De blog van Yvonne Welings (1,438)

Onderzoek vernietiging adoptiedossiers Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden

De Inspectie onderzoekt de vernietiging van adoptiedossiers bij de Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (CA IKa).

Toepassing van de Archiefwet

Enkele mediaberichten wezen al op deze vernietiging, waaronder die van de NOS. De Inspectie begon haar onderzoek naar aanleiding van vragen van burgers over de vernietiging.

Het onderzoek zal ingaan op de vraag of de vernietiging plaatsvond conform de Archiefwet. De Inspectie zal de resultaten…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 30 Mei 2023 op 16.14 — Geen reacties

Gemeente ‘s-Hertogenbosch zet met hulp van Scamander belangrijke stappen richting Den Bosch Datastad

Nieuwegein, 15 mei 2023 – Na een uitvoerig Europees openbaar aanbestedingstraject heeft gemeente ’s-Hertogenbosch gekozen voor de standaard data-oplossing voor gemeenten van Scamander. Deze oplossing biedt niet alleen een gedegen datafundament (Data Platform), maar bevat ook verschillende herbruikbare producten en begeleidende diensten voor de implementatie en uitvoering van datagedreven werken. Hiermee wordt er invulling gegeven aan de ambitie van gemeente ’s-Hertogenbosch als…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 21 Mei 2023 op 14.11 — Geen reacties

Factsheet over nieuwe geheimhoudingsbepalingen Gemeentewet

Bron: Factsheet over nieuwe geheimhoudingsbepalingen Gemeentewet | VNG

Op 1 april 2023 worden de nieuwe geheimhoudingsbepalingen in de Gemeentewet van kracht. Dit is onderdeel van de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur. De VNG heeft een factsheet gemaakt met…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 21 Mei 2023 op 13.18 — Geen reacties

Fit-gap analyse Archiefwet 1995 en Archiefwet 2021

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/04/11/fit-gap-analyse-archiefwet-1995-en-archiefwet-2021

Onderzoek naar de mogelijke impact van een nieuwe Archiefwet. Daarbij is ook gekeken naar de mate waarin Financiën voldoet aan de huidige Archiefwet. Op het rapport is een management reactie gegeven.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 Mei 2023 op 16.29 — Geen reacties

Denk mee met GIBIT

De GIBIT-voorwaarden zijn bij de tijd gebracht. Hiervoor is samengewerkt met gemeenten, juridisch adviesburo Dirkzwager en het leveranciersoverleg GIBIT.  Meerdere onderdelen zijn aangepast op bijvoorbeeld: dienstverlening op afstand, betaling/facturatie/indexering, risicobeheersing, ethiek en grondrechten, aansprakelijkheid en op enkele onderdelen verhelderd en geharmoniseerd naar de ARBIT.

Een aanrader is om eerste globaal kennis te nemen van de GIBIT…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 17 Mei 2023 op 16.30 — Geen reacties

Grote meerderheid voor AI-wet in Europees Parlement

Bron: Grote meerderheid voor AI-wet in Europees Parlement - Digitale Overheid

Het Europees Parlement stemde onlangs over de nieuwe AI-wet(link naar andere website). Het…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 17 Mei 2023 op 9.36 — Geen reacties

Wettelijk verplichte communicatie bij vergunningverlening, meldingen en informatieplichten

In het VTH-proces moet het bevoegd gezag op diverse momenten communiceren richting initiatiefnemers, belanghebbenden of het bredere publiek. Dat geldt zowel voor de vergunningverlening (reguliere en uitgebreide procedure), als voor de behandeling van meldingen en informatieplichten. Voorbeelden van wettelijk verplichte communicatie zijn: bekendmaken/mededelen van een besluit, kennisgeving…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 16 Mei 2023 op 14.44 — Geen reacties

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer aangenomen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) op 9 mei 2023 aangenomen. De beoogde datum van in werking treden van de wet wordt verschoven naar 1 juli 2024.  De minister van BZK heeft dit in een reactie op de brief van de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 11 Mei 2023 op 15.27 — Geen reacties

Communicatie Informatie Aan Zee 2023

Wilt u Informatie aan Zee mee zichtbaar maken aan uw leden en klanten via sociale media, een nieuwsbrief of een tijdschrift? Download hieronder het beeldmateriaal en kopieer de tekst per medium.

Nieuwsbrief of nieuwsbericht

Download hier het beeld…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 8 Mei 2023 op 8.26 — Geen reacties

Guiny Kustner directeur Informatiehuishouding Justitiële Informatiedienst bij JenV

Bron: Website Algemene Bestuursdienst

Guiny Kustner wordt met ingang van 1 juni 2023 directeur Informatiehuishouding bij de Justitiële Informatiedienst bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De Justitiële Informatiedienst (Justid), een snelgroeiende…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 4 Mei 2023 op 14.07 — Geen reacties

Finalisten GemeenteDelers: 12 waardevolle oplossingen

In de landelijke competitie GemeenteDelers doen gemeenten mee met projecten of programma’s die te goed…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 April 2023 op 12.26 — Geen reacties

Openbaren kan niet zonder archiveren

Om informatie snel openbaar te kunnen maken, zal die informatie goed bewaard moeten worden. Een groot deel van de wettelijke beslistermijn gaat op dit moment verloren aan het bij elkaar zoeken van de gevraagde informatie. In 2021 heeft de Rijksoverheid hiervoor het project Open op Orde gestart. Op dat moment werd al aangegeven dat deze verbeteroperatie tot en met 2026 zou duren. Het verbaast dan ook niet dat op dit moment de beslistermijnen nog niet verkort zijn. Toch zijn ook hier…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 24 April 2023 op 15.17 — Geen reacties

Zo breng je informatiehuishouding op orde

Naar aanleiding van mijn expertverslag van 1 maart jl. met de titel ‘Wanneer is de informatiehuishouding nou echt op orde?’ reik ik in deze bijdrage handvatten aan hóé de informatiehuishouding op orde kan worden gebracht.

Op 30 maart jl., tijdens het IPoort-debat ‘Informatiehuishouding & Digital Skills’ in perscentrum Nieuwspoort zei regeringscommissaris Arre Zuurmond dat er bij veel…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 24 April 2023 op 9.20 — Geen reacties

Handige basis plaat NEN-normen

Bron: website NEN

2023-04_-_Overzichtsplaat_normen_informatie_en_archiefmanagement.pdf (nen.nl)

Toegevoegd door Yvonne Welings op 24 April 2023 op 9.11 — Geen reacties

JenV publiceert algoritmeregisters

Bron: JenV publiceert algoritmeregisters - Digitale Overheid

Om transparant te zijn over het gebruik van algoritmes heeft de Justitiële Informatiedienst (Justid) een algoritmeregister gepubliceerd. Tegelijkertijd zijn met hulp van Justid ook andere algoritmes binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) openbaar gemaakt. Zoals van het Nederlands Forensisch Instituut…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 18 April 2023 op 9.14 — Geen reacties

Microsoft 365 governance en de informatiebeheerder: rollen en machtigingen

Elke overheidsorganisatie heeft er op dit moment mee te kampen: vindt maar eens een goede informatiebeheerder! Informatiebeheerders spelen een belangrijke rol in de vindbaarheid, het behoud en  – op termijn – vernietiging van informatie van een organisatie. De hele levenscyclus van informatie is hun werkterrein: van creatie, tot ordening, tot toepassing van bewaartermijnen. Waar organisaties hun ongestructureerde informatie in Microsoft 365 zijn gaan beheren, is ook dat platform binnen het…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 17 April 2023 op 12.58 — Geen reacties

Afspraken samenwerking CIO Rijk en Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Vandaag hebben de CIO Rijk en de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed afspraken gemaakt voor samenwerking voor de komende 4 jaar.

De CIO Rijk is verantwoordelijk voor de coördinatie en kaderstelling op de informatiehuishouding en de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed is verantwoordelijk voor het toezicht op het informatiebeheer bij de centrale overheid. Om ervoor te…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 17 April 2023 op 12.34 — Geen reacties

Presentatie Prof. dr. Haroon Sheikh tijdens de Open Donderdag van 6 april nu beschikbaar

Tijdens de Open Donderdag op 6 april jl. mochten we Prof. dr. H. (Haroon) Sheikh verwelkomen als gastspreker. Hij gaf de vele toehoorders…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 12 April 2023 op 12.40 — Geen reacties

Maandarchieven

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2023   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden