Blogbijdragen Januari 2016 (16)

Kennisbijeenkomst E-depot voor de Achterhoek 16 feb as

Het Regionaal Archief Zutphen en het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers presenteren de resultaten van de pilot E-depot voor de Achterhoek op 16 februari as. Bijzondere van dit succesvolle project was de intensieve samenwerking tussen medewerkers van archiefvormers (Gemeente Doetinchem, Gemeente Lochem en Waterschap Rijn en IJssel), Archiefbeheerders (beide erfgoedinstellingen) en leverancier (DiVault).

Het project en de kennisbijeenkomst wordt ondersteunt door Archief 2020.…

Doorgaan

Toegevoegd door Hans Mannaert op 27 Januari 2016 op 22.06 — Geen reacties

Marktverkenning e-depot

In opdracht van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) en in samenwerking met Archief2020 verzorgen de eSpecialisten een marktverkenning naar beschikbare e-depot voorzieningen. Op 3,4,10 en 11 februari 2016 a.s. zullen 11 leveranciers hun e-Depot demonstreren en toelichten. Uit alle aanmeldingen heeft de Stuurgroep Programma e-Depot Zeeuwse Overheden op basis van de aangeleverde informatie en antwoorden tien mogelijke leveranciers geselecteerd die op dit moment in staat lijken te zijn om…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 27 Januari 2016 op 13.00 — Geen reacties

Persbericht: Koepelorganisaties archiefsector bundelen krachten

De Branchevereniging van Archiefinstellingen Nederland (BRAIN) en de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN) gaan met ingang van 2016 intensief samenwerken. De leden van BRAIN en KVAN hebben daarmee ingestemd. De besturen van beide verenigingen werken de komende maanden aan een gezamenlijk activiteitenprogramma, dat voor de zomer aan de leden wordt gepresenteerd.

 

Van…

Doorgaan

Toegevoegd door Marco Klerks op 24 Januari 2016 op 13.09 — Geen reacties

Leertraject Data Matters e-depot

Wat houdt het leertraject e-depot in?

In een tweejarig leertraject van Data Matters zijn de keerdoelen zowel het digitale bewaardepot als alle procesmatige aspecten van de invoering van een e-depot kennen met de volgende speerpunten:

  1. U past kennis en inzichten gelijk toe binnen uw organisatie: de praktijk is de beste leerschool die er is!
  2. U krijgt 2 jaar lang training en individuele begeleiding op maat: Data Matters snijdt de begeleiding toe op uw wensen en…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 24 Januari 2016 op 10.30 — Geen reacties

Weer een nieuw rapport e-depot, aan de slag !

Van maart 2015 tot januari 2016 hebben de provincie Noord-Holland en het Noord-Hollands Archief een pilot uitgevoerd met betrekking tot het e-Depot.

Onderzoeksvragen

In het Plan van Aanpak zijn voor deze pilot drie doelen benoemd:

1. Het testen van het overdrachtsprotocol: het Noord-Hollands Archief heeft in een eerdere pilot

een protocol ontwikkeld voor overdracht van…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 23 Januari 2016 op 13.00 — Geen reacties

Rapport e-depot in de praktijk

Ter voorbereiding op de komst van een e-depot hebben het Regionaal Archief West-Brabant en het Streekarchief Langstraat Heusden Altena in 2014-2015 een gezamenlijk leertraject doorlopen, in samenwerking met de gemeenten Etten-Leur en Waalwijk. De gemeente Etten-Leur heeft daarbij gekozen voor een overdracht vanuit de vakapplicatie SBA (Stadsbeheer Administratie) en Waalwijk voor overdracht vanuit het zaaksysteem Corsa Case. 

Het leertraject had drie…

Doorgaan

Toegevoegd door Caroline de Hart op 19 Januari 2016 op 15.36 — 13 commentaren

Call for papers KVAN-jubileumcongres: deadline komt dichterbij!

De tijd vliegt, de deadline voor de call for papers voor het jubileumcongres van de KVAN komt steeds dichterbij. Dus als je je voorstel voor een presentatie nog niet op papier had gezet, dan is dit het moment om dat te gaan doen.

We zijn benieuwd!

Toegevoegd door Annemieke Nijdam-Dekker op 18 Januari 2016 op 12.59 — 1 commentaar

WHO Wet Hergebruik Overheidsinformatie niet van toepassing op archieven.

Ik miste in de WHO al de archiefdiensten, terwijl ze wel in de richtlijn worden genoemd. Uit de toelichting op de WHO blijkt ook waarom. Archieven zijn bewust buiten de werking van de WHO gehouden. De Archiefwet zelf is aangepast om aan de Europese Richtlijn te voldoen.

Uit de toelichting op de WHO:

Voor de duidelijkheid en volledigheid wordt in deze toelichting steeds gesproken over musea, bibliotheken en archieven, omdat de uitbreiding van de reikwijdte en het…

Doorgaan

Toegevoegd door Cees de Groot op 18 Januari 2016 op 10.59 — 5 commentaren

Normbladen "Archiefinventarissen" en "Materiële verzorging"

In het kader van het wegwerken van de archiefachterstanden bij de Rijksoverheid hebben het Nationaal Archief en Doc-Direkt in goede samenwerking met de ministeries een tweetal normbladen ontwikkeld. Deze normbladen worden gebruikt als kwaliteitskader bij de bewerking en overbrenging van archieven van de ministeries naar een rijksarchiefbewaarplaats, in de praktijk meestal het Nationaal Archief. Het gebruik van de normbladen is bij de bewerking en overbrenging van archieven van de…

Doorgaan

Toegevoegd door Aike van der Ploeg op 18 Januari 2016 op 10.23 — 1 commentaar

Verzoek op grond van de Wet hergebruik Overheidsinformatie en Archiefwet

Wij hebben het 1e verzoek binnen.

Er wordt verzocht om de indexen van de BTB 's te leveren in een open formaat. In het verzoek wordt verwezen naar artikel 14 van de Archiefwet en artikel 5, eerste lid, van de Wet hergebruik overheidsinformatie.

Artikel 14 is volgens mij niet van toepassing omdat dit gaat over archiefbescheiden en indexen en…

Doorgaan

Toegevoegd door Cees de Groot op 13 Januari 2016 op 13.25 — 16 commentaren

Omgevingswet 2018 en archivering

Momenteel wordt gewerkt aan een uitwerking van het bestuursakkoord over de Omgevingswet. Voor de tekst daarvan zie link. De uitwerking wordt aangestuurd door een Opdracht Gevend Beraad, waarin de overheden (incl. gemeenten) bestuurlijk zijn vertegenwoordigd.

 

Visiedocument en Doelarchitectuur

Er is…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 11 Januari 2016 op 12.00 — 1 commentaar

SharePoint records management, wanneer is dat een goede keuze?

Microsoft SharePoint is een platform dat door sommigen wordt verheerlijkt en door anderen verguist. Op het eerste gezicht lijkt dat vreemd, maar het is eigenlijk ook wel weer logisch: als je iets moet doen dat precies binnen SharePoint past is dat plezierig, maar als je gedwongen wordt SharePoint te gebruiken voor iets waarvoor het niet geschikt is dan…

Doorgaan

Toegevoegd door Alfred de Weerd op 10 Januari 2016 op 17.46 — Geen reacties

Handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden

Deze handreiking is in concept gereed. De handreiking beoogt gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen te ondersteunen bij de opzet van een kwaliteitssysteem voor hun informatiebeheer, zoals bedoeld in artikel 16 van de Archiefregeling. Bij het opstellen van het kwaliteitssysteem ligt de nadruk op digitaal informatiebeheer maar er is ook aandacht aan het beheer van papieren archiefbescheiden. Onderwerpen als informatiebeveiliging, inrichting van…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 8 Januari 2016 op 9.30 — 20 commentaren

SharePoint recordsmanagement and metadata – boekbespreking

Er zijn SharePoint-boeken en – handleidingen te over, bij iedere nieuwe release en sinds de komst van SharePoint Online in Office 365. Die boeken nemen SharePoint doorgaans als uitgangspunt en beschrijven functionaliteiten voor recordsmanagement aan de hand van het aanbod in de applicatie. SharePoint recordsmanagement and metadata. Digital archiving in Office 365 (140 pg, 2015) door Alfred de Weerd pakt het – terecht  - anders aan. Hij gaat uit van principes en normen voor…

Doorgaan

Toegevoegd door Eric Burger op 6 Januari 2016 op 22.00 — Geen reacties

Meldplicht Datalekken per 1 januari van kracht; ook voor gemeenten!

Bron: nieuwsbrief KING

Op 1 januari 2016 ging de meldplicht datalekken in. Dat betekent dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als ze een ernstig datalek hebben. Denk aan een verloren USB-stick of gestolen laptop.

Soms moeten de instanties het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt). Organisaties die een datalek willen melden bij de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 6 Januari 2016 op 11.00 — Geen reacties

Belangrijkste voorwaarde voor het succes van de digitale overheid volgens digicommissaris Eenhoorn

Wat ziet u als belangrijkste voorwaarde voor het succes van de digitale overheid?

“Het is van groot belang dat alle zelfstandige overheidsonderdelen de Generieke Digitale Infrastructuur…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 4 Januari 2016 op 12.50 — Geen reacties

Maandarchieven

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden