De blog van Yvonne Welings (1,211)

AP: afscherming persoonsgegevens in Kadaster en Handelsregister nodig tegen doxing

Volgens een nieuw wetsvoorstel kunnen mensen via het strafrecht vervolgd worden voor het publiceren van iemands persoonsgegevens om diegene bang te maken. Maar om dit zogeheten doxing tegen te gaan, is het ook nodig dat de overheid zelf stopt met het zonder goede reden makkelijk toegankelijk maken van woonadressen via het Kadaster en het Handelsregister. Dat schrijft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in haar advies over dit wetsvoorstel.

Doxing is het verzamelen of…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 Januari 2022 op 8.52 — Geen reacties

Gemeentelijk Gegevensmodel (GGM)

Het Gemeentelijk Gegevensmodel (GGM) is een logisch gegevensmodel met daarin vertegenwoordigd alle beleidsterreinen van de gemeente. Het GGM is ontwikkeld in opdracht van de Gemeente Delft ter ondersteuning van de visie op het gebied van informatiegestuurd werken. Onder andere wordt het GGM gebruikt als centraal datamodel in het datawarehouse. Hiertoe is een generator beschikbaar om het GGM te vertalen naar fysieke databasetabellen.

Het GGM omvat…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 Januari 2022 op 9.59 — Geen reacties

Succesvolle pilot ‘veiligstellen sociale media bewindslieden Rutte III’In juni zijn RDDI en de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 19 Januari 2022 op 11.08 — Geen reacties

Overzicht overige wijzigingen Verzamelwet BRP

Afgelopen zomer nam het parlement een voorstel aan tot wijziging van de Wet basisregistratie personen (BRP), ook wel de Verzamelwet BRP genoemd. Een groot deel van de wijzigingen die in het wetsvoorstel zijn opgenomen treden op 1 januari 2022 in werking. Naast de wijzigingen die uitgebreid in dit magazine aan bod komen, treden nog enkele andere wijzigingen in werking. Hieronder bieden we je een kort overzicht van deze wijzigingen. …

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 17 Januari 2022 op 10.36 — Geen reacties

Meld je aan voor een ledensessie Archiefwet 2021

Alle leden van KVAN hebben een uitnodiging ontvangen om mee te praten over de nieuwe Archiefwet2021. 

 

Het bestuur van KVAN gaat een reactie op het wetsvoorstel naar de Tweede Kamerfracties sturen voorafgaand aan de behandeling. De Kamer gaat eerst nog een rondetafelgesprek organiseren met een aantal stakeholders waaronder hoogstwaarschijnlijk de voorzitter van KVAN.Het bestuur wil de reactie op het wetsvoorstel samen met de leden opstellen.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 12 Januari 2022 op 9.50 — Geen reacties

Van Huffelen gaat toezicht houden op ict-veiligheid en algoritmewaakhond

De nieuwe Nederlandse staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Digitalisering gaat zich onder andere bezig houden met de digitale veiligheid van de overheid, zorgen voor meer open data, en online identiteiten. Ook wordt de D66'er verantwoordelijk voor de nieuwe algoritmetoezichthouder.

Alexandra van Huffelen Het grootste deel van Van Huffelens taken bestaan uit digitalisering, blijkt uit …

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 11 Januari 2022 op 13.55 — Geen reacties

Rapport over Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid (BDTO)

Op 1 juli 2018 trad het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid(externe verwijzing) in werking. Dit besluit verplicht overheidsorganisaties om hun interne en externe websites en mobiele apps toegankelijk te maken volgens de Web Content Accessibility Guidelines…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 10 Januari 2022 op 13.44 — Geen reacties

Luister en leer over datagedreven werken

Hoor je de term ‘datagedreven werken’ vaak voorbij komen en wil je weten wat het is? In december lanceerde ICTU een podcast over datagedreven werken bij de overheid. Data-adviseurs Nina de Bakker en Marieke Vermue van ICTU, en dr. Rebecca Moody, assistant professor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, geven uitleg.

De experts leggen uit hoe datagebruik het werk van overheden kan verrijken. Data ondersteunt bijvoorbeeld in het maken van beslissingen. “De informatie die vroeger werd…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 10 Januari 2022 op 13.38 — Geen reacties

Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties bestaat 1 jaar

Website

In januari 2021 is het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) van RvIG van start gegaan. Precies een jaar later kijken we terug op dit heugelijke feit. En wat kunnen we na een jaar…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 5 Januari 2022 op 9.12 — Geen reacties

OpenAPI Specificatie voor aanleveren PLOOI

Bron: Website PLOOI

Documenten aanleveren bij PLOOI, om openbaar te maken (0.1.1-alpha)

Inleiding…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 2 Januari 2022 op 10.52 — Geen reacties

Nieuw besluit over de bewaring van notariéle akten

Er is een nieuw besluit bekend gemaakt over de bewaring van notariële akten. Met uitzondering van de testamenten worden de notariële akten na 75 jaar overgebracht naar een rijksarchiefbewaarplaats. De RHC's distribueren de notariële akten  naar gemeentelijke en streekarchieven, althans wanneer deze de akten in eigendom willen aanvaarden. 

Vroeger werden deze akten onder het beheer van een notarisbeheerder tot het moment van overbrenging bewaard in de archiefruimten van…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 23 December 2021 op 14.08 — Geen reacties

Handvatten voor projectleiders: mensgerichte kunstmatige intelligentie

Bron: website VNG Realisatie

n het nieuwsbericht van 8 december is deze leestip al aangekondigd: de “Methodiek AI-datagedreven werken met persoonsgegevens” is vanaf nu beschikbaar.

Vanuit het project Machine…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 23 December 2021 op 14.01 — Geen reacties

Advies opening studiezalen KVAN

Het archiefwezen wordt geconfronteerd met een nieuwe lockdown. De bibliotheken houden als sector de dienstverlening intact. KVAN adviseert leden de studiezalen open te houden of tenminste de dienstverlening mogelijk te maken ten behoeve van onderzoekers. Dit kan volgens ons door op afspraak inzage te geven en een beperkt aantal plaatsen beschikbaar te stellen dan wel dienstverlening online te verlenen. Hierover is contact geweest met het nationaal archief. Zie ook …

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 December 2021 op 15.00 — Geen reacties

Handreiking: Actief openbaar maken doe je zo!

Het doel van deze handreiking is rijksorganisaties op weg helpen bij het actief openbaar maken van overheidsinformatie, in de eerste plaats vanuit de Wet open overheid (Woo). De handreiking gaat in op de redenen dat informatie actief openbaar gemaakt wordt, de voorbereiding op actieve openbaarmaking door het bepalen van de ambitie, en op de daadwerkelijke implementatie. De huidige versie, 1.1, gaat uit van de kennis, ervaring en stand van zaken van november 2021. In 2022…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 December 2021 op 10.04 — Geen reacties

Handreiking ‘Schrijven voor openbaarheid’

Sinds 1 juli worden de onderliggende nota’s bij Kamerstukken over wetgeving en beleidsvorming openbaar gemaakt. De ministeries EZK en LNV maakten de Handreiking ‘Schrijven voor openbaarheid’ om beleidsmedewerkers te ondersteunen bij het opstellen van nota’s die aan de Kamers, of een breder publiek, beschikbaar worden gesteld. Om aan te sluiten op de dagelijkse afwegingen en dilemma’s van beleidsmedewerkers, bevat de handreiking concrete voorbeelden en passages uit…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 December 2021 op 9.56 — Geen reacties

Arre Zuurmond benoemd tot regeringscommissaris Informatiehuishouding

Op 17 december 2021 heeft de ministerraad ingestemd met de instelling van de regeringscommissaris Informatiehuishouding.

Dr. A. (Arre) Zuurmond wordt door staatssecretaris Knops van…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 December 2021 op 9.25 — Geen reacties

Digitalisering in het nieuwe coalitieakkoord

Website Digitale overheid

15 december 2021 is het coalitieakkoord Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst gepresenteerd. Hierin presenteren VVD, D66, CDA en ChristenUnie hun plannen voor het nieuwe…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 16 December 2021 op 9.42 — 8 commentaren

Bewaartermijn cliëntendossiers beschermd wonen 15 jaar

Vanaf januari 2020 heeft elke gemeente een inhoudelijke en budgettaire verantwoordelijkheid voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Deze wijziging is een gevolg van het onderzoek onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijke commissie onder leiding van Erik Dannenberg Mensen met psychische en psychosociale problematiek wonen nu meer dan voorheen in een…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 6 December 2021 op 11.00 — Geen reacties

Europees advies kunstmatige intelligentie goedgekeurd

Bron; Website VNG

Het Europees Comité van de Regio’s heeft het advies van wethouder Guido Rink (gemeente Emmen) over kunstmatige intelligentie unaniem goedgekeurd. Dit advies, namens alle lokale en regionale overheden in de EU, is een vervolg op zijn advies over…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 5 December 2021 op 13.23 — Geen reacties

Speerpunten ATT 2022

Bron: Nieuwsbrief ATT

Actielijn 1- Versterking verbinden horizontale controle en verticaal toezicht

Doel: Het verticale toezicht versterkt de horizontale checks and balances

Als onderdeel van deze actielijn geven toezichthouders en toezichtontvangers gezamenlijk verder invulling aan de term ‘horizontale check and balances’, de vraag wanneer de interne controle en beheersmaatregelen bij de toezichtontvanger op orde zijn en wat het…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 1 December 2021 op 12.54 — Geen reacties

Maandarchieven

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2022   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden