De blog van Yvonne Welings (1,399)

Webinar: Microsoft 365, tips en praktische toepassingen (Zevende week van Grip op Informatie)

donderdag 20 april 2023

In juli 2022 startte de VNG met een werkgroep M365. Gemeenten werden de afgelopen jaren geconfronteerd met een versnelde invoering van M365 producten om samenwerking bij…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 Maart 2023 op 9.26 — Geen reacties

Staat van de digitale missie-archieven Defensie

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (hierna: de Inspectie) wil graag een

beter beeld krijgen van de staat van de digitale missie-archieven die sinds 2010

zijn gevormd. De Inspectie houdt op grond van de Archiefwet 1995 toezicht op de

goede, geordende en toegankelijke staat van de archieven van de centrale

overheid. De Archiefwet is de algemene informatiewet voor de overheid. Hierbij

kijkt de Inspectie vanuit vier belangen naar de organisatie en de kwaliteit…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 Maart 2023 op 9.18 — Geen reacties

Rechtbank Rotterdam: een Woo-zorgplicht met impact (bewaren van en zoeken naar e-mails)

Een verstrekkende uitspraak van de rechtbank Rotterdam over het bewaren en (na vernietigen) weer vergaren van e-mails. Daarnaast een aardig inkijkje in de eisen wat betreft het toepassen van de uitzonderingen onder de Woo.

Zorgplicht met impact

Een belangrijk aspect van de uitspraak vormt de toepassing van de zorgplicht van …

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 Maart 2023 op 9.09 — Geen reacties

Realisme in debat over open overheid

“Het bevraagbaar maken van de overheid, informatie proactief openbaar maken of de burger regie geven op zijn gegevens, dat alles veronderstelt een maakbaarheid die niet realistisch is. In ieder geval niet in het huidige ICT-landschap. Goed om te benadrukken dat de overheid een hele grote tanker is, die zich niet even in tien minuten 180 graden omdraait”, legt Bram Klievink uit, hoogleraar Digitalisering en…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 Maart 2023 op 8.45 — Geen reacties

Bewaartermijnen back-ups

Back-ups

De bewaartermijnen van de Back-ups zijn niet expliciet opgenomen in de gemeentelijke selectielijst, maar 

in: 202012-Handreiking-Back-up-en-recovery-gemeente-v2.22.docx (live.com)

Handreiking

Back-up en…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 16 Maart 2023 op 12.18 — Geen reacties

Inbreng VNG, IPO en UvW op Kamerdebat Wet open overheid

Bron: Website VNG: Inbreng VNG, IPO en UvW op Kamerdebat Wet open overheid | VNG

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 13 Maart 2023 op 9.27 — Geen reacties

Start Innovatielab Tekstberichten

7 februari 2023


Het Nationaal Archief start vanuit Open op Orde het Innovatielab Tekstberichten. Ben je een vrije denker en heb je affiniteit met het vakgebied informatiehuishouding? Wil je bijdragen aan een open en transparante overheid? Meld je dan nu aan voor het Innovatielab Tekstberichten…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 13 Maart 2023 op 9.08 — Geen reacties

17 april: Open Amsterdam en de Woo

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 13 Maart 2023 op 9.00 — Geen reacties

Inwerkingtreding Omgevingswet: debat samengevat

7 maart 2023

De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 7 maart over de inwerkingtreding van de Omgevingswet met minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De minister heeft in een brief aan de Kamer laten weten dat aan de voorwaarden voor een succesvolle invoering van de Omgevingswet kan worden voldaan op 1 januari 2024. Omdat de Kamer hiervan niet overtuigd is, vond het debat plaats. Met de Omgevingswet wil de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 13 Maart 2023 op 8.37 — Geen reacties

Team Virtuele Assistent Gem

Team Virtuele Assistent Gem ontwikkelt een virtuele assistent, inzetbaar voor 17 miljoen inwoners voor alle Nederlandse gemeenten in meerdere kanalen. Deze virtuele assistent is persoonlijk en intelligent, kan vragen beantwoorden of routeren naar de juiste kanalen (live chat, websites en andere portalen/kanalen).

Gemeenten werken samen aan de dialogen en content en voeren samen regie op de doorontwikkeling van de functionaliteit.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 13 Maart 2023 op 8.00 — Geen reacties

Flink deel Rijksorganisaties binnen jaar aangesloten op rijksbrede Woo-hulptooling

Om tegemoet te komen aan de groeiende informatiebehoefte van de samenleving zijn er binnen…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 7 Maart 2023 op 16.07 — Geen reacties

Escrow onmisbaar voor bedrijfscontinuïteit: is deze garantie bij jouw organisatie al op orde?

Escrow is onmisbaar voor elk bedrijf dat software gebruikt, toch is  het geen SLA. Maar wat is escrow dan wel precies? De term komt je ongetwijfeld bekend voor. Maar gebruiken jullie deze onmisbare regelingen al? De kern: als je escrow heel basaal uitlegt dan is escrow een waarborg die je in de handen van derden geeft. In basis gaat het erom dat jij als opdrachtgever een potentieel conflicterend belang hebt ten opzichte van bijvoorbeeld je softwareleverancier. Want jij wil, ook als…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 6 Maart 2023 op 9.58 — Geen reacties

Inname digitale archieven Stadsarchief Amsterdam: minimaal verplichte metadata

Bron: Inname digitale archieven: minimaal verplichte metadata - Stadsarchief Amsterdam

Om digitaal geboren archieven zo efficiënt mogelijk in te nemen werken we aan een standaard werkproces, een vaste pijplijn, zonder dat er maatwerk bij komt kijken. Onderdeel van de standaardisatieslag is de vraag…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 2 Maart 2023 op 14.27 — Geen reacties

Week van Grip op Informatie 13 tot en met 20 april 2023

aarlijks organiseert VNG-realisatie een aantal keer ‘de week van Grip op Informatie’ samen met een groot aantal gemeenten en andere overheidsorganisaties. Inmiddels hebben er al zes weken plaatsgevonden en maken we ons op voor de zevende editie. Alle weken staan in het teken van informatiebeheer, actieve openbaarmaking en digitale duurzaamheid.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 1 Maart 2023 op 11.21 — Geen reacties

Save the date: Archiefdag 2023: 12 juni 2023

De Archiefdag vindt dit jaar plaats op maandag 12 juni 2023. Voor de locatie is gekozen voor Beeld & Geluid in Hilversum. Het vernieuwde Mediamuseum gaat 11 februari a.s. weer open en de mogelijkheden die het dan biedt, passen goed bij de opzet van de Archiefdag 2023.

De programmacommissie is momenteel druk met het benaderen van…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 24 Februari 2023 op 9.00 — Geen reacties

Aanbiedingsbrief bij werkprogramma 2023 Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding

Minister Bruins Slot (BZK) biedt de Tweede Kamer het werkprogramma 2023 van het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding aan. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Aanbiedingsbrief bij werkprogramma 2023 Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding (PDF | 2…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 21 Februari 2023 op 10.05 — Geen reacties

Opnieuw plannen commissiedebat Archivering van stukken door bewindspersonen onder de Archiefwet en de Woo/Wob

Op 9 februari 2023 heeft de commissie besloten het commissiedebat uit te stellen tot na ontvangst van de kabinetsreactie (uiterlijk 19 april 2023). De eerstvolgende mogelijkheid om het debat met zowel de minister van BZK als de minister-president te voeren is 31 mei 2023 van 14.30-18.00 uur.

De commissie besluit het commissiedebat zo spoedig mogelijk na 19 april 2023 te willen voeren met de minister van BZK (bij voorkeur eerder dan 31 mei 2023). De commissie besluit tot het…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 21 Februari 2023 op 9.25 — Geen reacties

Samen aan de slag voor een betere informatierelatie

Nieuwsbericht | 21-02-2023 | 07:28

Website RDDI: Samen aan de slag voor een betere informatierelatie | Nieuwsbericht | Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding

“De versterking van de informatiepositie van de burger staat al meer dan tien jaar op de agenda en is nog steeds urgent en actueel. De doelen zijn…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 21 Februari 2023 op 8.57 — Geen reacties

Maandarchieven

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2023   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden