De blog van Yvonne Welings (1,036)

Hoe krijgen we algoritmen zo eerlijk mogelijk?

Hoe krijgen we algoritmen die gebruikt worden door de overheid zo eerlijk mogelijk en hoe kan goede archivering daaraan bijdragen? Tobias van der Knaap, masterstudent Archival & Information Studies aan de Universiteit van Amsterdam, deed er onderzoek naar bij het CBS. Zijn onderzoek valt binnen het CBS-project ‘Eerlijke algoritmen’ dat in 2018 werd gestart. ‘Als technologie de menselijke beslissing overneemt, is verantwoording extra belangrijk.

Verantwoording en…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 3 December 2020 op 16.42 — 3 commentaren

Onderzoek ketenarchivering Basisregistratie Personen door Inspectie O en E

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed doet onderzoek naar de archivering in de keten van de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP is de basisregistratie voor persoonsgegevens. Rond de BRP bestaat een keten van aanlevering, verwerking en mutatie…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 2 December 2020 op 8.37 — Geen reacties

11 december: Dag van de Actieve Openbaarmaking

Vrijdag 11 december: Dag van de Actieve Openbaarmaking

Actieve openbaarmaking is een wettelijke inspanningsverplichting. Maar wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk bij de Rijksoverheid? 11 december a.s. organiseren we in samenwerking met het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatievoorziening ‘De dag van de Actieve Openbaarmaking’.

Een unieke (online) bijeenkomst met presentaties, debat en praktische…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 1 December 2020 op 17.23 — Geen reacties

Trendanalyses informatiesamenleving gepubliceerd

We bevinden ons midden in de ontwikkeling van een informatiesamenleving. Voor gemeenten heeft dat grote betekenis. Technologische innovaties gaan namelijk zo snel dat het lastig is om zicht te houden op welke ontwikkelingen daarbij van belang zijn. Digitalisering verandert niet alleen de wijze waarop gemeenten kunnen werken aan maatschappelijke opgaven, maar het verandert ook de maatschappelijke opgave zelf: kunnen al onze inwoners nog meedoen in de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 1 December 2020 op 12.20 — Geen reacties

Nieuwe publicaties: Grip op Informatie

De informatiesamenleving is anno 2020 geen trend, ontwikkeling of toekomstbeeld meer, maar een feit. We staan er met beide benen middenin. Het bedrijfsleven heeft de digitale revolutie snel en doeltreffend omarmd. Er zijn nauwelijks nog producten of diensten denkbaar die we niet binnen enkele seconden met onze smartphone of tablet in huis kunnen halen.

Binnen de overheid is die ontwikkeling langzamer gegaan. Daar zijn goede redenen voor. Een paspoort is geen paar sneakers en een …

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 24 November 2020 op 8.00 — Geen reacties

TK Kabinetsreactie op drietal onderzoeken naar algoritmen

Het kabinet hanteert bij het beleid rond algoritmen en AI een lerende aanpak. Hierbij past onderzoek naar de vraag of beleid en regelgeving voldoende zijn toegesneden op actuele en toekomstige kansen en risico’s van algoritmen. 

Afgelopen vrijdag werden deze drie onderzoeken gepubliceerd:- “Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen”1

(hierna: besluitvormingsonderzoek);

- Onvoorziene effecten van zelflerende algoritmen” (hierna:…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 23 November 2020 op 9.11 — Geen reacties

Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties 4 januari 2021 van start

Om burgers, bedrijven en organisaties goed van dienst te kunnen zijn, gebruiken veel overheidsorganisaties gegevens. Zo zijn overheidsorganisaties verplicht gebruik te maken…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 November 2020 op 9.18 — Geen reacties

Uitkomsten consultatie Actieplan Open Overheid

bron: website Open Overheid

De maand september stond in het teken van de online consultatie voor het nieuwe Actieplan Open Overheid. De hele maand stond een formulier open om jouw ideeën voor het nieuwe plan te delen. Ook hielden we vanaf augustus tot en met november verschillende online meedenksessies over de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 19 November 2020 op 12.11 — Geen reacties

24 november: Digitaal IV-event: Samen slimmer met data van het Instituut van Fysieke Veiligheid

Data-alarm! We worden overspoeld met data. Hoe gaan we daar slim mee om, zodat we voor elk werkproces waardevolle informatie kunnen leveren? In een inspirerend ochtend- en middagprogramma komt een aantal interessante ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 18 November 2020 op 8.27 — Geen reacties

Proeftuin Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Bron: Website VNG

De VNG nodigt gemeenten uit om deel te nemen aan de proeftuin voor de implementatie van het Wetsvoorstel modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV). Gemeenten krijgen zo zicht op de uitvoerbaarheid en de gevolgen van het…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 16 November 2020 op 16.23 — Geen reacties

GemeenteDelers

Bron Website VNG Realisatie

Gemeente Delers is een jaarlijkse competitie waarin succesvolle gemeentelijke initiatieven worden gewaardeerd en genomineerd als best practice voor 355 gemeenten. Gedacht kan worden aan een mooie en…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 16 November 2020 op 11.31 — Geen reacties

Stand van zaken Omgevingswet: DSO, financiën & implementatie

Bron website VNG

Vandaag 13 november 2020 heeft minister Ollongren beide Kamers geïnformeerd over de Omgevingswet. Zij geeft een reactie op het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) en de tweede Gateway Review. De rapporten doen aanbevelingen over de ontwikkeling en implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 15 November 2020 op 19.00 — Geen reacties

Wettelijke bewaartermijnen voor openbaar gezagtaken vanaf 2022 of 2023

Bron: Website PO-Raad

Op dit moment zijn er geen bewaartermijnen voor gegevens behorende bij de ‘openbaar gezagtaken’ van scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Tot deze taken behoren de besluiten tot vrijstelling op grond van de Leerplichtwet (artikel 11), en het afgeven van diploma’s en…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 13 November 2020 op 14.18 — Geen reacties

Kosten gemeentearchivaris

Een van de vragen die tijdens de sessie met Tim Krakers aan de orde kwam was: Wie betaalt de kosten  van de gemeentearchivaris? Nu is het zo dat alleen op provinciaal en rijksniveau altijd archivarissen zijn aangewezen, maar op het niveau van gemeenten en waterschappen niet. Met de wetswijziging in 2023 wordt de aanwijzing verplicht. Sinds de Wnra is de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 10 November 2020 op 9.30 — Geen reacties

Openbaarheidsregimes Wijzigingswet Archiefwet2023

De nieuwe Archiefwet gaat meer aansluiten op de openbaarheidsregimes van de Wob. dat betekent voor archivarissen dat er veel werk aan de winkel is wanneer die met terugwerkende kracht moeten worden aangepast. Tegelijkertijd biedt openbaarheid by design hoop, direct inrichten bij de start van het proces. 

Veel termijnen zullen langer dan 75 jaar worden is mijn verwachting omdat de meeste beperkingen de bescherming van de persoonlijke levenssfeer betreft. …

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 9 November 2020 op 15.30 — Geen reacties

Stand van zaken Wijzigingswet Archiefwet 2023

Vandaag 9 november 2020 lichtte Tim Krakers de VNG Juridische Tweedaagse de stand van zaken met betrekking tot de Archiefwet toe. Omdat veel vakgenoten deze bijeenkomst niet bijwonen, leek het me van belang de informatie te delen. Immers sinds de consultatie hebben we weinig meer vernomen.

Het ziet er naar uit dat in december 2020 het wetsvoorstel bij de Raad van State aanhangig te maken. Dat…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 9 November 2020 op 14.00 — 2 commentaren

Digitale handtekening d.m.v. e-mail/SMS authenticatie rechtsgeldig? 29 oktober 2020

Is een digitale handtekening door middel van een e-mail/SMS authenticatie rechtsgeldig?

 

Op 7 oktober 2020 deed de rechtbank Zeeland/West-Brabant hierover een uitspraak die twijfel creëert. Gezien de snelheid waarmee digitalisering zich ontwikkelt, zeker nu,  kan deze uitspraak dan ook niet onbesproken blijven.

 

Waarom deze uitspraak? Een onderneming gaat een lening aan, waarbij de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 9 November 2020 op 8.17 — Geen reacties

Wie heeft ervaring met archiveren van videotulen via Archiefweb?

Een tijdje geleden stond er een bericht online dat Company Webcast samenwerkt samen met Archiefweb.eu. Ze zouden een oplossing hebben voor het archiveren van videoverslagen/videotulen.

Welke gemeente is met Archiefweb in zee gegaan en wat zijn de ervaringen?

We horen het graag.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 4 November 2020 op 14.00 — 4 commentaren

Voorkom overname Whatsapp door criminelen

Website: IBD

Gemeenten melden bij de informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de VNG een toename van pogingen tot Whatsappfraude. Eerder waarschuwden de politie en het openbaar ministerie al voor een toename. Criminelen kunnen met behulp van een zescijferige code een Whatsapp-account overnemen op een manier die bedoeld is voor mensen die een nieuwe telefoon…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 3 November 2020 op 7.53 — Geen reacties

Maandarchieven

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden