Vorig jaar september las ik in een blog van het bestuur van BREED dat het niet gelukt was om op één lijn te komen met de initiatiefnemers van het Kennisplatform Informatie en Archief(KIA) en dat BREED niet met KIA wil samenwerken in een gezamenlijke kennisuitwisseling en -ontwikkeling.

Als argumenten werden aangevoerd dat a. de meeste deelnemers aan BREED informatiemedewerkers bij lagere overheden zijn, dat (daarom?) de content en de functionaliteit van BREED niet goed passen bij KIA en b. dat overgang naar KIA het einde van BREED zou betekenen.

Argument a. zou steekhoudend kunnen zijn voor wat betreft het content-gedeelte, maar dat is dan een kwestie van je sterk maken voor de belangen van je deelnemers. Het wil er bij mij niet in dat KIA niet de mogelijkheden kan en wil geven om de content die van belang is voor de huidige BREED-deelnemers ook binnen KIA een goede plek te geven.

Blijft over argument b. Daarvan denk ik: nou én? Het gaat niet om de stichting, het gaat niet om het bestuur, het gaat om de inhoud en de deelnemers aan de kennisuitwisseling en -ontwikkeling.

Ik vind dus het niet-aansluiten bij KIA een gemiste kans en roep het bestuur op alsnog aan te sluiten, zelfs als dat tot consequentie zou hebben dat BREED daarna niet meer zou bestaan. 

Weergaven: 747

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Beste Aike,

We wilden graag samenwerken met de nadruk op samenwerken op basis van wederzijds vertrouwen. Dat is niet gelukt.
Onlangs is er wederom een gesprek gevoerd wat wel samen mogelijk is, vooralsnog is dat voor ons niet het platform KIA.

Wij willen en wilden inderdaad BREED niet opheffen, dat bleek tijdens de gesprekken een randvoorwaarde te zijn om aan te sluiten.

Ik sluit mij aan bij de oproep van Aike.

Het doel van het Breed netwerk is vastgelegd in onze statuten: “De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van het delen van kennis en ervaring op het gebied van (overheids)informatie.” Als kernwaarden stellen wij onze onafhankelijkheid en onpartijdigheid voorop. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is bij onze (online) activiteiten en alle vakgerelateerde onderwerpen, groot en klein, besproken kunnen worden.

In de praktijk heeft zich dat ontwikkeld tot een platform waar heel veel DIV professionals hun weg hebben gevonden. Geen vraag kan niet gesteld worden en  zeer regelmatig vinden DIV-vers van heel verschillende regio's elkaar met gelijksoortige praktijkvraagstellingen of probleemstellingen voortkomend uit de steeds complexere wet- en regelgeving in ons vakgebied. Deze toegankelijkheid, onafhankelijkheid en laagdrempeligheid vinden wij vanuit het bestuur belangrijk. Nog veel belangrijker echter is het gegeven dat ieder van ons zeer regelmatig van leden van het netwerk verzekerd krijgen dat men blij is met het pragmatisme dat in het DNA van het Breed Netwerk verweven is.

De keuze van het bestuur om Breed vooralsnog zelfstandig te laten blijven kwam dan ook voort uit het belang dat wij aan de gebruikers van het netwerk toekennen hetgeen gestaafd wordt uit ons immer groeiend ledenaantal!

Beste Aike, ik heb een tegenvraag aan jou. Je vraagstelling komt bij mij over als 'de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt`. Van wie heb je bovenstaande informatie ontvangen?

Bij de oprichting van BREED rond 2007/2008 hebben wij gevraagd aan  te kunnen sluiten bij Archief 2.0, dat is toen geweigerd. Wij hebben een heel andere doelgroep was destijds de motivatie. Indien aansluiting wel was gerealiseerd had je als community een heel andere ontwikkeling doorgemaakt. Maar wij werken wel met diverse andere partijen wel samen en/of wisselen kennis uit (SOD, kwaliteitsgroep, VIAG).

Het Breed-forum is letterlijk breed omdat het niet afgeschermd wordt met accounts en inlogcodes. Ook  geinteresseerden buiten ons vakgebied die met google op bepaalde termen zoeken, komen zomaar terecht op deze website. Dat is ware kennisdeling. KIA heeft een iets andere doelstelling en reikwijdte. Ik vind eerder dat beide fora elkaar aanvullen dan in de weg zitten.

Hm,ik lijk een gevoelige snaar te hebben geraakt. Ik lees "met de nadruk op samenwerkenop basis van wederzijds vertrouwen". Ik lees een langjarige frustratie over Archief2.0. Ik lees argwaan: "Van wie heb je bovenstaande informatie ontvangen?". Ik lees verdediging: "Maar wij werken wel samen en/of wisselen kennis uit". Ik word met klokken en klepels om de oren geslagen.

Het is nogal wat, vragen krijg je er van!

Wat ik begrijp is dat er niet voldoende wederzijds vertrouwen tot samenwerken is tussen BREED en KIA. Moet ik daar dan uit concluderen dat BREED vindt dat KIA niet te vertrouwen is of dat BREED KIA wel vertrouwd maar KIA BREED niet? Ik vind dat nogal wat, ik zou dan graag onderbouwd hebben wie waarom/waarmee niet te vertrouwen is.

Ik krijg een tegenvraag, hoewel ik geen vraag had gesteld maar, volgens mij iets wezenlijk anders, een oproep heb gedaan: van wie heb ik “bovenstaande informatie” ontvangen en daarbij krijg ik de klok en de klepel op mijn kop. Het lijkt mij duidelijk: alle informatie die ik bovenstaand heb staan en heb gebruikt is afkomstig uit een blog van het bestuur van BREED, ik verwijs daar ook netjes naar.  Klok, klepel, passende schoen ...

Dat Archief2.0 een jaar of tien geleden aansluiting van BREED heeft geweigerd zal vast zo zijn. Ik heb dat niet nagevraagd en ik heb er ook geen behoefte aan dat na te vragen, maar wat heeft die oude koe met aansluiting van BREED bij KIA te maken?

“Maar wij werken wel samen en/of wisselen kennis uit”. Ik ontken dat niet, maar het zal toch niet zo zijn dat deze bewoording suggereert dat KIA dat níet doet?

Dat BREED zich ten doel stelt ‘het bevorderen van het delen van kennis en ervaring op het gebied van (overheids)informatie” met als kernwaarden onafhankelijkheid en onpartijdigheid is mooi. Dat het zo gesteld moet worden is om het onderscheid met KIA te maken, want KIA wil geen kennis en ervaring delen, is niet onafhankelijk en onpartijdig? Doelstelling en kernwaarden van BREED passen niet binnen KIA? Als dat zo is: maak dat even hard.

Ik heb dus nog steeds geen steekhoudende argumenten gelezen om BREED niet aan te laten sluiten bij KIA.

@Wilma: ik snap wat je bedoelt, ik zie dat alleen anders en vind dat twee fora met overlap elkaar wél in de weg zitten. De doorzoekbaarheid van KIA ben ik met je eens, die zou wat vriendelijker voor niet-leden mogen zijn.

pfffff. Laat 1000 bloemen bloeien!

Ik zie niet waarom er niet 2 plaatsen kunnen zijn. Als het niet BREED en KIA zijn, dan is er vast wel weer een ander platform.
Er is ook nog Archief2.0 bijvoorbeeld, met een forum. Voor archivarissen en andere liefhebbers.

Ik ben op beide platformen actief, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik BREED veel laagdrempeliger vindt en ook gebruiksvriendelijker. Maar ik besef dat dat een persoonlijke voorkeur is.
En het kan niet liggen aan het feit dat ik Pleio niet goed genoeg zou kennen, want ik ben beheerder van 4 groepen.

Discussiëren gaat op BREED gewoon een stuk eenvoudiger, ook de chatfunctie is heel prettig.

Ik ben het dan ook helemaal eens met Jack Karelse. Voor elk wat wils ;)

@Aike, ik herhaal de vraag die ik aan je heb gesteld: Van wie heb je bovenstaande informatie ontvangen?

Je hebt daar geen antwoord op gegeven. Ik kan me nl. niet herinneren dat wij als bestuur met jou over de eventuele samenwerking hebben gesproken. Je onderzoekt als twee partijen samen een samenwerking en soms lukt dat wel en soms niet.

Het is geenszins een gevoelige snaar en/of frustratie die je raakt met archief 2.0. Luud de Brouwer is een directe collega van mij en het archiefwezen had in die tijd, met uitzondering van de archiefinspecteurs, geen enkele belangstelling voor de onderwerpen op BREED.  Het enige dat ik heb willen zeggen wanneer de keuze toen wel zou zijn gemaakt je een andere community ontwikkeling had doorgemaakt.

Inderdaad, laat duizend bloemen bloeien.

Ik ben benieuwd wie de persoon is die jou dit verhaal heeft verteld.

Dag Yvonne,

Het zit je hoog merk ik. Het in vette letters herhalen van een vraag waarop ik al geantwoord heb duidt daar op. Ik wil mijn antwoord wel herhalen: "Het lijkt mij duidelijk: alle informatie die ik bovenstaand heb staan en heb gebruikt is afkomstig uit een blog van het bestuur van BREED, ik verwijs daar ook netjes naar." Wanneer de link die ik in mijn oproep heb opgenomen niet voldoende voor je is: het gaat om het door jou op 15 September 2017 om 10.24 geplaatste blog met de titel "Stand van ..., ondertekend door het bestuur van de stichting BREED.

Het staat je vrij mij niet te geloven, maar bedenk wel wat je daarmee over mij zegt.

Groet,

Aike

Yvonne Welings zei:

@Aike, ik herhaal de vraag die ik aan je heb gesteld: Van wie heb je bovenstaande informatie ontvangen?

Je hebt daar geen antwoord op gegeven. Ik kan me nl. niet herinneren dat wij als bestuur met jou over de eventuele samenwerking hebben gesproken. Je onderzoekt als twee partijen samen een samenwerking en soms lukt dat wel en soms niet.

Het is geenszins een gevoelige snaar en/of frustratie die je raakt met archief 2.0. Luud de Brouwer is een directe collega van mij en het archiefwezen had in die tijd, met uitzondering van de archiefinspecteurs, geen enkele belangstelling voor de onderwerpen op BREED.  Het enige dat ik heb willen zeggen wanneer de keuze toen wel zou zijn gemaakt je een andere community ontwikkeling had doorgemaakt.

Inderdaad, laat duizend bloemen bloeien.

Ik ben benieuwd wie de persoon is die jou dit verhaal heeft verteld.

Dag Jack,

Archief2.0 voor archivarissen en andere liefhebbers gaat op in KIA ...

Groet,

Aike

jack karelse zei:

pfffff. Laat 1000 bloemen bloeien!

Ik zie niet waarom er niet 2 plaatsen kunnen zijn. Als het niet BREED en KIA zijn, dan is er vast wel weer een ander platform.
Er is ook nog Archief2.0 bijvoorbeeld, met een forum. Voor archivarissen en andere liefhebbers.

hallo Aike,
Het doet niet af aan mijn kijk op de materie. Ik ben voor diversiteit. Ook op dit punt.
Groeten,
Jack
 
Aike van der Ploeg zei:

Dag Jack,

Archief2.0 voor archivarissen en andere liefhebbers gaat op in KIA ...

Groet,

Aike

jack karelse zei:

pfffff. Laat 1000 bloemen bloeien!

Ik zie niet waarom er niet 2 plaatsen kunnen zijn. Als het niet BREED en KIA zijn, dan is er vast wel weer een ander platform.
Er is ook nog Archief2.0 bijvoorbeeld, met een forum. Voor archivarissen en andere liefhebbers.

Antwoorden op discussie

RSS

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden