Deze agenda van de rijksoverheid beschrijft hoe data (nog) beter ten goede kunnen komen aan beleidsvorming en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door de overheid. Daarnaast wordt aandacht besteed nadrukkelijk aan de bescherming van publieke waarden en fundamentele rechten.

Deze agenda heet: NL DIGITAAL: Data Agenda Overheid. Link naar rapport.

aanbiedingsbrief-bij-nl-digitaal-data-agenda-overheid.pdf.

Deze agenda doet ook wat uitspraken over data en gemeenten en provincies:

P. 8: Gelijktijdig met deze Data Agenda Overheid is ‘De Nederlandse visie op datadeling tussen bedrijven’ opgesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Waar het accent in deze data-agenda ligt op de overheid, ligt die in de datadeel-visie op bedrijven. De beide beleidsdocumenten hebben veel met elkaar te maken en zijn dan ook in samenhang opgesteld. Een ander beleidsdocument dat in relatie staat tot deze Data Agenda Overheid is de gezamenlijke visie van gemeenten op datagedreven sturing, die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in 2019 opstelt.

P. 13: Nieuwe regelgeving en afspraken over data in de openbare ruimte

• BZK en de VNG presenteren een ‘modelovereenkomst voor gebruik van dataverzameling in de openbare ruimte’. (2019)

• BZK levert een knelpunteninventarisatie op over datagebruik in de openbare ruimte. (2019)

• BZK, de VNG en de bij de inventarisatie betrokken gemeenten (o.a. Amsterdam, Eindhoven en Groningen) presenteren een wetenschappelijke analyse van de knelpunteninventarisatie. Op basis daarvan doen zij een voorstel voor een maatregelenpakket. (2019)

P. 19: Programma VIVET (EZK, BZK, gemeenten, provincies en waterschappen)

Samenwerken met startups

P. 21: Ministeries, gemeenten en provincies werken in het programma Startup in Residence samen met startups: via challenges krijgen zij de opdracht data in te zetten bij maatschappelijke opgaven. (2019 tot en met 2021).

P. 27: Inzichten delen over juridische mogelijkheden Organisaties ervaren vaak dat datadeling met andere partijen veel tijd en juridische discussie vergt. Een voorbeeld hiervan is de gemeente Amsterdam, die er in 2018 achterkwam dat een groot deel van de schuldenaren nog niet in beeld was bij de gemeente of schuldhulpinstanties. De gemeente startte hierop samen met het Centraal Administratie Kantoor (CAK) een pilot ‘betalingsachterstand ziektekostenverzekering’. Uit de pilot bleek dat de Algemene wet bestuursrecht wel degelijk ruimte bood voor de benodigde datadeling tussen overheidsorganisaties. Deze pilot krijgt nu in tachtig gemeenten een vervolg.

Weergaven: 101

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden