De blog van Yvonne Welings (1,165)

Nieuw online Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten

Website VNG

donderdag 16 september 2021

Ruim 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog liggen in de Nederlandse grond en waterbodem, verspreid over het hele land, nog ontplofbare oorlogsresten. Het nieuwe online Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten (Kenniscentrum OO) biedt gemeenten…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 September 2021 op 8.35 — Geen reacties

Metadata voor softwarearchivering zijn nog een uitdaging

<p>Bron; website Netwerk Digitaal Erfgoed

Zoals voor alle archiefobjecten is metadata ook cruciaal voor het beschrijven van software. Alleen zo kun je later nagaan welke hardware je bijvoorbeeld nodig hebt om de software in de toekomst te laten draaien. Vanuit het NDE-project Softwarearchivering onderzoekt het rapport…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 15 September 2021 op 8.45 — Geen reacties

Neem deel aan Implementatie e-mailarchivering: Een online werksessie voor rijksmedewerkers

7 september 2021


In samenwerking met ICTU en het Nationaal Archief organiseert het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Overheidsinformatie (RDDI) op 23 september en 4 oktober de online werksessie ‘Implementatie e-mailarchivering’. Tijdens deze werksessie praten we rijksmedewerkers bij over de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 11 September 2021 op 14.57 — Geen reacties

4 oktober: Ontwikkelingen in de informatiehuishouding

Datum / Tijd: 4 oktober 2021 15:30 - 17:00

I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs organiseert een online webinar voor rijksambtenaren over de ontwikkelingen in de informatiehuishouding. Aan bod komen thema’s als duurzame toegankelijkheid, archiving by design en kunstmatige intelligentie als tool in de informatiehuishouding.

Programma

Hoogleraar Charles Jeurgens van de Universiteit van Amsterdam en het Nationaal Archief, laat hier…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 8 September 2021 op 9.40 — Geen reacties

“Maatschappelijke impact is het uitgangspunt”

Bron: Website Digitale Overheid

Met de I-strategie Rijk 2021-2025 pakken de CIO’s van het rijk samen de handschoen op om de veranderkracht van digitalisering verder te benutten. CIO Rijk Lourens Visser licht toe:” We weten nu nog niet alles wat er de komende jaren gaat gebeuren; we gaan daarom uit van wat we wél…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 7 September 2021 op 9.19 — Geen reacties

23 september: Alles over het invullen van de Toegankelijkheidsverklaring

Als gemeente bent u verplicht een toegankelijkheidsverklaring te publiceren voor iedere website waar u verantwoordelijk voor bent. De Invulassistent Toegankelijkheidsverklaring helpt u hierbij. Tijdens dit webinar komt u hier alles over te weten.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 6 September 2021 op 8.31 — Geen reacties

Adviezen VTH-stelsel bieden geen verbetering

De VNG erkent een aantal knelpunten uit het rapport over het VTH-stelsel, maar we zijn het grotendeels niet eens met de analyse en zien de genoemde oplossingen niet…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 6 September 2021 op 8.00 — Geen reacties

Rapport Archivering in de keten van de Basisregistratie Personen

Rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed naar de archivering van informatie in de keten van de Basisregistratie Personen (BRP). Het onderzoek is onderdeel van een programma waarin de archivering in ketens en registraties centraal staat.

In een reactie omschrijft de Directeur-Generaal Overheidsorganisatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), mede namens de RDW en de Sociale Verzekeringsbank (SVB), op welke wijze de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 2 September 2021 op 9.51 — 2 commentaren

28 september: Bijeenkomst Alliantie Open Overheid

Toegang tot informatie: een recht, geen gunst
 
28 september staat in het teken van het recht op toegang tot informatie. In 2015 riep UNESCO die dag uit tot…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 31 Augustus 2021 op 12.51 — Geen reacties

Wat moet elke adviseur weten over informatiehuishouding bij het Rijk?

Bron: Website RDDI

Ontdek het tijdens de Introductie Informatiehuishouding  op 21 of 22 september en doe na afloop de test. Dan ben ook jij klaar om goed aan de slag te kunnen met informatiehuishouding!

Open op Orde

Open op…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 31 Augustus 2021 op 9.25 — Geen reacties

Verslag Programma Digitalisering Strafrechtketen eerste half jaar 2021

Tweede Kamer is op 19 augustus 2021 geïnformeerd over de digitalisering van de strafrechtketen. De digitalisering is onderdeel van het ambitietraject van het Bestuurlijk Ketenberaad om de prestaties van de strafrechtketen te verbeteren.  Voor de digitalisering zijn op grond van het regeerakkoord middelen beschikbaar gesteld (ruim € 200 miljoen). Bijgevoegd de halfjaarrapportage over de periode januari tot en met juni 2021. Deze publicatie is op 19-08-2021…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 26 Augustus 2021 op 16.00 — Geen reacties

Advies Generieke Digitale Infrastructuur voor gegevensuitwisseling

Bron: rijksoverheid

Verkennend onderzoek of de in de Europese Unie ontwikkelde digitale bouwblokken kunnen bijdragen aan een zo optimaal mogelijke oplossing in Nederland.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 26 Augustus 2021 op 15.56 — Geen reacties

Handreiking Beheer Internetdomeinen Rijksoverheid is gepubliceerd

Website RDDI

Als onderdeel van het RDDI-project Opschonen websites heeft Forum Standaardisatie in samenwerking met RDDI de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 11 Augustus 2021 op 8.36 — Geen reacties

Bodem in de Omgevingswet deel II: Gevolgen voor de praktijk

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli 2022 verandert er veel op het gebied van bodembescherming en bodemsanering. De Wet bodembescherming – sinds 1987 een baken als het gaat om het opruimen van verontreinigingen uit het verleden en het voorkomen van nieuwe – wordt ingetrokken. In deel I van "…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 10 Augustus 2021 op 9.47 — Geen reacties

Trendupdate: onderzoek naar de inzet van data en algoritmen

De ontwikkelingen in de informatiesamenleving gaan snel. De VNG brengt daarom regelmatig trends onder de aandacht. In deze Trendupdate: de inzet van data en algoritmen door overheden.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 2 Augustus 2021 op 8.35 — Geen reacties

Overzichtskaarten voor kennis en kunde IHH-professionals

RDDI heeft, in samenwerking met de Argumentenfabriek, in werksessies met rijksonderdelen, onderwijsinstellingen en trainingsbureaus de benodigde vakvereisten van IHH-professionals in kaart gebracht. Deze vereisten zijn gevisualiseerd in kaarten en bieden inzicht in de benodigde kennis, kwaliteiten en vaardigheden van informatieprofessionals.

De uitkomsten sluiten goed aan op het…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 27 Juli 2021 op 8.56 — 2 commentaren

Eerste kamer akkoord met wijzigingen Wet BRP

Op 13 juli heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijzigingen in de Wet BRP (Verzamelwet BRP).

Vanaf begin 2022 treden de wijzigingen gefaseerd in werking. Na de zomer volgt een planning voor de inwerkingtreding van de wijzigingen. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de periode van 3 maanden tussen publicatie en de inwerkingtreding van de wet.

n dit wetsvoorstel wordt de Wet basisregistratie personen aangepast om de Minister van…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 26 Juli 2021 op 16.47 — Geen reacties

Leer van deze gemeenten die met de DSO keten geoefend hebben

Bron: website VNG

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 Juli 2021 op 10.10 — Geen reacties

Gemeente als partner in digitale veiligheid: ontwikkelingen in de komende jaren: 5 oktober 2021

Spreker(s)

Willem Bantema (Lectoraat Cybersafety /Thorbecke Academie/ NHL Stenden Hogeschool)

Omschrijving

Hoe blijft een gemeentebestuur in de digitale wereld het voortouw nemen in maatschappelijke orde en veiligheid? Mogen inwoners er op rekenen dat hun gemeente weet wat er gaande is in de digitale wereld? En hoe moet je…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 Juli 2021 op 9.30 — Geen reacties

Maandarchieven

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2021   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden