Blogbijdragen Juli 2016 (10)

Evaluatie risicoanalyses informatiebeheer

Evaluatie risicoanalyses

Tussen 1-10-2014 en 31-12-2015 hebben we binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch een tweede ronde risicoanalyses informatiebeheer uitgevoerd. De ervaringen die we hebben opgedaan delen we graag ook hier.

Het doel van een risicoanalyse informatiebeheer is inzichtelijk maken:

  • Welke informatie voortvloeit uit welke processen en waar…

Doorgaan

Toegevoegd door Marieke Klomp op 28 Juli 2016 op 21.00 — Geen reacties

Bewaartermijn patiëntendossiers in wetsvoorstel WGBO naar 20 jaar. Gaat ook gelden voor jeugddossiers!

Er zijn nieuwe ontwikkelingen in de procedure om de WGBO (onderdeel boek 7 van het burgerlijk wetboek) te wijzigen en de wettelijke bewaartermijn van patiëntendossiers aan te passen.

De ministeries van VWS en V&J bereiden een wijziging voor van de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst), de Jeugdwet en enkele andere wetten voor, ter verbetering van de patiëntgerichte zorg. 

De voorgestelde wetswijziging is via internet ter consultatie voorgelegd aan de…

Doorgaan

Toegevoegd door Wilma Koolen op 28 Juli 2016 op 9.00 — 1 commentaar

Programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet

In september start de implementatie van het programma 'Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet' met twaalf regiobijeenkomsten, één in elke provincie. KING begeleidt de implementatie in samenwerking met de VNG. 

Tijdens de startbijeenkomsten maken…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 Juli 2016 op 8.35 — Geen reacties

INFOMANIA 2016

INFOMANIA 2016 is een event, op 15 september 2016, over de impact van digitale innovatie op mens, maatschappij en werk. Een manifestatie waar deelnemers in een ongedwongen sfeer geïnspireerd worden en grensverleggende ideeën vinden. Samen schrijven we de digitale toekomst! 

 

Sprekers vanuit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid vertellen over de kansen en uitdagingen die digitale innovatie ons biedt. Wat is het effect van ICT-gebruik op het brein?…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 21 Juli 2016 op 10.39 — Geen reacties

Ledenbrief VNG over de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Bron website VNG

Op 25 mei 2016 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. (Decentrale) overheden en bedrijven hebben tot 25 mei 2018 de tijd om aan de regels in de Verordening te voldoen.

Deze nieuwe wetgeving moet zorgen voor harmonisatie van de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 18 Juli 2016 op 8.52 — Geen reacties

Wet aanpak misbruik Wob aangenomen: VNG-reactie

Bron: Website VNG

De VNG heeft er namens de gemeenten lang voor gevochten: dinsdag 12 juli nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel aan dat strekt tot de aanpak van het misbruik van de Wob. Met de nieuwe wet worden Wob-verzoeken uitgezonderd van de Wet dwangsom.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 18 Juli 2016 op 8.30 — Geen reacties

Eindrapport e-Depot pilot RHCL gemeente Maastricht Archief2020

Op donderdag 7 juli presenteerde het Regionaal Historisch Centrum Limburg in de Raadzaal van de Gemeente Maastricht zijn bevindingen van de e-Depot pilot. In dit traject over digitaal informatiebeheer onderzocht het RHCL in samenwerking met de Gemeente Maastricht de totstandkoming van een e-Depotvoorziening, en de daarbij horende organisatorische, technische en financiële gevolgen.

 …

Doorgaan

Toegevoegd door Boy Gerrits op 11 Juli 2016 op 9.08 — 3 commentaren

Informatieblad IBD meldplicht datalekken

Het IBD heeft een nieuw informatieblad (leaflet) gepubliceerd over de Meldplicht Datalekken.

Hierin komen de volgende zaken aan bod:

  • WAT HOUDT DE MELDPLICHT DATALEKKEN IN?

  • WAT IS DE IMPACT VOOR GEMEENTEN?

  • WAT IS EEN DATALEK EN WANNEER MOET IK MELDING…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 7 Juli 2016 op 10.14 — Geen reacties

Blog BB: Voorwaarts en niet vergeten:

Link naar BB

 

Ik had nooit gedacht dat het Solidariteitslied van Bertold Brecht, nog eens van toepassing zou zijn op mijn huidige werk als Algemeen Rijksarchivaris. Het lied uit 1931 werd weer populair in de jaren zeventig. Ik heb het meegezongen in demonstraties en actiegroepen. Pakkende tekst en stoere melodie, maar....…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 5 Juli 2016 op 12.40 — Geen reacties

BCT organiseert seminars rondom digitale duurzaamheid

Afgelopen maand hebben twee seminars plaatsgevonden bij de gemeenten Woerden en Koggenland. In samenwerking met Archief2020 en adviesbureau Telengy is onder de titel "Archivering raakt ons allemaal"  de vele bezoekers voorzien van een interessant en divers programma.

Sprekers als Andre Plat, Arjen Kloosterboer en Frits van Schagen hebben gezorgd voor een diversiteit aan invalshoeken rondom…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 4 Juli 2016 op 8.54 — Geen reacties

Maandarchieven

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden