiken.

2019 staat in het teken van verdere opschaling. Meer organisaties die de Blauwe…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 8 Maart 2019 op 10.00 — Geen reacties

BAG-applicatie klaar voor aansluiting op LV BAG 2.0.

Na het succesvol doorlopen van alle test scenario’s is de BAG-applicatie van Centric, Key2BAG, op 18 december geslaagd voor de Conformiteitstoets Landelijke Voorziening BAG van het Kadaster.

 

 

Met de wet BAG, die op 1 juli 2018 definitief is ingegaan, wijzigt de manier waarop BAG-bronhouders gegevens aanleveren aan de LV BAG. Het Kadaster is de beheerder van de LV BAG en toetst via de Conformiteitstoets LV BAG of BAG-leveranciers deze aanpassingen goed hebben…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 6 Maart 2019 op 11.42 — Geen reacties

Nieuw: Gemeentelijk Gegevenslandschap Verdieping informatiearchitectuur Common Ground

Een absolute downloader: Gemeentelijk Gegevenslandschap Verdieping informatiearchitectuur Common Ground.

Dit document beschrijft de visie van VNG Realisatie ten aanzien van de ontwikkeling van de gemeentelijke

informatievoorziening. In deze visie worden de gemeentelijke…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 6 Maart 2019 op 11.00 — Geen reacties

Archiefdagen 2019

Op 3 en 4 juni vinden de jaarlijkse Archiefdagen (voorheen KVAN-dagen) plaats: hèt congres voor iedereen die met archieven en/of in de archieffunctie werkt. Dit jaar staat het evenement in het teken van het thema Het bewaren waard.

De archieffunctie is een dynamisch werkgebied. Leren, ontwikkelen en kennisdelen is dan ook het devies voor iedere zichzelf respecterende archiefprofessional. De Archiefdagen zijn de gelegenheid bij uitstek om dat te doen. Zien we je…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 6 Maart 2019 op 10.52 — Geen reacties

Maandarchieven

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden