De blog van Yvonne Welings (1,177)

Common Ground platform beschikbaar voor alle gemeenten

Gemeenten hebben een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening nodig voor het uitwisselen van gegevens en hun dienstverlening te verbeteren. Vanuit Common Ground werkt een groep gemeenten aan een platform met componenten dat beschikbaar is voor alle gemeenten.

Demodam

Een groep gemeenten maakt een best practice platform volgens de principes van Common Ground. Iedere gemeente kan (delen van) het platform gebruiken en nieuwe componenten toevoegen. Deze componenten…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 14 Oktober 2021 op 8.31 — Geen reacties

De Wet open overheid en het Model-DSP

Bijgaand kan je een artikel van VHIC downloaden over de Woo en het Model DSP

Wet%20open%20overheid%20en%20het%20Model-DSP%20%28versie%201.0%29.pdf

Toegevoegd door Yvonne Welings op 11 Oktober 2021 op 11.33 — Geen reacties

Prinsjesdag en de prioriteiten voor de digitale overheid

Website digitale overheid

Tijdens Prinsjesdag 2021 was er veel aandacht voor de woningmarkt, de zorg en de veiligheid. Wat dieper in het koffertje vonden we de plannen voor de digitale overheid. Want: een goed functionerende digitale overheid is – zeker in crisistijd – essentieel om de maatschappij draaiende te houden. Het kabinet heeft voor de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 11 Oktober 2021 op 10.39 — Geen reacties

Eerste Kamer stemt in met Wet open overheid

woensdag 6 oktober 2021

Bron website VNG

De Eerste Kamer heeft het gewijzigde wetsvoorstel Wet Open overheid (Woo) aangenomen. De wet wordt naar verwachting op 1 juni 2022 van kracht. De decentrale overheden worden betrokken bij het plan om het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) te ontwikkelen. 

Aansluiting op PLOOI

Het gebruik van de centrale publicatievoorziening PLOOI, beheerd door het BZK agentschap UBR|KOOP, wordt verplicht gesteld bij de verplichte…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 11 Oktober 2021 op 10.15 — Geen reacties

Inspiratiebijeenkomst Omnichannel

Agenda-item begint op: 18 nov 2021 om 09:00
Agenda-item eindigt op: 18 nov 2021 om 12:00
18
nov…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 11 Oktober 2021 op 9.00 — Geen reacties

Records in Contexts (9): licht op relatie andere standaarden

Bron: website Stadsarchief Amsterdam 

Record in Contexts heeft de entiteiten Record Set, Record en Record Part om stukken en aggregaties van stukken mee te beschrijven. Bij het modelleren van inventarissen naar RiC merken we bij het Stadsarchief dat het niet altijd duidelijk…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 7 Oktober 2021 op 15.52 — Geen reacties

Hoe kon een memo verdwijnen en bewust niet gearchiveerd worden?

Staatssecretaris Van Huffelen van Financiën (Toeslagen en Douane) stuurt de rapportage van PwC en documenten die ondersteunend zijn aan de in het rapport genoemde feiten naar de Tweede Kamer.

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 4 Oktober 2021 op 8.52 — Geen reacties

Debat initiatiefvoorstel Wet open overheid (Woo)

29 september 2021

De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 28 september met de Tweede Kamerleden Snels (GroenLinks) en Sneller (D66) en minister …

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 30 September 2021 op 9.26 — Geen reacties

Onduidelijkheden rond Platform Open Overheidsinformatie

Vanwege de onduidelijkheden rondom het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) is het voor de decentrale overheden lastig om de juiste voorbereidingen te treffen. Het IPO, de UvW en de VNG hebben hier gezamenlijk aandacht voor gevraagd bij de Eerste…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 27 September 2021 op 9.15 — Geen reacties

Stand van zaken Open op orde

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties R.W. Knops informeerde op 22 september over de stand van zaken open op orde:

Naar aanleiding van het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie

Kinderopvangtoeslag (POK) ‘Ongekend onrecht1’ heeft het kabinet op 6 april jl. het

generieke actieplan ‘Open op Orde’ aan uw Kamer aangeboden.2 Dit actieplan richt

zich op de benodigde structurele verbetering van de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 23 September 2021 op 19.40 — Geen reacties

Kamervragen over openbaar Bouwarchief

Minister Ollongren (BZK) gaf op 22 september 2021 antwoord op vragen over het opvragen van informatie over woningen. Het Tweede Kamerlid Kuik (CDA) heeft deze vragen gesteld. Enkele passages uit het antwoord:

Uit de Wob en de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 22 September 2021 op 9.47 — Geen reacties

2 november: SLOTCONFERENTIE PROGRAMMA NETWERK OORLOGSBRONNEN

Dinsdag 2 november 2021 | 12 - 18 uur

Livestream via: bit.ly/LivestreamSlotconferentie2novWe verzoeken u om zich aan te melden via a.helfrich@niod.knaw.nl vóór maandag 25 oktober 2021.

Deelname is kosteloos, maar aanmelden verplicht. Vermeld daarbij: of u fysiek deel wilt nemen, of u aan de lunch deel wilt nemen, of u de slotconferentie via de livestream gaat volgen.

13.00 – 13.15 | Welkom

door Puck Huitsing,…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 September 2021 op 13.49 — Geen reacties

Nieuw online Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten

Website VNG

donderdag 16 september 2021

Ruim 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog liggen in de Nederlandse grond en waterbodem, verspreid over het hele land, nog ontplofbare oorlogsresten. Het nieuwe online Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten (Kenniscentrum OO) biedt gemeenten…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 September 2021 op 8.35 — Geen reacties

Metadata voor softwarearchivering zijn nog een uitdaging

<p>Bron; website Netwerk Digitaal Erfgoed

Zoals voor alle archiefobjecten is metadata ook cruciaal voor het beschrijven van software. Alleen zo kun je later nagaan welke hardware je bijvoorbeeld nodig hebt om de software in de toekomst te laten draaien. Vanuit het NDE-project Softwarearchivering onderzoekt het rapport…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 15 September 2021 op 8.45 — Geen reacties

Neem deel aan Implementatie e-mailarchivering: Een online werksessie voor rijksmedewerkers

7 september 2021


In samenwerking met ICTU en het Nationaal Archief organiseert het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Overheidsinformatie (RDDI) op 23 september en 4 oktober de online werksessie ‘Implementatie e-mailarchivering’. Tijdens deze werksessie praten we rijksmedewerkers bij over de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 11 September 2021 op 14.57 — Geen reacties

4 oktober: Ontwikkelingen in de informatiehuishouding

Datum / Tijd: 4 oktober 2021 15:30 - 17:00

I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs organiseert een online webinar voor rijksambtenaren over de ontwikkelingen in de informatiehuishouding. Aan bod komen thema’s als duurzame toegankelijkheid, archiving by design en kunstmatige intelligentie als tool in de informatiehuishouding.

Programma

Hoogleraar Charles Jeurgens van de Universiteit van Amsterdam en het Nationaal Archief, laat hier…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 8 September 2021 op 9.40 — Geen reacties

“Maatschappelijke impact is het uitgangspunt”

Bron: Website Digitale Overheid

Met de I-strategie Rijk 2021-2025 pakken de CIO’s van het rijk samen de handschoen op om de veranderkracht van digitalisering verder te benutten. CIO Rijk Lourens Visser licht toe:” We weten nu nog niet alles wat er de komende jaren gaat gebeuren; we gaan daarom uit van wat we wél…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 7 September 2021 op 9.19 — Geen reacties

23 september: Alles over het invullen van de Toegankelijkheidsverklaring

Als gemeente bent u verplicht een toegankelijkheidsverklaring te publiceren voor iedere website waar u verantwoordelijk voor bent. De Invulassistent Toegankelijkheidsverklaring helpt u hierbij. Tijdens dit webinar komt u hier alles over te weten.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 6 September 2021 op 8.31 — Geen reacties

Adviezen VTH-stelsel bieden geen verbetering

De VNG erkent een aantal knelpunten uit het rapport over het VTH-stelsel, maar we zijn het grotendeels niet eens met de analyse en zien de genoemde oplossingen niet…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 6 September 2021 op 8.00 — Geen reacties

Rapport Archivering in de keten van de Basisregistratie Personen

Rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed naar de archivering van informatie in de keten van de Basisregistratie Personen (BRP). Het onderzoek is onderdeel van een programma waarin de archivering in ketens en registraties centraal staat.

In een reactie omschrijft de Directeur-Generaal Overheidsorganisatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), mede namens de RDW en de Sociale Verzekeringsbank (SVB), op welke wijze de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 2 September 2021 op 9.51 — 2 commentaren

Maandarchieven

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2021   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden