Blogbijdragen September 2017 (27)

De Wet bescherming persoonsgegevens en het personeelsdossier, dit moet je weten

Een personeelsdossier staat vol met persoonsgegevens. Het is daarom niet gek dat de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) op personeelsdossiers van toepassing is. Het is belangrijk dat je als organisatie voldoet aan deze wet, want de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan pittige boetes uitdelen tot wel €…

Doorgaan

Toegevoegd door Peijke Jansdaal op 28 September 2017 op 9.00 — Geen reacties

Impactanalyse naar gevolgen verplichting digitaal procederen

Website VNG

In het burgerlijk en bestuursprocesrecht worden professionele partijen, dus ook gemeenten, verplicht een procedure langs elektronische weg te voeren. Dit betekent dat processtukken digitaal moeten worden ingediend. VNG/KING doet onderzoek naar de uitvoeringsconsequenties voor gemeenten.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 26 September 2017 op 12.53 — Geen reacties

Onderhandelaars gewezen op belang digitalisering

Bron: Binnenlands Bestuur

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) dringen bij de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 September 2017 op 17.17 — Geen reacties

Autoriteit Persoonsgegevens krijgt jaarlijks 7 miljoen euro extra

Bron Tweakers

Vanaf 2019 krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens structureel 7 miljoen euro extra. Dat blijkt uit de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie, die op Prinsjesdag bekend is gemaakt. Ook wordt er veel meer geld uitgetrokken voor detectie van 'cyberaanvallen'.

Volgend jaar gaat het budget van de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 24 September 2017 op 19.44 — Geen reacties

April 2019 definitieve ingangsdatum verplichting e-factureren

BRON: website PIANOo 

18-september-2017 | bron: PIANOoOverheidsorganisaties en alle andere aanbestedende diensten zijn per april 2019 verplicht e-facturen te kunnen…
Doorgaan

Toegevoegd door Jolanda de Jong op 24 September 2017 op 15.30 — Geen reacties

Rijk ziet gemeentelijk gegevensmanagement als voorbeeld

Website: Binnenlands Bestuur

De gemeentelijke richtlijnen voor gegevensmanagement, de Gemeentelijke Model Architectuur (GEMMA), worden overgenomen door de NORA, oftewel de richtlijnen die door de gehele overheid worden gehanteerd. De richtlijnen voor gegevensmanagement bestaan kort gezegd uit manieren voor het slim registeren en gebruiken van gegevens van…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 22 September 2017 op 10.06 — Geen reacties

Deze vragen mag je niet vergeten te stellen bij de aanschaf van capture software

De tijd dat document capture software alleen maar werd gebruikt om fysieke documenten te digitaliseren ligt al ver achter ons. Om business problemen op te kunnen lossen en kansen te benutten, moet document capture software tot veel meer in staat zijn en gelukkig is dat ook het geval.

Maar uit onderzoek blijkt dat maar weinig mensen exact weten wat de huidige mogelijkheden zijn, laat staan waar…

Doorgaan

Toegevoegd door Peijke Jansdaal op 21 September 2017 op 9.00 — Geen reacties

Vragen & antwoorden voor advocatuur over digitaal procederen

Bron: website De Rechtspraak

Den Haag, 30 augustus 2017

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 September 2017 op 13.38 — Geen reacties

Congres Omgevingswet 2019

Alles wijst erop dat de Omgevingswet niet in 2019, maar later in werking zal treden. En dat is geen overbodige luxe. Dat respijt is hard nodig, want de meeste gemeenten zijn nog lang niet klaar met de mega-operatie die de nieuwe Omgevingswet is. 26 wetten, 120 AMvB’s en 65 visies op het gebied van bouw, natuur, waterbeheer en ruimtelijke ordening moeten terug naar 1 wet, 4 AMvB’s en 1 visie. De hele fysieke leefomgeving onder één noemer.

Bent u op zoek naar een…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 September 2017 op 9.24 — Geen reacties

Wat is een IT-auditor?

Website NOREA

Een IT-auditor oordeelt en adviseert over IT in bedrijven en organisaties. Als professional is hij de aangewezen deskundige om een onafhankelijke beoordeling uit te voeren. Het vakgebied werd aanvankelijk aangeduid als EDP-auditing (Electronic Data Processing).Tegenwoordig geven we de voorkeur aan de aanduiding ‘IT-auditing’.

Gekwalificeerde IT-auditors beschikken op grond van hun…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 19 September 2017 op 13.00 — Geen reacties

Margreet Vink nieuwe rijksarchivaris provincie Overijssel en gemeentearchivaris Zwolle en Deventer

Het bestuur van het Historisch Centrum Overijssel (HCO) heeft Margreet Vink-Bos (47) benoemd tot de nieuwe rijksarchivaris voor Overijssel en gemeentearchivaris voor Zwolle en Deventer. De Kampense volgt op 1 januari Lolke Folkertsma op, die dan met pensioen gaat. 

Vink was van 2011 tot 2017 gemeentearchivaris in Kampen.

Toegevoegd door Yvonne Welings op 18 September 2017 op 19.59 — Geen reacties

Gemeenten en IenM bereiken overeenstemming overeenstemming over vragenlijst zelfcontrole ENSIA-BAG

Nieuwsbericht | 24-07-2017 | 16:30

Door gemeenten en IenM wordt al geruime tijd samengewerkt, onder voorzitterschap van DataLand, om voor de zelfcontrole ENSIA-BAG te komen tot een gedragen vragenlijst. Dit overleg heeft heel recent tot volledige overeenstemming geleid op een vragenlijst waarvan de vragen geheel door de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 16 September 2017 op 18.38 — Geen reacties

Consultatie Nederlandse metadataprofielen datasets en services

Bron website De Geo-Standaard

Hierbij nodigen we u uit om uw visie te geven op nieuwe versies van de Nederlandse metadata profielen voor ruimtelijke datasets (iso19115) en services (iso19119). Reageren kan tot en met 30 september 2017.

Het Nederlandse profiel is aangepast om in lijn te blijven met technische INSPIRE richtlijn voor metadata die onlangs is verschenen. Ook zijn er wijzigingen…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 15 September 2017 op 12.48 — Geen reacties

Het archief is dood, lang leve het archief!. Oratie Charles Jeurgens

Vanmiddag 15 september 2017 om 16:00 uur vindt de oratie van dr. Charles Jeurgens plaats aan de Universiteit van Amsterdam.

De oratie is getiteld: Het archief is dood, lang leve het archief! Alle belangstellenden zijn welkom voor de oratie.

 

Dhr. prof. dr. K.J.P.F.M. Jeurgens (1960) is benoemd tot  hoogleraar Archiefwetenschap aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en is de opvolger van prof. dr. Theo…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 15 September 2017 op 10.30 — Geen reacties

Op tijdreis met de BGT

Bron: website Digitale Agenda 2020

Het gemeentelijk geo-werkveld krijgt de komende jaren te maken met nieuwe opgaven. Wat eerst de verre toekomst leek, komt snel dichterbij. Binnenkort rijden de eerste zelfrijdende auto’s misschien wel door uw gemeente. Onze omgeving wordt in rap tempo slimmer: lantaarnpalen, ondergrondse containers en zelfs parkeerplaatsen laten ‘real time’ weten wat hun status is. Veel…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 13 September 2017 op 10.08 — Geen reacties

Het 'eWaarmerken' van digitale informatie mbv Blockchain technologie

Bron: website De Pilotstarter

Graag willen wij meerdere POC's uitvoeren om te laten zien dat eWaarmerk(c) draait in verschillende ICT omgevingen.…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 13 September 2017 op 9.54 — Geen reacties

Ruim helft gemeenten omarmt nu al Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT)

Om gemeenten te ondersteunen bij de professionalisering van inkoop en ICT-management, ontwikkelde KING op verzoek van gemeenten de GIBIT. De GIBIT blijkt in een behoefte te voorzien: na acht maanden gebruikt al meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten deze inkoopvoorwaarden.

Met de toenemende digitalisering worden gemeenten voor de kwaliteit van hun dienstverlening en uitvoering steeds afhankelijker van…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 12 September 2017 op 10.02 — Geen reacties

Whitepaper 'Kwaliteitsaanpak ICTU Software Realisatie'

BRON: Website ICTU 

Met verregaande digitalisering wordt goede en betrouwbare software meer en meer belangrijk. Ook binnen de overheid. Daar ligt ook een uitdaging. ICTU wil met haar kwaliteitsaanpak daarbij helpen.

Projecten waarin (maatwerk)software wordt ontwikkeld of onderhouden kampen nog vaak met vertraging, budgetoverschrijding of…

Doorgaan

Toegevoegd door Jolanda de Jong op 10 September 2017 op 23.09 — Geen reacties

Rapport Ombudsman over gebruik Berichtenbox van MijnOverheid

Website VNG

De Nationale Ombudsman heeft op 6 september het rapport 'Hoezo MIJNoverheid' uitgebracht. Dit rapport is het verslag van een onderzoek naar knelpunten voor burgers bij MijnOverheid en de Berichtenbox.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 10 September 2017 op 11.26 — Geen reacties

Opschaling project raadsinformatie als open data

Er wordt gewerkt aan een standaard om raadsinformatie als open data voor hergebruik aan te bieden. Met steun van het ministerie van BZK gaat KING de komende maanden werken aan de opschaling van 16 naar 100 deelnemende gemeenten. Meld u snel aan, alleen de eerste 84 gemeenten kunnen meedoen.

Deze…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 10 September 2017 op 11.22 — Geen reacties

Maandarchieven

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden