Blogbijdragen Februari 2017 (25)

Schrijf je nu in voor de Conferentie Digitalisering van Cultuur en Erfgoed 16 mei Amersfoort

Vanaf nu kun je je inschrijven voor de conferentie Digitalisering van Cultuur en Erfgoed, die plaatsvindt op 16 mei in Amersfoort bij het Oude Magazijn. Deze conferentie, het startschot  voor de nieuwe beleidsperiode van DEN, is opgezet als ontmoeting tussen cultuurmakers en erfgoedbeheerders om kennis uit te wisselen over digitale archivering en verwante onderwerpen. Multimediakunstenaar Eboman zal een optreden verzorgen en vertellen over zijn eigen…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 28 Februari 2017 op 12.36 — Geen reacties

Openbaarmaking documenten vliegramp MH17

De NOS, RTL Nieuws en De Volkskrant hebben met succes een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Eerder werd openbaarmaking van de documenten inzake de vliegramp van de MH 17 slechts gedeeltelijk ingewilligd. Tegen dit besluit werd beroep aangetekend tegen de verweerder de Minister van Veiligheid en Justitie. Met de uitspraak (ECLI:NL:RBMNE:2017:901) van de rechtbank…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 Februari 2017 op 13.32 — Geen reacties

Wetsvoorstel wijziging wet BAG aangenomen door Tweede Kamer

Bron website digitale overheid

Het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) is op 19 januari 2017 door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu bij de Eerste Kamer. Doel van het voorstel is om de registratie en het toezicht verder te moderniseren en eenvoudiger te…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 21 Februari 2017 op 11.23 — Geen reacties

Honderden West-Brabanders krijgen per ongeluk belastingaanslag van wildvreemde

Omroep Brabant d.d. 20 februari 2017

ETTEN-LEUR - Zo'n 800 West-Brabanders hebben een brief over een belastingaanslag van een wildvreemde ingezien, waarop diens BSN- en bankrekeningnummer staan. In alle gevallen gaat het om de gegevens van één en dezelfde persoon bij gemeentelijke belastingen.

Volgens directeur…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 Februari 2017 op 16.36 — Geen reacties

VNG Ledenbrief informatieveiligheid en privacy

Website VNG d.d. 20 februari 2017

De afgelopen tijd is er veel aandacht voor hacks, onveilige websites en datalekken bij gemeenten. De VNG raadt gemeenten aan regelmatig contact te hebben met de functionaris informatiebeveiliging (CISO) en actief aandacht te hebben voor maatregelen om de bedreigingen…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 Februari 2017 op 14.55 — Geen reacties

Oproep voor bijdragen aan de KVAN-dagen 2017: Publiek!?

Dit jaar vinden de KVAN-dagen plaats in Dordrecht. Op maandag 12 en dinsdag 13 juni 2017 treffen honderden archivarissen en informatiemanagers elkaar in het Energiehuis, een voormalige elektriciteitscentrale die onlangs werd getransformeerd tot dynamisch cultuurcentrum. Bij de organisatie van dit jaarlijkse evenement werkt de KVAN nauw samen met het Regionaal Archief Dordrecht.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 Februari 2017 op 9.30 — Geen reacties

TMLO en de strijd tegen de elementen

NB dit is een repost van mijn blog op ericburger.nl maar BREED lijkt me de geschikte plek om het gesprek te voeren.

Als ik naar de Verenigde Staten reis – er van uitgaande dat we er straks nog in mogen – moet ik een stekker mee. Die heeft ook twee puntjes, maar andere dan de stekkers thuis. Ze lijken op elkaar maar de uitwisselbaarheid is nul. Ik had, toen ik…

Doorgaan

Toegevoegd door Eric Burger op 19 Februari 2017 op 12.36 — 3 commentaren

Nieuwe MOOC 'Dienstverlening in de informatiemaatschappij'

Op 7 maart komt het eerste videocollege van de MOOC* 'Dienstverlening in de informatiemaatschappij' online. Bedoeld om bestuurders en managers van gemeenten bewust te maken van het belang van een betere dienstverlening. Gratis te bekijken! Zie het introductiefilmpje.

*MOOC=Massive Open Online…

Doorgaan

Toegevoegd door Jolanda de Jong op 17 Februari 2017 op 22.42 — Geen reacties

Te beluisteren: Ketelaarlezing 2016 'Het grenzeloze archief: droom of nachtmerrie'

BRON: website Nationaal Archief 

De ketelaarlezing 2016 Het grenzeloze archief: droom of nachtmerrie van professor Valerie Frissen is nu te beluisteren op deze website. In haar lezing vertelt Frissen over de…

Doorgaan

Toegevoegd door Jolanda de Jong op 15 Februari 2017 op 12.33 — 1 commentaar

Workshop Gemeenten en BIM

Het BIM Loket organiseert op 23 maart een workshop “Gemeenten en BIM”, gericht op management, projectleiders, bouwinspecteurs en inhoudelijk medewerkers van gemeenten. BIM draait om integrale samenwerking in de bouw, waarbij het delen van informatie centraal staat. 

De ontwikkelingen rond digitalisering van informatiestromen in de bouw gaan snel. Vroeg of laat krijgt elke gemeente ermee te maken.
  • Heeft u in uw gemeente al te maken met…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 12 Februari 2017 op 16.45 — Geen reacties

Reacties op nieuwe omgevingswet

De internetconsultatie over de Invoeringswet voor de Omgevingswet heeft 60 openbare reacties opgeleverd. De reacties van het BIM Loket is hier te lezen.

Interessant om te lezen voor de vakgenoten:

  • Er zijn bepalingen opgenomen over de auteurs- en databankenwet. Nu werken deze wetten belemmerend voor het…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 12 Februari 2017 op 10.02 — Geen reacties

Data-project Eindhoven maakt onvindbare bedrijven vindbaar

Bron website Binenlands Bestuur

Hoe kun je als gemeente bedrijven die zich niet hebben aangemeld voor milieutoezicht toch controleren? Eindhoven heeft een…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 10 Februari 2017 op 12.10 — Geen reacties

Masterclass Privacy & Data Science voor gemeenten

De data revolutie is in volle gang. Ook gemeenten beseffen dat de grote hoeveelheid gegevens waarover zij beschikken gebruikt kan worden voor betere beleidsvorming, dienstverlening en handhaving. Maar hoe?

Naast technische vraagstukken over wijze waarop dat kan, zijn er ook juridische vraagstukken. Veel gegevens in de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 9 Februari 2017 op 10.16 — Geen reacties

DUTO voor de rijksoverheid in beheer bij het Nationaal Archief

Bron website Nationaal Archief

Nu het project DUTO voor de rijksoverheid is afgerond heeft het Nationaal Archief per 1 januari de DUTO-kwaliteitseisen en de DUTO-scan in beheer genomen. Hiermee is de basis gelegd voor het borgen van kennis en het bevorderen van het gebruik van DUTO (Duurzame Toegankelijkheid van Overheidsinformatie) binnen de overheid. Dat betekent…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 8 Februari 2017 op 13.31 — Geen reacties

Congres Digitale Agenda 2020 - Samen Organiseren

website digitale agenda 2020

We staan midden in de informatiesamenleving. Iedereen beschikt over steeds meer informatie, in allerlei vormen. Van gemeenten wordt dienstverlening verwacht die niet alleen aansluit op de bestaande informatiesamenleving, maar óók op toekomstige ontwikkelingen. Dat vraagt van gemeenten flexibiliteit en…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 8 Februari 2017 op 8.56 — Geen reacties

Nieuwe Omgevingswet: kies digikoppeling richting OLO

Voor het aanvragen van een omgevings- of watervergunning maken burgers en bedrijven sinds 2010 gebruik van het Omgevingsloket Online (OLO). Sinds de invoering van de WABO (Wet Algemene Besluiten Omgevingswet) in 2010 hadden de betrokken partijen de keuze om ingezonden aanvragen te ontvangen via de e-mailfunctie van het OLO of via webservices, waarbij voor de tweede optie Digikoppeling vereist was. ‘Medio 2017 zenden we geen aanvragen meer door per e-mail, vanwege veiligheidsrisico’s. Voor…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 7 Februari 2017 op 15.54 — Geen reacties

BHIC zet 38.000 18e eeuwse borgbrieven online

Borgbrieven zijn schriftelijke getuigenissen die tot het begin van de negentiende eeuw werden afgegeven door de bestuurders van een dorp of stad, waarin ze verklaarden een uit die plaats afkomstig persoon te onderhouden als die armlastig zou worden.

Mensen hadden borgbrieven nodig als ze zich buiten hun geboorteplaats wilden vestigen en financieel niet onafhankelijk waren.

In een borgbrief staan meestal de naam van de instantie en plaats van de afgifte, de naam van de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 7 Februari 2017 op 14.30 — Geen reacties

Werkprogramma Erfgoedinspectie 2017-2018: Toegankelijk en duurzaam

Bron: website Erfgoedinspectie

De Erfgoedinspectie zet voor de komende twee jaar in op toegankelijkheid en duurzaamheid. De inspectie vestigt hiermee de aandacht op een thema dat ver voorbij haar werkprogramma reikt. Het behoud van cultureel erfgoed en de toegankelijkheid…

Doorgaan

Toegevoegd door Jolanda de Jong op 6 Februari 2017 op 13.52 — Geen reacties

ENSIA: nieuw verantwoordingssysteem informatieveiligheid voor gemeenten

Bron website VNG

Elk jaar moeten gemeenten zich verantwoorden over de kwaliteit van de informatieveiligheid van diverse informatiesystemen. Dit jaar gebeurt dit voor het eerst met een nieuwe audit-systematiek: de Eenduidige Normatiek Single Information Audit…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 6 Februari 2017 op 8.31 — Geen reacties

Overzicht opvragen WOZ-waarden per gemeente

Bron: website VNG

De WOZ-waarde van woningen is sinds 1 oktober 2016 in alle gemeenten openbaar. De mogelijkheden om de WOZ-waarden te bekijken, verschillen echter per gemeente. De VNG heeft een overzicht gemaakt waarin per gemeente staat hoe u de WOZ-waarden kunt opvragen.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 6 Februari 2017 op 8.23 — Geen reacties

Maandarchieven

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2021   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden