De blog van Yvonne Welings (956)

Nieuwe organisatie: wat te doen met personeelsdossiers?

Richtlijnen Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Op personeelsdossiers is met name de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken.

De AVG stelt…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 17 Januari 2020 op 14.30 — 2 commentaren

Amsterdam heeft eerste nul-op-de-meter stadsarchief van Nederland

Bron: Website Koudekluchtbehandeling 10 januari 2020

(artikel) Stadsarchief Amsterdam heeft de eerste nul-op-de-meter-stadsarchieflocatie van Nederland. Ondanks hoge eisen op het gebied van verwarming en koeling gebruikt het gebouw jaarrond geen energie.

Tekst: Joop van Vlerken

Het meest bijzondere aan de uitbreiding van Stadsarchief Amsterdam is dat er 45…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 13 Januari 2020 op 9.51 — Geen reacties

Toekomstscenario’s voor ENSIA – deel 1

Veel gemeentelijke CISO’s zullen deze zin goed kennen: “ENSIA heeft tot doel het ontwikkelen en implementeren van een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)”. En natuurlijk vervangen we inmiddels BIG voor BIO. Dat nog te bezien valt of je ENSIA al een ‘effectief en efficiënt verantwoordingsstelsel’ mag noemen behandel ik in dit eerste deel. Hoe ENSIA zich…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 13 Januari 2020 op 9.37 — Geen reacties

Update Raad van State 8 januari 2020; Terecht verwijderd op grond van de Archiefwet, geen plicht om bij een ander alsnog informatie te achterhalen

a href="https://overheidenopenbaarheid.nl/" rel="noopener" target="_blank">p>Bron website overheid en openbaarheid

De discussie of stukken er zijn of niet (meer) blijft een terugkerend punt. Als iets is verwijderd op grond van de Archiefwet dan zijn de documenten er niet en dus kan een en ander niet via de Wob worden opgevraagd. Er is rechtspraak bekend waarbij een bestuursorgaan wordt opgedragen het nodige te doen om informatie alsnog te achterhalen. Vooralsnog is dat…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 9 Januari 2020 op 8.44 — Geen reacties

Update Raad van State 8 januari 2020; Mailboxen verwijderd – aangetoond via extern onderzoek – dan kan het Wob-verzoek worden afgewezen

Bron: website overheidopenbaarheid

Zagen we eerder al dat je niet kunt volstaan met de enkele mededeling dat een e-mailaccount is opgeheven en dus de e-mails niet meer aanwezig zijn (zie deze update van november). Vandaag…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 9 Januari 2020 op 8.42 — Geen reacties

Het Programma Informatievoorziening in ontwikkeling Veiligheidsregio's

Bron website Brandweer

De veiligheidsregio’s streven, samen met het IFV, naar een sterke, uniforme en waar mogelijk gemeenschappelijke informatievoorziening (IV). Sinds 2015 gebeurt dat in de vorm van het Programma IV. Een evaluatie eerder dit jaar gaf bruikbare aanbevelingen voor de toekomst. Deze worden overgenomen in het…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 7 Januari 2020 op 10.55 — Geen reacties

Informatieblad archiveren chatberichten nu online op website Nationaal Archief

Bron: website Nationaal Archief gepubliceerd 6 januari 2020

Hoe houd ik informatie uit chatberichten duurzaam toegankelijk? Om hierbij te helpen, heeft het Nationaal Archief een informatieblad archiveren chatberichten uitgebracht op de website.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 6 Januari 2020 op 19.13 — Geen reacties

Kenniskaart Werken met overheidsinformatie

Bron: de Argumentenfabriek

Wat moeten rijksambtenaren minimaal weten over werken met overheidsinformatie en waarom is dit belangrijk?’. Met die centrale vraag hebben we een informatiekaart gemaakt in opdracht van het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI). De kaart is bedoeld voor functionarissen en specialisten die…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 30 December 2019 op 14.47 — 2 commentaren

Nieuw: Toezicht op gebruik van algoritmen door de overheid’

Op 20 december 2019 werd aan de Tweede Kamer een rapport aangeboden over toezicht op het gebruik van algoritmes. Je vindt het rapport hier:  Onderzoek_Toezicht_op_het_gebruik_van_algoritmen_door_de_overheid.pdf.

Doel van dit onafhankelijke onderzoek is nader inzicht te bieden in de wijze waarop het huidige toezicht op de toepassing van algoritmen bij de overheid…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 24 December 2019 op 14.14 — Geen reacties

Archiefwet 2021: samenvatting en commentaar

Bron; Website SDU

In september 2019 gaven we op deze site een overzicht van de belangrijkste voorgenomen wijzigingen van de Archiefwet. Inmiddels is de voorlopige tekst van de Archiefwet 2021 bekend en loopt er een internetconsultatie waar iedereen tot 23 januari 2020 op kan reageren via…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 24 December 2019 op 13.30 — Geen reacties

Stand van zaken WhatsApp voor gemeentelijke dienstverlening

Bron: Website VNG

Sinds 7 december mogen gemeenten voor hun dienstverlening geen gebruik meer maken van de particuliere versie van WhatsApp. Het is nog onduidelijk of gemeenten een licentie kunnen aanvragen voor de API-variant van WhatsApp for Business. En mocht dat niet kunnen, op welke termijn dat wel mogelijk is.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 December 2019 op 20.25 — Geen reacties

Eén metadatastandaard voor de hele overheid

Bron: Website VNG

VNG werkt samen met het Nationaal Archief, BZK/CIO Rijk en KOOP aan één metadatastandaard voor de hele overheid. Metadata worden gebruikt om kenmerken van gegevens te beschrijven en geven context aan een document. Deze kenmerken zijn onder meer belangrijk…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 December 2019 op 20.18 — Geen reacties

Wet elektronische publicaties: gevolgen voor gemeenten en kosten voor archivering

De Wet elektronische publicaties (Wep) gaat in op 1 januari 2021. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel. Gelet op de verwachte impact van de Wep op de processen en organisatie van gemeenten, adviseren wij u tijdig met de implementatie te beginnen. 

In de VNG ledenbrief wordt ingegaan op de Wep en de gevolgen voor de gemeenten.

Verplicht publiceren in een officieel elektronisch…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 13 December 2019 op 17.47 — 1 commentaar

Publicatie praktijkrichtlijn risicobeheersing ontwikkeling en onderhoud maatwerksoftware

bron: website NEN

01-11-2019 De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) voor risicobeheersing bij ontwikkeling en onderhoud van maatwerksoftware is nu beschikbaar. ICT-projecten kennen veel risico’s. Bij de ontwikkeling van maatwerksoftware komen nog extra risico’s kijken. Dit…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 11 December 2019 op 9.28 — Geen reacties

Autoriteit Persoonsgegevens gaat meer letten op AI en algoritmes

Website: CM

De Autoriteit Persoonsgegevens gaat de komende jaren meer letten op het gebruik van algoritmes en kunstmatige intelligentie. Bedrijven en overheden maken daarvan steeds meer gebruik. Computers kunnen enorme hoeveelheden gegevens soms beter analyseren dan…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 19 November 2019 op 9.00 — Geen reacties

Documentaire Kenniswerk

Bron: Website Wat is Kenniswerk?

Op 14 november 2019 ging de documentaire Kenniswerk in première. De documentaire gaat in op de vraag wat kenniswerk eigenlijk is, hoe ‘de kenniswerker’ nu meestal te werk gaat en waarom dat verre van ideaal is, en hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Bovenal is Kenniswerk een oproep tot (h)erkenning van een vakgebied en een aanzet tot discussie over hoe…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 17 November 2019 op 16.30 — Geen reacties

Factsheet Gehackt, hoe nu verder?

Bron: Website VNGDe factsheet “Gehackt, hoe nu verder?” is gepubliceerd. We hopen dat u ‘m niet in de praktijk hoeft te gebruiken. Veel van onze producten zijn gericht op preventie en voorkomen van incidenten. Maar een incident kan altijd optreden. Juist in een situatie waar er sprake is van een hack is het goed om een duidelijk overzicht te hebben van…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 15 November 2019 op 9.30 — Geen reacties

9 januari 2020: Nieuwe workshop KB over Wikimedia Commons

De resultaten van deze succesvolle studiedag op 27 juni 2019 is te vinden op de website van Open Nederland. Voor het vervolg van deze masterclass is er een nieuwe workshop georganiseerd op 9 januari 2020, dit keer over het uploaden van publiek domein materiaal naar Wikimedia Commons.

Wikimedia Commons is de beeldbank van de Wikimedia projecten. Het is de bron van bijna alle afbeeldingen die je…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 12 November 2019 op 9.00 — Geen reacties

Kamerbrief over aanpassingen UAVG en evaluatie AVG

Bron: website Rijksoverheid

Minister Dekker informeert de Tweede Kamer over voorgenomen aanpassingen in de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). Daarnaast gaat hij in op de evaluatie van de Algemene verordening gegevensbescherming |(AVG).…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 11 November 2019 op 9.00 — Geen reacties

Actualisering Archief KPI's: horizontaal verantwoordingsinstrument op grond van Archiefwet

Wet Revitalisering Generiek Toezicht (RGT)

In 2013 publiceerde de VNG Handreiking Horizontale verantwoording van de Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie Indicatoren waarin de gevolgen van de Wet RGT voor de verantwoording en het toezicht op de Archiefwet 1995 en de toelichting op de archief Kpi’s uitgebreid zijn toegelicht. Deze handreiking heeft bijgedragen aan de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 9 November 2019 op 15.00 — Geen reacties

Maandarchieven

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden