Wilma Koolen
 • Vrouw
 • Nijmegen
 • Nederland
Delen op Facebook Delen

De vrienden van Wilma Koolen

 • Henk Alting
 • Ingrid Kolen
 • Marion van de Wiel
 • Lina Storm
 • Tineke Rouschop
 • Hans Mook
 • Marjan Dik
 • Eric-Jan Keulemans
 • Stinie Francke
 • Yvonne Welings

Discussies van Wilma Koolen

 

De pagina van Wilma Koolen

Recente activiteiten

Robin Lassche heeft gereageerd op discussie Notitie juridische aspecten aansluiten bij een e-Depot van Wilma Koolen
"@Yvonne, daarom zei ik ook: - ik speel advocaat van de duivel -. Natuurlijk heb ik vertrouwen in de degelijkheid van het E-depot dat in gebruik is bij het NA, Justid en GAR. Het punt dat ik echter wil maken, is dat als het…"
24 Aug
Yvonne Welings heeft gereageerd op discussie Notitie juridische aspecten aansluiten bij een e-Depot van Wilma Koolen
"@Robin, het e-depot van het NA, Justid en het Stadsarchief Rotterdam is afkomstig van de enige erkende internationale leverancier op dit gebied. In Australië en Groot-Britannie is dit type ook in gebruik."
24 Aug
Robin Lassche heeft gereageerd op discussie Notitie juridische aspecten aansluiten bij een e-Depot van Wilma Koolen
"@Yvonne, nu speel ik toch even advocaat van de duivel - overigens met alle lof en waardering voor de vakdeskundigheid van onze collega's bij het NA - maar in hoeverre weten we zeker dat het e-depot van het NA wel een 'echt' e-depot…"
24 Aug
Yvonne Welings heeft gereageerd op discussie Notitie juridische aspecten aansluiten bij een e-Depot van Wilma Koolen
"@Robin, dat is het dilemma waar we nu voor staan. Aansluiten bij een e-depot oplossing, die wellicht geen e-depot is of kiezen voor een solide oplossing, maar dat zal op termijn wel een einde van de gemeentelijke archiefdienst betekenen. De…"
24 Aug
Robin Lassche heeft gereageerd op discussie Notitie juridische aspecten aansluiten bij een e-Depot van Wilma Koolen
"@Yvonne, we zien vanuit het NA een nogal sterke sturing plaatsvinden die tot centralisatie van het e-depot leidt. Of we daar als gemeenten en andere lagere overheden per definitie in mee moeten gaan, is discutabel.…"
24 Aug
Yvonne Welings heeft gereageerd op discussie Notitie juridische aspecten aansluiten bij een e-Depot van Wilma Koolen
"@Robin, ik denk dat de trajecten e-depot NA juist het hele bestel gaan veranderen. Waar we op veel taakgebieden decentralisaties waarnemen, zien we bij dit traject juist een centralistische beweging. Als je aansluit bij het e-depot NA weet je in…"
24 Aug
Robin Lassche heeft gereageerd op discussie Notitie juridische aspecten aansluiten bij een e-Depot van Wilma Koolen
"Dag Wilma, Ik waag te betwijfelen of er in essentie zo heel erg veel verandert. Het NA heeft een e-depot beschikbaar en stelt als specifieke eis aan de lagere overheden dat wanneer ze hiervan gebruik willen maken ze zich moeten hebben…"
24 Aug
Wilma Koolen heeft een discussie geplaatst

Notitie juridische aspecten aansluiten bij een e-Depot

Op de website van het Nationaal Archief verscheen bijgaande notitie.  http://www.nationaalarchief.nl/sites/default/files/docs/aansluiten_bij_een_e-depot.juridische_aspecten_voor_gemeenten_provincies_en_waterschappen.pdfHet Nationaal Archief stelt het e-Depot beschikbaar voor RHC’s en voor digitale archivering van…See More
19 Aug
Wilma Koolen heeft gereageerd op discussie Vraag bewaartermijn bescheiden reisdocumenten van Robin Lassche
"In aanvulling: Bewaartermijnen uit nieuwe wetgeving gaan altijd boven een vastgestelde Selectielijst. Niet per terugwerkende kracht, of dat moet specifiek geregeld ijn. Vastgestelde Selectielijsten lopen immers altijd achter op de wet- en…"
14 Aug
Wilma Koolen heeft gereageerd op discussie Vraag bewaartermijn bescheiden reisdocumenten van Robin Lassche
"Vaak komen dezelfde  vragen meerdere keren voorbij op dit platform. Ik verwijs je naar de blog over de bewaartermijn van BRP-bescheiden en het daaraan gehaakte bericht over de verlenging van de bewaartermijn van paspoortbescheiden. Het bericht…"
14 Aug
Wilma Koolen heeft gereageerd op discussie Bewaar-/vernietigingstermijn dossiers jeugdzorg van Brigitta Arkema
"In de gemeente Nijmegen is in de Samenwerkingsovereenkomst Sociale wijkteams een archiefparagraaf opgenomen waarin het toezicht op het beheer door de gemeentelijk archiefinsepcteur is geregeld. In aanpalende documenten zoals het Convenant…"
10 Aug
Wilma Koolen heeft gereageerd op discussie Bewaar-/vernietigingstermijn dossiers jeugdzorg van Brigitta Arkema
"Brigitta verwijst naar de Factsheet overdracht jeugdzorgdossiers Bureau Jeugdzorg van de VNG in de groep Decentralisaties in het sociale domein. In de Invoeringswet Jeugdzorg is overigens geregeld dat de bewaartermijnen van de dossiers Bureaus…"
26 Jun
Wilma Koolen heeft gereageerd op discussie Bewaar-/vernietigingstermijn dossiers jeugdzorg van Brigitta Arkema
"Even terug naar de vraag van Brigitta. In de Informatiekaart Leeftijdsgrenzen 18-/18+ (Transitiebureau WMO) vind je inderdaad terug dat een aanspraak op een voorziening kan doorlopen tot het 23- jaar. Ik constateer dat het hier gaat om doorlopende…"
26 Jun
Wilma Koolen heeft zijn/haar profiel bijgewerkt
27 Mei
Wilma Koolen heeft gereageerd op blogbijdrage Bewaartermijn medische patientendossiers naar 20 jaar? van Wilma Koolen
"Het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) dat betrekking heeft op de onderdelen kwaliteit, klachten en geschillen ligt op dit moment bij de Eerste Kamer. Verwachte inwerkingtreding is 1-1-2016. Er werd al aangekondigd dat…"
18 Mrt
Henk Alting heeft gereageerd op blogbijdrage Bewaartermijn medische patientendossiers naar 20 jaar? van Wilma Koolen
"Op 29 juli 2014 schreef Wilma Koolen een bijdrage over laatste de stand van zaken aangaande een nieuwe regeling van de bewaartermijnen van patiëntendossiers binnen de WGBO. Weet iemand, wellicht Wilma zelf, of er inmiddels al een en ander…"
17 Mrt

Profielgegevens

About me
Archiefinspecteur gemeente Nijmegen

De blog van Wilma Koolen

Bewaartermijn medische patientendossiers naar 20 jaar?

Geplaatst op 16 September 2011 om 23.30 13 Opmerkingen

De dossierplicht en de bewaartermijnen voor cliëntgegevens zijn geregeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Er moet dan wel sprake zijn van een behandeloverkomst tussen cliënt en zorgverlener. Voor bijzondere categorieën van patiëntgegevens zijn er nog wat andere wetten die afwijkende termijnen regelen, zoals de BOPZ.

De WGBO bepaalt dat patiëntgegevens gedurende tien jaar bewaard moeten worden. De termijn is met ingang van februari 2006 gewijzigd naar 15…

Doorgaan

Prikbord (2 commentaren)

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

Op 10 September 2010 om 9.32 zei Stinie Francke...
Hoi Wilma,

Allereerst excuses dat ik nu pas inhoudelijk reageer op je uitgebreide bericht over de digitale dossiers van de GGD.
Wij (mijn nieuwe collega Roland Bisscheroux en ik) zijn hier ook nog steeds bezig om erachter te komen of de digitale dossiers DDJGZ (landelijk georganiseerd) en de TBCdossiers (gecombineerde regio's) geschikt zijn om in te archiveren en of eruit vernietigd kan worden.Ik had contact met Yvette derks van de landelijke GGD, ze zou daar vragen uitzetten waarvan ze eigenlijk niets verwachtte. Zij gaf al aan dat er vanuit de kant van de archivarissen geen input was geweest en verwachtte weinig reactie. Dat klopte, die is er tot op heden niet gekomen. Het JGZ-dossier is ontworpen door het NICTIZ. In het document Architectuur e-JGZ van NICTIZ staat: "Het archiveren is een lokale verantwoordelijkheid. De technische inrichting van het archiveringsmechanisme ligt buiten de scope van deze architectuur" (pagina 42).
Wilma, kun je je e-mailadres geven? Dat vind ik prettiger, anders kunnen al je vrienden lezen wat ik schrijf en dat is niet de bedoeling. Ik zal mijn antwoord dan via de mail afmaken.

Groetjes, Stinie
Op 27 Augustus 2010 om 9.00 zei Stinie Francke...
Hoi Wilma,

Leuk dat je reageert. Ik ben heel benieuwd naar je reactie. Ik ben bezig uit te zoeken in hoe verre de normen van het GBZ (Goed Beheerd Zorgsysteem) ook rekening houden met archivistische eisen.
Groeten van Stinie
 
 
 

© 2015   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden