De blog van Yvonne Welings (1,297)

Verkorte set MDTO gepubliceerd door de gemeente Den Haag

IRMA

Wie IRMA niet kent en wel in het vakgebied van informatiebeheer werkt, loont het de moeite om daar kennis van te nemen. Ik schreef er al eerder over, zie deze link

MDTO en PLOOI

Nieuw op IRMA zijn de publicaties van:

-  minimale Metadataset & MDTO metadata…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 6 Juli 2022 op 11.30 — Geen reacties

Archiefwet uitgesteld tot 1 juli 2024, mogelijk 1 januari 2025 ?De nieuwe Archiefwet gaat mogelijk in op 1 juli 2024. In april brachten de Tweede Kamerleden …

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 5 Juli 2022 op 12.26 — 2 commentaren

U-reka, de onmisbare app voor raadslieden, ambtenaren en inwoners van de gemeente Utrecht

Bron website vereniging publieksdiensten gemeentedelers

U-reka helpt raadsleden om sneller relevante informatie terug te vinden. Hierdoor kunnen zij hun raadswerk beter en efficiënter voorbereiden en uitvoeren naast hun fulltimebaan. De app komt ook van pas voor ambtenaren en inwoners. Proces- en kwaliteitsadviseur Jade Besuyen vertelt over deze GemeenteDelers-casus.

Naam van de casus: U-reka; Utrechtse…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 4 Juli 2022 op 8.15 — Geen reacties

Consultatie Wet Digitaal vergaderen decentrale overheden tot 27 juli

In het kort

Dit wetsvoorstel maakt digitaal vergaderen permanent mogelijk voor gemeenteraden, provinciale staten, eilandsraden en algemene besturen van waterschappen. Als het wetsvoorstel in werking treedt, hebben deze decentrale volksvertegenwoordigingen voortaan de mogelijkheid om te kiezen tussen een fysieke en een digitale vergadering.

In drie situaties blijft digitaal vergaderen uitgesloten:

- bij geheime, besloten…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 30 Juni 2022 op 8.38 — Geen reacties

Rianne Blacquière MT-lid bij de concerndirectie Informatiebeleid IenW

Rianne Blacquière start per 1 augustus 2022 als MT-lid bij de concerndirectie Informatiebeleid bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De concerndirectie Informatiebeleid vervult binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een leidende rol op het vlak van…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 29 Juni 2022 op 8.34 — Geen reacties

OWMS (standaard voor meer toegang en openbaarheid)

orum Standaardisatie toetst om de standaard Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) niet meer te verplichten (‘pas toe of leg uit’-verplichting) aan de overheid. In de openbare consultatie kunt u reageren op dit advies van experts.OWMS beschrijft eigenschappen en structuur van overheidsinformatie op internet.Forum Standaardisatie adviseert de publieke sector over gebruik van ICT-standaarden en onderhoudt de lijst met ICT-standaarden die verplicht of aanbevolen zijn voor…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 27 Juni 2022 op 15.10 — Geen reacties

Logisch Ontwerp BRP 4.1 treedt later in werking

Op regelmatige basis wordt het Logisch Ontwerp van de BRP aangepast. Oorspronkelijk was de planning dat de nieuwe versie van het LO, LO BRP 4.1, op 1 juli in werking zou treden. Die datum wordt…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 24 Juni 2022 op 11.56 — Geen reacties

Kamerbrief reactie op artikel over cultuur van achterhouden bij de overheid

Minister Bruins Slot (BZK) reageert op het interviewartikel 'Oud-privacyfunctionaris: bij de overheid heerst een cultuur van achterhouden'. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer had om een reactie gevraagd.

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 22 Juni 2022 op 8.42 — Geen reacties

Summerschool: Duurzame toegankelijkheid in de informatieketens van de Omgevingswet

woensdag 31 augustus 2022

De Omgevingswet, een beloofde vereenvoudiging die voor gemeenten als een doolhof aanvoelt. Hoe zorgt u er met ketenpartners voor dat ontstane informatie duurzaam toegankelijk wordt en blijft? De handreiking DUTO in de informatieketens van de Omgevingswet biedt hulp. Maar…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 Juni 2022 op 14.06 — Geen reacties

Staatssecretaris past Wet digitale overheid aan

Naar aanleiding van kritiekpunten van de Eerste Kamer past staatssecretaris van Huffelen de Wet digitale overheid (Wdo) aan. Op 1 juni gingen de Tweede Kamer en de staatssecretaris in debat over deze novelle (wijziging van een wetsvoorstel), om hier op 7 juni over te stemmen.

De Wdo beschrijft het veilig inloggen bij digitale dienstverlening…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 16 Juni 2022 op 11.21 — Geen reacties

Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de WOO/WOB

Kijk het debat van 14 juni terug via deze link. 

Toegevoegd door Yvonne Welings op 15 Juni 2022 op 16.19 — 2 commentaren

Handreiking implementatie Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) getest

In de periode van september 2021 t/m december 2021 is door het programmabureau IDA gezamenlijk met de provincie Limburg een pilot gestart om, in opdracht van Ministerie van Binnenlandse Zaken, de ‘Handreiking implementatie Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv)” van BZK te testen/toetsen op toepasbaarheid. Binnen de pilot werd onderzocht welke impact de wet voor Provincies heeft en

welke aanpak hierbij gevolgd zou kunnen worden. Dit rapport beschrijft de resultaten…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 14 Juni 2022 op 9.15 — Geen reacties

API-specificaties Haal Centraal worden standaard

Per 1 oktober moeten gemeenten gestandaardiseerde specificaties gebruiken (waar mogelijk) bij het toepassen van API’s om gegevens op te halen. Of uitleggen waarom ze dat niet doen. Het gaat om 4 Haal Centraal API-specificaties, die het bestuur van de VNG tot standaard heeft verklaard.

Hoe aan de standaard te voldoen?

Vanaf het najaar gaat de standaard in. Gemeenten moeten dan de huidige of een hogere versie van de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 14 Juni 2022 op 8.50 — Geen reacties

Gespreksnotitie Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed voor rondetafelgesprek Tweede Kamer

Op dinsdag 14 juni ’22 vindt er een rondetafelgesprek plaats van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer. Op verzoek is de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed uitgenodigd om deel te nemen aan dit gesprek.

Gespreksnotitie Inspectie Overheidsinformatie…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 14 Juni 2022 op 8.40 — Geen reacties

De succesvolle aanpak van het pdf-vraagstuk door de Stad Antwerpen

Michel Depière

Pdf blijft voor veel organisaties een groot struikelblok in digitale toegankelijkheid. Michel Depière, WCAG-officer van de Stad Antwerpen,…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 14 Juni 2022 op 8.33 — Geen reacties

Selectielijst e-mailbewaring volgens de Capstone-methodiek

Geacht college,

Hierbij treft u een brief aan van de VNG (TPW/U202200323) met 3 bijlagen over de ‘Selectielijst e-mailbewaring volgens de Capstone-methodiek’.

Via deze brief worden gemeenten die willen aansluiten bij de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 9 Juni 2022 op 12.50 — 11 commentaren

Nieuws over Gemeentedelers

GemeenteDelers is een podium om kennis en ervaring met elkaar te delen. Kennis delen is het belangrijkste doel van GemeenteDelers. Bijvoorbeeld over een project waar heel veel van geleerd is of een actie die (onverwacht) heel veel heeft opgeleverd. Groot en klein, met één overeenkomst: we kunnen van elkaar leren.

Met GemeenteDelers zetten we deze succesvolle initiatieven (voor en achter de schermen) in het zonnetje. We maken de kennis ervan beschikbaar voor andere gemeenten. Samen…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 7 Juni 2022 op 10.53 — Geen reacties

Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding ingesteld

De ministerraad heeft op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), mede namens staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media, ingestemd met de benoeming van Ineke van Gent tot voorzitter van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Samen met mevrouw drs. Amma Asante (voorzitter Landelijke Cliëntenraad) en de heer mr. Martin Berendse MA…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 6 Juni 2022 op 13.14 — Geen reacties

Staatssecretaris past Wet digitale overheid aan

Naar aanleiding van kritiekpunten van de Eerste Kamer past staatssecretaris van Huffelen de Wet digitale overheid (Wdo) aan. Op 1 juni gingen de Tweede Kamer en de staatsecretaris in debat over deze novelle (wijziging van een wetsvoorstel), om hier op 7 juni over te stemmen.

De Wdo beschrijft het veilig inloggen bij digitale dienstverlening…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 6 Juni 2022 op 13.12 — Geen reacties

VNG: uiteenlopende verwachtingen over Common Ground

De verwachtingen over de resultaten en koers van Common Ground lopen ‘(sterk) uiteen’ en dit ‘maakt het moeilijk om succesvol te zijn voor alle gemeenten’. Dat schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op basis van een adviesrapport dat nog niet openbaar is.

Het is de bedoeling dat Common Ground de informatievoorziening voor gemeenten efficiënter maakt In plaats van informatie op veel verschillende plekken op te slaan, wat duur en omslachtig is, staan…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 1 Juni 2022 op 15.25 — Geen reacties

Maandarchieven

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2022   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden