De blog van Yvonne Welings (1,551)

Common Ground - ‘Zonder samenwerking redden we het niet’

Bron: Common Ground - ‘Zonder samenwerking redden we het niet’ | VNG

VNG Magazine nummer 8, 17 mei 2024

Tekst: Erwin Vogelaar | Beeld: Shutterstock

Eind juni legt de VNG de nieuwe plannen met Common Ground voor aan de leden. De propositie moet leiden tot een nieuwe…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 19 Mei 2024 op 11.30 — Geen reacties

Update #3 Actieplan Open Overheid 2023 - 2027

Bron: Update #3 Actieplan Open Overheid 2023 - 2027 | Over Open Overheid | Open Overheid (open-overheid.nl)

Ieder kwartaal geven actiehouders van het Actieplan Open Overheid een update. Dit is de derde update…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 16 Mei 2024 op 11.08 — Geen reacties

Wetsvoorstel Digitaal vergaderen naar Tweede Kamer

Bron: Wetsvoorstel Digitaal vergaderen naar Tweede Kamer | VNG

Gemeenteraden, provinciale staten, eilandsraden en algemene besturen van waterschappen krijgen…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 3 Mei 2024 op 14.43 — Geen reacties

Nota naar aanleiding van het nader verslag Archiefwet 2021

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2024/04/08/archiefwet-20xx-nota-nav-nader-verslag-versie-takenlijn-ii-20240403?s=09

Staatssecretaris Gräper-Van Koolwijk (OCW) reageert op het nader verslag van de Tweede Kamerfracties van GroenLinks-PvdA, de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 26 April 2024 op 11.04 — Geen reacties

Inbreng VNG en IPO voor Notaoverleg Digitalisering

Bron: Website VNG Inbreng VNG en IPO voor Notaoverleg Digitalisering | VNG

Voor het Notaoverleg Digitalisering vragen de IPO en VNG de Kamer aandacht…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 21 April 2024 op 19.28 — Geen reacties

Adviescollege: open het archief vliegramp Bijlmermeer

bron: Persbericht: ACOI-advies: vergroot de openbaarheid van het Bijlmervliegramp archief

Adviescollege pleit in het adviesrapport ‘Geen afgesloten hoofdstuk’ voor meer openheid om mensen in staat te stellen zelf…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 21 April 2024 op 19.27 — Geen reacties

Persoonlijk bericht Regeringscommissaris Informatiehuishouding

Bron: https://www.rcihh.nl/actueel/nieuws/2024/04/15/persoonlijk-bericht-regeringscommissaris-informatiehuishouding

Beste lezer,

Middels dit bericht wil ik u laten weten dat ik, vanwege ziekte, genoodzaakt ben mijn taken als Regeringscommissaris Informatiehuishouding neer te leggen en mijn…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 19 April 2024 op 8.26 — 1 commentaar

Dimpact 23 mei 2024

Op donderdag 23 mei 2024 vindt ons jaarlijkse Dimpact-congres plaats bij De Woonindustrie in Nieuwegein. Dé dag waarop onze (lid)gemeenten, marktpartijen en andere samenwerkingsverbanden elkaar ontmoeten, ervaringen en inzichten delen en elkaar inspireren. Zorg dat je erbij bent, want alleen samen kunnen we er een geslaagde dag van maken!

Thema ‘Maak ruimte voor eigentijdse dienstverlening’

Gemeenten staan voor grote uitdagingen en het vergroten…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 16 April 2024 op 15.02 — Geen reacties

Antwoorden op Kamervragen over rapportage algoritmerisico's

Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over de rapportage algoritmerisico's Nederland van de Autoriteit Persoonsgegevens. De Eerste Kamer heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over rapportage…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 16 April 2024 op 14.11 — Geen reacties

Week van Grip op Informatie Artikel 11 tot 18 april

Jaarlijks organiseert VNG-realisatie een aantal keer ‘de week van Grip op Informatie’ samen met een groot aantal gemeenten en andere overheidsorganisaties. Inmiddels hebben er al acht weken plaatsgevonden. Alle weken staan in het teken van informatiebeheer, actieve openbaarmaking en digitale duurzaamheid.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 4 April 2024 op 13.42 — Geen reacties

Nieuwe werkdefinities informatiecategorieën Woo vastgesteld

Op 27 maart heeft de Stuurgroep PLOOI de werkdefinities vastgesteld van vier informatiecategorieën die onder de Wet open overheid (Woo) op termijn verplicht openbaar gemaakt…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 30 Maart 2024 op 17.02 — Geen reacties

Kamerbrief over motie archivering chatberichten

Bron: Kamerbrief over motie archivering chatberichten | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Minister-president Rutte stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op de motie van het Tweede Kamerlid Palmen (Nieuw Sociaal Contract). In de motie wordt de regering verzocht om binnen vier weken een volwaardig…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 27 Maart 2024 op 7.52 — Geen reacties

BIT-advies Generiek platform voor Document- en Archiefbeheer

bron: BIT-advies Generiek platform voor Document- en Archiefbeheer | Publicatie | Adviescollege ICT-toetsing (adviescollegeicttoetsing.nl)

Samenvatting BIT-advies

Het Adviescollege ICT-toetsing heeft op verzoek van het ministerie van Financiën een onderzoek uitgevoerd naar het project Generiek platform Document- en…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 13 Maart 2024 op 10.21 — Geen reacties

De archiefwet is zijn tijd ver vooruit en stimuleert innovatie met duurzaamheidsprincipes

De archiefwet is zijn tijd ver vooruit en stimuleert innovatie met duurzaamheidsprincipes | M&I/Partners (mxi.nl)

De laatste tijd gaat het steeds meer over verduurzaming van ICT. In dat kader wordt het tijd om de archiefwet eens af te stoffen, want het naleven van deze wet is eigenlijk best duurzaam. De meeste mensen zien…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 13 Maart 2024 op 10.19 — 2 commentaren

Termennetwerk toont nu ook termen die verbonden zijn via verschillende thesauri

bron: Termennetwerk toont nu ook termen die verbonden zijn via verschillende thesauri - Netwerk Digitaal Erfgoed

Allerlei termen in het Termennetwerk zijn te vinden in uiteenlopende thesauri. Sinds kort laat het Termennetwerk zien of termen onderling verbonden zijn. Ruben Schalk, coördinator van…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 5 Maart 2024 op 9.27 — Geen reacties

Het Portfolio Common Ground staat online!

Bron: Het Portfolio Common Ground staat online! · Common Ground

Het portfolio van Common Ground is vanaf nu online in te zien. Het biedt een overzicht in de status van initiatieven die bij gemeenten, leveranciers, ketenpartners en VNG worden ondernomen - én het verlaagt de drempel om een oplossing in gebruik te nemen of bij te dragen aan de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 4 Maart 2024 op 8.30 — 2 commentaren

23 MEI; Webinar: Wijzigingen GIBIT 2023 voor leveranciers en adviesbureaus

donderdag 23 mei 2024

Tijdens deze online bijeenkomst bespreken wij de wijzigingen in de nieuwe GIBIT 2023 ten opzichte van de GIBIT 2020. Dit webinar is voor gemeentelijke ICT-marktpartijen die willen weten wat er met de GIBIT 2023 is gewijzigd. Een zeker basis kennisniveau van de GIBIT is voor…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 1 Maart 2024 op 15.33 — Geen reacties

17 juni 2024: Thema Archiefdag 2024: Let’s go nuts!

Het archief van de toekomst is: Het archief als nutsvoorziening. KVAN neemt het voortouw in de transitie van centrale naar verdeelstation. We zijn enthousiast om met elkaar onze maatschappelijke rol vorm te geven. Wat kunnen we nú al doen. Samen leven we ons uit op onze toekomstige positie. Het archief waarin de behoefte van de (nieuwe) gebruiker centraal staat. Doe mee tijdens Archiefdag 2024: Let’s go nuts!

Om je een beeld te geven van onze rol in de toekomst, delen…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 28 Februari 2024 op 13.11 — Geen reacties

Handreiking Waardering en selectie afgerond en toepasbaar

Bron; Website Nationaal Archief

27 februari 2024

De nieuwe landelijke handreiking Waardering en selectie is afgerond. (Koepelorganisaties van decentrale) overheidsorganisaties kunnen deze vanaf 1 april toepassen bij het ontwerpen van nieuwe selectielijsten en hotspotlijsten.

Waardering en selectie is cruciaal voor goed…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 28 Februari 2024 op 9.21 — Geen reacties

Maandarchieven

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2024   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden