De blog van Yvonne Welings (1,374)

Regels voor verantwoord cloudgebruik Rijksoverheid

Website: Digitale Overheid

Het gebruik van clouddiensten door de Rijksoverheid kan voordelen opleveren, bijvoorbeeld flexibiliteit en samenwerking. Maar er zijn ook risico’s aan verbonden, onder andere op het gebied van leveranciersafhankelijkheid en…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 1 Februari 2023 op 12.00 — Geen reacties

Hoe accuraat is de data in basisregistraties?

Bron: website Digitake-Overheid

Het Stelsel van Basisregistraties is van groot belang voor Nederland. De gegevens worden veel en verplicht gebruikt in allerlei belangrijke (overheids)processen. Het ministerie van BZK onderzoekt jaarlijks de kwaliteit van gegevens in de basisregistraties. De bevindingen zijn…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 31 Januari 2023 op 16.12 — Geen reacties

Staatssecretaris Gunay Uslu biedt werkprogramma 2023-2024 aan

Het werkprogramma 2023-2024  van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed is door staatssecretaris van Cultuur Gunay Uslu op vrijdag 27 januari jl. aangeboden aan de Tweede Kamer. Centraal in dit programma staan het toezicht op informatiehuishouding, digitalisering en omgang met het erfgoed.

Beheer, behoud en toegankelijkheid

De digitale informatievoorziening groeit razendsnel en de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 30 Januari 2023 op 9.21 — Geen reacties

Planningsoverzicht Digitale Zaken 2023

Bron: Website Tweede kamer

We lichten wat uit :

Q1 2023: Kamerbrief rapportage naar aanleiding van onderzoek naar discriminerend profiel in

Landelijk Aanpak Adreskwaliteit (LAA) 2015. Hierin worden tevens de volgende

onderwerpen opgenomen:

• Rapportage naar aanleiding van onafhankelijke evaluatie LAA

• Convenanten met Signaalleveranciers LAA

Q2 Kamerbrief over het Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmen (IAMA)

Q2 Kabinetsreactie over de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 30 Januari 2023 op 9.13 — Geen reacties

Evaluatie Baseline Informatieveiligheid Overheid

Bron: Website Rijksoverheid

Bij de vaststelling van de BIO is afgesproken dat deze in 2023 zou worden geëvalueerd. De evaluatie is vervroegd naar 2022 door de komst van de nieuwe ISO27002, zodat in 2023 een vernieuwde BIO 2.0 kan worden opgeleverd waarin de evaluatie alsook de structuuraanpassing als gevolg van de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 29 Januari 2023 op 12.21 — Geen reacties

Kamerbrief bij rapport Doorlichting Nationaal Archief 2022

Bron: Website Rijksoverheid

Staatssecretaris Uslu (OCW) stuurt de Tweede Kamer de eindrapportage van de 5-jaarlijkse doorlichting van het agentschap Nationaal Archief uit 2022. Zij geeft een toelichting en gaat in op de aanbevelingen.

Download 'Kamerbrief bij rapport Doorlichting Nationaal Archief 2022'

PDF document | 2 pagina's | 415 kB

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-01-2023…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 29 Januari 2023 op 12.00 — Geen reacties

20 april 2023: Dag van de Digitale Provincie

Provincies staan aan de lat voor belangrijke ruimtelijke opgaven als de woningopgave, energietransitie en stikstof. Digitalisering en innovatie zijn essentieel om tot goede oplossingen hiervoor te komen. Op de Dag van de Digitale Provincie presenteren we de resultaten die provincies hierbij de afgelopen jaren hebben bereikt in nauwe samenwerking met ketenpartners. Maar we kijken vooral ook vooruit: waar willen provincies de komende jaren gezamenlijk naartoe, en hoe sluit dat aan op de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 24 Januari 2023 op 15.11 — Geen reacties

Open Zaak 1.8.0 is nu beschikbaar!

Bron: Website Common Ground

Versie 1.8.0 van Open Zaak is vandaag uitgebracht, met een aantal mooie verbeteringen, zoals:

  • updates van de Zaken en Documenten APIs naar de (bijna*) meest recente versies

  • meer robuustheid bij het publiceren van notificaties

  • betere ondersteuning voor externe APIs

  • verbeterde…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 23 Januari 2023 op 8.35 — Geen reacties

Algoritmetoezichthouder gelanceerd

Bron: digitale overheid

6 januari 2023 gaven minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming), staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) en Aleid Wolfsen…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 18 Januari 2023 op 8.46 — Geen reacties

Centraal algoritmeregister voor overheden gelanceerd

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 2 Januari 2023 op 12.05 — Geen reacties

Digitaal beschikbaar stellen van milieudossiers

Milieuvergunningen hebben een aparte status., zie beperkt waar het moet:

beperkt-waar-het-moet_20190726.pdf (vng.nl)

 

Artikel 15a 1 Artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c, is niet van toepassing voorzover in de archiefbescheiden milieu-infor[1]matie als bedoeld in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer is neergelegd. 2 Voorzover in de in de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 2 Januari 2023 op 12.00 — 3 commentaren

Aanbiedingsbrief afbakeningsdocument hotspot COVID-19 ministerie van Algemene Zaken

Minister-president Rutte stuurde in december het afbakeningsdocument van de hotspot COVID-19 van het ministerie van Algemene Zaken naar de Tweede Kamer.

Aanbiedingsbrief afbakeningsdocument hotspot COVID-19 ministerie van Algemene Zaken | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Toegevoegd door Yvonne Welings op 2 Januari 2023 op 9.09 — Geen reacties

Woordenboek informatiebeheer (thesaurus/taxonomie, versie 1 januari 2023)

Een continu experiment

Altijd al willen weten wat de betekenis van een bepaalde term kan zijn? Wat is nou een archiefstuk, document, documentaire informatievoorziening, een draadje, een informationeel object, een object van zorg, stigmergie, een openbare rechtspersoon, een egodocument, een weblog of contextualisering, ECM, RMS, een hot spot, een zaaktype, een hma-plus, interoperabiliteit? Welke begrippen zijn daarmee geassocieerd en op wat voor manier?

Een…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 2 Januari 2023 op 8.14 — Geen reacties

Eindverslag PoC Gemeentelijk Gegevenswoordenboek beschikbaar

Dit jaar hebben wij gewerkt aan het concept van het Gemeentelijk Gegevenswoordenboek (GGw). Het eindverslag van een verkennend onderzoek naar het GGw is nu beschikbaar.

Verder lezen bij de bron …
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 21 December 2022 op 13.13 — Geen reacties

SVB: Hoe gaan we om met algoritmes

Bron: Onze algoritmes | Over de SVB | SVB

Wij gebruiken algoritmes om onze dienstverlening te verbeteren. Een algoritme is een stappenplan om een doel te behalen. We vinden het belangrijk dat iedereen krijgt waar hij recht op heeft. Algoritmes helpen ons daarbij.

Verder lezen bij de bron: …

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 19 December 2022 op 9.17 — Geen reacties

Factsheet gevolgen van Ow/Wkb op BAG-proces gepubliceerd

De invoering van de Omgevingswet (Ow) en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft gevolgen voor de bijhoudingsprocessen van de BAG. Een door BZK en VNG…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 19 December 2022 op 9.10 — Geen reacties

Hoe persoonsgegevens te beschermen als anonimisering niet meer te garanderen is?

Wat vandaag een dataset is zonder persoonsgegevens of met geanonimiseerde gegevens,…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 19 December 2022 op 8.58 — Geen reacties

Basis op orde met zaakgericht werken

Nieuwsbericht | 13-12-2022 | 16:37

bron; Rijksoverheid

De klant centraal: een veelgehoorde term binnen overheidsland. Het is natuurlijk belangrijk om inwoners en organisaties op de eerste plaats te zetten. Maar hoe zorg je er als overheidsorganisatie voor dat je ook een tevreden ambtenaar hebt?

Tegenwoordig kun je bij de meeste… Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 14 December 2022 op 11.54 — Geen reacties

Nieuw Trendrapport Informatiesamenleving 2023

Het Trendrapport Informatiesamenleving 2023 van de VNG is uit. Hierin leest u onze analyse van de belangrijkste nieuwe technologische ontwikkelingen en hun maatschappelijke impact. Zoals de dreiging van desinformatie en deepfakes, de toekomst van de digitale ruimte en de staat van onze digitale ruimte en de staat van onze digitale veiligheid.

Desinformatie en deepfakes

Hoe bedreigend is de opkomst van desinformatie en deepfakes? Hoe ver zijn we met de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 12 December 2022 op 8.30 — Geen reacties

Publicatie duurzame toegankelijkheid Bouw Informatie Modellen (BIM)

Het innovatieproject BIM is afgerond en alle projectresultaten zijn beschikbaar. Waaronder een Project Start Architectuur (PSA) voor duurzame toegankelijkheid van BIM-informatie. Daarbij is het uitgangspunt: duurzame toegankelijkheid bij de bron. De gemeente Amsterdam en het Waterlands Archief waren de trekkers van het project waaraan verder – onder andere – deelnamen de TU Eindhoven en de TU Aken. Laatstgenoemden hebben een BIM-Validator ontwikkeld die BIM informatie kan toetsen vóór opname…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 8 December 2022 op 16.16 — 1 commentaar

Maandarchieven

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2023   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden