De blog van Yvonne Welings (942)

Autoriteit Persoonsgegevens gaat meer letten op AI en algoritmes

Website: CM

De Autoriteit Persoonsgegevens gaat de komende jaren meer letten op het gebruik van algoritmes en kunstmatige intelligentie. Bedrijven en overheden maken daarvan steeds meer gebruik. Computers kunnen enorme hoeveelheden gegevens soms beter analyseren dan…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 19 November 2019 op 9.00 — Geen reacties

Documentaire Kenniswerk

Bron: Website Wat is Kenniswerk?

Op 14 november 2019 ging de documentaire Kenniswerk in première. De documentaire gaat in op de vraag wat kenniswerk eigenlijk is, hoe ‘de kenniswerker’ nu meestal te werk gaat en waarom dat verre van ideaal is, en hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Bovenal is Kenniswerk een oproep tot (h)erkenning van een vakgebied en een aanzet tot discussie over hoe…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 17 November 2019 op 16.30 — Geen reacties

Factsheet Gehackt, hoe nu verder?

Bron: Website VNGDe factsheet “Gehackt, hoe nu verder?” is gepubliceerd. We hopen dat u ‘m niet in de praktijk hoeft te gebruiken. Veel van onze producten zijn gericht op preventie en voorkomen van incidenten. Maar een incident kan altijd optreden. Juist in een situatie waar er sprake is van een hack is het goed om een duidelijk overzicht te hebben van…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 15 November 2019 op 9.30 — Geen reacties

9 januari 2020: Nieuwe workshop KB over Wikimedia Commons

De resultaten van deze succesvolle studiedag op 27 juni 2019 is te vinden op de website van Open Nederland. Voor het vervolg van deze masterclass is er een nieuwe workshop georganiseerd op 9 januari 2020, dit keer over het uploaden van publiek domein materiaal naar Wikimedia Commons.

Wikimedia Commons is de beeldbank van de Wikimedia projecten. Het is de bron van bijna alle afbeeldingen die je…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 12 November 2019 op 9.00 — Geen reacties

Kamerbrief over aanpassingen UAVG en evaluatie AVG

Bron: website Rijksoverheid

Minister Dekker informeert de Tweede Kamer over voorgenomen aanpassingen in de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). Daarnaast gaat hij in op de evaluatie van de Algemene verordening gegevensbescherming |(AVG).…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 11 November 2019 op 9.00 — Geen reacties

Actualisering Archief KPI's: horizontaal verantwoordingsinstrument op grond van Archiefwet

Wet Revitalisering Generiek Toezicht (RGT)

In 2013 publiceerde de VNG Handreiking Horizontale verantwoording van de Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie Indicatoren waarin de gevolgen van de Wet RGT voor de verantwoording en het toezicht op de Archiefwet 1995 en de toelichting op de archief Kpi’s uitgebreid zijn toegelicht. Deze handreiking heeft bijgedragen aan de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 9 November 2019 op 15.00 — Geen reacties

WhatsApp en gemeentelijke dienstverlening

Bron website VNG

Vanaf 7 december 2019 is het niet meer mogelijk om WhatsApp als dienstverleningskanaal te gebruiken zonder zakelijk account. Het juiste zakelijk account is (nog) niet beschikbaar voor Nederlandse gemeenten waardoor het niet mogelijk is…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 8 November 2019 op 17.18 — Geen reacties

VNG ondersteunt oproep één loket voor alle vragen

Bron; Website VNG

Ombudsman Reinier van Zutphen liet donderdag weten dat iedere gemeente één loket zou moet hebben waar inwoners terecht kunnen voor alle vragen. Wij ondersteunen deze oproep. Daarom investeren gemeenten en de VNG daar nu al…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 8 November 2019 op 17.15 — Geen reacties

Over en uit met WhatsApp bij de gemeente

Bron: website Gemeente Nu

De snel toenemende populariteit van WhatsApp voor de gemeentelijke dienstverlening komt binnen een maand ten einde. De berichtendienst stelt tot nader order geen prijs op overheidsklanten. Waarom precies is niet bekend.

Een publieke verklaring heeft het bedrijf niet afgelegd over de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 7 November 2019 op 9.40 — Geen reacties

Kort voor deadline meer tests digitale toolkit DSO

Bron: Website Binnenlands Bestuur

Om meer zekerheid te krijgen dat de digitale toolkit DSO goed wordt opgeleverd, stelt minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) voor een aantal organisaties te vragen om onderzoek te doen. Maar de tijd dringt voor het Digitale Stelsel Omgevingswet, dat het belangrijkste knelpunt vormt bij de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 4 November 2019 op 16.03 — Geen reacties

Openbaarheid in de juridische praktijk

Bron: iBestuur

Begrippen als openbaarheid en transparantie zijn steeds meer gemeengoed bij overheden, maar het is niet altijd even helder wat er wordt bedoeld met die begrippen. Aan de hand van een uitspraak van de Raad van State merken Annemarie Balvert en Gijs van Maanen (beiden Tilburg University) op dat door de aanwezigheid van verschillende ideeën van openheid de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 1 November 2019 op 10.09 — Geen reacties

Digitaal werken in het sociaal domein zonder centraal zaaksysteem?

Bron: Website Telengy

De werkorganisatie CGM is ontstaan op 1 januari 2014 uit een ambtelijke fusie en werkt voor de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en St. Hubert. Binnen het sociaal domein wordt gewerkt met de Suite4Sociaal…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 23 Oktober 2019 op 9.57 — Geen reacties

Archiefbeheer bij scholen

website: Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

In hoeverre valt mijn school onder de Archiefwet? Hoe lang moet de school diploma’s bewaren? In het informatieblad Archiefbeheer bij scholen vindt u uitleg over dit soort vragen.

De Inspectie voor Overheidsinformatie en Erfgoed heeft de uitleg geactualiseerd. De…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 21 Oktober 2019 op 9.11 — Geen reacties

Geactualiseerde versie documenttypen

Rienk Jonker is in het dagelijkse leven informatieadviseur bij de gemeente Leeuwarden. Sinds jaar en dag houdt hij een website bij waar hij informatie deelt over ons vakgebied. Mocht je het niet kennen, neem zeker een kijkje op zijn  site via deze link.

Woensdag 17 oktober 2019 deelde hij een nieuwe versie van documenttypen. Ik citeer Rienk:

Een documenttype is een…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 21 Oktober 2019 op 8.00 — Geen reacties

Gemeenten zetten eerste stap richting samenhangende objectenregistratie

Bron: website VNG Realisatie

Het Nationaal Wegen Bestand (NWB) heeft geconstateerd dat van sommige straatnamen lastig is te bepalen bij welke weg ze horen. VNG Realisatie en het NWB zijn daarom een traject begonnen om de gegevens over straatnamen in de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 18 Oktober 2019 op 8.30 — Geen reacties

Centric en Common Ground

Vele gemeenten gebruiken applicaties van de leverancier Centric. Deze week publiceerde Centric een position paper over hun relatie met Common Ground.

Common Ground heeft als doel om de gemeentelijke informatievoorziening structureel te herzien, door anders om te gaan met gegevens en meer samenhang te scheppen in de gemeentelijke gegevenshuishouding.

De principes van Common Ground leveren duidelijke voordelen op: kostenreductie, schaalvoordeel, robuuste koppelingen tussen…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 18 Oktober 2019 op 8.00 — Geen reacties

Waarborgen tegen risico’s van data-analyses door de overheid

De Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft op 8 oktober een Kamerbrief gestuurd over waarborgen tegen de risico's van data-analyses door de overheid.  Data-analyses bieden veel kansen voor bedrijven en overheden om hun zaken efficiënter en effectiever in te richten. Maar.. data-analyses geven ook risico’s. De transparantie rond data-analyses kan onvoldoende zijn. Hierdoor weten burgers vaak niet dat zij onderwerp zijn van een data-analyse, waarvoor die analyse wordt gemaakt en de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 14 Oktober 2019 op 8.30 — Geen reacties

Uitnodiging Ontbijtsessie KBenP voor: Data For Breakfast

Datasets, dashboards en rapportagesHeeft uw organisatie of business unit een overload aan informatieproducten, datasets, dashboards en rapportages die u beter toegankelijk wilt maken voor uw medewerkers? Dan zijn oplossingen, zoals het Dataloket ideaal voor uw organisatie!…Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 7 Oktober 2019 op 16.04 — Geen reacties

Common Ground: Verdieping groeipact: van intenties naar uitvoering

Common Ground is een ingrijpende hervorming van de informatievoorziening, die vraagt om een nieuwe manier van samenwerken tussen gemeenten en de markt. Hoe kan die nieuwe samenwerking tussen markt en overheid eruit zien? Welke afspraken maak je? Hoe neem je besluiten? Wie is verantwoordelijk? Op dag 3 van het Fieldlab bogen leveranciers en gemeenten zich…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 7 Oktober 2019 op 7.55 — Geen reacties

Onderzoek gevolgen verkorting overbrengingstermijn archief

Website VNG

Verkorting van overbrengingstermijn naar de archiefbewaarplaats dient als katalysator voor een betere informatiehuishouding bij overheden en haalt de deadline voor het omgaan met de uitdagingen van digitalisering tien jaar naar voren.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 30 September 2019 op 13.21 — Geen reacties

Maandarchieven

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden