De blog van Yvonne Welings (985)

Samenvatting Archiefwet2021 staat online

Bron: Overheid.nl

De Archiefwet schrijft voor dat de overheid haar informatie op een goede manier bewaart. Dat is van belang voor de bedrijfsvoering van de overheid zelf, maar ook voor publieke verantwoording, rechtsvinding en vanuit cultuur-historisch perspectief. Omdat de huidige wetgeving zich vooral op papier richt, wordt de Archiefwet aangepast aan digitale ontwikkelingen. Zo wordt voortaan zowel papieren als digitale overheidsinformatie duurzaam bewaard.

Consultatie…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 30 Maart 2020 op 7.21 — Geen reacties

Belastingzaken bij Hoge Raad: verplicht digitaal procederen

Website VNG</p><p>dinsdag 24 maart 2020

Met ingang van 15 april 2020 wordt het voor vertegenwoordigers van bestuursorganen, beroepsmatige rechtsbijstandsverleners en niet-natuurlijke personen verplicht om digitaal te procederen in…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 30 Maart 2020 op 7.12 — 4 commentaren

Praktijkfestival Ondergrond 27 oktober 2020

Datum / Tijd: 27 oktober 2020 09:00 - 17:00

UPDATE: In verband met het coronavirus is het Praktijkfestival Ondergrond van 17 maart 2020 verplaatst naar 27 oktober 2020.

Het Praktijkfestival biedt inspirerende gesprekken en workshops, interessante sprekers en veel gelegenheid voor ontmoetingen. Tijdens de markt kunt u inspiratie opdoen bij verschillende bedrijven en organisaties die werken met de BRO (…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 27 Maart 2020 op 12.57 — Geen reacties

Noodwet digitale besluitvorming in de maak

Bron: Gemeente Nu

Er komt een noodwet voor digitale besluitvorming door de gemeenteraad, de inhoud van de regeling voor ondersteuning van zzp’ers wordt morgen verwacht en in het sociaal domein zijn afspraken gemaakt over de continuïteit van financiering. Een update met ontwikkelingen vanuit het Rijk die impact hebben op gemeenten.

Minister Knops is bezig met een…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 27 Maart 2020 op 7.19 — Geen reacties

Uitbreiding Nationaal Register Webarchieven

Bron: Website Netwerk digitaal erfgoed

Het Nationaal Register Webarchieven geeft een overzicht van in Nederland gearchiveerde websites. De afgelopen tijd is er hard gewerkt om het register te verbeteren. Met deze update wordt het voor instellingen gemakkelijker om data aan te leveren.

Het belang van een Nationaal Register

Het…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 26 Maart 2020 op 13.03 — Geen reacties

Nieuw: Rapport Registers in de Kinderopvangketen

Nieuw is het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de archivering van twee registers in de Kinderopvangketen. Het onderzoek is onderdeel van een programma waarin de archivering in ketens en registraties centraal staat.In een reactie beschrijft de Directeur Kinderopvang, namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, op welke wijze de aanbevelingen van de Inspectie zullen worden opgevolgd. Deze heeft vooral betrekking…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 26 Maart 2020 op 7.25 — Geen reacties

Hotspot: Communicatie coronavirus van geschiedkundige waarde

bron: Binnenlands Bestuur

Communicatie over het coronavirus naar inwoners verloopt veelal digitaal. Het Netwerk Digitaal Erfgoed…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 24 Maart 2020 op 7.30 — Geen reacties

Save the date: 8 oktober 2020 Digitaal Erfgoed Conferentie

Op 8 oktober 2020 vindt de Digitaal Erfgoed Conferentie plaats, waar de nieuwe Nationale Strategie Digitaal Erfgoed voor de cultuursector wordt gelanceerd en gepresenteerd. De thema’s uit de nieuwe Nationale Strategie staan centraal op deze conferentie. De conferentie richt zich op beleidsmakers en uitvoerders uit de culturele sector.

De organisatie van de conferentie ligt in handen van verschillende overkoepelende organisaties uit de culturele sector, waardoor er interactie…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 13 Maart 2020 op 9.30 — Geen reacties

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) in Excel

Bron: website BIO

Vanaf 1 januari 2019 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. De BIO vervangt de bestaande baselines informatieveiligheid voor Rijk, Gemeenten,…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 13 Maart 2020 op 7.48 — Geen reacties

Eerste hotspotlijsten vastgesteld in Haarlem en Zandvoort!

Bron; Website Noord-Hollands Archief

Elke dag creëren, gebruiken en versturen wij veel informatie. Maar hoe bepaal je hoe lang die informatie moet worden bewaard? Is dat één jaar, tien jaar, of voor altijd? 

Ook de overheid wordt met deze vraag geconfronteerd. Daarom zijn er selectielijsten vastgesteld voor overheidsinstellingen. Dit zijn…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 12 Maart 2020 op 7.29 — Geen reacties

Trends in digitaal procesmanagement 2020 – 2025

Bron: TIMAF</strong>

De afgelopen vijf jaar heeft business process management (BPM) een enorme vlucht genomen. Er kwamen eenvoudiger producten in de markt die ook sneller te implementeren zijn.

Dit is deels te danken aan de trend vaan ‘low code’ processystemen en een meer ‘agile’…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 10 Maart 2020 op 14.17 — Geen reacties

Update Raad van State 2 maart 2020; Geheimhoudingsbesluit 8:29 per pagina van een document. Geheimhouding voor de delen waar de discussie in de hoofdzaak over gaat

Bron: Wet openbaarheid van bestuur

Wederom een interessante beslissing van de geheimhoudingskamer van de Raad van State. Dit oordeel maakt duidelijk dat per pagina van een document verstrekking in een procedure onder geheimhouding geboden kan zijn wegens gewichtige redenen. Het bijzondere in deze procedure is erin…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 10 Maart 2020 op 14.13 — Geen reacties

Strategisch portfoliomanagement: 'de goede dingen goed doen'

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 9 Maart 2020 op 8.25 — Geen reacties

Gemeentelijke Digitale Stelsels Omgevingswet: er is nog veel te doen!

Bron: Kenniscentrum Omgevingswet

Een drieluik over data, processen en applicaties met in dit artikel de focus op gebruik van data bij de Omgevingswet.

Omgevingswet en informatievoorziening

Beleidscyclus Omgevingswet http://www.kenniscentrumomgevingswet.nl/wp-content/uploads/fig-1.png 644w" />

De invoering van de Omgevingswet moet een goed functionerende beleidscyclus opleveren (zie figuur 1). Deze invoering gaat gepaard met een enorme…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 4 Maart 2020 op 9.18 — Geen reacties

Hersenkrakers over de informatiehuishouding

Bron: website JenV

Een voorstel uit 1918 kan verrassend genoeg een antwoord geven op een prangend vraagstuk in de moderne informatiehuishouding, zo blijkt uit een gesprek met de Commissie advies informatiehuishouding van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Kun je nog wel spreken over het vernietigen van informatie, als deze digitaal is? Wie is…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 2 Maart 2020 op 14.30 — Geen reacties

19 maart Studiedag KNVI: De Professional van morgen! "Ben jij er klaar voor?"

De wereld om ons heen verandert snel. Kreten als duurzaamheid, digitalisering, competenties, lerend vermogen en nog veel meer hoor je vandaag de dag overal. Of je het nu over je werk hebt of over je privéleven, we veranderen en we groeien. We leren iedere dag weer bij.Maar wat betekent dit nu voor jou als professional? En wil je er wat mee doen of laat je het even voor wat het is? In samenwerking met BPUG (www.bpug.nl) en KNVI…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 28 Februari 2020 op 9.32 — Geen reacties

Vervolg consultatie GEMMA Gegevenslandschap 4 maart 2020

In vervolg op de consultatie over het GEMMA Gegevenslandschap nodigen wij u van harte uit om deel te nemen in het vervolg daarop: de schriftelijke consultatie rondom het referentie-programma van eisen. Ook nodigen wij u van harte uit voor de bijbehorende informatiesessie op 4 maart van 10 tot 12 uur in Utrecht.

In lijn met de informatiekundige visie Common…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 27 Februari 2020 op 14.31 — Geen reacties

2020: twintig jaar webarchivering in Nederland

Bron: website KB

26 februari 2020 Kees Teszelszky Digitale geesteswetenschappen

Januari 2020 was een…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 27 Februari 2020 op 12.50 — Geen reacties

Handleiding aanwijzing en registratie sleutelfuncties

Een sleutelfunctie binnen een organisatie is een functie waarvan de mailbox, gezien zijn positie in de organisatie, geldt als een belangrijk informatieknooppunt.

Een belangrijk informatieknooppunt is een knooppunt dat relevant is voor een reconstructie op hoofdlijnen van het overheidshandelen in relatie tot zijn omgeving. Het op hoofdlijnen kunnen reconstrueren van het overheidshandelen (door onderzoekers nu en later) in relatie tot zijn omgeving is een van de doelen van de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 27 Februari 2020 op 9.30 — 2 commentaren

Wet open overheid (Woo)

Bron: website KOOP

De Wet open overheid (Woo) is een initiatiefwet uit 2012, die tot doel heeft om één transparante overheid en verantwoording van de overheden te bevorderen, door overheden te verplichten zo veel mogelijk informatie in een vroegtijdig stadium actief openbaar te maken. De wet moet ervoor…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 26 Februari 2020 op 10.22 — Geen reacties

Maandarchieven

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden