De blog van Yvonne Welings (995)

Onderzoeksrapport juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen

Bron: Website Rijksoverheid

Het gebruik van algoritmen gaat gepaard met kansen en risico’s. Ontwikkelingen kunnen snel gaan en een grote schaal aannemen. De vraag of publieke belangen

en rechtsstatelijke waarden in dit verband nog voldoende geborgd zijn (en hoe dit het beste te bereiken), heeft dan…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 28 Juni 2020 op 16.30 — Geen reacties

Thuiswerkers werken beter aan hun informatiehuishouding

Bron website RDDI

Sinds het begin van de coronacrisis lijken we bewuster om te gaan met het veilig en duurzaam bewaren van informatie. Dat zegt Doc-Direkt, dienstverlener van het Rijk op het gebied van informatiehuishouding.

Sinds half maart staat de telefoon niet stil…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 26 Juni 2020 op 9.51 — Geen reacties

Meerjarige Transitiestrategie Common Ground

Bron: Website VNG

Het VNG-bestuur heeft de Meerjarige Transitiestrategie Common Ground vastgesteld. In 2020 realiseren we 2 oplossingen (Registratie Vakantieverhuur en het Huishoudboekje) die in 2021 moeten werken en voor alle gemeenten beschikbaar zullen zijn om in de uitvoeringspraktijk te gebruiken.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 24 Juni 2020 op 12.07 — Geen reacties

Informatie op orde 2.0 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bron website Rijksprogramma

Helaas werkt de link niet van het praktijkvoorbeeld.

Nederland wordt steeds meer een netwerksamenleving. Dit vraagt ook van VWS-medewerkers een andere wijze van samenwerken.

Samen werken gebeurt door het delen van kennis en informatie.

Door de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 12 Juni 2020 op 9.43 — Geen reacties

Conceptueel Informatiemodel voor de Omgevingswet (CIMOW)

Het Conceptueel Informatiemodel voor de Omgevingswet (CIMOW) is gepubliceerd. CINOW beschrijft het domein van de Omgevingswet. Dit beperkt zich tot de informatie die in dit domein wordt vastgelegd en vastgesteld en in ketens wordt uitgewisseld ten behoeve van het DSO.

Het CIMOW beschrijft sec de informatie, hoe en waar deze informatie precies gebruikt wordt is geen onderdeel van dit informatiemodel. De informatie zoals beschreven in dit model mag overal waar dit nuttig is gebruikt en…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 8 Juni 2020 op 8.00 — Geen reacties

Samenvatting eindrapport tijdelijke commissie Digitale toekomst Tweede Kamer

Bron: Website Tweede Kamer

De tijdelijke commissie Digitale toekomst heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken hoe de Tweede Kamer meer grip kan krijgen op het onderwerp digitalisering. Hoe het kansen en bedreigingen beter aan kan pakken, in Nederland en Europa. Hieronder leest u de samenvatting van het…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 2 Juni 2020 op 8.26 — 3 commentaren

PLOOI: Alle actief openbare overheidsinformatie op een plek

Bron: website Digitale Overheid

Op het Platform Open Overheidsinformatie, oftewel PLOOI, vinden inwoners, overheden en bestuurders op een centrale plaats alle actief openbaar gemaakte overheidsinformatie. PLOOI zorgt voor samenhang tussen verschillende openbare overheidsbronnen. Zo is informatie vindbaar met een…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 27 Mei 2020 op 11.28 — Geen reacties

Nieuw: Rapport over de archivering van de basisregistraties LV BAG en LV WOZ

Op 26 mei 2020 is een nieuw rapport verschenen van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de archivering in de landelijke voorzieningen voor de basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG) en Wet Onroerende Zaken (LV WOZ).

Verantwoordelijkheden voor archivering zijn duidelijk, Het Kadaster is als Zelfstandig Bestuursorgaan zorgdrager voor de informatie in de beide landelijke voorzieningen. De gemeenten zijn zorgdrager van hun brondocumenten van de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 27 Mei 2020 op 8.30 — 1 commentaar

Langere bewaartermijn Wob-verzoeken vanaf 2020

Met de nieuwe gemeentelijke Selectielijst2020 zijn ook de bewaartermijnen  van de WOB-verzoeken aangepast. Aangezien de selectielijst niet met terugwerkende kracht is ingevoerd, zijn er verschillende bewaartermijnen geldig voor Wob-verzoeken, voor alle duidelijkheid alle termijnen even op een rijtje:

Wob verzoeken Voor 1-01-2017 verstrekt 2.6…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 Mei 2020 op 8.30 — 2 commentaren

Digitale Agenda Gemeenten 2024 verschenen

Bron website VNG

De nieuwe Digitale Agenda brengt de belangrijkste onderwerpen in kaart voor de komende jaren op het gebied van digitalisering bij gemeenten. Kernthema is de informatiesamenleving, met het perspectief van inwoners en ondernemers als uitgangspunt. De focus op de digitale infrastructuur, de basis, blijft.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 Mei 2020 op 16.33 — Geen reacties

Goed nieuws voor archiefinstellingen over auteursrecht

Foto’s die meer dan 70 jaar geleden anoniem zijn gepubliceerd, zijn niet meer auteursrechtelijk beschermd. En voor online publicatie van oude archief foto’s die nog wel beschermd zijn, is ruim € 4 euro per foto redelijk, en niet € 75 per foto zoals de kantonrechter eerder besliste.

Dat is het resultaat van een jarenlange rechtszaak tussen Erfgoed Leiden en degene die de auteursrechten heeft. De zaak wordt vaak geduid als Voet/Roovers. De zaak speelde al vanaf 2016 en kende…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 Mei 2020 op 11.30 — Geen reacties

Toegang tot Rode Kruis Archieven: Kamervragen en - antwoorden

Enige tijd geleden is wat ophef ontstaan over de toegang tot het archief van het Rode Kruis door gedupeerden. Het Rode Kruis archief wordt sinds enkele jaren bewaard bij het Nationaal Archief. Toen het Archief nog door de Rode Kruis zelf werd beheerd, zou de toegang tot het archief/kaartenbak eenvoudiger zijn geweest. Het NRC en…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 19 Mei 2020 op 8.00 — Geen reacties

Rapport: De informatiehuishouding van het Rijk in 2030

Bron: website Rijksprogramma e.v.

Dit rapport geeft inzicht in de manieren waarop de overheid informatie gebruikt, nu en in de toekomst. De informatiesamenleving is soms complex, maar geeft tegelijkertijd ook meer mogelijkheden om de maatschappij nog beter van dienst te zijn. Het door…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 18 Mei 2020 op 7.40 — Geen reacties

Stappenplan toegankelijke website online

Vanaf 23 september 2020 moeten websites van overheidsinstanties voldoen aan de wettelijke verplichting digitale toegankelijkheid. Om organisaties hierbij te helpen heeft Logius een handig stappenplan gemaakt.  Het stappenplan geeft een duidelijk beeld van de huidige situatie binnen uw organisatie. Daarnaast biedt het handvatten…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 15 Mei 2020 op 7.55 — Geen reacties

‘Digitaal en duurzaam toegankelijk is de toekomst’

Hoe bevalt het thuiswerken?

“Hoewel het aan één tafel werken met je partner niet altijd even praktisch is, gaat het thuiswerken goed. Met mijn teamleden van Records- en Data Management (RDM) bellen we dagelijks voor het sociale contact en het voordeel is dat ik niet vroeg naar kantoor hoef te komen om verzekerd te zijn van een bureau. Wel merk ik dat afstand nemen van werk soms lastig is. Vooral wanneer er iets vervelends gebeurd is tijdens het werk. Normaal trek je de deur achter…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 11 Mei 2020 op 7.49 — Geen reacties

KNVI: Algemene Ledenvergadering 28 mei 2020 digitaal

Anticiperend op de noodwet, die de Eerste Kamer op 21 april heeft goedgekeurd, organiseert de KNVI haar voorjaarsvergadering 2020 volledig digitaal. De noodwet maakt het namelijk mogelijk om een volledig virtuele ledenvergadering te houden, ook als de statuten dit niet faciliteren.   De vergadering vindt plaats op donderdag 28 mei tussen 19.30-21.00 uur. De Algemene…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 30 April 2020 op 12.47 — Geen reacties

Kamerbrief inwerkingtreding Omgevingswet

Minister van Veldhoven voor Milieu en Wonen informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom de stelselherziening en de implementatie-inspanningen van de Omgevingswet.

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 29 April 2020 op 15.14 — Geen reacties

Per 20 april ondersteuning Hoge Raad bij digitaal procederen

Website VNG

vrijdag 17 april 2020

Sinds 15 april 2020 zijn vertegenwoordigers van bestuursorganen, beroepsmatige rechtsbijstandsverleners en niet-natuurlijke personen verplicht om digitaal te procederen in belastingzaken. Bij het in…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 April 2020 op 7.33 — Geen reacties

Artikel 45 UAVG wordt gewijzigd op initiatief van KVAN/BRAIN

Goed AVG-nieuws voor alle archiefinstellingen die niet onder de Archiefwet vallen! De ministers van Justitie en Veiligheid en OCW hebben positief gereageerd op de brief van KVAN/BRAIN om hen dezelfde uitzonderingen te verlenen…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 April 2020 op 7.08 — 4 commentaren

Toename digitale aangifte geboortes bij gemeenten

Bij de gemeente Geertruidenberg kan je sinds kort digitaal aangifte doen van de geboorte van een kind (link):</p>

Geboorte-aangifte…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 15 April 2020 op 15.30 — Geen reacties

Maandarchieven

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden