Marius Jansen
 • Man
 • Oisterwijk, NB
 • Nederland
Delen op Facebook Delen op Facebook Delen

De vrienden van Marius Jansen

 • Joost Salverda
 • MGroels
 • David Müldner
 • Julia Romijn-Wixley
 • jack karelse
 • Veerle Ultee
 • Mirjam Heijs
 • Jeroen van der Heijden
 • Luud de Brouwer
 • Yvonne Welings

Discussies van Marius Jansen

TMLO element 19.3

Started 22 Aug 2016 0 Antwoorden

Op de discussiegroep TMLO heb ik de volgend vraag gepost. Onduidelijkheid wat te…Doorgaan

Afschaffen schriftelijke neerslag raadsvergaderingen en vervangen door geluidsopnamen praktisch wenselijk en wettelijk mogelijk?

is deze discussie begonnen. Laatste reactie van Marius Jansen 29 Jan 2012. 9 Antwoorden

Van raadsvergaderingen worden schriftelijke verslagen opgemaakt, formeel vastgesteld en openbaar te raadplegen. Van besloten vergaderingen worden afzonderlijke schriftelijke verslagen gemaakt  en…Doorgaan

Tags: vevanging, geluidsopnamen, audio-opname, raadsnotulen, raadsverslagen

Behoud van authenticiteit (verschijningsvorm) bij scanning (vervanging) van documenten waarvan de blanco pagina's worden overgeslagen.

is deze discussie begonnen. Laatste reactie van Wim Keulers 30 Dec 2010. 5 Antwoorden

Er werd ons een vraag voorgelegd waar ik persoonlijk wel een gedachte over heb, maar ben benieuwd naar jullie mening hierover.  Het is bekend dat scanning zo kan worden ingesteld dat blanco pagina’s…Doorgaan

Tags: scanprocedure, substitutie, vervanging, Authenticiteit

 

De pagina van Marius Jansen

Recente activiteiten

Marius Jansen heeft gereageerd op discussie Verschillen tussen bewaartermijnen van Johan Boomsma
"Als ik de discussie goed begrijp is de eindconclusie dat in alle gevallen de selectielijst leidend is bij afwijkende bewaartermijnen bij dezelfde zaak-resultaattypen, tenzij de afwijking in de I-navigator termijnen heeft doorgevoerd op basis van…"
Donderdag
Marius Jansen heeft gereageerd op discussie verkeerde termijnen van Marleen Dietz
"Denk niet dat dit niet dat dit de kernvraag is van Marleen. Die heeft betrekking op achterstanden in vernietiging die worden opgevoerd in bijvoorbeeld V-lijsten 2021, maar hadden al in 2015 vernietigd moeten zijn. Voor de toekomstige gebruiker wordt…"
1 Sept 2021
Marius Jansen heeft gereageerd op discussie bewaartermijnen kabels en leidingen van Marjolein de Jong
"Dank voor je toelichting Kees-Jan, Denk dat we het feitelijk met elkaar eens zijn. Een zorgdragen of verantwoordelijk overheidsorgaan is uiteindelijk zelf verantwoordelijk op basis van welke risicoafwegingen er alsnog wordt gekozen om af te wijken…"
10 Jul 2021
Marius Jansen heeft gereageerd op discussie bewaartermijnen kabels en leidingen van Marjolein de Jong
"Dank voor je antwoord Kees-Jan. Wanneer ik deze discussie die vanaf 2018 loopt en door Maria Willems is heropend valt mij op dat in deze discussie nogal uiteenlopende argumenten naast elkaar zijn gaan lopen met nogal afwijkende  bewaargevolgen.…"
9 Jul 2021
Marius Jansen heeft gereageerd op discussie bewaartermijnen kabels en leidingen van Marjolein de Jong
"Begrijp dus dat de risicoanalyse voor het verlenen van vergunningen voor het leggen en hebben van leidingen en kabels van categorie 11.1 uitsluiten is gebaseerd op de procesduur van een eventuele nadeelcompensatie? De nadeelcompensatie is dus…"
23 Jun 2021
Marius Jansen heeft gereageerd op blogbijdrage Reikwijdte Selectielijsten en toepassingsvraagstukken van Marius Jansen
"Zeker Marjan, maar eigenlijk had dit al door de wetgever bij de vaststelling geregeld moeten zijn. Feitelijk had een heldere aanvulling veel onduidelijkheid en een zekere willekeur kunnen voorkomen. Eigenlijk is het heel eenvoudig. Wanneer een…"
6 Dec 2020
Marjan Dik heeft gereageerd op blogbijdrage Reikwijdte Selectielijsten en toepassingsvraagstukken van Marius Jansen
"Beste Marius, hoewel ik zelf niet bij een gemeente werk, lijkt het me zinvol dat voor grensgevallen een uitspraak wordt gedaan in de handreiking m.n. om onrechtmatigheid te voorkomen. Dan voldoe je aan het doel van selectielijsten, namelijk het…"
5 Dec 2020
Marius Jansen heeft gereageerd op blogbijdrage Reikwijdte Selectielijsten en toepassingsvraagstukken van Marius Jansen
"Dank Marjan, De methode zoals VHIC aanreikt lijkt mij ook de juiste manier om toe te passen. Waar het mij om gaat is dat de selectielijsten zelf aangeven dat dat de voorgaande lijsten van toepassing blijft. Feitelijk zou je dan onrechtmatig handelen…"
5 Dec 2020
Marjan Dik heeft gereageerd op blogbijdrage Reikwijdte Selectielijsten en toepassingsvraagstukken van Marius Jansen
5 Dec 2020
Marjan Dik heeft gereageerd op blogbijdrage Reikwijdte Selectielijsten en toepassingsvraagstukken van Marius Jansen
"Bedankt Marius voor jouw voorbeelden. De selectielijst is de lijst van de wettelijke bewaartermijnen waarin ook bewaartermijnen worden opgenomen die beschreven zijn in  overige wet-en regelgeving. Verandert er iets in de wet-en regelgeving dan…"
5 Dec 2020
Marius Jansen heeft gereageerd op blogbijdrage Namen en persoonsgegevens in V-lijsten van Marius Jansen
"De discussie waar jij naar verwijst bevestig mijn stelling. De publicatie waar in de laats reactie naar verwezen wordt heeft niets te maken met wel/geen namen op v-lijsten, maar een ethisch bedenkelijke handelswijze over de wijze waarop met gegevens…"
5 Dec 2020
Marius Jansen heeft gereageerd op blogbijdrage Reikwijdte Selectielijsten en toepassingsvraagstukken van Marius Jansen
"Dat klopt Marjan, jij bevestigt wat ik in het begin van mijn blog al uitleg. Maar ik wil de aandacht vragen voor gevallen met afwijkende bewaartermijn die elkaar in de dezelfde periode overlappen en in de weg kunnen zitten. Bijvoorbeeld eenzelfde…"
5 Dec 2020
Marjan Dik heeft gereageerd op blogbijdrage Reikwijdte Selectielijsten en toepassingsvraagstukken van Marius Jansen
"In de handreiking https://vng.nl/sites/default/files/publicaties/2017/20170906-handreiking-gebruik.pdf staat het volgende: Na vaststelling door de Minister van OCW d.d. 23 juni 2017, zoals gepubliceerd in de Staatscourant nr. 38013 van 6 juli 20171,…"
5 Dec 2020
Marjan Dik heeft gereageerd op blogbijdrage Reikwijdte Selectielijsten en toepassingsvraagstukken van Marius Jansen
"Het uitgangspunt van bewaartermijn is de sluiting van het (zaak/proces) dossier. Dan is de doelbinding voorbij. Wanneer een zaak/proces dossier gestart is in 2019 en sluit in 2020 dan geldt de bewaartermijn van selectielijst 2020. Wanneer datzelfde…"
5 Dec 2020
Yvonne Welings heeft gereageerd op blogbijdrage Namen en persoonsgegevens in V-lijsten van Marius Jansen
"Zie eerdere discussie: http://www.breednetwerk.nl/forum/topics/persoonsnamen-in-vernietigingslijsten Binnen de VNG Archiefcommissie is dit item besproken, en namen zijn nodig om te kunnen verantwoorden. Bij overbrenging kunnen beperkingen…"
4 Dec 2020
Marius Jansen posted blog posts
4 Dec 2020

De blog van Marius Jansen

Namen en persoonsgegevens in V-lijsten

Geplaatst op 4 December 2020 om 12.25 2 Opmerkingen

De overheid moet zich verantwoorden voor rechtmatige vernietiging van archiefbescheiden. Daarbij maakt volgens artikel 8 van het Archiefbesluit de zorgdrager van de (voorgenomen) vernietiging, een verklaring op, die ten minste een specificatie van de vernietigde archiefbescheiden bevat, alsmede aangeeft op grond waarvan en op welke wijze de vernietiging geschied. Na vernietiging wordt een exemplaar van deze verklaring bewaard door het overheidsorgaan waaronder de archiefbescheiden zouden…

Doorgaan

Reikwijdte Selectielijsten en toepassingsvraagstukken

Geplaatst op 4 December 2020 om 12.00 8 Opmerkingen

Bij de vaststelling van de selectielijst 2005, 2017 en 2020 is besloten dat de reikwijdte alleen van toepassing is op de periode tussen de voorgaande en opvolgende selectielijst. Met uitzondering van 2012, daar is vastgesteld dat deze over dezelfde periode van toepassing blijft als die van 2005 (1996-2016). Dit betekent in de praktijk dat de volgende selectielijsten van toepassing zijn op archiefbescheiden gevormd/afgesloten tussen:

 1. 1850 tot 1-jan-1996 -> vernietigingslijst…
Doorgaan

Geactualiseerde Handreiking Archief KPI’s VNG en vernieuwde KPI E-formulieren beschikbaar

Geplaatst op 27 Mei 2020 om 9.55 1 Opmerking

Op 18 mei heeft de VNG de geactualiseerde Handreiking Archief KPI’s vastgesteld. Daarop is het KPI E-formulier als uitvoeringstool gelijkgeschakeld, vernieuwd, vereenvoudigd en in vier versies op KIA in de groep Kennisplatform Toezicht in menu Bestanden beschikbaar gesteld.

 

In overleg met de VNG is gekozen twee afzonderlijke E-formulieren. Voor niet overgebrachte (NO) en…

Doorgaan

Verbeterde KPI E-formulier versie 2017 beschikbaar op VNG en Brain site

Geplaatst op 16 Januari 2017 om 11.04 0 Opmerkingen

 april 2016 heb ik bericht over de beschikbaarheid van een verbeterd KPI E-formulier. De voorgaande versie dateerde nog van 2014. Hoewel de functionaliteiten en gebruiksvriendelijkheid van de versie 2016 aanzienlijke beter zijn ontvangen, zijn dankzij de feedback van diverse gebruikers weer enkele bugs en foutjes er uitgehaald (het blijft mensenwerk). Daarnaast zijn in de versie 2017 de sheets vereenvoudigd waarin de percentages worden berekend t.b.v. de KPI…

Doorgaan

Prikbord

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

 • Nog geen reacties!
 
 
 

© 2022   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden