Wilma Koolen
 • Vrouw
 • Nijmegen
 • Nederland
Delen op Facebook Delen

De vrienden van Wilma Koolen

 • Henk Alting
 • Ingrid Kolen
 • Marion van de Wiel
 • Lina Storm
 • Tineke Rouschop
 • Hans Mook
 • Marjan Dik
 • Eric-Jan Keulemans
 • Stinie Francke
 • Yvonne Welings
 

De pagina van Wilma Koolen

Recente activiteiten

Wilma Koolen heeft gereageerd op discussie Bewaar-/vernietigingstermijn dossiers jeugdzorg van Brigitta Arkema
"Brigitta verwijst naar de Factsheet overdracht jeugdzorgdossiers Bureau Jeugdzorg van de VNG in de groep Decentralisaties in het sociale domein. In de Invoeringswet Jeugdzorg is overigens geregeld dat de bewaartermijnen van de dossiers Bureaus…"
26 Jun
Wilma Koolen heeft gereageerd op discussie Bewaar-/vernietigingstermijn dossiers jeugdzorg van Brigitta Arkema
"Even terug naar de vraag van Brigitta. In de Informatiekaart Leeftijdsgrenzen 18-/18+ (Transitiebureau WMO) vind je inderdaad terug dat een aanspraak op een voorziening kan doorlopen tot het 23- jaar. Ik constateer dat het hier gaat om doorlopende…"
26 Jun
Wilma Koolen heeft zijn/haar profiel bijgewerkt
27 Mei
Wilma Koolen heeft gereageerd op blogbijdrage Bewaartermijn medische patientendossiers naar 20 jaar? van Wilma Koolen
"Het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) dat betrekking heeft op de onderdelen kwaliteit, klachten en geschillen ligt op dit moment bij de Eerste Kamer. Verwachte inwerkingtreding is 1-1-2016. Er werd al aangekondigd dat…"
18 Mrt
Henk Alting heeft gereageerd op blogbijdrage Bewaartermijn medische patientendossiers naar 20 jaar? van Wilma Koolen
"Op 29 juli 2014 schreef Wilma Koolen een bijdrage over laatste de stand van zaken aangaande een nieuwe regeling van de bewaartermijnen van patiëntendossiers binnen de WGBO. Weet iemand, wellicht Wilma zelf, of er inmiddels al een en ander…"
17 Mrt
Wilma Koolen heeft gereageerd op discussie overdracht begraafplaatsen aan private partij incl "administratie" van henk sligman
"@Henk. Het is inderdaad belangrijk om het toezicht ook te regelen en periodiek daadwerkelijk te inspecteren. Ik ben benieuwd naar je bevindingen.    "
27 Feb
Wilma Koolen heeft gereageerd op discussie overdracht begraafplaatsen aan private partij incl "administratie" van henk sligman
"In 2012 heb ik praktisch te maken gehad met de uitbesteding van de exploitatie van een gemeentelijke begraafplaats aan een private stichting. Het college B&W heeft de begraafplaatsadministratie  tijdelijk ter beschikking gesteld aan de…"
27 Feb
Wilma Koolen heeft gereageerd op groep Decentralisaties in het sociale domein van Marco Klerks
"In aansluiting daarop nog een factsheet over de overdracht van dossiergegevens Jeugdzorg  https://forum.vng.nl/do/news?id=339484-6e657773"
19 Jan
Wilma Koolen heeft gereageerd op discussie Van archiefinspecteur tot auditor ? van Yvonne Welings
"BRAIN heeft in 2013 een werkgroep Positionering opgericht met als vraag: “op welke wijze past de inspectiefunctie van de gemeentearchivaris in de interne governancestructuur van de gemeente  en wat betekent dit voor de…"
9 Dec 2014
Wilma Koolen is lid geworden van de groep van Jeroen Jonkers
Miniatuur

Project risico-analyse + auditing van de informatiehuishouding (ism Archief2020)

Binnen de gemeente 's-Hertogenbosch is de afgelopen jaren stevig geinvesteerd in het professionaliseren van de interne informatievoorziening. Om als organisatie verder in control te raken en leidinggevenden meer te laten sturen wordt vorm gegeven aan risico-analyes en audits. In samenwerking met Archief2020 wordt vorm gegeven aan deze ontwikkeling en in de periode t/m mei 2015 actief gerapporteerd. Maandelijks zal ook een blog verschijnen. Mocht je vragen hebben of actief willen mee…See More
2 Dec 2014
Wilma Koolen heeft gereageerd op discussie Wijziging paspoortwet van bert hendriksen
"Bert, zie ook de reactie op de blog over het bewaren van BRP-bescheiden op 21 maart 2014."
2 Aug 2014
Wilma Koolen heeft gereageerd op blogbijdrage Bewaartermijn medische patientendossiers naar 20 jaar? van Wilma Koolen
"Wijziging bewaartermijn patiëntendossiers wordt geregeld in aangepaste WGBO: stand van zakenWet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)De bewaartermijn van patiëntendossiers is geregeld in de WGBO. Deze wet bepaalt dat…"
29 Jul 2014
Wilma Koolen is lid geworden van de groep van Marco Klerks
Miniatuur

Decentralisaties in het sociale domein

Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Vrijwel alle gemeenten zijn druk in de weer om onder andere de informatievoorziening hierop voor te bereiden. In deze groep delen vakgenoten het laatste nieuws en hun oplossingen en ervaringen.See More
30 Apr 2014
Wilma Koolen heeft gereageerd op blogbijdrage Bewaren en vernietigen van BRP-bescheiden: regels en termijnen van Yvonne Welings
"Heeft de wijziging geldigheidsduur paspoorten volwassenen naar 10 jaar gevolgen voor de bewaartermijn van de onderliggende archiefbescheiden? Per 9 maart 2014 worden paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen met een geldigheidsduur van…"
21 Mrt 2014
Wilma Koolen is lid geworden van de groep van Yvonne Welings
Miniatuur

Open Data

Recente overheidsinformatie is op dit moment slecht toegankelijk voor het publiek. Er is een cultuuromslag gaande om deze informatie pro actief aan te bieden.De rijksoverheid ziet open data als innovatie voor de economische sector. Een voorbeeld hiervan is het gebruiken van geografisch beeldmateriaal bij het Kadaster. Ook veel gemeenten en…See More
24 Sept 2013
Wilma Koolen is lid geworden van de groep van Ton de Looijer
Miniatuur

Vervanging

In deze groep kunnen vragen worden gesteld en vindt discussie plaats over digitale vervanging en alles wat hier bij komt kijken.Actueel: In deze groep wordt ook kennis en ervaring uitgewisseld over de Handreiking Vervanging Archiefbescheiden van het programma Archief 2020. De werkgroep is hier zelf ook actief!See More
24 Sept 2013

Profielgegevens

About me
Archiefinspecteur gemeente Nijmegen

De blog van Wilma Koolen

Bewaartermijn medische patientendossiers naar 20 jaar?

Geplaatst op 16 September 2011 om 23.30 13 Opmerkingen

De dossierplicht en de bewaartermijnen voor cliëntgegevens zijn geregeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Er moet dan wel sprake zijn van een behandeloverkomst tussen cliënt en zorgverlener. Voor bijzondere categorieën van patiëntgegevens zijn er nog wat andere wetten die afwijkende termijnen regelen, zoals de BOPZ.

De WGBO bepaalt dat patiëntgegevens gedurende tien jaar bewaard moeten worden. De termijn is met ingang van februari 2006 gewijzigd naar 15…

Doorgaan

Prikbord (2 commentaren)

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

Op 10 September 2010 om 9.32 zei Stinie Francke...
Hoi Wilma,

Allereerst excuses dat ik nu pas inhoudelijk reageer op je uitgebreide bericht over de digitale dossiers van de GGD.
Wij (mijn nieuwe collega Roland Bisscheroux en ik) zijn hier ook nog steeds bezig om erachter te komen of de digitale dossiers DDJGZ (landelijk georganiseerd) en de TBCdossiers (gecombineerde regio's) geschikt zijn om in te archiveren en of eruit vernietigd kan worden.Ik had contact met Yvette derks van de landelijke GGD, ze zou daar vragen uitzetten waarvan ze eigenlijk niets verwachtte. Zij gaf al aan dat er vanuit de kant van de archivarissen geen input was geweest en verwachtte weinig reactie. Dat klopte, die is er tot op heden niet gekomen. Het JGZ-dossier is ontworpen door het NICTIZ. In het document Architectuur e-JGZ van NICTIZ staat: "Het archiveren is een lokale verantwoordelijkheid. De technische inrichting van het archiveringsmechanisme ligt buiten de scope van deze architectuur" (pagina 42).
Wilma, kun je je e-mailadres geven? Dat vind ik prettiger, anders kunnen al je vrienden lezen wat ik schrijf en dat is niet de bedoeling. Ik zal mijn antwoord dan via de mail afmaken.

Groetjes, Stinie
Op 27 Augustus 2010 om 9.00 zei Stinie Francke...
Hoi Wilma,

Leuk dat je reageert. Ik ben heel benieuwd naar je reactie. Ik ben bezig uit te zoeken in hoe verre de normen van het GBZ (Goed Beheerd Zorgsysteem) ook rekening houden met archivistische eisen.
Groeten van Stinie
 
 
 

© 2015   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden